• Karanténa - usmernenia pre rodičov a žiakov
     • Karanténa - usmernenia pre rodičov a žiakov

     • Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu na území Slovenska od pondelka, 16. marca 2020 ZATVÁRAME Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku minimálne do piatka 27. marca 2020.

      Toto nariadenie sa dotkne všetkých činností každodenného života nás všetkých. Preto Vás prosíme, aby ste opatrenia brali vážne, dodržiavali pokyny krízového režimu a venovali čas aj učeniu podľa pridelených úloh učiteľmi.

      Karanténa z dôvodu šírenia ochorenia Koronavírusu znamená, že všetci žiaci našej školy budú v domácej izolácii.
      - Na základe nariadenia je zakázané navzájom sa stretávať v bydliskách, alebo mimo domu (parky, obchodné centrá, ihriská, aquaparky, lyžiarske strediská a pod.).
      - Odporúčame žiakom tráviť nejaký čas na čerstvom vzduchu individuálne.
      - Počas dopoludnia sa žiaci majú venovať individuálnemu vzdelávaniu v domácom prostredí, podľa pokynov vyučujúcich.

       

      VYUČOVANIE CEZ INTERNET
      Obmedzenie vyučovania v školách nie sú prázdniny. Prosíme žiakov a rodičov, aby od pondelka 16. 3. 2020 komunikovali s vyučujúcimi cez internet (EduPage, Office 365, emaily, elearning programy a pod.). Žiaci sú povinní plniť zadané úlohy podľa pokynov vyučujúcich.

      Vážení rodičia, milí žiaci, žiadame Vás, aby ste dôsledne dodržiavali tieto pokyny a zmysluplne vypĺňali čas tak, aby sa doma žiaci nenudili a nevyhľadávali iné spôsoby na trávenie voľného času, ktoré nie sú vhodné počas karantény.

       

      OZNAM PRE MATURANTOV

      Prihlášky na VŠ – V prípade, že je termín podania prihlášok 30. resp. 31. marca, tak prihlášky budeme potvrdzovať v týchto dňoch, nie v termínoch, kedy je nariadená karanténa.


      Správajme sa zodpovedne.

       

      Ďakujeme za pochopenie.

       

      PaedDr. Kamil Nemčík

    • Zatvorenie školy - koronavírus
     • Zatvorenie školy - koronavírus

     • MIMORIADNY OZNAM

      Zatvorenie školy: 12.3.2020 - 16.3.2020 vrátane.

      V súvislosti s vývojom situácie a na základe rozhodnutia Samosprávneho kraja VÚC Žilina a zriaďovateľa školy Spišské biskupstvo, Spišská Kapitula, zatvárame Gymnázium sv. Andreja v dňoch od štvrtku 12.3.2020 až do pondelka 16.3.2020 vrátane. Neustále je potrebné sledovať situáciu a o ďalších krokoch vás budeme informovať. 

      Dôrazne odporúčame, aby všetci žiaci zostávali doma a venovali sa vzdelávaniu, aby sa nezgrupovali v meste a na verejnosti a aby opúšťali domácnosti len v nevyhnutných prípadoch, aby sme takto predišli šíreniu vírusu v spoločnosti.

      Vyprosujem všetkým veľa zdravia a pokoja v tejto situácii.

      S pozdravom Kamil Nemčík, riaditeľ školy

      http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/tlacova-sprava.html

    • Medzi najlepšími na Slovensku
     • Medzi najlepšími na Slovensku

     • V novembri sa žiaci KVARTY osemročného gymnázia zúčastnili celoslovenského testovania KOMPARO z predmetov SJL a MAT. Na testovaní sa celkovo zúčastnilo 17 542 žiakov zo 653 škôl. Výsledky našich kvartánov sú veľmi povzbudivé a tešíme sa z toho, že zodpovedne pristúpili k príprave - patria medzi najlepších žiakov a triedy na Slovensku. Veď v oboch predmetoch mali výrazne lepší priemer ako ostatní testovaní žiaci.

      Ďakujeme preto tomuto testovaniu za nastavenie zrkadla kvality vzdelávania na GSA a zrkadla výsledkov našich žiakov. Držíme im palce na plošnom testovaní 9, ktoré bude 1. apríla.

      Viac v prílohe

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy
       

    • Nová úroveň informatiky na GSA
     • Nová úroveň informatiky na GSA

     • V druhom polroku rozbiehame inováciu do vzdelávania v predmete informatika. V súťaži code.org projektu Digital Skills sme ako výhercovia získali sadu micro:bitov. O čo ide? 

      Zariadenie BBC micro:bit je výsledkom spoločnej iniciatívy širokého spektra súkromných i verejných organizácií, ktorej cieľom bolo vytvorenie lacnej edukačnej platformy, ktorú zastrešila britská verejnoprávna televízna spoločnosť BBC. Tá v roku 2016 rozdistribuovala jeden micro:bit každému žiakovi siedmeho ročníka v Spojenom Kráľovstve (11 až 12 roční). V rámci projektu bolo vytvorených niekoľko učebných materiálov a vývojových prostredí pre toto zariadenie. Škálu materiálov rozširujú aj učitelia, ktorí zariadenia používali na hodinách informatiky.

      Nezabudni sa informovať na informatike - bližšie podrobnosti u p. uč. Petra Truchana ;)

      Za prvý polrok využívania micro:bitov vo Veľkej Británií sa v priebežnom prieskume 85% učiteľov vyjadrilo, že hardvér na hodinách informatiky spravil výučbu pre žiakov zaujímavejšou a až 90% opýtaných žiakov sa po projekte vyjadrilo, že naučiť sa programovať je možné pre každého. U dievčat bol pozorovaný 70% nárast záujmu o informatiku. Približne polovica učiteľov uviedla, že sa po projekte cítili viac sebavedomí v programovaní, a to predovšetkým tí učitelia, ktorí nemali veľa predchádzajúcich skúseností s programovaním.

      Viac na:  https://www.ucimeshardverom.sk/microbit/ 

    • A slovo bolo u Boha
     • A slovo bolo u Boha

     • V stredu 5. februára 2020 sa na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže A SLOVO BOLO U BOHA. Súťaž je jedinečná svojho druhu, pretože mladí recitátori z radov základných a stredných škôl sa predstavujú v prednese kresťanskej poézie a prózy. Každoročne je sprevádzaná pokojnou atmosférou a radostným duchom súťažiacich bez ohľadu na dosiahnuté úspechy. Na 27. ročníku súťaže sa predstavilo v 10 kategóriách celkovo 43 súťažiacich. Tí, ktorí získali prvé miesto, budú Žilinský kraj reprezentovať na celoslovenskom kole súťaže, ktoré sa uskutoční 21. marca 2020 v Spojenej škole sv. Rodiny v Bratislave.

       

      Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali:

      Kategória 1 - poézia (1.-2. ZŠ) - Martina Uhliarová - ZŠ sv. Vincenta, Ružomberok - Valentín Ševčík: Adam a Eva

      Kategória 1 - próza (1.-2. ZŠ) - Tamara Dlábiková - CZŠ sv. Gorazda v Námestove - Bruno Ferrero - Dvaja muži, ktorí videli Boha

      Kategória 2 - poézia (3.-4. ZŠ) - Klára Šutá - CZŠ sv. Gorazda v Námestove - Anna Malinová - Najkrajší darček

      Kategória 2 - próza (3.-4. ZŠ) - Zoja Chomátová - CZŠ sv. Gorazda v Námestove - Bruno Ferrero - Najdôležitejšia časť...

      Kategória 3 - poézia (5.-6. ZŠ a príma OG) - Nina Holeštiaková - Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera, Žilina-Solinky - Milan Rúfus: Smrť kmotra a zázračný lekár - 

      Kategória 3 - próza (5.-6. ZŠ a príma OG) - Lucia Hudáková - Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Žilina - Vladislava Plančíková: Borka

      Kategória 5 - poézia (stredná škola) - Veronika Babalová - Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok - Vladimír Štefanič: Modlitba Ježišovej Matky

       

      Kamil Nemčík, riaditeľ Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku

      Foto: V.Klimek, GSA

    • Ďakujeme, pán dekan
     • Ďakujeme, pán dekan

     • Vďaka za čas – rozlúčková reč – 7. 2. 2020 – + pán dekan Mons. Alojz Kostelanský - spoluzakladateľ Gymnázia sv. Andreja

       

      „Všetko má svoj čas a každá činnosť pod nebom má svoju chvíľu: je čas narodiť sa a čas zomrieť, čas sadiť a čas vytŕhať, čo bolo zasadené... čas búrať a čas stavať, čas plakať a čas smiať sa, čas hľadať a čas strácať... čas mlčať a čas hovoriť... je čas milovať...“

      Už starozákonný Kazateľ vedel, že všetko má svoj čas. Čas, ktorý nie je celkom v moci človeka. Čas, ktorý tajomným spôsobom určuje Pán času a dejín, i tých osobných dejín každého človeka...

      27 rokov v Ružomberku bol čas, za ktorý pán dekan Kostelanský stihol toho vo farnosti veľa. Spomedzi všetkých oblastí by som však chcel spomenúť jednu – tú, ktorú sme my – najprv ako študenti, potom už ako učitelia – vnímali ako jeho srdcovú záležitosť. Školy.

      Počas jeho pôsobenia vznikli v našej farnosti všetky cirkevné školy: v r. 1991 Základná škola sv. Vincenta, v r. 1992 Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej a Gymnázium sv. Andreja, v januári 2011 požehnal Materskú školu sv. Lujzy. Viacerí zo súčasných učiteľov cirkevných škôl si ho pamätáme ako svojho učiteľa z čias štúdií na Katolíckej univerzite, kde pôsobil až do konca. Nebol však len naším niekdajším učiteľom, spomienkou na študentské časy. Cirkevné školy nosil vo svojom srdci a my sme cítili, že mu na nich – na nás – záleží. Nielen vtedy, keď pomáhal pri ich zakladaní, ale aj potom. Čoraz viac neviditeľne, no vždy bol ochotný hoci z úzadia a v tichosti usmerniť, poradiť... Ponúknuť svoj pohľad na veci – pohľad, ktorým videl viac a ďalej ako my, a pritom vždy s úctou... Tak, ako to zvyčajne robia veľkí ľudia s veľkým srdcom.

      Zvlášť mu záležalo na katechéze. Vnímal, aké náročné je učiť deti a mladých, no neúnavne hľadal cesty, ako sa dostať k detským srdciam. Stretnutia katechétov na fare, tvorba pracovných zošitov z náboženstva pre deti, detské sv. omše s jeho originálnymi nápadmi... A tak sa neraz stalo, že to boli deti, ktoré privádzali do kostola svojich rodičov – a vďaka jeho detským sv. omšiam aj rodičia našli cestu k Bohu. Tí, čo ho poznali len z detských sv. omší, by možno nepovedali, že ten kazateľ taký blízky deťom je vysokoškolský učiteľ. A učiteľom skutočne bol – a zároveň verným žiakom sv. Pavla, ktorý povedal: „Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých.“

      V posledných rokoch jeho pôsobenia v našej farnosti sme mohli viac vnímať tú jeho slabosť... Jeho utrpenie, o ktorom veríme, že sa stalo jeho cestou do neba...

      A o to v tejto chvíli chceme prosiť teba, Pane. Tebe, ktorý si Pán času a dejín, ďakujeme za čas, počas ktorého mohol našu farnosť viesť pán dekan Alojz Kostelanský. Ďakujeme ti zvlášť za jeho veľké srdce a za to, že my – cirkevné školy – sme v ňom mali nielen spoluzakladateľa, ale aj otca. Bude nám chýbať, no vďaka spoločenstvu svätých veríme, že neodišiel celkom a bude nám pomáhať aj naďalej.

      Zároveň ťa, Pane, chceme prosiť o to, aby si ho čím prv prijal k sebe, ak si na ňom azda našiel niečo, čo po jeho pozemskej púti ešte potrebuje očistenie ohňom tvojej lásky.

