• Let’s discover chemistry together - e-twinningový projekt
     • Let’s discover chemistry together - e-twinningový projekt

     • Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci osemročného gymnázia zapájajú do medzinárodného projektu e-twinning.

      O našom e-twinningovom projekte na hodinách chémie s primou a sekundou a partnerskou školou z Talianska sa môžete dozvedieť aj priamo na stránkach projektu. Pani učiteľke Drobúlovej, pani učiteľke Olosovej, žiakom prímy a sekundy prajeme veľa hodnotných stretnutí a kreatívnych nápadov.

      Pupils create chemical element’s profiles to represent characteristics of different elements, carry out experiments by choosing the most useful to demonstrate properties and process videos and upload it to twinspace, take photos, prepare posters, commercials about elements and their compounds, etc…

      Viac si dozviete ak kliknete na:https://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm…

      RNDr. Helena Drobúlová

    • Ako nás nepoznáte...
     • Ako nás nepoznáte...

     • Priebeh konferencie si môžete priblížiť v našej fotogslérii

      Srdečne vás pozývame na 4. ročník prestížnej Študentskej konferencie GSA

      AKO NÁS NEPOZNÁTE

      štvrtok 18.2.2016 v čase 10.00 - 13.00 hod.

      Kino Kultúra Ružomberok


      AKO REČNÍCI VYSTÚPIA:

      Samuel Hanko: Zbieranie minerálov
      Simona Lacková – Nikoleta Nováková: Fytoterapia, alebo ako využiť liečivú silu prírody v prospech zdravia
      Matúš Šoltís: Coleoptera Slovenska
      Kristína Henselová: MLM marketing
      Dominik Krížo: Čo páli, to uhasíme!
      Ján Navarka: Káva nie je len pôžitok
      Dominika Letková: Vegánstvo, druhová nadradenosť a iné problémy dnešného sveta
      Martin Kameniar – Tomáš Kajúch: Odborná práca – stratený čas alebo investícia do budúcnosti?

      Vzhľadom na kapacitu kina sa konferencia zúčastnia len žiaci 2.,3. a 4. ročníka, sexty a oktávy.

     • Náhradný rozvrh

     • Oznam o organizácii vyučovania na stredu 27.1.2016 až piatok 29.1.2016.

      Z prevádzkových dôvodov - štrajku pedagogických zamestnancov - dokážeme v stredu 27.1.2016 zabezpečiť vyučovanie pre žiakov všetkých ročníkov okrem štvrtákov a oktávy. Rozpis vyučovacích hodín posielame v prílohe. Ostatní žiaci majú voľno.

      Vo štvrtok 28.1.2016 je vyučovanie zabezpečené pre všetky triedy podľa mimoriadneho rozvrhu

      V piatok 29.1. 2016 je platný mimoriadny rozvrh hodín, ktorý je upravený aj z dôvodu konania dnešného žiackeho plesu, ktorý bude od 16:00 do 22:00 a preto zajtra ráno budú prvé dve hodiny pre všetkých voľné a tretia hodina bude spoločná triednická hodina, na ktorej žiaci dostanú výpisy vysvedčení za 1. polrok školského roka 2015/2016. Zvyšok vyučovania je podľa rozpisu v prílohe.

      V pondelok 1.2. sú polročné prázdniny, vyučovanie zatiaľ podľa riadneho rozvrhu hodín bude pokračovať v utorok.

      Pokojné prázdniny.

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

      Nahradny_-_streda_27.1.2016_(1).pdf

      Nahradny_-_stvrtok_28_1_2016_aktualny.pdf

      Nahradny_-piatok_29.1._2016.pdf

    • Putovanie relikvií sv. Terézie z Lisieux
     • Putovanie relikvií sv. Terézie z Lisieux

     • "Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta..." sv. Terézia z Lisieux

      V utorok 19. januára svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre zavíta do Ružomberka. 

      Originálnym spôsobom tak napĺňa svoj prísľub, že nebo bude tráviť robením dobra na zemi. Relikvie tejto svätej karmelitánky obleteli už skoro celý svet a naša krajina, v ktorej sa svätá Terezka teší veľkej úcte, má tu česť byť jej hostiteľom. Prijmime tento čas ako príležitosť pre obnovu a upevnenie viery v Trojjediného milujúceho Boha, ktorý v tejto svätici vzbudil hrdinské túžby a zároveň jej zjavil Malú cestu duchovného detstva a dokonalej odovzdanosti. Poďme spolu s ňou objaviť, že naším ,,povolaním je láska“.

      Program putovania a pobytu v Ružomberku nájdete na: http://terezka.kkp.sk/

      Spoločenstvo zamestnancov, učiteľov a žiakov GSA sa zúčastní spoločne sv. omše o 9:00 vo farskom kostole, ktorú bude svojím spevom doprevádzať gymnaziálny spevácky zbor "Coro di san Andrea". Po skončení sv. omše budeme do programu pri relikviári zapojení podľa individuálneho programu vrámci vyučovacích hodín s učiteľmi.

     • Okresné kolá olympiád na GSA

     • Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku v spolupráci s Okresným úradom Žilina, odborom školstva

      organizuje

      v dňoch 12. a 14. januára 2016

      okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku a okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategóriách SŠ.

      Počet prihlásených škôl: ONJ - 2 školy, OAJ - 5 škôl

      Výsledková listina:

      Olympiáda v nemeckom jazyku:

      Kategória 2A: 1. miesto - Filip Hatala, Gymnázium sv. Andreja

      Kategória 2B: 1.miesto - Miriama Buzáková, Gymnázium sv. Andreja

       

      Olympiáda v anglickom jazyku:

      Kategória 2A: 1. miesto - Adam Brček, Gymnázium Ružomberok, 2. miesto - Jakub Čieško, GSA

      Kategória 2B: 1. miesto - Anna Lukáčová, GSA

      Kategória 2C2: 1. miesto - Jakub Jáger, Gymnázium Ružomberok

      Kategória 2D: 1. miesto - Monika Mičíková

       

      Víťazom blahoželáme a prajeme úspešnú reprezentáciu škôl, mesta a okresu Ružomberok v krajských kolách súťaže.

    • SRDCE NA SPRÁVNOM MIESTE
     • SRDCE NA SPRÁVNOM MIESTE

     • Rada mládeže Žilinského kraja a občianske združenie V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže zorganizovala dňa 7.12.2015 o 17.00 hod. v Žiline, v aule Gymnázia Sv. Františka z Assisi.už tretí ročník oceňovania „Srdce v rukách 2015“.

      Ocenenie „Srdce v rukách 2015“  môžu získať dobrovoľníci alebo dobrovoľníčky zo Žilinského kraja za výnimočnú a prospešnú činnosť, organizácie, samosprávy alebo firmy,  ktoré svojimi aktivitami vytvárajú zázemie pre mladých ľudí a verejne im vyjadrujú podporu, alebo inovatívne projekty, ktoré priniesli zmenu.
      „Srdce v rukách 2015“ je  ocenenie tých, ktorí svojím konaním prispeli k šíreniu dobra a pozitívnej zmeny v oblasti práce s deťmi a mládežou.

      Na ocenenie pre organizácie bolo nominované aj naše Gymnázium sv. Andreja, v kategórii „SRDCE NA SPRÁVNOM MIESTE“.

      Gymnázium sv. Andreja je škola, ktorá je okrem svojho zvyčajného poslania, ktorým je vzdelávanie a osobnostný rozvoj svojich študentov, veľmi otvorená pre spoluprácu s inými organizáciami (občianskymi združeniami, hnutiami), ktoré pracujú na dobrovoľníckej báze

      Nominácia pre GSA:

      Už niekoľko rokov sa v budove školy organizujú na jeseň stretnutia zodpovedných osôb za Dobrú novinu pre farnosti z Oravy a Liptova; koncom novembra Zábavné dopoludnie pre deti organizované eRkármi z Ružomberka pri príležitosti osláv sviatku patróna farnosti (tento rok už 8. ročník); tento rok v decembri plánujeme na škole uskutočniť program pre deti po sv. omši vyslania koledníkov Dobrej noviny. Každú 4. nedeľu v mesiaci poskytuje škola priestory pre duchovnú obnovu rodín. Ide o projekt Rodina našej farnosti (pozrite nomináciu na Projekt so srdcom). V minulosti škola poskytla svoje priestory pre rôzne iné akcie a aktivity pre mladých ľudí, špeciálne mladých dobrovoľníkov (oblastné stretnutia a víkendovky eRkárov, hlavný stan dobrovoľníkov na podujatí R13, volejbalový turnaj na Dni s rehoľníkmi v máji 2015...). A to všetko bez toho, aby realizátori podujatí museli platiť prenájom. Som presvedčený, že táto škola podporí v rámci svojich možností každé dielo, ktoré je nasmerované pre dobro detí a mladých. Je to spôsobené hlavne osobami dvoch riaditeľov – bývalého Stanislava Bellu a súčasného Kamila Nemčíka, ktorí tieto aktivity podporovali a podporujú (často aj svoju účasťou alebo ešte väčšou pomocou ako len odovzdanie kľúčov od budovy).

      Teší nás, že ľudia v našom okolí si cenia našu dobrovoľnícku prácu a nominovali našu školu do jednej z kategórií. ĎAKUJEME.

       

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

       

    • Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka
     • Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka

     • Spoločnosť Alexandra Dubčeka a občianske združenie Zdravá spoločnosť sa snažia priblížiť osobnosť a dielo A. Dubčeka mladým ľuďom prostredníctvom tvorivej aktivity - súťaže v rečníckych prejavoch. Antónia Vieriková, žiačka 1.B triedy GSA si svojim rečníckym prejavom vyslúžila čestné uznanie poroty v krajskom kole rečníckej súťaže Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka. Blahoželáme a ďakujeme.

    • UKL v Synagóge
     • UKL v Synagóge

     • Do galérie UKL v Synagóge boli pridané fotografie.

       

      Dňa 6.10.2015 som sa spolu so svojou triedou 2.A mala možnosť počas hodiny Umenie a kultúra zúčastniť, pre mňa jedinečnej, výstavy v synagóge s názvom STOPY.

      Jej podstatou boli fotografie upravené nielen rukami umelcov, ale tým najvýnimočnejším na výstave, a to ľuďmi, ktorí sa nedobrovoľne museli zúčastniť holokaustu.
      Jedinečnosťou projektu neboli neľudské činy, ktoré sa uložili do pamäte všetkých. Práve naopak. Dnes už ľudia s múdrostriebristými vlasmi odkryli bolestivé príbehy pomocou láskyplných momentov, ktoré by zažívali najradšej celý život.
      Do pamäte sa mi vryla jediná veta: "PRETO EXISTUJÚ RODINY ABY BEZNÁDEJ NEMALA MIESTO." Všetky príbehy sa niesli v duchu rodiny. Rodiny, o ktorú prišli. No zároveň rodiny, ktorú vďaka nádeji získali.
      Úžasné, ako v jednej jedinej výstave sú opísané životy mnohých. Príbehy, ktorými sa môžme inšpirovať celý život.

      Petra Nižňanská

     • Európsky deň jazykov na GSA

     • V dňoch 25. septembra až 2. októbra sa môžete na GSA stretnúť s projektom Európskeho dňa jazykov na GSA. Ten bude spočívať v špeciálnych hodinách cudzích jazykov, účasti na anglickom divadle, či špeciálnych dňoch, počas ktorých sa bude na chodbách GSA ozývať iný ako slovenský jazyk počas prestávok. Na čo sa teda tešiť? Dávajte pozor v škole a uvidíte :)

    • GSA v Berlíne
     • GSA v Berlíne

     • Posledný augustový týždeň mali možnosť naši druháci pokračovať v projekte so Sociálnym inštitútom Komende z Dortmundu a na ich pozvanie sa zúčastniť Európskeho stretnutia mladých ľudí zapojených do tohto projektu.

      Počas týchto dní sme mali možnosť navštíviť niekoľko sociálnych zariadení, v ktorých sa nemecké organizácie poskytujú široké spektrum služieb a projektov. 

      Súčasťou projektu bolo aj zapojenie sa do muzikálu so skupinou Gen Rosso, v ktorom v sobotu 29. augusta vystúpili ako účinkujúci aj naši žiaci. 

      Nakoniec sa nám podarilo nadviazať množstvo priateľstiev a veríme v úspešnú spoluprácu na ďalších dielach spolu s našimi novými priateľmi :)

      Ďakujeme organizátorom za možnosť zapojiť sa do týchto aktivít a tešíme sa, že sme boli pozvaní a mali sme tak možnosť reprezentovať našu krajinu, mesto i školu.

      P. Nákačka, J. Sekanová

    • Rozhoduj o Európe
     • Rozhoduj o Európe

     • Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ sa uskutočnilo 15.-19.júna 2015 v Trenčianskych Tepliciach, v priestoroch hotela Most slávy.
       
      Na zasadnutí sa zúčastnilo dokopy 40 študentov z celého Slovenska, ktorí boli rozdelení medzi dve európske inštitúcie- Rada EÚ a Európsky parlament. Na Modelovom zasadnutí bola v Rade EÚ, v úlohe ministerky Švédskeho kráľovstva žiačka GSA - Timea Červeňová zo septimy.
       
      Počas prvých dvoch dní (pondelok a utorok doobedu) boli pripravené zaujímavé prednášky a diskusie, medzi nimi aj prednáška na tému História ukrajinského národa, ktorú viedol Oleksander Hereha z Právnického lýcea z ukrajinskej Odesy.
       
      O projekte nás informovala Timea slovami:
      "Program ďalších dní vypĺňali náročné rokovania, ktoré boli na veľmi formálnej úrovni. Rokovali sme o smernici týkajúcej sa výroby a predaja tabakových výrobkov a o nariadení o zrušení roamingu. Na konci modelu boli ocenení najaktívnejší účastníci, osobne som dostala cenu Generálneho sekretariátu.
      Účasť na tomto Modelovom zasadnutí považujem sa veľmi dobrú osobnú skúsenosť, ktorá mi dala veľa vedomostí z rôznych oblastí, nie len z politiky.
      Projekt bol organizovaný Centrom pre európsku politiku a EUTIS, o.p.s. a financovaný programom Erasmus+ a Nadáciou Konrada Adenauera."
       
      Ďakujeme za reprezentáciu školy na významnom podujatí.
    • Po roku v Amerike opäť doma -Terka a Petra
     • Po roku v Amerike opäť doma -Terka a Petra

     • Čo si predstavíte, keď sa povie Amerika? Ja som si určite predstavovala veci ako New York, California, Las Vegas., Hollywood,...a veľa ďalšieho. Aj to je Amerika, ale ja som počas svojho polročného pobytu zažila niečo úplne iné. Bývala som v maličkom mestečku Mountainburg v Arkansase, chodila som do maličkej školy a mala som milujúcu rodinu. Užila som si to najviac ako som vedela, ale som rada, že som doma! Naučilo ma to veľmi veľa! Najviac asi to, že si teraz vážim veci omnoho viac a som vďačná za každú jednu maličkosť.

      Terézia Máliková

      "Moj tretí ročník gymnázia som študovala v Amerike. Navštevovala som Columbus Catholic High school v Marshfielde (Wisconsin). Tento študijný pobyt mi umožnil Global Outreach program. Určite to bol najlepší rok mojho života. Stretla som veľa nových ľudí, bývala som s úžasnou Americkou rodinou, naučila som sa veľa o iných kultúrach, skúsila som si nový životný štýl, zažila som veľa srandy, užila som si veľa výletov, ale najhlavnejšie je, že celý rok som bola hrdou Slovenkou s Horálkou v ruke. Najviac sa mi páči, že teraz mám kamarátov po celom svete (Nielen v Amerike) a vďaka tomu sa mi zdá svet o niečo menší. Amerika mi chýba, ale viete ako sa hovorí “A man travels the world over in search of what he needs, and returns home to find it.” Užívam si teraz chvíle s mojou rodinou a neskutočne sa teším na moju Septimečku!!!"

      Petra Hložná

      Fotky z pobytov nájdete vo fotoalbume :)

     • Anglický jazyk opäť na výslní!!!

     • O ďalší tohtoročný megaúspech sa postarala Elenka Semanová z 1.A.  Vďaka účasti v súťaži časopisu Friedship o moriach si pripravila krásne leto. Usilovnosť a prehľad jej pomohli k tomu, aby bezchybne vyriešila zadania súťaže a spomedzi najlepších práve ona získala študijný pobyt v North Devone v Anglicku. BLAHOŽELÁME!!!!!!!!!

    • Čo vieš o vode?
     • Čo vieš o vode?

     • Vďaka projektu e-Twinning začali dnes žiaci prímy s pani učiteľkou H. Drobúlovou pracovať na spoločnom projekte so žiakmi z Oravskej Polhory. Prvé stretnutie bolo videokonferenciou a pripravujeme ďalšie stretnutia na obohatenie vzájomnej výmeny vedomostí.

      Projekt je zameraný na spoluprácu dvoch slovenských škôl, ktoré budú pracovať na rôznych aktivitách zameraných na problematiku vody a vzduchu.

      Viac o projekte vám napovie aj spoločná stránka projektu: http://twinspace.etwinning.net/7367/home

    • Certifikát kvality pre GSA od eTwinning-u
     • Certifikát kvality pre GSA od eTwinning-u

     • Žiaci sekundy s pani učiteľkou Helkou Drobúlovou úspešne pracovali na projekte s MŠ v Bratislave vďaka e-Twinningu, čiže priestoru na medzinárodnú i národnú elektronickú spoluprácu škôl. Výsledkom je 10 rozprávok, v ktorých sa zrkadlí chémia a spoznávanie krajín pôvodu rozprávok. Tento prvý projekt e-Twinningu tak otvára nové možnosti práce a spolupráce pre získavanie nových kontaktov so školami na Slovensku i v Európe.

      Za svoju prácu získali aj eTwinning Quality Label - certifikát kvality !!!!

      Výsledný projekt si môžete pozrieť tu: http://twinspace.etwinning.net/4707/home

    • MEDAILA z Bratislavy!!!
     • MEDAILA z Bratislavy!!!

     • V dňoch 30. apríla až 2. mája sa v Bratislave uskutočnilo celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády. Medzi súťažiacimi sa presadil aj žiak kvinty GSA Martin Matejka súťažiaci v kategórii B - študenti stredných škôl. Vďaka svojej práci "Medená cesta" o ťažbe a spracovaní medi v oblasti Starých hôr a Španej doliny od najstarších čias až po úplný zánik ťažby, ako aj o obchodných cestách s meďou, a vďaka svojim vedomostiam zakúsil chuť medaily a priniesol pre seba a pre nás nádherné 3. miesto!!!! Blahoželáme a ďakujeme pani uč. Anne Nemešovej za prípravu a sprevádzanie počas postupových kôl!!!

       

    • Projektwoche na GSA
     • Projektwoche na GSA

     • Vďaka Sociálnemu inštitútu Kommende z Dortmundu sa mohlo 25 žiakov GSA zúčastniť projektového týždňa tzv. sociálnej akadémie, ktorej cieľom je dať formujúcej sa európskej spoločnosti dušu (Europa eine Seele geben - Giving Europe a soul) - teda zapáliť mladých ľudí, aby sa nebáli vieru a morálny zákon uplatňovať v každodennom živote na miestach, kde budú žiť a pracovať.

      Projektovým týždňom našich žiakov sprevádzali zamestnanci sociálneho inštitútu z Dortmundu - Raphael Herbers a Andris Jaksis a členovia spoločenstva Fazenda Esperanza Luiz Fernando Braz s dvoma spolupracovníčkami.

      Program bol bohatý na stretnutia: so starými ľuďmi a postihnutými v domove dôchodcov, s ľuďmi na okraji spoločnosti v spoločenstve v Kláštore pod Znievom, prehliadka podniku Mondi SCP, stretnutie účastníkov sociálnej akadémie na Spišskej Kapitule, Stretnutie so slovenskou političkou a človekom z jednej zo slovenských televízií.

      Centrom programu bola ubytovňa na Škutovkách, na ktorej prebiehali niektoré prednášky a stretnutia a odkiaľ sa cestovalo po Slovensku.

      Celý projekt bol hradený organizátorom a za jeho prínos pre GSA ďakujem kaplánovi z Likavky, o. Mariánovi Vrchovskému, ktorý všetko zorganizoval a zabezpečil.

      Na záver prišlo malé prekvapenie od organizátorov, ktorí našich žiakov pozvali na celosvetové stretnutie účastníkov sociálnej akadémie do Berlína v auguste tohto roku!!! ĎAKUJEME

    • Mesiac knihy
     • Mesiac knihy

     • Milí rodičia, žiaci, priatelia - v mesiaci marec - mesiaci knihy - vám predstavujeme nový projekt otvorených knižníc. Chceli by sme prispieť k tomu, aby mladému človeku boli knihy dostupnejšie na čítanie a ľahšie k požičiavaniu. Pripravili sme pilotne dve menšie otvorené knižnice, ktoré by sme chceli naplniť knihami, ktoré sú osožné pre profesijný, osobnostný i duchovný rast a budú voľne požičiavateľné na chodbách školy.

      Obraciame sa preto aj na vás s prosbou o pomoc pri napĺňaní otvorenej knižnice DAROVANÍM kníh škole. Knihy by sme následne triedili podľa zamerania a zaradili do knižnice aby boli prístupné žiakom. Vaše knihy môžete priniesť na sekretariát školy.

      Za vašu ochotu a pomoc už vopred ďakujeme.

      V prípade akýchkoľvek otázok, resp. námetov sa na nás obráťte buď priamo, alebo cez kontakty na gsa@gsa.sk, alebo na 0907 348 920.

      Kamil Nemčík, riaditeľ

    • Centrum pokoja
     • Centrum pokoja

     • V piatok 30. januára 2015 sme deň pred sviatkom sv. Don Bosca v rodinnej atmosfére slávili sv. omšu pri príležitosti otvorenia Centra pokoja. Nové, resp. vynovené, miesto tak dotvára spektrum rôznych špecializovaných učební a miest na škole. Centrum pokoja je zároveň novým miestom pre aktívny relax zamestnancov školy, miestom na stretnutia so žiakmi, rodičmi, absolventmi s podmienkami aj priestorom na nerušený rozhovor. Záver polroka tak je pre nás opäť krokom vpred v budovaní čo najpriaznivejších podmienok pre rozvoj žiakov i učiteľov a zamestnancov nášho GSA. Ďakujeme touto cestou všetkým štedrým darcom, vďaka ktorým sa prestavba nového centra mohla zrealizovať.

      Kamil Nemčík

    • 2% pre Rodičovské spoločenstvo pri GSA
     • 2% pre Rodičovské spoločenstvo pri GSA

     • Pozývame Vás k podpore Gymnázia sv. Andreja prostredníctvom poukázania svojich 2% zaplatenej dane Rodičovskému spoločenstvu pri Gymnáziu sv. Andreja. 

      Vyzbierané 2% môže použiť RS pri GSA na materiálne a technické vybavenie školy, podporu žiackych a školských aktivít a na rozvoj spoločenstva GSA. O použití prostriedkov rozhoduje Rodičovské spoločenstvo pri GSA.
       

      V roku 2015 ste prostredníctvom 2% darovali 1.788,91 EUR. ĎAKUJEME!!!

      V roku 2016 ste prostredníctvom 2% darovali 1.685,76 EUR. ĎAKUJEME!!!


      Tlačivá, ktoré môžete odovzdať svojim zamestnávateľom, resp. údaje pre SZČO, alebo podnikateľov nájdete tu:

      Vyhlásenie: vyhlasenie_pre_zamestnancov_2016.docx

      Potvrdenie: potvrdenie-dan_2016_RS_pri_GSA.doc

      Bližšie informácie a termíny nájdete na: http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=20126

      ĎAKUJEME!