• AGKM na GSA
     • AGKM na GSA

     • Arcibiskupské gymnázium v Kromeríži bolo hosťom GSA od 2.do 4. mája. Výmenný pobyt v tomto školskom roku absolvovalo 30 žiakov GSA, ktorí teraz v rodinách hostili českých študentov. Na GSA sme im pripravili zaujímavý program: prehliadku mauzólea Andreja Hlinku, farského kostola sv. Ondreja, školy a v spolupráci s MONDI SCP aj prehliadku závodu. Na Mestskom úrade našich hostí z partnerskej školy privítal prvý zástupca primátora Michal Lazar a navštívili sme spoločne aj Vlkolínec.

      Popoludňajší čas trávili českí študenti v rodinách slovenských žiakov - GSÁkov, ktorým aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu pri tejto partnerskej výmene.

      Budúci rok sme už dohodli ďalšiu spoluprácu a tešíme sa na ďalšie výmeny medzi našimi partnerskými školami.

    • Chelm - XX. Umelecká prezentácia mládeže II. lýcea
     • Chelm - XX. Umelecká prezentácia mládeže II. lýcea

     • Vo štvrtok 25. apríla som sa mohol stretnúť s novým vedením našej partnerskej školy v poľskom Chelme. Práve v tento deň pripravila naša partnerská škola pre svojich žiakov jubilejný XX. ročník umeleckej prezentácie mládeže, ktorá sa niesla v téme filmovej hudby. Piesne, tance, prednesy a scénky známych filmov tak dostali vďaka prevedeniu mládeže nový šat a mohli ste si zaspomínať pri 22. vystúpeniach na rôzne filmové hity.

      Samotnej prezentácii však predchádzalo spomínané stretnutie s novým vedením II. lýcea v Chelme, pri ktorom sme si potvrdili obojstranný záujem na rozvíjaní ďalšej spolupráce. Vyzdvihnem hlavne dva projekty na ktorých už dva roky spolupracujeme. Tým prvým je účasť poľského školského spevokolu Rapsodia na našom festivale Cantare choraliter a druhým je spolupráca na projektoch e-twinning, ktoré prebiehajú aj v tomto školskom roku medzi našimi školami.

      Nahliadol som aj do útrob školy, predstavili mi jednotlivé časti školy, z čoho ma najviac zaujali dve telocvične a dve gymnastické miestnosti, k tomu "malá" aula asi pre 100 ľudí. Škola v Chelme je trošku väčšia ako naše GSA a celkovo má cca 530 žiakov. Podmienky v ktorých existuje sú porovnateľné s tými našimi. 

      Po prehliadke školy nasledovala prehliadka mesta, ktorej dominovala návšteva kriedovej bane, keďže celý Chelm leží na kriede a dvoch nádherných barokových bazilík, ktoré poukazovali na dávnejšiu prítomnosť biskupa v tomto meste a miestom vojvodstva. 

      Kamil Nemčík

    • Ako nás nepoznáte
     • Ako nás nepoznáte

     • Stalo sa už tradíciou, že v čase okolo jarných prázdnin vrcholia prípravy na jedno z najväčších podujatí organizovaných na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku. S blížiacim sa dátumom študentskej konferencie sa mnohým žiakom zvyšoval adrenalín, keďže horúčkovito finalizovali svoje vystúpenia, aby  sa svojim spolužiakom, učiteľom, a možno i rodičom ukázali tak, Ako ich nepoznáme...

      Konferencia je jednou z ponúk neformálneho vzdelávania na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku, ktorá vytvára študentom priestor na prezentáciu akejkoľvek im blízkej témy alebo oblasti, ktorej sa aktívne venujú - či už v rámci štúdia, alebo je to pre nich voľnočasovej aktivite.  Zároveň si môžu vyskúšať prezentáciu pred širším publikom, komunikáciu a v neposlednom rade i odvahu –  čo sú určite zručnosti, ktoré  budú v živote potrebovať. Lebo to sa od  škôl  dnes všeobecne očakáva - že „pripravia žiakov pre život“. Je to jednoduché konštatovanie, ale cesta k naplneniu tohto cieľa vonkoncom nie je ľahká, keďže predstavy spoločnosti, učiteľov, rodičov, i žiakov samotných sa v tom, ako by to malo vyzerať, dosť výrazne odlišujú.

      Mnohé školy tak hľadajú vlastnú cestu.  Jednou z našich odpovedí je aj konferencia. AKO NÁS NEPOZNÁTE. Je to len jedna z mnohých možností, ktoré sa na našej škole ponúkajú. Pre mladších žiakov pravidelne pripravujeme Mozgovňu, ktorej  už 5. ročník sa uskutoční v máji. V marci sa bude konať tretí ročník festivalu stredoškolských speváckych zborov Cantare Choraliter, ktorý už nadobúda medzinárodný charakter. Už viacročne sa GSA zapája do programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE), ktorý komplexne rozvíja osobnostný potenciál žiakov.

      Máme aj ďalšie vzdelávacie aktivity, ktoré vďaka výnimočnému prístupu učiteľov nachádzajú odozvu u žiakov a tvoria tak pridanú hodnotu našej školy. Rovnako obľúbené sú mnohé akcie Žiackej rady, v ktorej svoj talent a organizačné schopnosti naplno rozvíjajú jej členovia a vhodne tým dopĺňajú naše vzdelávacie aktivity, ktoré sú samozrejme stále našou hlavnou prioritou.

      Tiež máme radosť, že mnohí žiaci -  jednotlivci sa aktívne zapájajú do rôznych dobrovoľníckych aktivít v škole alebo v svojich komunitách. (O mnohých sa dozvedáme len z regionálnych médií alebo od našich absolventov, pričom samotní aktéri o nich nechcú veľmi hovoriť, pretože nezištnú pomoc nepokladajú za výnimočnú).

      Spomenuté množstvo záujmov a rôznorodých aktivít našich študentov sme sa sme snažili  pretaviť do pre Vás  čím pestrejšieho programu na tohtoročnej konferencii. Priamo v programe sa so svojím vstúpením predstavilo 11 študentov z 3. a 4. ročníkov, septimy a oktávy.

     • ŽIACKY PLES - POZVÁNKA

     • Milí žiaci, srdečne vás pozývame na tradičný žiacky ples GSA v tomto školskom roku s témou COSA NOSTRA - Mafiánsky ples GSA.

      Žiacky ples bude v UTOROK - 5. februára od 16:00 do 22:00

      Ples je batôžkový, je to žiacka akcia s dozorom a vstup je povolený len žiakom GSA.

      Vstupné je 6,- EUR - vstupenky si môžete zakúpiť na sekretariáte školy - vstupenka je neprenosná, elektronická.

      Tešia sa vás organizátori zo žiackej rady a 3. ročníkov

    • CAN YOU PLAY WITH ME?
     • CAN YOU PLAY WITH ME?

     • Prvý decembrový týždeň sa rozbehol na Gymnáziu sv. Andreja ďalší výmenný pobyt žiakov.
      Tentokrát išlo o týždňový projekt Erasmus+ v Turecku, kde sa žiaci GSA so svojimi učiteľmi stretli
      s partnerskými školami z Talianska, Rumunska, Poľska, Slovenska a Turecka.

      Hlavnou témou projektu na roky 2018 -2020 je didaktická hra a jej prítomnosť vo vyučovaní v jednotlivých
      školách. CAN YOU PLAY WITH ME? – Môžeš sa so mnou hrať? – je nielen o voľnom hraní sa,
      ale predovšetkým o rozvíjaní základných mäkkých zručností žiakov, ako je spolupráca
      a koordinácia činnosti, popri ktorých žiaci zažívajú radosť z hry, ktorá je prostriedkom na
      efektívnejšie učenie sa. Popri aktivitách projektu sme si mohli prezrieť rôzne interaktívne múzeá
      hračiek v Istanbule, Ankare, ale aj prežiť niekoľko dní v hosťovských tureckých rodinách.
      Vzájomné spoznanie sa partnerov projektu vyvrcholilo spoločným predstavením didaktických
      hier, ktoré jednotlivé krajiny priniesli ako tradičnú hru zo svojej krajiny.

     • LEPŠÍ SVET - GLOBAL OUTREACH

     • Meniť svet k lepšiemu je víziou mnohých, no nejeden to vzdá hneď na začiatku. Global Outreach program je jedným z diel, ktoré premeňa životy mladých a aj ich okolia a tak je naplnením predstáv, ktoré mali zakladatelia.

      Počas dní 16-18/11/2018, sa konalo druhé výberové konanie do kresťanskej organizácie Global Outreach v priestoroch Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku. Global Outreach je nezisková organizácia, ktorá dáva možnosť študentom, druhého ročníka stredných škôl alebo sexty na osemročných gymnáziách, študovať v zahraničí, konkrétne v Spojených štátoch Amerických. Jej hlavnou myšlienkou je vybudovať z mladých ľudí lídrov, ktorí sú pevne presvedčení o svojej viere a o tom, že aj oni dokážu zmeniť svet svojimi činmi a tak vybudovať „Civilizáciu lásky“, čo je hlavným mottom tejto organizácie.

      Tohto výberového konania sa zúčastnilo presne osemnásť uchádzačov zo západného, stredného a východného Slovenska, ktorí boli následne rozdelení do skupín. Tieto skupinky boli vedené ako staršími absolventami, tak aj čerstvými, ktorí sa len nedávno vrátili domov na Slovensko. Na víkende boli účastní aj hlavní predstavitelia Global Outreach. Výkonná riaditeľka Barbara Tota-Boryczka a duchovný predstaviteľ Fr. Larry Seidl mali na starosti interview s každým jedným uchádzačom počas tohto víkendu. Okrem interview, ktoré museli všetci uchádzači absolvovať, mali sme možnosť sa všetci bližšie spoznať pri rôznych aktivitách a tak vytvoriť silné priateľstvá, ktoré ako dúfame, budú aj naďalej pretrvávať počas našich životov.

      Je to neopakovateľný čas prežitý s ľuďmi, ktorí majú rovnaké záujmy a chcú zmeniť svet k lepšiemu. Mohli sme zažiť aj veľmi silné momenty počas večerných modlitieb, kedy sa viacerí z nás otvorili alebo prispeli svojím talentom k príjemnej atmosfére. Či už svojim spevom alebo hrou na hudobný nástroj.

      V mene prezidentky Global Outreach Slovensko, ktorou je Anna Lacková, by sme v prvom rade chceli poďakovať riaditeľovi školy PaeDr. Kamilovi Nemčíkovi, za poskytnutie priestorov a jeho ochotu vždy pomôcť, ďalej by sme chceli poďakovať predstaviteľom G.O. Fr. Larrymu a Barbare Tota-Boryczkej za ich čas a trpezlivosť pri interview, všetkým absolventom ktorí sa zúčastnili tohto víkendu za ich pomoc pri organizácii a v neposlednom rade každému jednému uchádzačovi prajeme veľa šťastia a dúfame, že sa im ich sen naplní.

      Pevne dúfame, že Ťa toto oslovilo a práve TY budeš jedným z tých, ktorí budú mať možnosť prežiť takýto skvelý víkend s nami aj o rok a možno sa staneš aj jedným z nás.

       

      Prajeme všetkým vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov.

      Global Outreach team Slovensko

     • Európske certifikáty kvality pre GSA

     • Našej škole boli udelené až 2 európske certifikáty kvality ako ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu p. učiteľky Drobúlovej "Sugar for our life" a "Science around us" v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning.

