• Hosť na GSA - absolvent GSA
     • Hosť na GSA - absolvent GSA

     • V stredu 30. novembra sa môžu žiaci tretích a štvrtých ročníkov tešiť na inšpiratívne stretnutia s našimi absolventmi, ktorí im predstavia rôzne odvetvia svojich životných ciest. Ide už o siedmy ročník stretnutia, ktorý má pomôcť ukázať žiakom GSA možnosti uplatnenia vo svete po skončení školy. Tešíme sa na stretnutia a vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým tohtoročným absolventom za ochotu venovať čas spoločenstvu GSA.

      Pozvanie v roku 2022 prijali:

      Bystrík Dubovecký - kaplán, učiteľ a informatik

      Pavol Jurčaga - Za mikrofónom rádia

      Tatiana Komová - Život lekára na onkológii

      Filip Janky - Slnko na zemi - plazmový fyzik

      Martin Bereta - Z GSA na vedecko-akademické chodníčky

    • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • 24.novembra sa na GSA uskutočnilo ďalšie školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, súťažiaci si v tomto kole otestovali svoje zručnosti v posluchu, práci s obrazovým materiálom a vo voľnom rozhovore. Po naozaj veľmi vyrovnaných výkonoch budú GSA na okresnom kole reprezentovať víťazi jednotlivých kategórií: 

      1.A – Nina Darániová /prima/ 

      1.B – Diana Straková /kvarta/ 

      2.A – Linda Krakovská  /2.A/ 

      2.B – Paula Krakovská  /4.A/ 

       

      Spracovala:  Mgr. Olosová 

    • Erasmus+ týždeň na GSA
     • Erasmus+ týždeň na GSA

     • V týždni od 10. októbra 2022 je naše GSA hostiteľskou školou projektu Erasmus+ Teen thinkers, v ktorom budeme hostiť žiakov a učiteľov a zároveň pracovať na zadaní projektu.

      V priebehu týždňa sa (hlavne prvé tri dopoludnia) budeme s našimi partnermi stretávať aj vrámci vyučovania na škole, keďže projektové aktivity sa budú realizovať v našich priestoroch. Niektoré aktivity viac, iné menej zasiahnu do bežného chodu školy a urobia tieto dni vyučovanie aj trošku atraktívnejšie a zaujímavejšie.

      Ďakujeme vopred za všetky prípravy, zvlášť pani učiteľke Kataríne Glembovej a celému skvelému tímu učiteľov GSA, ktorí jej pomáhajú. Ďakujeme žiakom za prípravu jednotlivých aktivít a zapojenie sa do nich. Ďakujeme rodinám, že boli ochotné zobrať k sebe do ubytovania a starostlivosti žiakov zo zahraničia.Nech vám to všetkým dobrý Pán odplatí a vynahradí.

      Ak máte ešte chuť pomôcť, alebo byť k dispozícii pre nepredvídané veci, pokojne sa nám ozvite.

      Celé podujatie, so všetkými námahami, radosťami a starosťami zverujem aj Panne Márii, aby nás sprevádzala bezpečnou a užitočnou cestou nielen v tomto týždni na GSA.

      Ešte raz za všetko vopred ďakujeme a držte nám palce ;)

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

     • RAKYTOV 2022 - aktualizácia

     • Srdečne pozývame celé spoločenstvo GSA na tradičný výstup na Rakytov tento štvrtok 15.9.2022.....presunuté na SOBOTU 17.9.2022!!!

      Program:
      9:00 - stretnutie pred GSA, presun autami na Smrekovicu
      10:00 - cca - Smrekovica - Rakytov
      cca 12:30 - 13:00 - sv. omša na Rakytove
      13:00 - 15:00 - Rakytov - Smrekovica
      Návrat autami domov.

      Ak máte záujem zúčastniť sa, dajte nám vedieť, ak máte chuť pomôcť pri presune, dajte nám tiež vedieť, potešíme sa. Vidíme sa teda vo štvrtok ;)

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

    • 30. výročie založenia GSA
     • 30. výročie založenia GSA

     • V utorok 14. júna 2022 slávnostným duchovným, kultúrnym a sprievodným programom oslávime 30. výročie založenia Gymnázia sv. Andreja. 

      Program slávnostného dňa:

      9:30 - slávnostná sv. omša vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, celebruje o. biskup Ján Kuboš

      10:30 - slávnostný kultúrny program vo farskom kostole, v ktorom vystúpi školský spevácky zbor Coro di san Andrea a po jeho skončení:

      Sprievodný program:

      - prehliadka školy pre absolventov a hostí

      - čapovaná kofola na školskom dvore 

      - cukrová vata na školskom dvore

      - občerstvenie v priestoroch školy - "papaníčko", ktorého výťažok bude použitý na pomoc ľuďom Ukrajiny.

      - slávnostná recepcia pre pozvaných hostí v telocvični GSA.

       

      Vopred ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k príprave programu: zamestnancom, učiteľom, žiakom a rodičom, ale aj absolventom a priateľom GSA.

       

      Tešíme sa na spoločné stretnutie

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

     • Ľudové misie v RK a na GSA

     • Milí žiaci, milí rodičia, zamestnanci.

      Po mnohých rokoch prichádzajú dnes do Ružomberka ľudové misie. V programe celého misijného týždňa je aj stretnutie misionárov Redemptoristov so žiakmi škôl v Ružomberku. V programe týždňa budeme mať dve spoločné chvíle, ktoré budú súčasťou nášho programu. 

      - v stredu 1. a 2. hodinu - misijný program v telocvični podľa rozpisu s dozorom
      - vo štvrtok 11:30 - sv. omša pre katolícke školy v RK s dozorom

      V oboch prípadoch, keďže ide o priamu duchovnú formáciu je účasť povinná, 

      Ďalší program, z ktorého si môžete vybrať pripájam v prílohe a pozývam na stretnutia s pátrami Redemptoristami. Nech aj táto naša účasť prinesie ovocie misií pre vaše srdcia a naše školské spoločenstvo.

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy
       

     • CANTARE CHORALITER 2022

     • Gymnázium sv. Andreja a Katedra hudby PF KU vás srdečne pozývajú

      v piatok 29. apríla o 18:00

      do Farského kostola sv. Ondreja v Ružomberku

      na záverečný koncert festivalu stredoškolských speváckych zborov - Cantare choraliter.

       

      Na koncerte sa predstavia spevokoly slovenských škôl, ktoré na záver spolu s orchestrom predstavia spoločné piesne.

      Sonus Sanctae Editae - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice.

      Javorčatá, Gymnázium Štefana Moysesa, Banská Bystrica.

      Goretti, Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Čadca.

      Coro di san Andrea, Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok.

      Benedictus, Katedra hudby PF KU, Ružomberok.

      Výťažok festivalu bude v tomto roku použitý na pomoc pre ľudí z Ukrajiny.

      Tešíme sa na vás.

    • GSA pomáha Ukrajine
     • GSA pomáha Ukrajine

     • Mimoriadnu situáciu a postoj celého spoločenstva GSA nastavujeme v jednotlivých oblastiach možnej pomoci zo strany GSA. Chceme, aby naša podpora bola organizovaná, komplexná a prehľadná. Tento dokument budeme pravidelne aktualizovať podľa vývoja situácie.

      2022-04-06_-_pomoc_ukrajine.pdf​​​​​​​

      Vaše zapojenie do našich aktivít je slobodné, vašu spoluúčasť s ľuďmi Ukrajiny môžete prejaviť vami zvoleným spôsobom aj mimo GSA.


      Tento dokument je živý a očakávame aj ďalšie námety, či usmernenia, rady a pomoc v základnej koordinácii pomoci.

    • 05 medzi najlepšími na Slovensku
     • 05 medzi najlepšími na Slovensku

     • V novembri sa žiaci KVARTY osemročného gymnázia zúčastnili celoslovenského testovania KOMPARO z predmetov SJL a MAT. Na testovaní sa celkovo zúčastnilo 12 662 žiakov z 527 škôl. Výsledky našich kvartánov sú veľmi povzbudivé a tešíme sa z toho, že zodpovedne pristúpili k príprave - patria medzi najlepších žiakov a triedy na Slovensku. Veď v oboch predmetoch mali výrazne lepší priemer ako ostatní testovaní žiaci.

      Ďakujeme preto tomuto testovaniu za nastavenie zrkadla kvality vzdelávania na GSA a zrkadla výsledkov našich žiakov. Držíme im palce na plošnom testovaní 9, ktoré bude apríli 2022.

      Viac v prílohe

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy
       

    • SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ 2 na GSA
     • SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ 2 na GSA

     • Na GSA prebieha projekt SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ 2 - ide o projekt DOUČOVANIA od 17. januára do 17. júna 2022

       

      Ministerstvo školstva vyhlásilo projekt doučovania pre žiakov SŠ - viac tu:

      https://www.minedu.sk/vyzva-spolu-uspesnejsi-2-vyhodnotenie/

       

      Koordinátorkou doučovania na GSA je Mgr. Lucia Olosová.

      Predmety a učitelia zapojení do doučovania:

       

      1.) Mgr. Lucia Olosová - ANJ - interný zamestnanec

      2.) Mgr. Martina Gabajová - RUJ/FRJ - interný zamestnanec

      3.) PhDr. Martin Lupčo, PhD. - OBN - interný zamestnec

      4.) Mgr. Terézia Ilovská - MAT - interný zamestnanec

       

      5.) Mgr. Ludvika Poláková - CHE/BIO - externý zamestnanec

      6.) Mgr. Zuzana Baloghová - MAT/FYZ - externý zamestnanec

      7.) Bc. Anežka Šaravská - SJL/NAB - externý zamestnanec

      8.) Irina Levdanskaya - ANJ -  externý zamestnanec

      9.) Mgr. Darina Chomistová -ANJ/SJL - externý zamestnanec

       

      Podrobný rozpis doučovania zverejníme po doladení detailov

       

      Základné podmienky v projekte:

      - pre žiaka - 4 hodiny týždenne doučovania
      - v jednej skupine je 3 až 5 žiakov
      - pre učiteľa - 10 žiakohodín týždenne (min. 4 hodiny so žiakmi a 2 hodiny prípravy)
       

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy (GSA) a školského zariadenia (CVČ pri GSA)

      1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19

      (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      2. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      3. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

       

      PaedDr. Kamil Nemčík, riaditeľ školy

    • Od 10. januára prezenčne na GSA
     • Od 10. januára prezenčne na GSA

     • Milí rodičia, milí žiaci, milí učitelia.

       

      Od 10. januára 2022 bude vyučovanie na GSA fungovať v prezenčnom režime podľa platného COVID automatu, ktoré vydalo ministerstvo školstva:

       

      Veľmi pekne prosíme o spoluprácu pri základných organizačných opatreniach:

      - Výsledok domáceho AG testovania prosíme hlásiť cez EDUPAGE

      - Triednym učiteľom nahláste aktualizáciu vášho stavu v epidemiologickej situácii - O/T/P, čo nám pomôže reagovať a nastavovať ďalšie kroky pri objavení sa nových prípadov ochorenia COVID-19.

      - Predložte cez EDUPAGE vyhlásenie o bezpríznakovosti

      - Ranný filter - pri vstupe do budovy sa meria telesná teplota a aplikuje sa dezinfečný roztok na ruky.

      - Rúška - povinné nosenie - prosím berte ohľad na všetkých účastníkov vzdelávania - spolužiakov, učiteľov i zamestnancov.

      - Návod ako zvládnuť náročné obdobie pred koncom šk. polroka - v prílohe.

      - Od 10.01. funguje školské vyučovanie aj činnosť CVČ pri GSA.

      - Vyučovanie hodín prebieha s minimalizovaním premiestňovania žiakov a tried.

       

      Požehnaný štart do nového roka 2022.

       

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

       

       

     • DOD na GSA - online

     • Milí priatelia, srdečne pozývame žiakov 5. a 9. ročníkov na Deň otvorených dverí na GSA.

       

      UTOROK - 30.november 2021 od 16:00 na online na GSA

       

      Bližšie informácie o programe nájdete na: DOD na GSA

       

      Tešíme sa na vás ;)

     • Pozvánka na koncert

     • Srdečne vás pozývame na 4. ročník festivalu CANTARE CHORALITER.

      Spoločný koncert s témou - PRÍBEH MUNKOVCOV - sa uskutoční v stredu 17. novembra o 19:00 hod. v kostole Povýšenia Sv. Kríža (jezuitský kostol)

      Vzhľadom na aktuálnu situáciu (čierny okres) je koncert určený len pre očkovaných do naplnenia kapacity 100 ľudí vrátane účinkujúcich.

      Pre všetkých ostatných ponúkame možnosť on-line prenosu na stránke: 

      https://www.ekostol.sk/projekt/55-ruzomberok

      Vstupné: dobrovoľné

       

      Festival sa uskutoční s podporou Mesta Ružomberok

     • Záložka do knihy spája školy

     • Naši primáni a sekundáni sa zapojili do projektu "Záložka do knihy spája školy". Na hodinách výtvarnej výchovy s p. uč. Tholtovou vyrábali záložky, ktoré poputovali na "Ivan Krasko Gimnázium" do Rimavskej Soboty, kde tiež primáni a sekundáni vyrábali záložky. Na tie sa zase tešia naši, keď ich po prázdninách dostanú. Keďže žiakov na gymnáziu v  R. Sobote je o päť viac ako u nás, zvyšné záložky ochotne spravila Nina Vevericová z kvinty. Tešíme sa, že záložka do knihy spája naše školy. 

    • TEEN THINKERS na GSA
     • TEEN THINKERS na GSA

     • GSA sa v tomto školskom roku zapojilo do ďalšieho projektu Erazmus+ s názvom Teen Thinkers. 

      Hlavnou témou je PREVENTING TECHNOLOGY ADDICTION VIA INNOVATIVE METHODS - PREVENCIA ZÁVISLOSTI NA TECHNOLÓGIÁCH CEZ INOVATÍVNE METÓDY. 

      Keďže ide o medzinárodný projekt, budeme spolupracovať a zdieľať naše skúsenosti s mladými ľuďmi z Turecka, Lotyšska, Poľska a Rumunska. Projekt sme pripravovali dištančne a v školskom roku 2020/2021 spúšťame aj mobility v jednotlivých krajinách.

      V dňoch 24. - 30. októbra navštívime Turecko - partnerskú školu v Burse

      Tešíme sa na každú spoluprácu v projekte.

      Erazmus+ tím GSA

     • Mladý vedec na GSA

     • Talentami medzi prvákmi na GSA sa len hemží.

      Už v septembri sa Filipovi podaril nádherný úspech v olympiáde mladých vedcov, v ktorej súťažil s rovesníkmi v oblasti fyziky, chémie a biológie.

      Jeho 7 miesto na Slovensku zároveň znamená, že je prvým náhradníkom slovenských zástupcov na medzinárodnom kole súťaže.

      Gratulujeme!!!

    • Stretni pápeža so spoločenstvom GSA
     • Stretni pápeža so spoločenstvom GSA

     • Ak si žiakom, zamestnancom, alebo absolventom, či priateľom GSA (prednosť majú do naplnenia kapacity žiaci GSA), tak sa pridaj k nám a cestuj na stretnutie s pápežom Františkom do Košíc. Žiaci budú uvoľnení z vyučovania na celý deň.

      Každý sa osobne musí registrovať na stránke usporiadateľa čo najskôr. Vstupenkou na stretnutie sa musí pred cestou preukázať každý účastník, inak s nami do Košíc nepocestuje.

       

      Pre potreby GSA sa prosím registruj na:

       

      Tešíme sa na Teba.

      Školský kaplán Florián Volf a pán riaditeľ Kamil Nemčík

       

      Podrobnosti o pripravovanom programe sa dozvieš aj na: https://www.facebook.com/stretnipapeza

      Ak máš záujem pracovať ako dobrovoľník, tak sa prihlás na: https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik

       

      Ak chcete podporiť stretnutie mladých z GSA, tak nás kontaktujte na 0907348920, alebo nemcik@gsa.sk, volf@gsa.sk

       

      Podrobnosti akcie GSA:

      Dátum: 14.9.2021

      ÚPRAVA PROGRAMU:

      Program:

      7:00 - odchod autobusmi priamo do Košíc

      11:00 - účast na sv. omši na štadióne Lokomotívy. Program na štadióne trvá od 12:00 do 20:00.

      Návrat po skončení programu medzi 23:00 – 00:00.

      Príspevok na cestu: 15,- EUR - platí sa v autobuse

    • Administrácia úvodu šk. roka
     • Administrácia úvodu šk. roka

     • Milí rodičia, milí žiaci,

      v tejto správe nájdete všetko potrebné pre vzájomnú pomoc pri začiatku nového školského roka.

      A: PROSÍME VYTLAČIŤ a PRINIESŤ (podľa možností):

      1.) žiaci prvých ročníkov - vypísaný súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha) s rodným listom k nahliadnutiu - okrem žiakov prvých ročníkov prinesú aj žiaci, ktorí majú zmeny v niektorých údajoch. Ostatní dostanú prehľad údajov vytlačený na kontrolu v škole

      2. Centrum voľného času pri GSA - prosíme všetkých vyplniť a vytlačiť tlačivá priamo na stránke  - ŽIADOSŤ o PRIJATIE do CVČ a ČESTNÉ VYHLÁSENIE zo stránky

      https://gsa.edupage.org/a/centrum-volneho-casu-pri-gsa?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ4NiZzdWJwYWdlPTI%3D

      Prosíme všetkých žiakov o prihlásenie sa do CVČ pri GSA, výber krúžkov budeme realizovať po začatí školského roka. Podrobnosti o činnosti, platbách a krúžkoch nájdete na stránkach nášho CVČ pri GSA.

      B: PROSÍME VYPLNIŤ a ODOVZDAŤ cez EDUPAGE:

      https://help.edupage.org/sk/u2462

      1.) Vyhlásenie o bezpríznakovosti - na úvod prosíme predložiť dobrovoľne, následne pri každom prerušení dochádzky min. 3 dni vrátane víkendov a automaticky pri prepnutí do oranžového okresu.

      2.) Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov

      V prílohe si nájdete aj opatrenia na GSA platné od 2.9.2021.

      Prosíme o pozorné sledovanie zmien a aktualizácií opatrení ŠKOLSKÉHO SEMAFORU - na základné veci vás budeme upozorňovať a informovať. Bližšie info https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

      C: ROZVRH HODÍN

      V najbližšie hodiny nahráme do EDUPAGE rozvrh hodín, kde reálne uvidíte prvý rozvrh, ktorý je platný od 2.9. Ten môže obsahovať veci, ktoré sa dajú doladiť, resp. ktoré sú zložené na základe vášho záujmu. Podrobnosti a možné zmeny si budeme vysvetľovať osobne v škole, lebo súvisia často s celým životom školy. Prosíme o nadhľad a pomoc pri dolaďovaní tak, aby sme boli všetci spokojní. 😉

      Prvé dni budeme venovať okrem organizačných vecí aj pripravenosti na prechod na dištančnú, či kombinovanú formu vzdelávania, čo bude tiež priorita, aby sme boli pripravení na čokoľvek, čo môže nastať.

      Kto si niečo zabudne, tak v pokoji vyriešime situáciu za pochodu 😉

      Mail si môžete preposlať medzi rodičmi žiakov prvých ročníkov, ak by náhodou niekomu neprišiel.

      Tešíme sa na spoluprácu s vami.

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Školské súťaže prebiehajú aj počas dištančného vzdelávania. V okresnom kole matematickej olympiády zahviezdia Alica Buchtová z KVARTY, ktorá suverénne vyhrala svoju kategóriu a postúpila do krajského kola súťaže. Gratulujeme a Alici držíme palce naďalej. ;)