• CAN YOU PLAY WITH ME?
     • CAN YOU PLAY WITH ME?

     • V týždni od 30. septembra do 4. októbra bude Gymnázium sv. Andreja hostiť delegácie partnerských škôl zo 4 európskych krajín. Učitelia a žiaci z Rumunska, Talianska, Poľska a Turecka prichádzajú k nám vďaka projektu Erasmus+ s názvom Can you play with me?

      Celá myšlienka vzájomných mobilít a aktivít sa točí okolo HRY ako didaktického prostriedku pre skvalitnenie vyučovacieho procesu. Žiaci a učitelia všetkých krajín si tak vymieňajú skúsenosti s využitím hry vo vyučovacom procese, pričom samozrejme vyzdvihujú národné osobitosti jednotlivých krajín a školských systémov. 

      Prajeme vyše trom desiatkam účastníkov príjemný pobyť na Slovensku, v srdci ktorého leží Liptov a GSA ;)

       

       

    • Ocenení žiaci GSA v DofE
     • Ocenení žiaci GSA v DofE

     • V utorok 17.9. 2019 bolo v GBEĽANOCH ocenených vyše  200 mladých úšpešných absolventov DofE - Ceny Vojvodu z Edinburgu. Ceremónia sa konla v krásnom prostredí Château Gbeľany a o hudobný zážitok sa postarala talentovaná speváčka Zuzana Mikulcová. Dofákov z GSA ocenila predsedníčka Žilinského samosprávnejho kraja Erika Jurinová. Medzi významnými hosťami sa objavili aj známi hokejisti Richard Pavlikovský, či Michal Handzuš.

      Z Gymnázia sv. Andreja si ocenenie prevzalo celkovo 7 žiakov, z ktorých 6 bolo na striebornej úrovni a 1 žiačka na bronzovej úrovni. Tu sú naši ocenení: bronz - Gabriela Ježíková, striebro - Michalela Veselovská, Bianka Kubisová, Diana Kubernátová, Valentín Tišťan, Janka Mydliarová a Viktória Husarčíková. Všetci ocenení žiaci počas uplynulého školského roka pracovali na sebe v troch oblastiach: rozvoj talentu, športu  a dobrovoľníctva a zažili dobrodružstvo na expedícii.

      Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu poskytujú v Ružomberku len dve školy: Stredná zdravotnícka škola M.T.Schererovej a GSA.

    • Po stopách Keltov
     • Po stopách Keltov

     • Dejepisná exkurzia na keltské oppidum Havránok

      Dňa 17. septembra 2019 naša škola zorganizovala dejepisnú exkurziu pre najmladších žiakov gymnázia – prímu. Žiaci spolu so svojím triednym učiteľom Jozefom Hazuchom a pánom učiteľom dejepisu Martinom Lupčom navštívili najznámejšie keltské oppidum na Liptove – Havránok. Hoci počasie nám spočiatku neprialo a „zmokli sme do nitky“, nevzdali sme sa a odmenou bol pre nás nádherný výhľad na panorámu vodnej nádrže Liptovská Mara. Havránok, najznámejšie hradisko remesiel a obchodu Keltov, žiakom ponúklo v rámci podujatia „S deťmi za Keltmi“ množstvo aktivít, ako napríklad pranie vlny, plstenie a tkanie, stredovekú kuchyňu či možnosť stať sa na chvíľu stredovekým lukostrelcom. Obohatení o nové zážitky a plní pekných dojmov sme sa popoludní vrátili domov.

    • Nová školská kaplnka
     • Nová školská kaplnka

     • Milí rodičia, milí žiaci, milí učitelia, priatelia,...

      Požehnanie novej školskej kaplnky bolo v STREDU, 4. septembra 2019 o 12:00 v budove Gymnázia sv. Andreja na 1. poschodí. Sv. omšu v novej školskej kaplnke celebroval generálny vikár Spišskej diecézy Mons. Anton Tyrol, dekan ružomberskej farnosti ICLic. Dušan Škrabek a školský kaplán Florián Volf.

      Stále vás prosíme o podporu na vybudovanie našej kaplnky. Darcovia nám venovali spolu 8.670,- EUR, celkové náklady však boli vo výške 11.028,77 EUR. Potešíme sa každému príspevku na dofinancovanie výstavby novej kaplnky. Všetkým štedrým darcov vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! 

       

      Celé dielo vzniklo za štedrej podpory darcov:

      Nadácia MONDI SCP, p. Bernhard Peshek, gen. riaditeľ,

      p. Juraj Dvořák, absolvent GSA,

      p. Imrich Béreš, predseda predstavenstva PSS,

      p. Dávid Goč, architekt, absolvent GSA,

      p. Rastislav Žihlavník, absolvent GSA,

      p.Pavol Šípoš, absolvent GSA,

      p. Jozef Priesol, p. Miroslav Strmeň, priatelia GSA,

      p. Peter Novák, rodič,

      p. Michal Mišák, školník,

      ochotní žiaci a zamestnanci GSA.

       

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

    • Školská jedáleň - OZNAM
     • Školská jedáleň - OZNAM

     • Gymnázium sv. Andreja nemá vlastnú školskú jedáleň. Žiaci GSA majú možnosť stravovať sa u nášho dodávateľa, Školský internát, Námestie A. Hlinku 76, Ružomberok. Prosíme rodičov a zákonných zástupcov žiakov, aby si pravidelne sledovali aktuálne oznamy Školského internátu, týkajúce sa stravovania, na stránke:

       www.internatrbk.sk  v záložke Oznamy.

    • VÝZNAMNE LEPŠIE VÝSLEDKY
     • VÝZNAMNE LEPŠIE VÝSLEDKY

     • Žiaci osemročných gymnázií dosiahli štatisticky významne lepšie výsledky v porovnaní s úspešnosťou žiakov základných škôl.

      Výsledky GSA sú úspešnejšie v porovnaní s celoslovenským priemerom!!! Gratulujeme našim žiakom!!!

      MAT - úspešnosť SVK - 63,1% - GSA - 69% = +5,9%

      SJL - úspešnosť SVK - 62,3% - GSA - 76,4% = + 14,1%

      Celkový prehľad výsledkov výsledkov nájdete v článku:

      https://eduworld.sk/cd/ts/6027/vysledky-testovania-9-2019?fbclid=IwAR3oXsANd2H_8M_sl28PJRNiqmQ4wa9dOZsF11AVGLrfkVNjjoDYUrfp2pg

    • AGKM na GSA
     • AGKM na GSA

     • Arcibiskupské gymnázium v Kromeríži bolo hosťom GSA od 2.do 4. mája. Výmenný pobyt v tomto školskom roku absolvovalo 30 žiakov GSA, ktorí teraz v rodinách hostili českých študentov. Na GSA sme im pripravili zaujímavý program: prehliadku mauzólea Andreja Hlinku, farského kostola sv. Ondreja, školy a v spolupráci s MONDI SCP aj prehliadku závodu. Na Mestskom úrade našich hostí z partnerskej školy privítal prvý zástupca primátora Michal Lazar a navštívili sme spoločne aj Vlkolínec.

      Popoludňajší čas trávili českí študenti v rodinách slovenských žiakov - GSÁkov, ktorým aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu pri tejto partnerskej výmene.

      Budúci rok sme už dohodli ďalšiu spoluprácu a tešíme sa na ďalšie výmeny medzi našimi partnerskými školami.

    • Chelm - XX. Umelecká prezentácia mládeže II. lýcea
     • Chelm - XX. Umelecká prezentácia mládeže II. lýcea

     • Vo štvrtok 25. apríla som sa mohol stretnúť s novým vedením našej partnerskej školy v poľskom Chelme. Práve v tento deň pripravila naša partnerská škola pre svojich žiakov jubilejný XX. ročník umeleckej prezentácie mládeže, ktorá sa niesla v téme filmovej hudby. Piesne, tance, prednesy a scénky známych filmov tak dostali vďaka prevedeniu mládeže nový šat a mohli ste si zaspomínať pri 22. vystúpeniach na rôzne filmové hity.

      Samotnej prezentácii však predchádzalo spomínané stretnutie s novým vedením II. lýcea v Chelme, pri ktorom sme si potvrdili obojstranný záujem na rozvíjaní ďalšej spolupráce. Vyzdvihnem hlavne dva projekty na ktorých už dva roky spolupracujeme. Tým prvým je účasť poľského školského spevokolu Rapsodia na našom festivale Cantare choraliter a druhým je spolupráca na projektoch e-twinning, ktoré prebiehajú aj v tomto školskom roku medzi našimi školami.

