• Hosť na GSA 2023
     • Hosť na GSA 2023

     • Každoročne na sviatok patróna školy pripravujeme pre vás program, ktorého cieľom je pomôcť vám v profesijnej orientácii a smerovaní vášho ďalšieho štúdia, či pracovného života. Aj preto po inšpirácii medzi rodičmi vám v tomto roku prinášame 8. ročník podujatia s názvom Hosť na GSA - absolvent GSA.

      Nebolo jednoduché zostaviť hostí tak, aby reflektovali všetky oblasti spoločenského života a uplatnenia, som však vďačný našim tohtoročným hosťom, že si našli čas, vrátia sa na chvíľu medzi nás do školských lavíc a porozprávajú ich životné cesty po skončení GSA, ktoré môžu byť aj pre vás inšpiráciou pre ďalšie smerovanie a príjemným stretnutím sa s absolventmi GSA.

      Mnohí z nich si kvôli tomuto stretnutiu vzali vo svojej práci voľno, resp. si upravili pracovné povinnosti, aby sa na stretnutie pripravili a mohli pricestovať a stretnúť sa s vami.

      Pozvanie prijali:

      Juraj Staník - Keď Ti IT (z)mení život - absolvent 2003

      Patrik Sleziak - Z GSA na vedeckú dráhu - absolvent 2007

      Veronika Tsachev - Ako sa riadia globalne projekty zo Slovenska (rod. Hanulová) - absolventka 2008

      Dominika Miklasová - Čo všetko obnáša práca pediatra (rod. Šnauková) - absolventka 2012

      Michaela Baranová - Mama zo záchranky (rod. Olosová) - absolventka 2014

      Peter Florek - Uspávam, ale učiteľ (nie) som - absolvent 1998

       

      Tešíme sa na stretnutie s našimi absolventmi.

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy