• Aktualizačné vzdelávanie 2022/2023

    •  
      

     Hodnoty / Inovácie / Nástroje

     Aktualizačné vzdelávanie vytvorené v súlade s § 90d ods. 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obsahové zameranie: nové kurikulum, inkluzívne vzdelávanie, digitálne zručnosti

      

     Program vzdelávania je obsahovo zameraný na tri oblasti:

     Reforma obsahu a foriem vzdelávania (nové kurikulum)

     Personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie

     Rozvoj digitálnych zručností PZ

      

     Témy prvej oblasti:

     Panelová diskusia – Bioetické otázky

     Metódy Róberta Čapka

     Malé cvičenia s veľkým účinkom

     Inovácie kurikula – panelová diskusia

     Výzvy budúcnosti vo vzdelávaní – reflexia

     Escape box

      

     Témy druhej oblasti:

     Aktivity KGŠM v Banskej Bystrici – inšpirácia z partnerskej školy

     Kláštor v Sampore – duchovné inšpirácie pre učiteľov

     Hronsek – medzináboženský dialóg v histórii a súčasnosti

     Syndróm vyhorenia

     Aktivizačné metódy

     Neformálne vzdelávanie

     Formatívne hodnotenie

     Making thinking visible

      

     Témy tretej oblasti:

     Canva – práca s novou aplikáciou

     Sli.do – práca s novou aplikáciou

     Učenie môže byť pre nás koníčkom

     Inovatívne vyučovacie metódy – Kahoot

     Ako sa dá učiť informatika inak

     Edupage a sociálne siete