• Študentské parlamentné voľby

     • Obrázok, na ktorom je grafika, biely, symbol, písmo

Automaticky generovaný popisŠtudentské voľby

      Dňa 21. septembra 2023 sa na pôde GSA uskutočnili študentské voľby do NR SR 2023. Boli sme JEDINOU školou v Ružomberku, ktorá toto hlasovanie priniesla pre žiakov vlastnej školy.

      Prinášame prehľad výsledkov a ďakujeme všetkým žiakom, ktorí využili možnosť, aktívne sa podieľať na správe vecí verejných.

      Študentská volebná komisia a p. uč. Martin Lupčo

      Vysledky_Studentskych_volieb_2023.pdf 

    • Zvýšenie kvality na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku
     • Zvýšenie kvality na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku

     • Vďaka operačnému programu Ľudské zdroje sme mohli na GSA v rokoch 2019 - 2023 realizovať aktivity v projekte Zvýšenie kvality na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku. Významne sme si vďaka projektu vynovili podmienky vo vzdelávaní získaním dodatočnej výpočtovej techniky, servera, či didaktických pomôcok. Tie sa stali súčasťou edukačného procesu na GSA. Projektové aktivity boli smerované na učiteľov a žiakov. Učitelia mali možnosť pravidelných stretnutí, s cieľom vzájomného zdieľania sa a tvorby materiálov, v ktorom boli zapojená väčšina učiteľov GSA. Žiaci sa k aktivitám dostali vďaka bezplatnej mimoškolskej ponuke aktivít na rozvoj čitateľskej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, matematickej gramotnosti.

      Projektové aktivity skončili 31.8.2023

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

      Výzva MŠVVŠ SR z OP Ľudské zdroje bola zameraná na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti troch gramotností. Aktivity sú zamerané na žiakov i pedagógov. Výdavky projektu smerovali predovšetkým na mzdy vo forme ich zvýšenia alebo špeciálnej odmeny pre zamestnancov podieľajúcich sa na projekte a sekundárne na zlepšenie technického a didaktického vybavenia školy.