• Otvorenie školského roka 2023/2024

     • Milí žiaci, rodičia, priatelia GSA

      srdečne vás pozývame  na slávnostné otvorenie nového školského roka

       

      v PONDELOK, 4. septembra 2023 s týmto programom:

       

      8:00 - VENI SANCTE - sv. omša vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku

       

      - 9:15 - otvorenie školského roka na GSA na školskom dvore GSA

                   (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični GSA)

       

      - 10:30 - resp. po otvorení šk. roka stretnutie všetkých tried s triednymi učiteľmi v triedach na GSA - triednické hodiny.

       

      Tešíme sa na stretnutie

       

      PaedDr. Kamil Nemčík, riaditeľ školy