      Odmeň sa mu za všetko, čo pre nás robil. Preskúmaj jeho veľké srdce, ktoré pre nás mal, a naplň ho radosťou z tvojej prítomnosti. Radosťou, ktorá nezanikne nikdy, radosťou, ktorá už nie je ohraničená časom ani zakalená bolesťou – večnou radosťou neba. Amen.

    • Spolu sa bojuje ľahšie
     • Spolu sa bojuje ľahšie

     • Spájame svoje sily a chceme spoločne pomôcť našej pani učiteľke Silvii Tholtovej.

      Už niekoľko rokov ju sprevádzame na jej ťažkej životnej ceste a nastal čas pomoc zintenzívniť a zabojovať o to najvzácnejšie.

       

      Jej príbeh sa podobá príbehom tisícok žien, ktorým bola diagnostikovaná rakovina prsníka. Prvý krát s ňou bojovala v r. 2004, nasadená chemoterapia zabrala a v r. 2005 sa vrátila späť za katedru, k práci na GSA – Gymnáziu sv. Andreja, ktorá ju napĺňa - učeniu fyziky a matematiky.

       

      Po desiatich rokoch kontrol sa v r. 2015 choroba objavila druhý krát a rozšírila sa aj do kostí, podstúpila niekoľko operácií, znovu chemoterapiu i hormonálnu liečbu podľa odporúčania ošetrujúceho lekára.

       

      Od r. 2017 sa výsledky postupne ale konštantne zhoršujú, ložiská v kostiach sa rozširujú a biologická a hormonálna liečba nezaberajú. Ošetrujúca lekárka ju oboznámila s liekom KISQALI, ktorý však poisťovňa hradí len pacientkam v I. a II. stupni, avšak Silvia sa nachádza vo IV. stupni.

       

      Existuje však vysoká šanca, že daný liek KISQALI môže zabrať, ale musela by si ho hradiť v plnej výške. Jedna dávka stojí cca 2200 EUR na 4 týždne a počet cyklov závisí od účinnosti.


      Rodina už využila každú i finančne náročnejšiu možnosť liečby, avšak KISQALI je už mimo ich finančných možností.


      Hoci sa príbeh našej kolegyne podobá tisícom iných, v tom svojom je Silvia hlavnou hrdinkou a už 15 rokov bojuje a víťazí. Veríme, že aj s vašou pomocou sa jej to bude dariť aj naďalej, pretože SPOLU sa bojuje ľahšie.

      Za každé EURO vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať!

      Za rodinu i GSA

       

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

       

      Oficiálny účet len na príjem podpory pre Silviu Tholtovú:

      Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.

      IBAN: SK13 0900 0000 0051 2117 8692

      SWIFT: GIBASKBX

     • Príde Pán 2019

     • 1429,60 € pre 91 detí

      Adventným charitatívnym koncertom nášho speváckeho zboru Coro di san Andrea a prvým predvianočným jarmokom sa podarilo naplniť túžbu našich žiakov pomôcť deťom vo svete mat prístup k teplému jedlu a možnosti vzdelávať sa.

      Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, žiakom a dobrodincom za príspevky a aktivity v oboch projektoch.

       

      Žiaci Gymnázia sv. Andreja, ktorí sú členmi gymnaziálneho speváckeho zboru

      Coro di san Andrea

      vás srdečne pozývajú

      v STREDU 18. decembra 2019 o 18:00

      do Kaplnky sr. Františkánok

      na benefičný koncert PRÍDE PÁN.

      Vstupné: dobrovoľné - výťažok z koncertu pôjde na misie prostredníctvom mary´s meals.

      Viac na: https://marysmealsslovensko.sk/

    • Volejbalový turnaj o Pohár sv. Ondreja
     • Volejbalový turnaj o Pohár sv. Ondreja

     • Srdečne pozývame mladých priaznivcov volejbalu na 12. ročník Volejbalového turnaja o Pohár sv. Ondreja.

      12. ročník turnaja sa uskutoční v sobotu dňa 7. decembra 2019, otvorením o 8:30 v telocvični Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku. Volejbalový turnaj je súčasťou podujatia Farské dni sv. Ondreja, ktoré sa koná pri príležitosti sviatku patróna farnosti Ružomberok.

