• Pokojné letné dni vyprosuje spoločenstvo GSA
  • Obnovené vstupné priestory GSA
  • V stredu 7. februára sme otvorili obnovené vstupné priestory GSA
  • Pilotný projekt obnovy tried na GSA
  • Školská knižnica A. Hlinku
  • V školskom roku 2018/2019 sme pre našich žiakov sprístupnili priestory novej školskej knižnice a malej študovne na GSA
  • Školská kaplnka Ducha Svätého
  • V septembri 2019 sme požehnali priestory novej školskej kaplnky v hlavnej budove školy.
  • Pôvodná budova Rímskokatolíckej ľudovej školy
   1872 -2017 145 rokov od založenia
  • Novinky

    • Stránkové dni na GSA - leto 2024
     • Stránkové dni na GSA - leto 2024

      Milí rodičia, žiaci, absolventi, priatelia GSA.

      Počas letných prázdnin tu sme pre vás, aby ste si mohli vybaviť potrebné záležitosti.

      Najbližšie termíny:

      PON: 22.7. - 8:00 - 11:00

      STR: 24.7. - 8:00 - 11:00

      PON: 29.7. - 8:00 - 11:00

      STR: 31.7. - 8:00 - 11:00

      ---------------

      ZMENA časov vyhradená, budeme sa snažiť priebežne aktualizovať.

    • TRIEDA PLNÁ UMENIA
     • TRIEDA PLNÁ UMENIA

      V júni 2024 sme začali na GSA úpravy v učebni U1, v ktorej chceme vytvoriť pre spoločenstvo GSA špecializovanú učebnu umenia. Vzniknúť má trieda plná umenia, v ktorej bude pódium a nábytok s hudobnými nástrojmi. Prioritne by sa následne využívala na nácviky školského speváckeho zboru Coro di san Andrea, na nácvik piesní pred triednou sv. omšou, na vyučovanie hudobnej výchovy, na divadelné, či filmové predstavenia, na recitačné súťaže, na prezentáciu školy, na diskusie s hosťami na GSA,....a mnohé ďalšie. Trieda zároveň zostane slúžiť na pôvodné účely, teda ako kmeňová trieda konkrétnej triedy na škole.

     • Klub priateľov GSA

      Pozývame Vás do Klubu priateľov GSA.

      Vaša pomoc a podpora je pre nás veľmi dôležitá.

      Pozývame všetkých absolventov, rodičov, žiakov či priateľov a sympatizantov GSA k budovaniu spoločného diela.

      Viac na: Klub priateľov GSA

      PaedDr. Kamil Nemčík

      riaditeľ školy

    • Projektwoche 2024
     • Projektwoche 2024

      Skupina 13 žiakov Gymnázia sv. Andreja (GSA) sa tento rok zúčastnila výnimočného sociálneho týždňa plného solidarity a pomoci. Počas PROJEKTWOCHE 2024 pomáhali v domove sociálnych služieb Via Vitae v Ružomberku a v zariadení Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom.

      Žiaci svojou osobnou prítomnosťou a pomocou prispeli k zlepšeniu života ľudí, ktorí často žijú na okraji spoločnosti a potrebujú našu pozornosť a ohľaduplnosť. Aktivity prebiehali pod vedením pracovníka Sociálneho inštitútu Kommende z Dortmundu, ktorý je súčasťou sociálneho systému biskupstva Paderborn.

     • Kurz čínštiny na GSA

      V spolupráci s našou absolventkou pre vás pripravujeme na leto 2024 kurz čínskeho jazyka s vyhliadkou na možnosť otvorenia krúžku v CVČ od septembra.

      Bližšie informácie sa dozviete už najbližší štvrtok 6.6.2024 o 13:30 a 15:00 na GSA.

      Kurz čínštiny na leto je určený nielen pre žiakov, ale aj pre verejnosť.

    • Vynikajúce výsledky a predpoklady žiakov GSA
     • Vynikajúce výsledky a predpoklady žiakov GSA

      Žiaci 8-ročného gymnázia medzi najlepšími na Slovensku

      V novembri sa žiaci KVARTY a TERCIE osemročného gymnázia zúčastnili celoslovenského testovania KOMPARO z predmetov SJL a MAT. Na testovaní sa celkovo zúčastnilo okolo 16.000 žiakov zo 580 škôl. Výsledky našich kvartánov a terciánov sú veľmi povzbudivé a tešíme sa z toho, že zodpovedne pristúpili k príprave - patria medzi najlepších žiakov a triedy na Slovensku. Veď v oboch predmetoch mali výrazne lepší priemer ako ostatní testovaní žiaci, žiaci tercie dominovali aj v biológii, geografii a majú vynikajúce štúdijné predpoklady

    • Pastoračná návšteva o. biskupa Františka Trstenského na GSA
     • Pastoračná návšteva o. biskupa Františka Trstenského na GSA

      Milí žiaci, milí rodičia, zamestnanci, priatelia

      V stredu 7. februára budeme mať na GSA vzácnu návštevu. Zavíta k nám osobne zriaďovateľ školy v osobe spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského. Počas pastoračnej návštevy požehná a otvorí obnovené vstupné priestory na GSA, stretne sa s delegáciou vedenia školy, požehná obnovené priestory GSA, stretne sa so žiakmi a nakoniec sa stretne so zamestnancami GSA.

    • RENOVABIS - Tvorivo, učiaco a reprezentatívne
     • RENOVABIS - Tvorivo, učiaco a reprezentatívne

      Nemecká katolícka nadácia a Konferencia biskupov Slovenska podporili projekt GSA, v ktorom chceme premeniť vstupné priestory GSA. Vstupná zóna, ktorá postupne vznikne by mala slúžiť nielen ako priestor na pohyb žiakov, či hostí, ale vzniknúť by mal komplexný informačný systém o škole, vzdelávacia zóna priamo vo vstupnom priestore, oddychové priestory,....

    • ...a Slovo bolo u Boha...2023/2024
     • ...a Slovo bolo u Boha...2023/2024

      Krajské kolo recitačnej súťaže A SLOVO BOLO U BOHA

      sa uskutoční dňa 8. februára 2024 (štvrtok) o 13.00,

      registrácia prihlásených účastníkov bude prebiehať od 12.30 na prízemí školy.

      Prosíme o vypísanie a prinesenie informovaného súhlasu k súťaži:

      2024_suhlas_A_SLovo_bolo_u_Boha.doc

      Prihlasovanie súťažiacich prebieha výlučne cez EduPage v module Súťaže do štvrtku 1.2.2024!!!

     • Príde Pán - pozvánka na koncert

      GSA vás srdečne pozýva na tradičný predvianočný benefičný koncert školského speváckeho zboru Coro di san Andrea.

      Vypočuť si nás môžete v stredu 20.12. o 18:00 u sr. Františkánok

      Výťažkom chceme podporiť deti prenasledovaných kresťanov v rámci vianočnej zbierky pápežskej nadácie ACN Slovensko.

      Viac informácii o vianočnej zbierke môžete nájsť na tomto odkaze: https://acnslovensko.sk/posledne-vianoce/.

     • Deň otvorených dverí na GSA 2023

      Srdečne pozývame žiakov 5. a 9. ročníkov ZŠ, ich rodičov, širokú verejnosť a priateľov školy na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na GSA v Ružomberku:

      PIATOK, 1. decembra 2023

      od 10:00 do 16:00 na GSA.

      Všetkých návštevníkov čaká okrem prehliadky priestorov GSA aj aktívna účasť na workshopoch (10:00-14:00), ktoré si pre vás pripravili učitelia a žiaci GSA.

    • Hosť na GSA 2023
     • Hosť na GSA 2023

      Každoročne na sviatok patróna školy pripravujeme pre vás program, ktorého cieľom je pomôcť vám v profesijnej orientácii a smerovaní vášho ďalšieho štúdia, či pracovného života. Aj preto po inšpirácii medzi rodičmi vám v tomto roku prinášame 8. ročník podujatia s názvom Hosť na GSA - absolvent GSA.

     • Global Outreach - možnosť štúdia v USA

      Tradične v novembri prebieha na GSA. Desiatky študentov z celého Slovenska a okolitých krajín absolvuje pohovory s americkými lektormi v programe Global Outreach.

      V piatok sme privítali Barbaru Tota - Boryczka a otca Larryho Seidla zo Spojených štátov na GSA. Spolu s dvoma záujemcami o štúdium v USA začali svoje turné vo Varšave a pokračujú cez Košice, Bratislavu, Maďarsko a Česko. Asi 60 žiakov súčasne súťaží o 20 miest v projekte Global Outreach, ktoré im umožnia absolvovať ročné štúdium na katolíckych stredných školách v USA.

     • ANDREJCUP 2023 - 25. ročník

      Milí žiaci, rodičia, absolventi

      Kompletný sumár z 24. ročníka nájdete tu: AC2022_sumar.pdf

      Srdečne vás pozývame na stretnutie na XXV. ročníku ANDREJCUPu, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. novembra 2023 od 8:00 v telocvični GSA.

      Tešíme sa na spoločné stretnutie absolventov, žiakov, rodičov a priateľov GSA.

     • Študentské parlamentné voľby

      Obrázok, na ktorom je grafika, biely, symbol, písmo

Automaticky generovaný popisŠtudentské voľby

      Dňa 21. septembra 2023 sa na pôde GSA uskutočnili študentské voľby do NR SR 2023. Boli sme JEDINOU školou v Ružomberku, ktorá toto hlasovanie priniesla pre žiakov vlastnej školy.

      Prinášame prehľad výsledkov a ďakujeme všetkým žiakom, ktorí využili možnosť, aktívne sa podieľať na správe vecí verejných.

     • Otvorenie školského roka 2023/2024

      Milí žiaci, rodičia, priatelia GSA

      srdečne vás pozývame na slávnostné otvorenie nového školského roka

      v PONDELOK, 4. septembra 2023 s týmto programom:

      8:00 - VENI SANCTE - sv. omša vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku

      - 9:15 - otvorenie školského roka na GSA na školskom dvore GSA

    • Zvýšenie kvality na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku
     • Zvýšenie kvality na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku

      Vďaka operačnému programu Ľudské zdroje sme mohli na GSA v rokoch 2019 - 2023 realizovať aktivity v projekte Zvýšenie kvality na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku. Významne sme si vďaka projektu vynovili podmienky vo vzdelávaní získaním dodatočnej výpočtovej techniky, servera, či didaktických pomôcok. Tie sa stali súčasťou edukačného procesu na GSA. Projektové aktivity boli smerované na učiteľov a žiakov. Učitelia mali možnosť pravidelných stretnutí, s cieľom vzájomného zdieľania sa a tvorby materiálov, v ktorom boli zapojená väčšina učiteľov GSA. Žiaci sa k aktivitám dostali vďaka bezplatnej mimoškolskej ponuke aktivít na rozvoj čitateľskej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, matematickej gramotnosti.

     • Dvojnásobný majster Slovenska!!!

      Patrik Gejdoš študent III. ročníka Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku,

      sa dňa 15.4.2023 v Starej Ľubovni zúčastnil na Majstrovstvách Slovenska v kulturistke v kategórii Men´s Physique open - dorast a Men´s Physique open začiatočník - dorast, kde sa stal dvojnásobným majstrom Slovenska, t.j. 2 krát I. miesto.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Naše aktivity

  • Zvonenia

   Štvrtok 25. 7. 2024
  • Počet návštev: 12639010