• Program Microsoft IT Academy

        • Program pôsobí ako most medzi školou a praxou. Školy a vzdelávacie inštitúcie hľadajú študentov, kvalitných učiteľov a v neposlednom rade aj miesto v komunite. Študenti vyžadujú od svojej školy a učiteľa praktické vzdelávanie a reálnu prípravu na uplatnenie v pracovnom živote. Na druhej strane mosta sú zamestnávatelia, ktorí hľadajú pripravených a schopných zamestnancov. Od mladých ľudí sa v súčasnosti prirodzene očakáva, že budú mať istú úroveň IT zručností pri vstupe na trh práce.