• Dejepis - postup do celoštátneho kola

     • „Historia magistra vitae est.“ Tieto slová sa opätovne potvrdili a 3. apríla 2023 Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine privítalo milovníkov histórie, aby si zmerali sily a vedomosti z dejepisu v krajskom kole Dejepisnej olympiády.

      GSA reprezentovali štyria súťažiaci, z radov mladších žiakov Danielka Púchovská (sekunda) a Filip Goč (tercia), za starších žiakov Ingrid Karabášová (3.A) a Matej Hudec (3.A).

      Danielka s Filipom sa v neľahkej konkurencii nenechali zahanbiť a skončili ako úspešní riešitelia.

      Zo stredoškolákov Matej skončil na nádhernom 4. mieste a Ingrid vybojovala úžasné 2. miesto s postupom do celoštátneho kola.

      Všetkým srdečne blahoželáme a Ingrid držíme palce, aby nás aj naďalej takto úspešne reprezentovala!  

      Martin Lupčo

    • Stolný futbal na školách
     • Stolný futbal na školách

     • Na GSA máme od piatku profesionálne kalčeto, ktoré v rámci projektu pre stredné školy venovala LFO - Liptovská Foosballová Organizácia. Cieľom projektu je popularizácia tejto hry v podmienkach škôl, takže nás na GSA čakajú sprievodné aktivity, ako napr. workshopy k medzinárodným pravidlám, turnaje pre žiakov, či turnaje medzi školami.

      Kalčeto je umiestnené v učebni U1, je určené pre všetkých žiakov pod podmienkou dodržiavania základných pravidiel, ktoré sú súčasťou hracieho stola.

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Pri príležitosti Dňa učiteľov si ocenenie - pamätný listi z rúk primátora Mesta Ružomberok prevzal dnes aj učiteľ GSA, Mgr. Martin Janček. Pánu učitelovi matematiky a fyziky gratulujeme k oceneniu a ďakujeme za sprevádzanie našich žiakov. Týmto ocenením a vďakou vzdávame hold všetkým učitelom za ich prácu a povolanie, ktoré napĺňajú svojou obetou v dnešných časoch.

      Mgr. Martin Janček, ktorý v tomto roku oslavuje svoje životné jubileum, pracuje už 20 rokov na Gymnáziu sv. Andreja. Učí matematiku a fyziku, no jeho prínos je oveľa širší: spravuje školskú ASC agendu, spolupracuje pri tvorbe rozvrhov a tematických plánov, pri zadelení žiakov do skupín či pri tlačení vysvedčení a odstraňovaní rôznych technických problémov. To všetko robí s ochotou a prirodzenou samozrejmosťou. Jeho dlhoročné skúsenosti, vedomosti i zručnosti spojené s ochotou vždy pomôcť iným z neho robia vzácneho človeka, ktorý je pre nás všetkých veľkým darom.

      Ďakujeme a gratulujeme.

      Krásny deň učiteľov

       

     • Dejepisná olympiáda

     • 15. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády opäť úspešný!!! 

      Dňa 8. februára 2023 sa osem žiakov zúčastnilo okresného kola Dejepisnej olympiády na ZŠ Zarevúca. Hlavnou témou tohtoročného ročníka sú dejiny vedy a techniky. Žiaci GSA opäť bodovali a dokázali, že histórii právom patrí označenie „kráľovská disciplína“. V kategórii F, kde sme mali najmladších žiakov, Ela Kubíková skončil na veľmi peknom 6. mieste ako úspešný riešiteľ. V ďalšej kategórii E obsadila nádherné 2. miesto DANIELA PÚCHOVSKÁ a postúpila do krajského kola. V kategórii D, ktorú reprezentovali žiaci tercie, tak ako po minulé roky aj v tomto školskom roku boli žiaci úspešní, keď FILIP GOČ skončil na 2. mieste, čím sa kvalifikoval na krajské kolo a Samuel Antol obsadil 6. miesto. Najstaršie žiačky z kategórie C zaujali veľmi pekné miesta, Naďa Vevericová skončila na 5. mieste a Natália Galanová na 7. mieste. Vzorne nás reprezentovali aj Liana Ciglanová a Karolína Bajačeková. Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a postupujúcim žiakom srdečne blahoželáme! Dňa 3. apríla 2023 nás budú štyria naši žiaci – DANIELA PÚCHOVSKÁ, FILIP GOČ a INGRID KARABÁŠOVÁ s MATEJOM HUDECOM (SŠ) reprezentovať v  krajskom kole Dejepisnej olympiády na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha, kde im všetci držíme palce!  

     • Individuálna prehliadka GSA

     • Patríte medzi nerozhodutých?

      Dohodnite si individuálnu prehliadku, pozrite si osobne priestory GSA a získajte informácie z prvej ruky.

      Prehliadku prispôsobíme vzájomne výhodnému času.

      Naváhajte a zavolajte, alebo napíšte na: gsa@gsa.sk, alebo 0907 348 920.

      PaedDr. Kamil Nemčík, riaditeľ školy

     • Prerušenie vyučovania na GSA

     • V súlade s Metodickým pokynom Ministerstva školstva č. 15/2005 v dôsledku vysokej chorobnosti žiakov školy – epidemického výskytu chrípkového ochorenia a ďalších respiračných ochorení, na  základe  odporúčania  príslušného  Regionálneho  úradu  verejného  zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši a konzultácie so zriaďovateľom školy prerušujem výchovno-vzdelávací proces na Gymnáziu sv. Andreja v dňoch 14.-16. decembra 2022.

      Vyučovanie pokračuje v pondelok 19. decembra 2022

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

       

    • Pozvánka na koncert
     • Pozvánka na koncert

     • Spevácky zbor Coro di san Andrea Gymnázia sv. Andreja vás pozýva na predvianočný benefičný koncert

      SVET LÁSKU MÁ 

      v nedeľu 18. cecembra 2022 o 18.00

      v Kaplnke Školských sestier sv. Františka.

      Koncertom podporíme Misonárky lásky - sestry Matky Terezy.

      Tešíme sa na spoločný čas

    • Hosť na GSA - absolvent GSA
     • Hosť na GSA - absolvent GSA

     • V stredu 30. novembra sa môžu žiaci tretích a štvrtých ročníkov tešiť na inšpiratívne stretnutia s našimi absolventmi, ktorí im predstavia rôzne odvetvia svojich životných ciest. Ide už o siedmy ročník stretnutia, ktorý má pomôcť ukázať žiakom GSA možnosti uplatnenia vo svete po skončení školy. Tešíme sa na stretnutia a vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým tohtoročným absolventom za ochotu venovať čas spoločenstvu GSA.

      Pozvanie v roku 2022 prijali:

      Bystrík Dubovecký - kaplán, učiteľ a informatik

      Pavol Jurčaga - Za mikrofónom rádia

      Tatiana Komová - Život lekára na onkológii

      Filip Janky - Slnko na zemi - plazmový fyzik

      Martin Bereta - Z GSA na vedecko-akademické chodníčky

    • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • 24.novembra sa na GSA uskutočnilo ďalšie školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, súťažiaci si v tomto kole otestovali svoje zručnosti v posluchu, práci s obrazovým materiálom a vo voľnom rozhovore. Po naozaj veľmi vyrovnaných výkonoch budú GSA na okresnom kole reprezentovať víťazi jednotlivých kategórií: 

      1.A – Nina Darániová /prima/ 

      1.B – Diana Straková /kvarta/ 

      2.A – Linda Krakovská  /2.A/ 

      2.B – Paula Krakovská  /4.A/ 

       

      Spracovala:  Mgr. Olosová 

    • Erasmus+ týždeň na GSA
     • Erasmus+ týždeň na GSA

     • V týždni od 10. októbra 2022 je naše GSA hostiteľskou školou projektu Erasmus+ Teen thinkers, v ktorom budeme hostiť žiakov a učiteľov a zároveň pracovať na zadaní projektu.

      V priebehu týždňa sa (hlavne prvé tri dopoludnia) budeme s našimi partnermi stretávať aj vrámci vyučovania na škole, keďže projektové aktivity sa budú realizovať v našich priestoroch. Niektoré aktivity viac, iné menej zasiahnu do bežného chodu školy a urobia tieto dni vyučovanie aj trošku atraktívnejšie a zaujímavejšie.

      Ďakujeme vopred za všetky prípravy, zvlášť pani učiteľke Kataríne Glembovej a celému skvelému tímu učiteľov GSA, ktorí jej pomáhajú. Ďakujeme žiakom za prípravu jednotlivých aktivít a zapojenie sa do nich. Ďakujeme rodinám, že boli ochotné zobrať k sebe do ubytovania a starostlivosti žiakov zo zahraničia.Nech vám to všetkým dobrý Pán odplatí a vynahradí.

      Ak máte ešte chuť pomôcť, alebo byť k dispozícii pre nepredvídané veci, pokojne sa nám ozvite.

      Celé podujatie, so všetkými námahami, radosťami a starosťami zverujem aj Panne Márii, aby nás sprevádzala bezpečnou a užitočnou cestou nielen v tomto týždni na GSA.

      Ešte raz za všetko vopred ďakujeme a držte nám palce ;)

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

     • RAKYTOV 2022 - aktualizácia

     • Srdečne pozývame celé spoločenstvo GSA na tradičný výstup na Rakytov tento štvrtok 15.9.2022.....presunuté na SOBOTU 17.9.2022!!!

      Program:
      9:00 - stretnutie pred GSA, presun autami na Smrekovicu
      10:00 - cca - Smrekovica - Rakytov
      cca 12:30 - 13:00 - sv. omša na Rakytove
      13:00 - 15:00 - Rakytov - Smrekovica
      Návrat autami domov.

      Ak máte záujem zúčastniť sa, dajte nám vedieť, ak máte chuť pomôcť pri presune, dajte nám tiež vedieť, potešíme sa. Vidíme sa teda vo štvrtok ;)

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

    • 30. výročie založenia GSA
     • 30. výročie založenia GSA

     • V utorok 14. júna 2022 slávnostným duchovným, kultúrnym a sprievodným programom oslávime 30. výročie založenia Gymnázia sv. Andreja. 

      Program slávnostného dňa:

      9:30 - slávnostná sv. omša vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, celebruje o. biskup Ján Kuboš

      10:30 - slávnostný kultúrny program vo farskom kostole, v ktorom vystúpi školský spevácky zbor Coro di san Andrea a po jeho skončení:

      Sprievodný program:

      - prehliadka školy pre absolventov a hostí

      - čapovaná kofola na školskom dvore 

      - cukrová vata na školskom dvore

      - občerstvenie v priestoroch školy - "papaníčko", ktorého výťažok bude použitý na pomoc ľuďom Ukrajiny.

      - slávnostná recepcia pre pozvaných hostí v telocvični GSA.

       

      Vopred ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k príprave programu: zamestnancom, učiteľom, žiakom a rodičom, ale aj absolventom a priateľom GSA.

       

      Tešíme sa na spoločné stretnutie

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

     • Ľudové misie v RK a na GSA

     • Milí žiaci, milí rodičia, zamestnanci.

      Po mnohých rokoch prichádzajú dnes do Ružomberka ľudové misie. V programe celého misijného týždňa je aj stretnutie misionárov Redemptoristov so žiakmi škôl v Ružomberku. V programe týždňa budeme mať dve spoločné chvíle, ktoré budú súčasťou nášho programu. 

      - v stredu 1. a 2. hodinu - misijný program v telocvični podľa rozpisu s dozorom
      - vo štvrtok 11:30 - sv. omša pre katolícke školy v RK s dozorom

      V oboch prípadoch, keďže ide o priamu duchovnú formáciu je účasť povinná, 

      Ďalší program, z ktorého si môžete vybrať pripájam v prílohe a pozývam na stretnutia s pátrami Redemptoristami. Nech aj táto naša účasť prinesie ovocie misií pre vaše srdcia a naše školské spoločenstvo.

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy
       

     • CANTARE CHORALITER 2022

     • Gymnázium sv. Andreja a Katedra hudby PF KU vás srdečne pozývajú

      v piatok 29. apríla o 18:00

      do Farského kostola sv. Ondreja v Ružomberku

      na záverečný koncert festivalu stredoškolských speváckych zborov - Cantare choraliter.

       

      Na koncerte sa predstavia spevokoly slovenských škôl, ktoré na záver spolu s orchestrom predstavia spoločné piesne.

      Sonus Sanctae Editae - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice.

      Javorčatá, Gymnázium Štefana Moysesa, Banská Bystrica.

      Goretti, Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Čadca.

      Coro di san Andrea, Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok.

      Benedictus, Katedra hudby PF KU, Ružomberok.

      Výťažok festivalu bude v tomto roku použitý na pomoc pre ľudí z Ukrajiny.

      Tešíme sa na vás.

    • GSA pomáha Ukrajine
     • GSA pomáha Ukrajine

     • Mimoriadnu situáciu a postoj celého spoločenstva GSA nastavujeme v jednotlivých oblastiach možnej pomoci zo strany GSA. Chceme, aby naša podpora bola organizovaná, komplexná a prehľadná. Tento dokument budeme pravidelne aktualizovať podľa vývoja situácie.

      2022-04-06_-_pomoc_ukrajine.pdf​​​​​​​

      Vaše zapojenie do našich aktivít je slobodné, vašu spoluúčasť s ľuďmi Ukrajiny môžete prejaviť vami zvoleným spôsobom aj mimo GSA.


      Tento dokument je živý a očakávame aj ďalšie námety, či usmernenia, rady a pomoc v základnej koordinácii pomoci.

    • 05 medzi najlepšími na Slovensku
     • 05 medzi najlepšími na Slovensku

     • V novembri sa žiaci KVARTY osemročného gymnázia zúčastnili celoslovenského testovania KOMPARO z predmetov SJL a MAT. Na testovaní sa celkovo zúčastnilo 12 662 žiakov z 527 škôl. Výsledky našich kvartánov sú veľmi povzbudivé a tešíme sa z toho, že zodpovedne pristúpili k príprave - patria medzi najlepších žiakov a triedy na Slovensku. Veď v oboch predmetoch mali výrazne lepší priemer ako ostatní testovaní žiaci.

      Ďakujeme preto tomuto testovaniu za nastavenie zrkadla kvality vzdelávania na GSA a zrkadla výsledkov našich žiakov. Držíme im palce na plošnom testovaní 9, ktoré bude apríli 2022.

      Viac v prílohe

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy
       

    • SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ 2 na GSA
     • SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ 2 na GSA

     • Na GSA prebieha projekt SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ 2 - ide o projekt DOUČOVANIA od 17. januára do 17. júna 2022

       

      Ministerstvo školstva vyhlásilo projekt doučovania pre žiakov SŠ - viac tu:

      https://www.minedu.sk/vyzva-spolu-uspesnejsi-2-vyhodnotenie/

       

      Koordinátorkou doučovania na GSA je Mgr. Lucia Olosová.

      Predmety a učitelia zapojení do doučovania:

       

      1.) Mgr. Lucia Olosová - ANJ - interný zamestnanec

      2.) Mgr. Martina Gabajová - RUJ/FRJ - interný zamestnanec

      3.) PhDr. Martin Lupčo, PhD. - OBN - interný zamestnec

      4.) Mgr. Terézia Ilovská - MAT - interný zamestnanec

       

      5.) Mgr. Ludvika Poláková - CHE/BIO - externý zamestnanec

      6.) Mgr. Zuzana Baloghová - MAT/FYZ - externý zamestnanec

      7.) Bc. Anežka Šaravská - SJL/NAB - externý zamestnanec

      8.) Irina Levdanskaya - ANJ -  externý zamestnanec

      9.) Mgr. Darina Chomistová -ANJ/SJL - externý zamestnanec

       

      Podrobný rozpis doučovania zverejníme po doladení detailov

       

      Základné podmienky v projekte:

      - pre žiaka - 4 hodiny týždenne doučovania
      - v jednej skupine je 3 až 5 žiakov
      - pre učiteľa - 10 žiakohodín týždenne (min. 4 hodiny so žiakmi a 2 hodiny prípravy)
       

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy (GSA) a školského zariadenia (CVČ pri GSA)

      1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19

      (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      2. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      3. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

       

      PaedDr. Kamil Nemčík, riaditeľ školy

    • Od 10. januára prezenčne na GSA
     • Od 10. januára prezenčne na GSA

     • Milí rodičia, milí žiaci, milí učitelia.

       

      Od 10. januára 2022 bude vyučovanie na GSA fungovať v prezenčnom režime podľa platného COVID automatu, ktoré vydalo ministerstvo školstva:

       

      Veľmi pekne prosíme o spoluprácu pri základných organizačných opatreniach:

      - Výsledok domáceho AG testovania prosíme hlásiť cez EDUPAGE

      - Triednym učiteľom nahláste aktualizáciu vášho stavu v epidemiologickej situácii - O/T/P, čo nám pomôže reagovať a nastavovať ďalšie kroky pri objavení sa nových prípadov ochorenia COVID-19.

      - Predložte cez EDUPAGE vyhlásenie o bezpríznakovosti

      - Ranný filter - pri vstupe do budovy sa meria telesná teplota a aplikuje sa dezinfečný roztok na ruky.

      - Rúška - povinné nosenie - prosím berte ohľad na všetkých účastníkov vzdelávania - spolužiakov, učiteľov i zamestnancov.

      - Návod ako zvládnuť náročné obdobie pred koncom šk. polroka - v prílohe.

      - Od 10.01. funguje školské vyučovanie aj činnosť CVČ pri GSA.

      - Vyučovanie hodín prebieha s minimalizovaním premiestňovania žiakov a tried.

       

      Požehnaný štart do nového roka 2022.

       

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy