• Gymnázium v pohybe
     • Gymnázium v pohybe

     • V marci 2016 získalo Gymnázium sv. Andreja finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na vyriešenie havarijného stavu podlahy v telocvični. To však bol len začiatok rozhýbania celého gymnázia v športovej oblasti. Rovnomenný názov totiž nesie projekt, ktorý gymnázium podalo prostredníctvom Konferencie biskupov Slovenska v spolupráci s nadáciou RENOVABIS na „dovybavenie“ cirkevných škôl na Slovensku.

      V rámci tohto grantu sme chceli získať niektoré športové pomôcky, ktoré by umožnili skvalitniť vyučovanie telesnej výchovy, pričom by prispeli k zvyšovaniu športového výkonu žiaka a popritom by umožnili formovať mladého človeka v jeho celistvosti. Zároveň môžu byť nápomocné aj pri organizovaní rôznych spoločensko­športových podujatí, ktoré sa realizujú v rámci spolupráce s inými školami.

      Na nákup pomôcok, ktoré chýbali alebo boli v nepoužiteľnom stave, sme žiadali takmer 9.500 €. Vďaka schváleniu KBS a nadácie RENOVABIS sme nakoniec mohli počítať so 7.453 € a zvyšok sme uhradili z vlastných zdrojov. Renovabis v tomto projekte podporila 19 škôl zo Slovenska, a to celkovou sumou 95.996 €.

      Gymnázium sv. Andreja sa tak môže tešiť z nového doskočiska do výšky, bežeckého pásu, bicyklov, televízora s veľkou uhlopriečkou na precvičovanie aerobiku a z približne 40 ďalších pomôcok na skvalitnenie vyučovania telesnej a športovej výchovy. Okrem žiakov GSA budú mať z inovácií úžitok aj ďalší ľudia, keďže v blízkej budúcnosti budú na gymnáziu organizované niektoré športové súťaže, ako napr. Vianočná latka (v skoku do výšky) či prestížny XIX. ročník futbalového turnaja ANDREJCUP, ktorého sa zúčastňuje každoročne 20 futbalových mužstiev žiakov, absolventov, učiteľov aj rodičov.

    • Erasmus + v Grécku
     • Erasmus + v Grécku

     • Evaluácia a zabezpečovanie kvality vo vzdelávaní bola úloha týždňového tréningového programu, ktorý v dňoch 10. - 14. októbra spojil zástupcov 5 krajín Európy v gréckom Pireu. Účastníci škôl a vzdelávacích organizácií z Nórska, Francúzska, Portugalska, Chorvátska a Slovenska sa nielen oboznámili s európskymi štandardmi v oblasti kvality vzdelávania, ale cez mnohé praktické cvičenia si mohli osvojiť nové i overené nástroje na hodnotenie škôl. Za Slovensko sa tréningu v európskej organizácii IDEC zúčastnil aj ja, ako riaditeľ školy.

      MOTIVÁCIA
      Základnou motiváciou pre výber tohto kurzu je moje presvedčenie, že na kvalite záleží každému, kto pracuje na GSA a preto som sa rozhodol vrámci projektu Erasmus+ "Keď vzdelávať sa je radosť" rozvinúť námety a myšlienky v tejto oblasti. 
      Videnie kvality školy cez oči európskych noriem mi ponúklo možnosť nazerať na kvalitu GSA nielen pohľadom na výsledky, ktoré sa od nás očakávajú, ale aj na procesy, ktoré ich sprevádzajú. Predstava kvalitnej školy tak nestojí len na jednom pilieri dosahovania výsledkov, ale aj na pridanej hodnote školy, ktorú je nutné vyhodnocovať. Som preto rád, že mnohé procesy, ktoré sme v Grécku trénovali už na GSA fungujú a verím, že niektoré nové nájdu svoje miesto v našom spoločenstve, aby sme dokázali stále kráčať vpred ako doteraz.

      PROGRAM
      V hlavnom programe bola najsilnejším momentom asi vzájomná spolupráca pri riešení zadaní a príležitosti vzájomného zdieľania sa. Vďaka takémuto prístupu sme sa mohli každý na svoje radosti i bolesti pozrieť aj očami nezainteresovaných odborníkov. Každý účastník na konci programu získal certifikát kvality absolvovaného kurzu, ku ktorému sa pridala spoločná výzva vzajomne spolupracovať aj po skončení tréningu a hľadať možnosti na vzájomnú spoluprácu. Veľký priestor vidím na nadviazanie nových kontaktov predovšetkým s Francúzskom a Portugalskom, kde sú prítomné katolícke školy. Samozrejme aj ostatní partneri sú pre nás príležitosťou na vzájomné projekty.

      ATÉNY
      V sprievodnom programe bol vytvorený priestor aj na spoznanie Pirea a Atén. Prístav Piraeus som si prešiel hneď v deň príchodu, aby som mal predstavu, kde sa nachádzam, kde sú pekárne a možnosti na stravovanie :) V Aténach sme mali pripravenú prehliadku historického centra, hlavne Akropoly, priľahlého múzea a divadiel, promenády a Aténskych uličiek plných obchodíkov. Zvyšok voľného času som venoval návšteve všetkého, čo sa fyzicky stihnúť v Aténach dalo. Navštívil som naviac Byzantské múzeum kresťanstva, Národné archeologické múzeum, "staroveký" olympijský štadión i olympijskú dedinu so štadiónmi z roku 2004 a mnoho ďalších zaujímavostí, o ktorých vám s radosťou kedykoľvek porozprávam.

      Erasmus+
      Projekt Erasmus+ "Keď vzdelávať sa je radosť", v ktorom je GSA zapojené priniesol aj iné mobility pre učiteľov. Konkrétne už v júli tohto roku absolvovali učitelia GSA štyri ďaľšie mobility, ktoré boli zamerané hlavne na rozvoj tvorivých zručností učiteľov v anglickom jazyku. Učitelia tak na GSA pritiahli nové metódy práce v cudzom jazyku, ktoré implementujeme už od začiatku nového školského roka 2016/2017.

      ĎAKUJEM
      Nakoniec troška osobne: gréčtina poďakovaním "EUCHAROSTOPOLI", teda ďakujem, vyvolávala vo mne zimomriavky. Gréci si asi ťažko uvedomovali, čo tento výraz môže pre veriaceho Slováka znamenať. S radosťou som preto tento výraz zafixoval do svojej slovnej zásoby a využíval som každú príležitosť,aby som ho použil. Navyše keď k tomu pojmu pridali vždy kúsok svojho južanského temperamentu a výrazu, tak znelo to ich ďakujem veľmi povzbudzujúco.

      Eυχαριστώ πολύ. EUCHARISTO POLI

    • eTwinningseminár Dijon, Francúzsko
     • eTwinningseminár Dijon, Francúzsko

     • V dňoch 14. – 16. 10, 2016 som sa zúčastnila semináru zameraného na tvorbu tvorbou projektov. eTwinning ponúka platformu pre pracovníkov v školstve, ktorí pracujú v škole v jednej z európskych krajín zapojených do programu a je zameraný na ich vzájomnú komunikáciu, spoluprácu, prípravu projektov a zdieľanie zdrojov.

      Na seminári sa zúčastnili učitelia anglického jazyka ale iných predmetov – informatiky, účtovníctva, dejepisu z viacerých krajín Európy (Bulharsko, Cyprus, Česká Republika, Francúzsko, Litva, Portugalsko, Slovensko).
      Počas dvoch naozaj intenzívnych dní sme sa dozvedeli nielen základné informácie o eTwinningových projektoch, ich plánovaní, ale dostali sme aj cenné rady a povzbudenia od učiteľov, ktorí už vytvorili viacero podobných projektov.
      Výhoda eTwinningového projektu je takmer nulová finančná náročnosť a zároveň možnosť spolupráce s ľuďmi z celej Európskej únie.

      Výsledkom seminára je projekt, na ktorom budú spolupracovať žiaci tercie Gymnázia sv. Andreja a ich rovesníci z dvoch škôl vo Francúzsku, projekt bude trvať od novembra 2016 do konca februára 2017 a okrem možnosti zlepšiť si komunikačné schopnosti v anglickom ako aj francúzskom jazyku budú žiaci vzájomne objavovať odlišnosti ale aj podobnosti života teenagerov so zameraním na školské systémy oboch krajín.

      Mgr. Lucia Olosová

    • Projektwoche na GSA: Blahoslavení milosrdní
     • Projektwoche na GSA: Blahoslavení milosrdní

     • Už po druhý krát sa vďaka Sociálnemu inštitútu Komende z Dortmundu, komunitnej nadácii Sociomovens a Fazenda podarilo na GSA usporiadať PROJEKTWOCHE. Ide o týždeň v ktorom majú možnosť mladí ľudia stretnúť sa s ľuďmi "na okraji spoločnosti" a cez mnohé aktivity scitlivieť k ich životným osudom.

      Účastníkmi projektwoche boli okrem žiakov Gymnázia sv. Andreja aj žiaci poľského lýcea a animátori z Nemecka a Brazílie. V týždni od 17. - 22. októbra prešli niekoľko zariadení, ktoré sa venujú ľuďom v zložitých životných situáciách.

      V utorok 18. októbra hostilo účastníkov aj GSA, celá škola sa zúčastnila sv. omše v nemčine, ktorú ukončilo svedectvo Brazílčana slúžiaceho v sociálnom projekte Fazenda. Žiaci poľského lýcea si potom prezreli školu a stretli sa aj s účastníkmi predchádzajúceho projektu a spoločne strávili čas spoločnými aktivitami a obedom. V Ružomberku program pokračoval v RK PREROD, v ktorom ich zamestnanci oboznámili s projektmi na podporu mládeže v Ružomberku.

      Celkový program bol orientovaný do dvoch miest, do Važca a Breska. Odtiaľ účastníci absolvovali stretnutia v rôznych lokalitách a zariadeniach. Určite významným bolo stretnutie sa s p. fararárom Marošom Kuffom v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach, stretnutie s rómskym spoločenstvom v Lomničke, ako pobyt v zariadení Cenacolo v Tarnowe a ďalšie aktivity v Arche pri Krakove, Centre Jáma Pavla II. v Krakove a Lagievnikoch, Brzesku,...

      Spoločný program mladých zároveň doprevádzali animátorské a teambuildingové aktivity, ktoré mali medzi účastníkmi vytvoriť prostredie na prijímanie hlbokých hodnôt života. Ďakujeme organizárotom z Nemecka, Poľska i nášmu kaplánovi o. Petrovi, za pritiahnutie projektu opäť na GSA.

      Reportáž z projektu si môžete vypočuť aj z poľského rádia: http://rdn.pl/?p=93625

    • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (DofE)
     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (DofE)

     • Prosíme všetkých zaregistrovaných do programu DofE, aby si u p. uč. Drobúlovej prevzali prihlášky do programu. Tešíme sa z vášho záujmu :)

      Termín vypísania a odovzdania prihlášky (podpísaná rodičmi) je štvrtok, 27. október 2016. V novembri rozbehneme vaše osobné plány a program DofE na GSA môže začať ;)

       

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú úlohu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície.

      Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to, z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.  

      Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk
      Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

      Program DofE na GSA

      V školskom roku sa tento program dostal aj na Gymnázium sv. Andreja a žiaci budú môcť tak prvýkrát vyskúšať investovať úsilie na vlastnom rozvoji s možnosťou získania prestížneho certifikátu.

      V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte:

      PaedDr. Kamil Nemčík, nemcik@gsa.sk

      ThLic. Peter Nákačka, PhD., nakacka@gsa.sk

      RNDr. Helena Drobúlová, drobulova@gsa.sk

    • Cezpoľný beh - majstri okresu
     • Cezpoľný beh - majstri okresu

     • Majstrami okresu v cezpoľnom behu sa stali: Júlia Magušinová a Jozef Bednárik. Na 3. mieste finišoval Ján Nechaj a 4. dobehol Marek Hriňa. Táto úspešná štvorica postúpila na októbrové krajské kolo do LM v kategórií SŠ.

      Milo prekvapila v mladšej kategórií Dorota Lukáčova, kt. vybojovala 3. miesto. Našim úspešným reprezentantkám a reprezentantom GSA gratulujeme a držíme palce na krajskom kole.

    • FIRST LEGO League
     • FIRST LEGO League

     • TENTO ŠKOLSKÝ ROK VYTVÁRAME NOVÝ TEAM PRE ZAPOJENIE SA DO CELOSVETOVEJ ROBOTICKEJ SÚŤAŽE PRE MLADÝCH

       

      • Si vo veku od 9 do 16 rokov?
      • Chceš sa zabaviť a zároveň naučiť, ako sa stavajú a programujú LEGO roboty?
      • Chceš si vyskúšať, aké je to byť výskumníkom?
      • Vieš dať dokopy 3 až 10-členný tím?

      Prihlás sa do krúžku programovania - tréner Ing. Peter Truchan 3.posch.kab. Informatiky

    • YOUTH COUNSELLING TRAINING
     • YOUTH COUNSELLING TRAINING

     • Vrámci spolupráce GSA so sociálnym inštitútom Kommende z Dortmundu a katolíckej organizácie SocioMovens sa delegácia zo Slovenska (GSA) vedená o. Petrom Nákačkom a dvoma žiakmi GSA Samuelom Hankom a Matúšom Kubasom zúčastnila podujatia YOUTH COUNSELLING TRAINING od 10.-15. júla 2016 v Nauen pri Berlíne.

      Organizátorské organizácie sa zaoberajú výchovou mládeže k sociálnemu cíteniu a sociálnym zručnostiam a cieľom stretnutia bola vzájomná výmena skúsenosti s prácou s mládežou, oboznámenie sa s metódami tzv. zážitkovej pedagogiky (Erlebnispädagogik), zhodnotenie zrealizovaných projektov a plánovanie nových projektov.

      Naša škola (Gymnázium sv. Andreja) v spolupráci s inštitútom Kommende a SocioMovens zrealizovala tzv. Projektwoche na Škútovkách a naši žiaci sa zúčastnili medzinárodného stretnutie mladých v Berlíne v auguste 2015.

      Bol nám schválený aj nový projekt. Projektový týždeň (Projektwoche) sa uskutoční v októbri 2016, čiastočne vo Važci a čiastočne v Tarnowe v Poľsku. Budú sa ho môcť zúčastniť niektorí naši žiaci spolu so žiakmi z poľského Lýcea a gymnázia.

      Podujatia YOUTH COUNSELLING TRAINING sa zúčastnili mladí, kňazi a katechéti z Nemecka, Poľska, Chorvátska, Rumunska, Lotyšska, Brazílie, Maďarska a Slovenska.

      Ďakujeme za reprezentáciu a pritiahnutie ďalšieho projektu pre našich žiakov v prichádzajúcom školskom roku ;)

    • Erasmus + - Keď vzdelávať (sa) je radosť
     • Erasmus + - Keď vzdelávať (sa) je radosť

     • V rámci nového projektu EÚ - Erasmus + s názvom "Keď vzdelávať (sa) je radosť" majú naši učitelia možnosť počas projektového obdobia získať, či upevniť si nové poznatky z odborov jednotlivých predmetov v školiacich centrách Európy. 

      Ako prvá sa projektu zúčastnila Mgr. Anka Viglašová, ktorá nám priniesla túto správu. Ešte počas letných prázdnin sa školení a kurzov zúčastnia ďalšie učiteľky: Mgr. Lucia Olosová, Mgr. Zoja Dubovcová a Mgr. Laura Soboňová, ktoré rovnako navštívia rôzne školiace centrá v Anglicku.

      Prajeme požehnaný čas čerpania námetov pre naše GSA ;)

      Týždeň hudby a hudobnej po anglicky

      „Načo mi to bude?“ To je azda najčastejšia otázka, ktorú si kladieme, keď sa učíme... Keď som bola gymnazistka, tiež som si nevedela predstaviť, kedy sa mi zíde všetko to, čo som sa učila – a možno je symbolické, že v deň, keď som odchádzala do Anglicka, som sa ráno v kostole stretla práve so svojou angličtinárkou z cirkevného gymnázia v Piešťanoch.

      „Dnes využijem, čo ste ma naučili,“ hovorím jej s úsmevom, „idem na kurz učiteľov hudobnej do Anglicka!“ Kurz bol v Cheltenhame. Donedávna som netušila, že také mesto vôbec existuje. Je však dosť veľké a okrem historických budov (najstaršou z nich je dodnes fungujúci kostol zo 7. storočia) sa pýši aj svojou tradíciou – medzinárodným hudobným festivalom. Každoročne v lete sa v meste a jeho okolí koná niekoľko zaujímavých koncertov. Našu skupinku tvorilo 11 učiteľov hudobnej z rôznych krajín – Španielsko, Taliansko, Nemecko, Maďarsko a zo Slovenska som bola iba ja. Všetci prednášajúci a tí, ktorí viedli naše kurzy a worksopy, boli veľmi milí, snažili sa hovoriť slowly a easy ;) a pre nás bolo zaujímavé počuť a vidieť, ako sa učí v Anglicku. A keďže tam sa ešte letné prázdniny nezačali, mohli sme navštíviť niekoľko škôl a byť prítomní na vyučovaní (ako keď k nám chodia praktikanti).

      Mnoho vecí máme spoločných, no niektoré sú úplne iné: všetci žiaci mali uniformy (a vyzerali v nich naozaj pekne ), hudobná sa u nich učí povinne až do maturity a školský poriadok majú rozpísaný do podrobností, ktoré by sa nám mohli zdať kuriózne, no oni s ním majú zjavne dobrú skúsenosť. Rozpis jednotlivých priestupkov a trestov za ne zaberá celé dve strany A4 a uvádza sa v ňom napr. to, že kto chce mať jednotku zo správania, nesmie sa u neho vyskytovať žiadna z vecí ako: behanie po školských chodbách s krikom, odhadzovanie odpadkov, žuvačky, používanie mobilného telefónu mimo „phone zone“ alebo bez dovolenia v triede, nadávanie a iné... (Myslím, že sa v nasledujúcom školskom roku niečím necháme inšpirovať... ) Niektoré priestupky sa však dajú „odčiniť“ – napr. tým, že žiak určitý čas robí poriadok, zbiera smeti alebo čosi podobné. (Na jednej z fotiek si môžete všimnúť dve dievčatá, ktoré zbierajú odpadky.)

      Katedrála v Gloucestri je medzi deťmi a mladými známa tým, že sa v nej natáčal film Harry Potter. Myslím však, že v skutočnosti je ešte krajšia ako vo filme. Nepôsobí tak hrôzostrašne ako chvíľami pri sledovaní Harryho, naopak, dýcha skôr pokojom – človeka priam vtiahne do svojej histórie... Môžeme sa v nej v duchu stretnúť so všetkými, čo už viac ako 13 storočí práve medzi týmito múrmi hľadali pokoj, silu a útechu a prichádzali, aby sa tu stretli s Bohom. A keď v tej veľkolepej katedrále zazneli tóny orchestra, ktorý mal okolo 100 členov, nádherná melódia sa niesla v priestore až do posledného radu, kde sme sedeli my. Ten koncert mi znie v ušiach ešte aj dnes, keď už doma na Slovensku plná vďačnosti píšem tieto riadky... Niečo z toho, čo ostalo medzi riadkami, prezradia fotky. A to ostatné vám príležitostne rada dopoviem osobne. 

      Mgr. Anna Viglašová

      Stretnutie so Shakespearom

      V rámci projektu EÚ Erazmus+ s Keď vzdelávať (sa) je radosť som sa zúčastnila kurzu Secondary Language and Methodology Refresher for Secondary /Adults v Cambridge v nádhernom prostredí jednej z 31 colleges University of Cambridge (Homerton College) organizovanom inšitúciou Bell English.

      Počas dvoch týždňov som sa spolu s ďalšími 15 učiteľmi zo Slovenska, Slovinska, Poľska, Nemecka, Holandska, Francúzska, Talianska, Cyprusu a Japonska od pondelka do piatku zúčastňovala hlavného kurzu doplneného v popoludňajších hodinách o worskhopy a cultural talks venovaným napríklad otázke Brexitu, britských zvykov a humoru. Učitelia, ktorí viedli kurzy a worskopy boli veľmi profesionálni, so skúsenosťami s učením angličtiny v rôznych krajinách a/ako aj s tvorbou materiálov pre výučbu angličtiny. Bolo zaujímavé porovnať organizácu šk. roka, systém záverečných skúšok a školské systémy v rôznych krajinách, dokonca som našla dve pozitíva slovenského školského systému J

      Piatky popoludní a cez víkend sme mali možnosť zažiť Shakespeara v jednej zo záhrad, neodmysliteľnú súčasť Cambridge – punting (člnkovanie sa na špeciálnych člnoch s plochým dnom, ktoré sa posúvajú pomocou dlhej tyče odrazmi odo dna), spoznávať Cambridge ako aj blízke i vzdialenejšie okolie.

      Vďaka všetkým formálnym i neformálnym aktivitám bol pre mňa tento kurz nesmierne obohacujúci nielen po stránke metodologickej a lingvistickej, ale aj interkulturálnej.

      Mgr. Lucia Olosová

      Poznámky z Londýna

      Dvojtýždňový kurz na zdokonalenie a rozšírenie učiteľských zručností pre angličtinárov stredných škôl som absolvovala na škole Saint George International v centre Londýna. Program v škole bol bohatý, veľa sme sa rozprávali a diskutovali o rôznych témach spojených s učením (sa) cudzieho jazyka, prednášaná teória bola vždy prepájaná s praxou, nám známe metódy či prístupy boli rozšírené o nové možnosti ich využitia, aktívne sme spolupracovali s našimi vyučujúcimi a na vlastnej koži skúšali nám doteraz neznáme a nové metódy učenia anglického jazyka.
      Získala som množstvo materiálov, pri ich študovaní som si hneď robila poznámky, ktoré metódy v ktorej triede a kedy použijem. Samozrejme, nemôžem žiakov zavaliť množstvom nových aktivít, do svojho učiteľského repertoára ich budem zavádzať postupne počas nasledujúceho školského roka.

      Popoludní sme mali možnosť spoznávať významné historické pamiatky a život Londýnčanov, nadväzovať nové kontakty a komunikovať s účastníkmi ďalších kurzov (doslova z celého sveta) , niekoľko večerov bolo venovaných kultúrnym podujatiam a zábavám. Náš turistický sprievodca rozprával pútavo, spomenul i niekoľko udalostí zo zákulisia kráľovskej rodiny či rôznych medzinárodných podujatí organizovaných v Londýne. Jedným z najkrajších zážitkov bol pre mňa muzikál Mamma mia s dejom vystavaným na pesničkách populárnej skupiny ABBA, návšteva Dickensovho sveta a miest neďaleko Londýna, kde žil tento známy anglický spisovateľ ako i londýnska ZOO, kde animátori zábavne i poučne približujú život zvierat z rôznych kontinentov sveta.
      Raritou bolo počasie – zo Slovenska sme odchádzali sprevádzaní upršaným chladným „anglickým“ počasím, v Londýne som však v prvý týždeň zažila netypické extrémne horúčavy (historicky rekordných 34 stupňov).

      Rodina, u ktorej som bývala, bola milá, priateľská a otvorená, domáca pani bola učiteľka na dôchodku a výborná kuchárka, s členmi rodiny sme predebatili rôzne témy, takže som mala dosť možností precvičiť a vylepšiť i svoje jazykové znalosti.

      Mgr. Laura Soboňová

      Pútnici v Canterbury

      Na základe aktívnej participácie v projekte EÚ - Erasmus + s názvom "Keď vzdelávať (sa) je radosť" som mala možnosť stráviť dva týždne v krásnom starobylom mestečku Canterbury, ktoré sa nachádza v južnom Kente na juhovýchode Anglicka.

      Názov mesta rezonoval vo mne už od mojich vysokoškolských čias, keďže jedno z povinných diel anglickej literatúry boli Canterburské poviedky - The Canterbury Tales (Geoffrey Chaucer). Toto dielo pozostáva z príbehov pútnikov, ktorí prichádzajú do katedrály v Canterbury, aby navštívili pozostatky Thomasa Becketa. Spomínaná katedrála je dominantou mesta a je jednou z najstarších a najslávnejších kresťanských stavieb v Anglicku. S radosťou som preto využila voľný čas a navštívila majestátnu katedrálu a tak som sa zaradila k nespočetnému množstvu pútnikov – návštevníkov katedrály.

      Hlavným cieľom môjho pobytu vo Veľkej Británii však bolo absolvovanie kurzu s názvom CLIL: CONTENT & METHODOLOGY FOR SECONDARY TEACHERS, ktorý bol organizovaný inštitúciou Pilgrims (preklad: pútnici J). Stretli sme sa tu učitelia rôznych predmetov z rozličných krajín Európskej únie (Slovensko, Taliansko, Fínsko, Španielsko, Maďarsko, Poľsko) a naším dorozumievacím jazykom bol samozrejme anglický jazyk. Naša vyučujúca Alexandra bola vynikajúca, skúsená učiteľka, na každú hodinu bola veľmi dobre pripravená a nás, učiteľov, ktorí sme sa na dva týždne stali študentmi J neustále „držala v strehu“. Všetci účastníci sme aktívne spolupracovali a zapájali sme sa do rôznych úloh a aktivít, ktoré pre nás naša Alex pripravila. Vyučovanie prebiehalo každý pracovný deň od 9:00 hod. do 15:30 s prestávkou na obed a tiež s dvomi kratšími prestávkami na kávu, prípadne anglický čaj. Potom nasledovali ešte dobrovoľné prednášky, ktoré trvali až do 21:30. Počas popoludňajších hodín nám bol ponúknutý sprievodný program na spoznanie krás mesta Canterbury s erudovanou sprievodkyňou. Cez víkend sme zas voľný čas strávili prehliadkou Londýna a nákupmi na Oxford Street J.

      Nezabudnuteľným zážitkom je pre mňa návšteva prístavného mesta Dover (známe tiež kvôli Lamanšskému prieplavu - The Channel Tunnel), kde sme si prezreli nádherný hrad z 12. storočia s rôznymi interaktívnymi expozíciami.

      Kurz bol pre mňa veľmi prínosný a inšpiratívny nie iba z hľadiska nových metodologických postupov, zaujímavých nápadov a vtipných aktivít, ale rovnako mi umožnil nadviazať nové medzinárodné kontakty s kolegami - učiteľmi a tak sa deliť o svoje skúsenosti a získať nové podnetné informácie.

      Verím, že všetky nadobudnuté poznatky budem môcť už čoskoro zužitkovať v praxi a tak pobyt v Canterbury bude prospešný nielen mne ale najmä mojim študentom ;-)

      Mgr. Zoja Dubovcová

     • MOZGOVŇA 2

     • Žiakov prímy až kvarty opäť čaká výnimočný projektový deň, konferencia MOZGOVŇA 2

      Termín: 23. jún 2016 (štvrtok) Čas: 9.00-12.00 hod. Miesto: PgF KU, Nám. A. Hlinku, Ružomberok

      Príspevky do konferencie:

      Tímea Červeňová: Mládežnícka politika

      Stone soup (príma)

      Gabriel Urban: Ako som začal tvoriť videá na youtube...

      Súdna sieň (S. Koleštík, D. Hubová, N. Šimčeková, M. Kosa, A. Daubnerová, B.Teťáková, J. Buliak, B. Kubisová, A. Bellová, R. Vargová, N. Královičová)

      Emma Plazová - Paulína Gajdošová: Let´s discover Chemistry together

      Lieder aus Deutschland (príma)

      Laura Šefranková – Emma Hofericová: Letom svetom...

      Chansons de France (príma)

      Gabriela Ježíková – Michaela Veselovská: Tajomstvá mozgu

      Damián Zverec: Internet marketing

      Bianka Kubisová – Samuel Koleštík: Rozprávky pre malých očami veľkých

      A. Klačanová – L. Littvová : Podnikateľský plán

      Popoluška (M. Janiga, A. Klačanová, R. Weidlichová, D. Zverec, S. Stanická, D. Jeleník, A. Ondrejková, A. Bišťanová)

    • Katholikentag 2016 - Leipzig
     • Katholikentag 2016 - Leipzig

     • Od stredy 25. mája do nedele 29 mája 2016 sa naši žiaci opäť po dvoch rokoch mali možnosť zúčastniť sa najväčšieho programu a stretnutia nemeckých katolíkov. Už 100. ročník Nemeckých katolíckych dní sa konal v nemeckom Lipsku, ktoré poznáme z dejepisu ako dejisko veľkej bitky národov počas Napoleonských vojen. 

      V týchto dňoch však mesto Leipzig ožilo stretnutím a prehliadkou desiatok tisíc nemeckých katolíkov. Ako jediná plneorganizovaná výprava sme sa zúčastnili celého programu, ktorý pozostával z veľkého množstva rozličných športových, kultúrnych, duchovných, koncertných aktivít, na ktorých sa prezentovali nemecké katolícke spoločenstvá a organizácie. 

      Vďaka štedrosti nemeckej katolíckej organizácie Renovabis sa stretnutia zúčastnili za symbolickú spoluúčasť aj našich žiaci a mali možnosť si vychutnať plnými dúškami všetky možnosti programu, ale.... a to je nie menej dôležité.... zanechali aj viditeľný odkaz živého spoločenstva GSA a Slovenska, ktoré dôstojne plní radosti reprezentovali. ĎAKUJEME všetkým zúčastneným!!!

    • Majstrovstvá Slovenska v atletike
     • Majstrovstvá Slovenska v atletike

     • V Banskej Bystrici na Štiavničkách sa zišla vo štvrtok 2. júna 2016 atletická stredoškolská špička. Majstrovstvá Slovenska v atletike stredných škôl!

      Ján Majher 4.A v skoku do výšky nezaváhal. V nie tak celkom ideálnom počasí preskočil 190 cm a vybojoval STRIEBORNÚ medailu!!!

      Damiána Šimčeková 1.B sa tak isto borila s miernym dažďom v guliarskom kruhu. Nakoniec to bolo výborné 7. miest. Výkon pod 10,5 m bol síce horší ako na majstrovstvách kraja, ktoré Damiána vyhrala, no treba si uvedomiť, že účasť na celoštátnych majstrovstvách je už tak obrovským úspechom.

      Reprezentantom gratulujeme!

      Janovi, želáme veľa študijných a športových úspechov už na Univerzitnej pôde.

    • Úspešná atletika na GSA
     • Úspešná atletika na GSA

     • V pondelok 16.5. sa v Martine stretli najlepší atléti a atlétky aby bojovali o tituly majstrov kraja stredných škôl. Naša 10 členná výprava nesklamala a vybojovala 6 cenných kovov. Darilo sa nám viac v technických disciplínach a to hlavne v skokoch.

      Ján Majher vyhral oba skoky. Skok do diaľky a do výšky sú jeho silné disciplíny. V skoku do diaľky prekonal vlastný školský rekord a jeho hodnotu pekne zaokrúhlil na 590 cm! Aj v skoku do výšky sa pokúšal o podobný zápis, no neuspel.

      V skoku do výšky milo potešila s 3. miestom Nikola Ondrejková. Rovnaká pozícia patrila aj Miriame Mojžišovej v skoku do diaľky. Pozitívne prekvapila štafeta našich dievčat na 4 x 100 m na bronzovej pozícií v zložení (Vanesa Šimčeková, Janka Senková, Damiána Šimčeková, Miriama Mojžišová).

      Výborný úspech dosiahla ešte len prváčka Damiána Šimčeková, ktorá vyhrala vrh guľou a spolu s Jánom Majherom postúpili ako víťazi na celoslovenské kolo do B. Bystrice. Damiána má skúsenosti s vrhom už od ZŠ. Táto disciplína jej sedí viac ako oštep, ktorý jej priniesol ,, len" 5. priečku. Damiána má športový talent, ktorý treba rozvíjať.

      Treba pochváliť aj našich mladých bežcov a bežkyne, ktorí zbierali cenné skúsenosti. So školskými súťažami a reprezentáciou nášho GSA sa rozlúčil maturant Tomáš Hrbček sympatickým 4. miestom, no zároveň v novom školským rekordom v behu na 3 Km 11:16,5. Tomáš ďakujeme.

      Fotky z podujatia nájdete vo fotoalbume :)

      Z Turca si odnášame pekné spomienky a spokojnosť s výsledkami, ktoré sme dosiahli. Janovi a Damiáne držíme palce v Bystrici na Slovensku.