      Nahliadol som aj do útrob školy, predstavili mi jednotlivé časti školy, z čoho ma najviac zaujali dve telocvične a dve gymnastické miestnosti, k tomu "malá" aula asi pre 100 ľudí. Škola v Chelme je trošku väčšia ako naše GSA a celkovo má cca 530 žiakov. Podmienky v ktorých existuje sú porovnateľné s tými našimi. 

      Po prehliadke školy nasledovala prehliadka mesta, ktorej dominovala návšteva kriedovej bane, keďže celý Chelm leží na kriede a dvoch nádherných barokových bazilík, ktoré poukazovali na dávnejšiu prítomnosť biskupa v tomto meste a miestom vojvodstva. 

      Kamil Nemčík

    • Ako nás nepoznáte
     • Ako nás nepoznáte

     • Stalo sa už tradíciou, že v čase okolo jarných prázdnin vrcholia prípravy na jedno z najväčších podujatí organizovaných na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku. S blížiacim sa dátumom študentskej konferencie sa mnohým žiakom zvyšoval adrenalín, keďže horúčkovito finalizovali svoje vystúpenia, aby  sa svojim spolužiakom, učiteľom, a možno i rodičom ukázali tak, Ako ich nepoznáme...

      Konferencia je jednou z ponúk neformálneho vzdelávania na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku, ktorá vytvára študentom priestor na prezentáciu akejkoľvek im blízkej témy alebo oblasti, ktorej sa aktívne venujú - či už v rámci štúdia, alebo je to pre nich voľnočasovej aktivite.  Zároveň si môžu vyskúšať prezentáciu pred širším publikom, komunikáciu a v neposlednom rade i odvahu –  čo sú určite zručnosti, ktoré  budú v živote potrebovať. Lebo to sa od  škôl  dnes všeobecne očakáva - že „pripravia žiakov pre život“. Je to jednoduché konštatovanie, ale cesta k naplneniu tohto cieľa vonkoncom nie je ľahká, keďže predstavy spoločnosti, učiteľov, rodičov, i žiakov samotných sa v tom, ako by to malo vyzerať, dosť výrazne odlišujú.

      Mnohé školy tak hľadajú vlastnú cestu.  Jednou z našich odpovedí je aj konferencia. AKO NÁS NEPOZNÁTE. Je to len jedna z mnohých možností, ktoré sa na našej škole ponúkajú. Pre mladších žiakov pravidelne pripravujeme Mozgovňu, ktorej  už 5. ročník sa uskutoční v máji. V marci sa bude konať tretí ročník festivalu stredoškolských speváckych zborov Cantare Choraliter, ktorý už nadobúda medzinárodný charakter. Už viacročne sa GSA zapája do programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE), ktorý komplexne rozvíja osobnostný potenciál žiakov.

      Máme aj ďalšie vzdelávacie aktivity, ktoré vďaka výnimočnému prístupu učiteľov nachádzajú odozvu u žiakov a tvoria tak pridanú hodnotu našej školy. Rovnako obľúbené sú mnohé akcie Žiackej rady, v ktorej svoj talent a organizačné schopnosti naplno rozvíjajú jej členovia a vhodne tým dopĺňajú naše vzdelávacie aktivity, ktoré sú samozrejme stále našou hlavnou prioritou.

      Tiež máme radosť, že mnohí žiaci -  jednotlivci sa aktívne zapájajú do rôznych dobrovoľníckych aktivít v škole alebo v svojich komunitách. (O mnohých sa dozvedáme len z regionálnych médií alebo od našich absolventov, pričom samotní aktéri o nich nechcú veľmi hovoriť, pretože nezištnú pomoc nepokladajú za výnimočnú).

      Spomenuté množstvo záujmov a rôznorodých aktivít našich študentov sme sa sme snažili  pretaviť do pre Vás  čím pestrejšieho programu na tohtoročnej konferencii. Priamo v programe sa so svojím vstúpením predstavilo 11 študentov z 3. a 4. ročníkov, septimy a oktávy.

     • ŽIACKY PLES - POZVÁNKA

     • Milí žiaci, srdečne vás pozývame na tradičný žiacky ples GSA v tomto školskom roku s témou COSA NOSTRA - Mafiánsky ples GSA.

      Žiacky ples bude v UTOROK - 5. februára od 16:00 do 22:00

      Ples je batôžkový, je to žiacka akcia s dozorom a vstup je povolený len žiakom GSA.

