• Od 10. januára prezenčne na GSA
     • Od 10. januára prezenčne na GSA

     • Milí rodičia, milí žiaci, milí učitelia.

       

      Od 10. januára 2022 bude vyučovanie na GSA fungovať v prezenčnom režime podľa platného COVID automatu, ktoré vydalo ministerstvo školstva:

       

      Veľmi pekne prosíme o spoluprácu pri základných organizačných opatreniach:

      - Výsledok domáceho AG testovania prosíme hlásiť cez EDUPAGE

      - Triednym učiteľom nahláste aktualizáciu vášho stavu v epidemiologickej situácii - O/T/P, čo nám pomôže reagovať a nastavovať ďalšie kroky pri objavení sa nových prípadov ochorenia COVID-19.

      - Predložte cez EDUPAGE vyhlásenie o bezpríznakovosti

      - Ranný filter - pri vstupe do budovy sa meria telesná teplota a aplikuje sa dezinfečný roztok na ruky.

      - Rúška - povinné nosenie - prosím berte ohľad na všetkých účastníkov vzdelávania - spolužiakov, učiteľov i zamestnancov.

      - Návod ako zvládnuť náročné obdobie pred koncom šk. polroka - v prílohe.

      - Od 10.01. funguje školské vyučovanie aj činnosť CVČ pri GSA.

      - Vyučovanie hodín prebieha s minimalizovaním premiestňovania žiakov a tried.

       

      Požehnaný štart do nového roka 2022.

       

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy