• Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Pri príležitosti Dňa učiteľov si ocenenie - pamätný listi z rúk primátora Mesta Ružomberok prevzal dnes aj učiteľ GSA, Mgr. Martin Janček. Pánu učitelovi matematiky a fyziky gratulujeme k oceneniu a ďakujeme za sprevádzanie našich žiakov. Týmto ocenením a vďakou vzdávame hold všetkým učitelom za ich prácu a povolanie, ktoré napĺňajú svojou obetou v dnešných časoch.

      Mgr. Martin Janček, ktorý v tomto roku oslavuje svoje životné jubileum, pracuje už 20 rokov na Gymnáziu sv. Andreja. Učí matematiku a fyziku, no jeho prínos je oveľa širší: spravuje školskú ASC agendu, spolupracuje pri tvorbe rozvrhov a tematických plánov, pri zadelení žiakov do skupín či pri tlačení vysvedčení a odstraňovaní rôznych technických problémov. To všetko robí s ochotou a prirodzenou samozrejmosťou. Jeho dlhoročné skúsenosti, vedomosti i zručnosti spojené s ochotou vždy pomôcť iným z neho robia vzácneho človeka, ktorý je pre nás všetkých veľkým darom.

      Ďakujeme a gratulujeme.

      Krásny deň učiteľov