     • Príbeh milosrdenstva - koncert speváckeho zboru GSA

     • Milí priatelia,

      v mimoriadnom svätom roku milosrdenstva 

      vás srdečne pozývame na koncert 

      speváckeho zboru pri Gymnáziu sv. Andreja Coro di san Andrea 

      s názvom Príbeh milosrdenstva.

      Koncert sa uskutoční v nedeľu 15. mája o 17:00

      v Synagóge v Ružomberku. 

       

      Teším sa na stretnutie.

       

      S vďakou Kamil Nemčík, Gymnázium sv. Andreja

     • Návšteva Univerzitnej knižnice

     • V pondelok 9.mája navštívili naši žiaci z tercie a kvarty priestory Univerzitnej knižnice kde sa zoznámili s jej vybavením, spôsobom vyhľadávania a vypožičiavania si kníh.

      Absolvovali tiež zaujímavú prehliadku moderného televízneho a rozhlasového štúdia. V priestoroch knižnice mali možnosť prezrieť si výstavu dokumentov a fotografií rodiny Munkovcov – kandidátov na blahorečenie.

      Táto výstava je súčasťou Týždňa kresťanskej kultúry, ktorý sa uskutoční od 9. do 15. mája 2016. Počas týždňa čaká na návštevníkov bohatý program zameraný na kultúru a kresťanské hodnoty.

    • Úspechy našich žiakov - AKTUÁLNE!!!
     • Úspechy našich žiakov - AKTUÁLNE!!!

     • Úspechy našich žiakov prezentujeme na stránke Aktivity školy>Úspechy žiakov.

      Tu sú najnovšie príspevky:

      Daniel Truchan (oktáva) - úspešný riešiteľ celoslovenského kola Geografickej olympiády

      Dejiskom celoštátneho kola 44. ročníka Geografickej olympiády sa stala Banská Bystrica, kde sa v termíne 29. 4. – 1. 5. stretli žiaci zo všetkých kútov Slovenska. Súťažili rozdelení do štyroch kategórií – A, B, CD a Z. 

      Celoštátne kolo 45, ročníka Geografickej olympiády sa uskutočnilo na pôde Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v dňoch . Záštitu nad podujatím prevzali rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a dekanka FPV UMB doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. Náš žiak oktávy, Daniel Truchan sa síce neumiestnil na pódiu víťazov, ale ako úspešný riešiteľ hrdo obhájil postavenie z okresného a krajského kola. ĎAKUJEME!!!

      Martin Matejka (sexta) - 4. miesto - úspešný riešiteľ celoslovenského kola Dejepisnej olympiády

      Atmosféru v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave si užil aj študent sexty Martin Matejkav a v sobotu 7.5.2016  prebral ocenenie a diplom za 4. miesto v celoštátnom kole dejepisnej olympiády. 

      Je to naozaj výborné umiestnenie, kde vo veľmi silnej konkurencii musel zvládnuť náročný vedomostný test a obhajobu písomnej práce, ktorú vypracoval na tému: Thurzovsko-Fuggerovská spoločnosť a jej pôsobenie v revíri Starých Hôr a Španej Doliny

      Bodové hodnotenie a rozdiely medzi víťazmi stredoškolskej kategórii boli veľmi vyrovnané, čo potvrdzuje vysokú úroveň súťaže a to, že náš Martin patrí medzi najlepších na Slovensku!!! ĎAKUJEME

    • Týždeň ľudovej kultúry na GSA
     • Týždeň ľudovej kultúry na GSA

     • Po úspešnom projekte študentského plesu s témou ľudovej kultúry prichádzame v spolupráci s folklórnym súborom Salatín (ktorý účinkuje pod hlavičkou GSA) s projektom

       

      Týždeň ľudovej kultúry na GSA

       

      Počas celého týždňa sa budeme snažiť zviditeľniť bohatstvo ľudovej kultúry na GSA.

       

      Pozývame k zapojeniu sa všetkých: nosením doplnkov oblečenia s ľudovou tématikou, nosením krojovaného oblečenia, na hodinách jazykov, UKL, či iných môžeme pripraviť zaujímavé prezentácie o ľudových krojoch či zvykoch. Každý deň si trieda môže urobiť spoločné foto so všetkými zapojenými a na konci týždňa sa vyhodnotí súťaž o najaktívnejšiu triedu a najaktívnejšieho chlapca, či dievča :)

       

      V piatok v spolupráci s folklórnym súborom Salatín je pripravený program, ktorý sa začne v čase veľkej prestávky na prízemí a bude pokračovať po skončení 6. hodiny v telocvični GSA: škola tanca, výrobky ľud. tvorby, fotenie v krojoch, ochutnávka jedál,.... a vystúpenie folkl. súboru.