• DNI sv. Andreja

     • V dňoch 29. novembra až do 1. decembra 2013 prebiehali na našom Gymnáziu sv. Andreja viaceré podujatia vrámci oslavy patróna školy. Celé podujatie nazvané ako Dni sv. Andreja pozostávalo z prednášok pre žiakov v piatok dopoludnia, slávnostného zhromaždenia školy v telocvični pri príležitosti otvorenia novej umelej lezeckej steny a zo dňa otvorených dverí pre žiakov základných škôl. 

      V sobotu boli pripravené tradičné podujatia spájajúce celé spoločenstvo GSA s absolventmi, rodičmi, ale i občanmi mesta Ružomberok. Zábavné dopoludnie pre deti  už tradične pripravili eRKári, v telovičniach sa vyšantili chlapci i dievčatá na futbalovom i volejbalovom turnaji. V historicky najväčšom fubtalovom turnaji v histórii Andrejcupu si zahralo až 20  mužstiev a víťazom sa stali absolventi z roku 2011. VOlejbalovým víťazom sa stali tzv. Víťazovci. 

      V nedeľu sme sa tradične spojili s farnosťou Ružomberok a žiacky spevácky zbor Andrejko si pripravil spevy na sv. omšu o 14:15, ktorú doprevádzal na liturgii.

      Veríme, že aj tohtoročné sviatky sv. Ondreja, patróna školy, farnosti i mesta prinesú bohaté ovocie načerpania duchovných síl pre celé spoločenstvo GSA.

      Fotogalériu z podujatí nájdete: https://gsa.edupage.org/album/?

      Reportáže a správy: http://kdah.mtr.sk/videoarchiv/2013/2013-12-02_SPRAVY_07_Lezecka_stena.mp4

      http://www.hzs.sk/typy-aktualit/otvorenie-lezecke-stienky-v-ruzomberku/

       

       

    • Mimoriadne výsledky žiakov
     • Mimoriadne výsledky žiakov

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu každoročne odmeňuje školy, ktorých žiaci dosahujú mimoriadne výsledky v projektoch a súťažiach. 
      Za minulý školský rok 2012/2013 zverejnilo ministerstvo školstva zoznam škôl na svojej internetovej stránke: https://www.minedu.sk/mimoriadne-vysledky-ziakov/
      Spomedzi stredných škôl v okrese RUžomberok sa v ocenených školách ocitli len katolícke školy:
      Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej a Gymnázium sv. Andreja.
      Medzi Základnými školami Ružomberka boli ocenené 3 základné školy: Základná škola sv. Vincenta, Základná škola Zárevúca a Základná škola Klačno.
       
      Výsledky dokazujú nielen dominanciu katolíckych škôl v Ružomberku, ale aj potrebu ich prítomnosti. Ďakujeme za skvelých žiakov, ktorí si vyberajú naše GSA a prosíme o modlitby, aby sme mohli každoročne konštatovať, že sme potrební pre život našich žiakov.
     • Lezecká stena na GSA

     • MIlí žiaci, drahí rodičia, priatelia.

      V pondelok 28. októbra sme začali s výstavbou lezeckej steny v telocvični Gymnázia sv. Andreja.

      Sen, ktorý sme si navzájom vysnívali a s vašou pomocou aj postavili sa stal skutočnosťou.

      Ďakujeme a pozývame všetkých na otvorenie lezeckej steny:

      Zbierka pokračuje až do otvorenia lezeckej steny - Deň sv. Andreja - 29.10.2013 o 10:30

      Stav zbierky: 6.000,26 EUR - (aktualizované 20. novembra 2013)

      Na výstavbu lezeckej steny môžete aj naďalej prispieť ľubovoľnou sumou na č. účtu GSA: 35–265340342/0200 - VÚB, správa pre prijímateľa: "lezecka stena" UPOZORNENIE: Súčasťou čísla účtu školy je aj pomlčka!!! Ďakujeme za pochopenie a za podporu :)

      alebo prostredníctvom účtu Rodičovského spoločenstva pri Gymnáziu sv. Andreja:  3084 2125 56 / 0200 – VÚB, správa pre prijímateľa: "lezecka stena".

      Stav zbierky: 3.100,- EUR - 42% (aktualizované 11. júla 2013)

      Stav zbierky: 3.262,- EUR44% (aktualizované 26. júla 2013)

      Stav zbierky: 3.472,- EUR - 46% (aktualizované 7. augusta 2013)

      Stav zbierky: 3.522,- EUR - 47% (aktualizované 21. augusta 2013)

      Stav zbierky: 3.737,- EUR - 50% (aktualizované 4. septembra 2013)

      Stav zbierky: 3.775,- EUR - (aktualizované 16. septembra 2013)

      Stav zbierky: 3.805,- EUR - (aktualizované 25. septembra 2013)

      Stav zbierky: 4.005,- EUR - (aktualizované 29. septembra 2013)

      Stav zbierky: 4.135,- EUR - (aktualizované 30. septembra 2013)

      Stav zbierky: 4.482,45 EUR - (aktualizované 4. októbra 2013)

      Stav zbierky: 4.983,45 EUR -  (aktualizované 12. októbra 2013)

      Stav zbierky: 5.155,76 EUR -  (aktualizované 24. októbra 2013)

      Stav zbierky: 5.241,76 EUR -  (aktualizované 25. októbra 2013)

      Stav zbierky: 5.266,76 EUR -  (aktualizované 4. novembra 2013)

      Stav zbierky: 5.300,26 EUR -  (aktualizované 8. novembra 2013)

      Stav zbierky5.480,26 EUR - (aktualizované 12. novembra 2013)

      Stav zbierky: 6.000,26 EUR - (aktualizované 20. novembra 2013)

      Stav zbierky: 6483,86 (aktualizované 28. novembra 2013) 
       

      Potrebné na výstavbu: 7.474,- EUR

      Vyrokovaná výsledná cena: 6.478,- EUR

      Termín otvorenia lezeckej steny: 29. november 2013 - sviatok patróna školy sv. Ondreja, apoštola.

      Cieľ výstavby: inovácia vyučovania Telesnej a športovej výchovy, prevencia sociálno - patologických javov a vytváranie enviromentálneho cítenia.

      Všetkým darcom a podporovateľom z celého srdca ďakujeme.

      Kamil Nemčík, riaditeľ

     • GSA v Španielsku

     • Týždeň bol zameraný na jednej strane na spoznávanie a vzájomnú výmenu skúseností učiteľov spomínaných krajín, na druhej strane na spoznávanie kultúrneho a duchovného dedičstva Španielska.

       

      V dňoch 15. až 20 apríla sa naši žiaci a učitelia v rámci projektu Comenius - multilaterálne partnerstvá zúčastnili už druhého vzájomného stretnutia, ktoré sa konalo v Španielsku.

      Názov dvojročného projektu, do ktorého je zapojené GSA, je We aren´t problematic teda Nie sme problematickí. Projekt sa konal na medzinárodnej úrovni a stretnutia sa zúčastnili učitelia a žiaci z rôznych krajín: Turecko, Španielsko, Nemecko, Taliansko, Bulharsko, Rumunsko, Litva a Slovensko. Učitelia spoločne premýšľali nad elimináciou problémových prejavov žiakov v školách, nad príčinami problémov, ktoré majú a navrhovali možné riešenia. Príspevok GSA v oblasti prevencie pred problémami so žiakmi bol zameraný na príkladné ovzdušie školy a školských kolektívov od tried až po učiteľov.

      Týždeň bol zameraný na jednej strane na spoznávanie a vzájomnú výmenu skúseností učiteľov spomínaných krajín, na druhej strane na spoznávanie kultúrneho a duchovného dedičstva Španielska. Študenti aj učitelia mali možnosť zblízka spoznať kultúru, históriu, školský systém či zvyky krajiny, v ktorej boli a porovnať ich s krajinou, z ktorej každý pochádzal.


      Čo sa týka programu, bol skutočne veľmi bohatý. Tvorili ho stretnutia v škole, návštevy iných škôl, návšteva historických, náboženských či kultúrnych pamiatok, múzeí, koncertov. Počas pobytu žiaci navštívili aj najznámejšie pútnické mesto Compostelu. Už teraz sa žiaci a učitelia môžu tešiť na najbližšie stretnutie v októbri tohto roku, kedy bude hostiteľskou školou práve naše Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku.

       

    • NOC ČÍTANIA BIBLIE
     • NOC ČÍTANIA BIBLIE

     • Po roku sme sa opäť stretli v hojnom počte na nevšednej Noci čítania Biblie v našej škole v noci z 13. na 14. decembra.

      Témou tohtoročnej noci bola kniha Exodus - Z tmy do svetla.

      Viac o projekte informovali na Rádiu Lumen: infolumen_Noc_Biblie_14_12_2013.mp3

      Priamy audiomost s Rádiom Lumen si môžete vypočuť tu: audiomost_gsa_13_12_2013.mp3

      Program u nás pozostával zo sv. omše, ktorú sme mali spoločne so Základnou školou sv. Vincenta. Pokračovali sme na našej škole spomienkou na Pesah, čiže židovskú večeru ako pripomienku Pánovho prechodu. Nasledovalo živé spojenie s Rádiom Lumen, ktoré spájalo cez telefonát jednotlivé školy na slovensku,ktoré sa do projektu čítania Biblie zapojili.

      Najzábavnejšou časťou bolo rozdelenie účastníkov do 5 skupín, podľa kmeňov Izraela, ktorých úlohou bolo absolvovať pripravené zastavenia nad Božím slovom a úlohami a získavať tak body a indície. Nakoniec bola táto súťaž vyhodnotená a vrcholom noci bolo stretnutie s Ježišom v Eucharistii a požehnanie na dobrú noc.

      Ďakujeme za požehnaný večer i noc

      Kamil Nemčík a Peter Nákačka

       

     • Počítačové kurzy

     • Gymnázium sv. Andreja organizuje kurzy výpočtovej techniky pre začiatočníkov a pokročilých.
      Možnosť prihlásiť sa emailom (stano@gsa.sk alebo truchan@gsa.sk) alebo telefonicky na číslach 044 432 94 62 alebo 0907 693 525 alebo 0905 622 725. Viac o kurzoch sa dozviete kliknutím na odkaz v navigácii E-Learning GSA