      "Znamená to, že vaša práca, práca vašich žiakov i celej vašej školy bola ocenená na najvyššej európskej úrovni. S vaším projektom sa bude možné oboznámiť v špeciálnom oddieli európskeho portálu eTwinning www.etwinning.net.Ešte raz blahoželám k vášmu významnému úspechu a dúfam, že sa stretneme na niektorom z podujatí, ktoré bude v priebehu roka organizované v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning.

      S pozdravom

      eTwinning Team"

    • Medzinárodný výmenný pobyt študentov GSA
     • Medzinárodný výmenný pobyt študentov GSA

     • Vzájomná študentská výmena medzi GSA a Arcibiskupským gymnáziom v Kroměříži sa uskutočnila v dňoch 14. - 16. októbra. Naši žiaci navštívili AGKM, boli ubytovaní v rodinách a žiaci AGKM si pre nich pripravili dvojdňový program, počas ktorého sme spoznali krásne UNESCO mesto.

      Anglická, či francúzska záhrada, zámok, kostoly, AGKM, či Olomouc, privítanie na radnici, či pohostenie v školskej jedálni. Zbližovanie partnerských škôl, rozvíjanie priateľstiev medzi žiakmi, poznávanie pamiatok UNESCO a mnoho ďalšieho sme zažili aj vďaka historickej skúsenosti mesta Kroměříž, ktoré za svoju krásu vďačí Olomouckému arcibuskupstvu, keďže bolo budované ako letné sídlo Olomouckého arcibiskupa.

      V tomto školskom roku nás čaká ešte odplata :), to znamená, že na oplátku v druhom polroku privítame zase na GSA delegáciu študentov AGKM. Tešíme sa :)

    • Volejbalový turnaj
     • Volejbalový turnaj

     • Piatok 19. októbra patril v Ružomberku Volejbalovému turnaju zamestnancov cirkevných škôl Spišskej diecézy. Turnaj organizovala ZŠ sv. Vincenta v spolupráci s GSA a v telocvični GSA sa odohrala skupina B. V nej sme nastúpili proti Trstenej a Starej Ľubovni. Obe družstvá boli nad naše sily. :(

      V zápase o 5.miesto sme sa stretli so SZŠ M.T.Schererovej z RK a tentokrát sme to dotiahli do úspešného konca. Výsledkom bolo teda celkové 5.miesto. Víťazom turnaja sa stala ZŠ R. Dilonga v Trstenej, druhé miesto patrí ZŠ sv. Vincenta a tretí skončil Tvrdošín. Ďakujeme všetkým reprezentantom, náhradníkom i rozhodcom za ochotu a prípravu domáceho prostredia 😉

    • "Iba" škola
     • "Iba" škola

     • !IBA" ŠKOLA

      Názov novej relácie, ktorá na TVLux predstavuje katolícke školy na Slovensku. V júni 2018 štáb relácie navštívil aj GSA a v mesiaci október TV Lux spustila pripravenú reláciu o GSA. Videli ste ju? Nie? Nevadí.... TV Lux prináša aj niekoľko repríz, tak si tú svoju poznačte 😉 Reláciu nájde aj v archíve TV Lux:

      https://www.tvlux.sk/archiv/play/17466

      Ďakujeme všetkým, ktorí v deň natáčania pridali ruku k dielu 😉

      Reprízy budú nasledovne: 

      SO 13.10. o 22:55

      NE 14.10. o 4:00

      NE 14.10. o 8:20

      PO 15.10. o 13:10

      ST 17.10. o 14:35

      ŠT 25.10. o 16:30

      SO 27.10. o 22:45

      NE 28.10. o 4:00

      NE 28.10. o 8:20

      PO 29.10. o 13:10

      ST 31.10. o 14:35

    • Budeme mať UČITEĽKU SLOVENSKA?
     • Budeme mať UČITEĽKU SLOVENSKA?

     • V každej škole sú dobrí pedagógovia, ale sto učiteľov našlo odvahu dať o sebe a o svojej práci vedieť.

      Do národného kola prvého ročníka súťaže Učiteľ Slovenska sa mohli prihlásiť učitelia základných a stredných škôl, ale aj školitelia v online kurzoch. Nominovať ich mohla aj široká verejnosť.

      Celkový víťaz slovenského kola postupuje na svetové finále Global Teacher Prize.

      Z 312 nominácii prihlášku nakoniec poslalo presne sto pedagógov. Vo finálovej desiatke, ktorú na základe pevne stanovených kritérii vybrala odborná komisia, sú iba dvaja muži.

      Prečítajte si desať nominácii a v pripravenej ankete môžete kliknúť na osobu, ktorej chcete dať hlas.

      CEEV Živica a Komenského inštitút vyhlási výsledky tohtoročnej ceny Učiteľ Slovenska 2018 na galavečeri 2. októbra.

      O našej pani učiteľke sa dočítate a hlasovať môžete tu:

      https://domov.sme.sk/c/20911186/ucitel-slovenska-helena-drobulova.html?ref=tab

       

      Reportáž o jej práci priniesla aj MTR Ružomberok a nájdete ju tu: 

      https://www.facebook.com/GSAruzomberok/videos/677044755997863/

       

    • DofE ocenenie pre žiakov GSA
     • DofE ocenenie pre žiakov GSA

     • NÁDHERNÁ CEREMÓNIA V ROZPRÁVKOVOM PROSTREDÍ.❤️Skoro 240 mladých ľudí zo Žilinského, Trenčianskeho, a Banskobytrického kraja si dnes prebralo na ceremónii v Château Gbeľany Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE). Ste mega!❤️💪

      Veľká vďaka patrí aj inšpiratívnym oceňovateľom našich absolventov, Andrew Garth z British Embassy, Bratislava, Michal Pastier z Exponea, úžasní členovia kapely S Hudbou Vesmirnou, Ivan Peschl z Towercom a Peter Ceresnik z HB Reavis.

      Práve Ivan Peschl z Towercomu oceňoval absolventov DofE z GSA, Valentína, Máriu a Dianu, ktorí si prevzali svoje bronzové ocenenia DofE. Využili sme však príležitosť na stretnutie s Veľvyslancom Británie, či s Hudbou Vesmírnou, ktorí boli hlavnými hosťami celého slávnostného oceňovania 😉 GRATULUJEME!!!

    • DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu
     • DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu

     • Program DofE

      Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) sa realizuje v 140 krajinách sveta a ročne ho absolvuje viac ako 1,3 milióna mladých ľudí, vďaka čomu DofE uznávajú špičkové svetové univerzity a takisto najväčší svetoví zamestnávatelia pri prijímacích pohovoroch. Hlavným dôvodom je, že tieto inštitúcie hľadajú v mladých ľuďoch predovšetkým rozvinuté charakterové vlastnosti ako napr. samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť prevziať za seba zodpovednosť, ktoré DofE priamo rozvíja.

      Mladý človek si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu (6-18 mesiacov+) napĺňať. Učiteľ alebo dobrovoľník v programe figuruje ako mentor a rovnocenný partner, ktorý účastníka vedie k napĺňaniu svojich cieľov v oblastiach ako Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia. Program DofE tak poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, svojich záujmov, rozvíja motiváciu a osobnú a spoločenskú zodpovednosť. Zapojeným školám a učiteľom okrem iného ponúka možnosť zvýšiť touto skúsenosťou svoje organizačné a profesionálne zručnosti.

      Na Slovensku bolo v minulom školskom roku 2017/2018 do DofE zapojených vyše 2200 účastníkov. Momentálne sa DofE realizuje na vyše 160 organizáciách a školách.

       

      Naša škola je do programu zapojená 3 rok.

       

      V prípade záujmu o zapojenie sa do programu, prosím, kontaktujte p. r. Kamila Nemčíka, p. k. Floriána Volfa alebo p. u. Helenu Drobúlovú.

       

      Deadline na zapojenie sa do programu je 21.9.2018.

      www.dofe.sk

    • GSA-ci v Budapešti
     • GSA-ci v Budapešti

     • Počas tohtoročných prázdnin (12. – 17. 8. 2018) zavítalo dvadsať žiakov a absolventov Gymnázia sv. Andreja do hlavného mesta Maďarska. Zúčastnili sa druhého medzinárodného stretnutia absolventov nábožensko-sociálnych projektových týždňov, tzv. Projektwochen, ktoré už niekoľkokrát aj na Slovensku zrealizovala organizácia SocioMovens v spolupráci s cirkevnými gymnáziami Spišskej diecézy. Cieľom podujatia s názvom Compact for Europe bolo umožniť mladým zo siedmich krajín Európy (Slovenska, Maďarska, Rumunska, Poľska, Nemecka, Chorvátska a Ukrajiny) zažiť radosť zo spoločenstva, nadviazať nové priateľstvá, vzájomne si zdieľať svoje skúsenosti z náboženského života a sociálnej práce a povzbudiť sa k aktívnemu prežívaniu viery. K silným momentom podujatia určite patrilo stretnutie s maďarským prímasom kardinálom Petrom Erdőm, ale aj duchovné impulzy zakladateľa organizácie SocioMovens preláta Petra Klasvogta a svedectvá členov katolíckeho resocializačného inštitútu Fazenda z Mníchova. V programe bola tiež prehliadka Budapešti a návšteva Ostrihomu. Vrcholom podujatia sa stal koncert START UP medzinárodného zoskupenia Gen Verde (z Loppiana), ktorý účastníci pripravili pod vedením tejto skupiny v rámci kreatívnych workshopov. Takýmto originálnym spôsobom preniesli spoločné motto „Giving Europe a Soul“  (Dať Európe dušu) doslova na javisko.

      Peter Nákačka

     • GDPR - Záväzné zásady spracúvania osobných údajov

     • Milí rodičia, žiaci, učitelia, zamestnanci,

      do vašej pozornosti dávame novú právnu úpravu zákona o ochrane osobných údajov, ktorý začne platiť 25. 5. 2018. V tejto súvislosti zverejňujeme aj Záväzné zásady spracúvania osobných údajov na našej škole.

      Podrobnosti nájdete na stránke školy:  O škole > Informácie > Ochrana osobných údajov.

      V prípade akýchkoľvek otázok, či nahlasovania bezpečnostných incidentov prosím kontaktujte poverenú kontaktnú osobu u prevádzkovateľa: riaditeľa školy - nemcik@gsa.sk / +421907348920.

      S pozdravom Kamil Nemčík, riaditeľ školy

     • Erasmus + v Prahe

     • V dňoch 21.-25. mája som sa v rámci projektu Erasmus + zúčastila kurzu Innovative Approaches to Teaching v Prahe organizovaného International Teaching Centre.

      Cieľom  bolo zdokonaliť  sa vo využívaní digitálnych zdrojov,  naučiť sa rozvíjať vyššie myšlienkové zručnosti ako kreatívne, kritické myslenie a  metakognitívne  myslenie, rozvíjať svoje osobné a profesijné kompetencie.

      Na kurze sa zišli učitelia rôznych predmetov, z rôznych typov škôl z piatich krajín (Fínsko, Macedónsko, Španielsko, Turecko a Slovensko, takže sme mali priestor na vzájomnú výmenu informácií  nielen o školských systémoch, ale aj spôsobe života   v jednotlivých krajinách.

      Mgr. Lucia Olosová