      Vstupné je 6,- EUR - vstupenky si môžete zakúpiť na sekretariáte školy - vstupenka je neprenosná, elektronická.

      Tešia sa vás organizátori zo žiackej rady a 3. ročníkov

    • CAN YOU PLAY WITH ME?
     • CAN YOU PLAY WITH ME?

     • Prvý decembrový týždeň sa rozbehol na Gymnáziu sv. Andreja ďalší výmenný pobyt žiakov.
      Tentokrát išlo o týždňový projekt Erasmus+ v Turecku, kde sa žiaci GSA so svojimi učiteľmi stretli
      s partnerskými školami z Talianska, Rumunska, Poľska, Slovenska a Turecka.

      Hlavnou témou projektu na roky 2018 -2020 je didaktická hra a jej prítomnosť vo vyučovaní v jednotlivých
      školách. CAN YOU PLAY WITH ME? – Môžeš sa so mnou hrať? – je nielen o voľnom hraní sa,
      ale predovšetkým o rozvíjaní základných mäkkých zručností žiakov, ako je spolupráca
      a koordinácia činnosti, popri ktorých žiaci zažívajú radosť z hry, ktorá je prostriedkom na
      efektívnejšie učenie sa. Popri aktivitách projektu sme si mohli prezrieť rôzne interaktívne múzeá
      hračiek v Istanbule, Ankare, ale aj prežiť niekoľko dní v hosťovských tureckých rodinách.
      Vzájomné spoznanie sa partnerov projektu vyvrcholilo spoločným predstavením didaktických
      hier, ktoré jednotlivé krajiny priniesli ako tradičnú hru zo svojej krajiny.

     • LEPŠÍ SVET - GLOBAL OUTREACH

     • Meniť svet k lepšiemu je víziou mnohých, no nejeden to vzdá hneď na začiatku. Global Outreach program je jedným z diel, ktoré premeňa životy mladých a aj ich okolia a tak je naplnením predstáv, ktoré mali zakladatelia.

      Počas dní 16-18/11/2018, sa konalo druhé výberové konanie do kresťanskej organizácie Global Outreach v priestoroch Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku. Global Outreach je nezisková organizácia, ktorá dáva možnosť študentom, druhého ročníka stredných škôl alebo sexty na osemročných gymnáziách, študovať v zahraničí, konkrétne v Spojených štátoch Amerických. Jej hlavnou myšlienkou je vybudovať z mladých ľudí lídrov, ktorí sú pevne presvedčení o svojej viere a o tom, že aj oni dokážu zmeniť svet svojimi činmi a tak vybudovať „Civilizáciu lásky“, čo je hlavným mottom tejto organizácie.

      Tohto výberového konania sa zúčastnilo presne osemnásť uchádzačov zo západného, stredného a východného Slovenska, ktorí boli následne rozdelení do skupín. Tieto skupinky boli vedené ako staršími absolventami, tak aj čerstvými, ktorí sa len nedávno vrátili domov na Slovensko. Na víkende boli účastní aj hlavní predstavitelia Global Outreach. Výkonná riaditeľka Barbara Tota-Boryczka a duchovný predstaviteľ Fr. Larry Seidl mali na starosti interview s každým jedným uchádzačom počas tohto víkendu. Okrem interview, ktoré museli všetci uchádzači absolvovať, mali sme možnosť sa všetci bližšie spoznať pri rôznych aktivitách a tak vytvoriť silné priateľstvá, ktoré ako dúfame, budú aj naďalej pretrvávať počas našich životov.

      Je to neopakovateľný čas prežitý s ľuďmi, ktorí majú rovnaké záujmy a chcú zmeniť svet k lepšiemu. Mohli sme zažiť aj veľmi silné momenty počas večerných modlitieb, kedy sa viacerí z nás otvorili alebo prispeli svojím talentom k príjemnej atmosfére. Či už svojim spevom alebo hrou na hudobný nástroj.

      V mene prezidentky Global Outreach Slovensko, ktorou je Anna Lacková, by sme v prvom rade chceli poďakovať riaditeľovi školy PaeDr. Kamilovi Nemčíkovi, za poskytnutie priestorov a jeho ochotu vždy pomôcť, ďalej by sme chceli poďakovať predstaviteľom G.O. Fr. Larrymu a Barbare Tota-Boryczkej za ich čas a trpezlivosť pri interview, všetkým absolventom ktorí sa zúčastnili tohto víkendu za ich pomoc pri organizácii a v neposlednom rade každému jednému uchádzačovi prajeme veľa šťastia a dúfame, že sa im ich sen naplní.

      Pevne dúfame, že Ťa toto oslovilo a práve TY budeš jedným z tých, ktorí budú mať možnosť prežiť takýto skvelý víkend s nami aj o rok a možno sa staneš aj jedným z nás.

       

      Prajeme všetkým vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov.

      Global Outreach team Slovensko

     • Európske certifikáty kvality pre GSA

     • Našej škole boli udelené až 2 európske certifikáty kvality ako ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu p. učiteľky Drobúlovej "Sugar for our life" a "Science around us" v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning.

      "Znamená to, že vaša práca, práca vašich žiakov i celej vašej školy bola ocenená na najvyššej európskej úrovni. S vaším projektom sa bude možné oboznámiť v špeciálnom oddieli európskeho portálu eTwinning www.etwinning.net.Ešte raz blahoželám k vášmu významnému úspechu a dúfam, že sa stretneme na niektorom z podujatí, ktoré bude v priebehu roka organizované v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning.

      S pozdravom

      eTwinning Team"

    • Medzinárodný výmenný pobyt študentov GSA
     • Medzinárodný výmenný pobyt študentov GSA

     • Vzájomná študentská výmena medzi GSA a Arcibiskupským gymnáziom v Kroměříži sa uskutočnila v dňoch 14. - 16. októbra. Naši žiaci navštívili AGKM, boli ubytovaní v rodinách a žiaci AGKM si pre nich pripravili dvojdňový program, počas ktorého sme spoznali krásne UNESCO mesto.

      Anglická, či francúzska záhrada, zámok, kostoly, AGKM, či Olomouc, privítanie na radnici, či pohostenie v školskej jedálni. Zbližovanie partnerských škôl, rozvíjanie priateľstiev medzi žiakmi, poznávanie pamiatok UNESCO a mnoho ďalšieho sme zažili aj vďaka historickej skúsenosti mesta Kroměříž, ktoré za svoju krásu vďačí Olomouckému arcibuskupstvu, keďže bolo budované ako letné sídlo Olomouckého arcibiskupa.

      V tomto školskom roku nás čaká ešte odplata :), to znamená, že na oplátku v druhom polroku privítame zase na GSA delegáciu študentov AGKM. Tešíme sa :)

    • Volejbalový turnaj
     • Volejbalový turnaj

     • Piatok 19. októbra patril v Ružomberku Volejbalovému turnaju zamestnancov cirkevných škôl Spišskej diecézy. Turnaj organizovala ZŠ sv. Vincenta v spolupráci s GSA a v telocvični GSA sa odohrala skupina B. V nej sme nastúpili proti Trstenej a Starej Ľubovni. Obe družstvá boli nad naše sily. :(

      V zápase o 5.miesto sme sa stretli so SZŠ M.T.Schererovej z RK a tentokrát sme to dotiahli do úspešného konca. Výsledkom bolo teda celkové 5.miesto. Víťazom turnaja sa stala ZŠ R. Dilonga v Trstenej, druhé miesto patrí ZŠ sv. Vincenta a tretí skončil Tvrdošín. Ďakujeme všetkým reprezentantom, náhradníkom i rozhodcom za ochotu a prípravu domáceho prostredia 😉

    • "Iba" škola
     • "Iba" škola

     • !IBA" ŠKOLA

      Názov novej relácie, ktorá na TVLux predstavuje katolícke školy na Slovensku. V júni 2018 štáb relácie navštívil aj GSA a v mesiaci október TV Lux spustila pripravenú reláciu o GSA. Videli ste ju? Nie? Nevadí.... TV Lux prináša aj niekoľko repríz, tak si tú svoju poznačte 😉 Reláciu nájde aj v archíve TV Lux:

      https://www.tvlux.sk/archiv/play/17466

      Ďakujeme všetkým, ktorí v deň natáčania pridali ruku k dielu 😉

      Reprízy budú nasledovne: 

      SO 13.10. o 22:55

      NE 14.10. o 4:00

      NE 14.10. o 8:20

      PO 15.10. o 13:10

      ST 17.10. o 14:35

      ŠT 25.10. o 16:30

      SO 27.10. o 22:45

      NE 28.10. o 4:00

      NE 28.10. o 8:20

      PO 29.10. o 13:10

      ST 31.10. o 14:35