• Čitateľský klub
    • Čitateľský klub

    • 12.05.2021 11:39
    • Zoznam členov: Mgr. Martina Gabajová, Mgr. Marek Holbus, Mgr. Monika Komová, Mgr. Vladimíra Kurpašová, Mgr. Zuzana Ludrovcová, PhDr. Martin Lupčo, PhD., Mgr. Lucia Olosová, Mgr. Anna Viglašová
    • viac
    • Matematický klub
    • Matematický klub

    • 12.05.2021 11:41
    • Zoznam členov klubu: Mgr. Terézia Ilovská, Mgr. Martin Janček, Mgr. Martin Mastiš, Mgr. Silvia Orolímová, Ing. Pavol Lajčiak, RNDr. Tatiana Škapcová, Mgr. Silvia Tholtová
    • viac
    • Biblický klub
    • Biblický klub

    • 12.05.2021 11:40
    • 20200212_BIBL.pdfZoznam členov klubu: Mgr. Martina Galanová, Mgr. Katarína Glembová, Mgr. Vladimír Klimek, PaedDr. Kamil Nemčík, Mgr. Anna Viglašová, ThLic. Florián Volf
    • viac
    • Fyzikálny klub
    • Fyzikálny klub

    • 12.05.2021 11:41
    • Zoznam členov klubu: Mgr. Martin Janček, Mgr. Martin Mastiš, Mgr. Silvia Tholtová
      
    • viac