      Počet družstiev je obmedzený: 8, preto platí, že kto sa skôr zaregistruje, má aj väčšiu šancu štartovať na turnaji. V prípade naplnenia turnaja budeme informovať o ukončení registrácie. 

      Registrácia je ukončená!!! Prihlásilo sa 8 družstiev.

      Štartovné za 1 družstvo je 15 EUR. V družstve musia byť minimálne dve ženy/dievčatá.

      Registrácia končí v nedeľu 1. decembra 2019 

       

    • Talenty na GSA
     • Talenty na GSA

     • Danka Černinská, žiačka sexty osemročného gymnázia sa zúčastnila finále súťaže Talent gymnázií v piatok 8. novembra v českej Ostrave. Jej celkové 31. miesto je krásnym úspechom. GRATULUJEME

      V zasadacej miestnosti Moravsko-sliezskeho kraja sa uskutočnilo medzištátne finále gymnazistov z Moravsko-sliezskeho a Žilinského kraja. Aj touto súťažou obidva kraje plnia Memorando spolupráce v oblasti vzdelávania medzi krajmi. Mladým talentovaným gynazistom sa tak otvárajú možnosti nielen otestovať svoje logické myslenie za hranicami svojej vlasti,ale aj spoznať kultúru, nadviazať priateľstvá, rozvíjať svoj talent.

      http://www.krajza.iqolympiada.sk/

    • Deň otvorených dverí na GSA
     • Deň otvorených dverí na GSA

     • Srdečne pozývame žiakov 5. a 9. ročníkov ZŠ, ich rodičov, širokú verejnosť a priateľov školy na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na GSA v Ružomberku:

      PONDELOK, 2. decembra od 10:00 do 16:00 na GSA.

      Všetkých návštevníkov čaká okrem prehliadky priestorov GSA aj aktívna účasť na workshopoch (10:00-14:00), ktoré si pre vás pripravili učitelia a žiaci GSA.

      Program Dňa otvorených dverí začína o 10:00 hodine a pre všetkých budeme k dispozícii až do 16:00 hodiny, dokedy nás môžete navštíviť.

      Prosíme Vás, aby ste túto informáciu sprostredkovali všetkým žiakom 5. a 9. ročníkov, ktorých ambíciou je študovať na kvalitnom gymnáziu ;)

    • Erasmus+ v Estónsku
     • Erasmus+ v Estónsku

     • V dňoch 22.10. – 2.11.2019 sa 4 študentky Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku zúčastnili mládežníckej výmeny programu Eramus+ v Estónsku. Projekt niesol názov Volunteering for my profession, čo v preklade znamená dobrovoľníctvo pre moju profesiu. Bol zastrešovaný organizáciou Coraliam, ktorá sa dlhodobo venuje budovaniu lepšej budúcnosti pre mladých ľudí. Výmeny sa zúčastnilo celkovo 56 účastníkov zo 4 krajín, a to zo Slovenska, Českej republiky, Litvy a Estónska.

      Komunikácia medzi účastníkmi a organizátormi prebiehala z väčšej časti v anglickom jazyku, čo študentom výrazne pomohlo v zdokonaľovaní svojich znalostí. Každý deň bol výnimočný. Či už sme robili rôzne pohybové aktivity, prezentovali svoje plány do budúcna alebo počúvali zážitky iných, vždy sa deň končil s úsmevom na našich tvárach a pocitom spokojnosti. Nadobudli sme nové skúsenosti v oblasti dobrovoľníctva, podnikania a vzdelávania. Zároveň sme dostali šancu povedať iným naše vlastné skúsenosti a inšpirovať ich. Zážitkom bola aj rozmanitá príroda, ktorú miesto konania Mustjõe ponúkalo.

      Popri týchto zaujímavých aktivitách každá krajina prezentovala svoje zvyky, kultúru a tradičné jedlá. Bola to jedna z možností, ako sme navzájom mohli spoznať naše kultúry v neformálnom kontexte. Dlho budeme spomínať aj na mobilitu v hlavnom meste Talin, ktoré sa nachádzalo asi 65 km od miesta konania nášho projektu. Tam sme mali možnosť zúčastniť sa rôznych dobrovoľníckych podujatí. Niektorí pomáhali ľuďom v núdzi, učili okoloidúcich tradičné tance, iní zas vyučovali deti na školách. Na konci projektu každý účastník obdržal certifikát s názvom Youthpass, ktorý prináša rôzne benefity pre budúcnosť. Ako výsledok zaznamenávame určite pokrok v komunikácii v cudzom jazyku, nové znalosti a schopnosti, ktoré môžeme využiť či už v dennom živote alebo v budúcej pracovnej kariére.

      N. Birtusová

    • ANDREJCUP 2019 - 22. ročník
     • ANDREJCUP 2019 - 22. ročník

     • Milí žiaci, rodičia, absolventi

      Srdečne vás pozývame na stretnutie na XXII. ročníku ANDREJCUPu, ktorý sa uskutoční v sobotu 30. novembra 2019

      Prihlasovanie  - registrácia mužstiev bude spustená v UTOROK 5. novembra o 18:00.

      Tí, ktorí sa zaregistrujú neskôr, budú v pozícii náhradníkov do turnaja. 

      Rovnako zverejňujeme aj pravidlá turnaja, ktoré nájdete tu: ANDREJCUP2019.pdf

      Prosíme o spätnú väzbu k novým pravidlám: DOTAZNÍK

      PRIHLASOVANIE: ukončené!!!! ďakujeme


      Víťazom XXI. ročníka ANDREJCUPu s právom prednostného štartu sa stalo mužstvo ABSOLVENTI 2019. 

      Tešíme sa na stretnutie.

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

    • V znamení sv. Huberta
     • V znamení sv. Huberta

     • O tom, že hodiny dejepisu možno stráviť nielen v laviciach, ale aj priamo na „dvore kráľa Mateja Korvína“ sa presvedčili žiaci našej školy – sekundy. V utorok 5. novembra 2019 navštívili spolu so svojim vyučujúcim kultúrno-výchovné podujatie v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Zážitková forma vyučovania sa niesla: „V znamení sv. Huberta“.  Žiaci s pánom učiteľom Martinom Lupčom absolvovali príjemnú, veselú, dobrodružnú i poučnú hodinu poľovníckeho dejepisu, kde mali možnosť zoznámiť sa s podobami lovu v stredoveku, vypočuli si dávne poľovnícke povesti z Liptova a stretli sa naživo s kráľom Matejom Korvínom – vychýreným milovníkom lovu a poľovačiek. Samotné podujatie bolo spestrené didaktickými hrami, rozpoznávaním zvukov zvierat a scénickým vystúpením žiakov s následným pasovaním najlepšieho lovca. Na tomto mieste chceme srdečne poďakovať pracovníkom Liptovského múzea, ktorí každoročne pripravujú pre školy množstvo náučno-zábavných programov, vďaka ktorým sa aj „nudná“ história môže stať atraktívnou.

     • Global Learning Connection

     • Aj naši žiaci z 1.B mali možnosť zúčastniť sa Microsoft Global Learning Connection (predtým Skype-a-Thon) čo je udalosť, ktorá umožňuje študentom prakticky cestovať po celom svete a pripájať sa za hranice triedy pomocou programov Skype, Teams a Flipgrid! Tento rok pre # MSFTGlobalConnect - 5. - 6. novembra - sa podarilo precestovať viac než 28 miliónov virtuálnych míľ, spojiť stovky tisíc študentov a zmeniť spôsob otvárania sŕdc a myslí po celom svete!

    • Mladí ľudia a ich vzťah k EÚ
     • Mladí ľudia a ich vzťah k EÚ

     • Dňa 25. októbra 2019 Gymnázium sv. Andreja privítalo na svojej pôde vzácnych hostí z mimovládnej organizácie Euroatlantického centra, ktorého sídlo je v Banskej Bystrici. Hlavným cieľom spomínanej organizácie je rozširovať medzi mladými ľuďmi povedomie o aktuálnych otázkach týkajúcich sa členstva Slovenska v euroatlantických štruktúrach, rozvíjať ich kritické myslenie a soft skills.

      V rámci svojho programu Speaking Tours 2019 Euroatlantické centrum pripravilo pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka gymnázia zaujímavú prednášku spojenú s diskusiou pod názvom: „Mladí ľudia a ich vzťah k EÚ“. Hlavným rečníkom bol politológ a analytik Mgr. Marek Lenč, PhD., ktorý so študentmi diskutoval o Európskej únii a jej budúcnosti.

      Živá diskusia, otázky súvisiace s perspektívou ďalšieho rozširovania EÚ, ako aj aktuálna téma Brexitu naznačili, že téma padla na „úrodnú pôdu“, čo v závere poslucháči ocenili aj búrlivým potleskom. Nakoniec pán učiteľ Martin Lupčo poďakoval prednášajúcemu ako aj celému auditóriu za užitočne strávený čas, ktorý bol pre nás všetkých veľkým obohatením.

    • Nové priateľstvá v Kroměříži
     • Nové priateľstvá v Kroměříži

     • V dňoch 6. - 8. 10. 2019 sa študenti 3. B a septimy zúčastnili výmenného pobytu na Arcibiskupskom gymnáziu v Kroměříži. Spoznali život v historickom meste a partnerskom gymnáziu a na tri dni sa stali jeho súčasťou. Navštívili Arcibiskupský zámok a jeho záhrady zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO; Květnú záhradu, ktorá svojim pôvabom očarí návštevníka aj v tomto jesennom období; mnohé kultúrne, historické a cirkevné pamiatky. Domov sa každý vrátil plný nezabudnuteľných zážitkov, osobných skúseností a v neposlednom rade nových priateľstiev. Ďakujeme.

      Mgr. Martin Mastiš

    • CAN YOU PLAY WITH ME?
     • CAN YOU PLAY WITH ME?

     • V týždni od 30. septembra do 4. októbra bude Gymnázium sv. Andreja hostiť delegácie partnerských škôl zo 4 európskych krajín. Učitelia a žiaci z Rumunska, Talianska, Poľska a Turecka prichádzajú k nám vďaka projektu Erasmus+ s názvom Can you play with me?

      Celá myšlienka vzájomných mobilít a aktivít sa točí okolo HRY ako didaktického prostriedku pre skvalitnenie vyučovacieho procesu. Žiaci a učitelia všetkých krajín si tak vymieňajú skúsenosti s využitím hry vo vyučovacom procese, pričom samozrejme vyzdvihujú národné osobitosti jednotlivých krajín a školských systémov. 

      Prajeme vyše trom desiatkam účastníkov príjemný pobyť na Slovensku, v srdci ktorého leží Liptov a GSA ;)

       

       

    • Ocenení žiaci GSA v DofE
     • Ocenení žiaci GSA v DofE

     • V utorok 17.9. 2019 bolo v GBEĽANOCH ocenených vyše  200 mladých úšpešných absolventov DofE - Ceny Vojvodu z Edinburgu. Ceremónia sa konla v krásnom prostredí Château Gbeľany a o hudobný zážitok sa postarala talentovaná speváčka Zuzana Mikulcová. Dofákov z GSA ocenila predsedníčka Žilinského samosprávnejho kraja Erika Jurinová. Medzi významnými hosťami sa objavili aj známi hokejisti Richard Pavlikovský, či Michal Handzuš.

      Z Gymnázia sv. Andreja si ocenenie prevzalo celkovo 7 žiakov, z ktorých 6 bolo na striebornej úrovni a 1 žiačka na bronzovej úrovni. Tu sú naši ocenení: bronz - Gabriela Ježíková, striebro - Michalela Veselovská, Bianka Kubisová, Diana Kubernátová, Valentín Tišťan, Janka Mydliarová a Viktória Husarčíková. Všetci ocenení žiaci počas uplynulého školského roka pracovali na sebe v troch oblastiach: rozvoj talentu, športu  a dobrovoľníctva a zažili dobrodružstvo na expedícii.

      Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu poskytujú v Ružomberku len dve školy: Stredná zdravotnícka škola M.T.Schererovej a GSA.