• Dejepisná olympiáda

     • 15. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády opäť úspešný!!! 

      Dňa 8. februára 2023 sa osem žiakov zúčastnilo okresného kola Dejepisnej olympiády na ZŠ Zarevúca. Hlavnou témou tohtoročného ročníka sú dejiny vedy a techniky. Žiaci GSA opäť bodovali a dokázali, že histórii právom patrí označenie „kráľovská disciplína“. V kategórii F, kde sme mali najmladších žiakov, Ela Kubíková skončil na veľmi peknom 6. mieste ako úspešný riešiteľ. V ďalšej kategórii E obsadila nádherné 2. miesto DANIELA PÚCHOVSKÁ a postúpila do krajského kola. V kategórii D, ktorú reprezentovali žiaci tercie, tak ako po minulé roky aj v tomto školskom roku boli žiaci úspešní, keď FILIP GOČ skončil na 2. mieste, čím sa kvalifikoval na krajské kolo a Samuel Antol obsadil 6. miesto. Najstaršie žiačky z kategórie C zaujali veľmi pekné miesta, Naďa Vevericová skončila na 5. mieste a Natália Galanová na 7. mieste. Vzorne nás reprezentovali aj Liana Ciglanová a Karolína Bajačeková. Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a postupujúcim žiakom srdečne blahoželáme! Dňa 3. apríla 2023 nás budú štyria naši žiaci – DANIELA PÚCHOVSKÁ, FILIP GOČ a INGRID KARABÁŠOVÁ s MATEJOM HUDECOM (SŠ) reprezentovať v  krajskom kole Dejepisnej olympiády na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha, kde im všetci držíme palce!