• Deň otvorených dverí na GSA
  • Pilotný projekt obnovy tried na GSA
  • Školská knižnica A. Hlinku
  • V školskom roku 2018/2019 sme pre našich žiakov sprístupnili priestory novej školskej knižnice a malej študovne na GSA
  • Školská kaplnka Ducha Svätého
  • V septembri 2019 sme požehnali priestory novej školskej kaplnky v hlavnej budove školy.
  • Pôvodná budova Rímskokatolíckej ľudovej školy
   1872 -2017 145 rokov od založenia
  • Novinky

     • Deň otvorených dverí na GSA 2023

      Srdečne pozývame žiakov 5. a 9. ročníkov ZŠ, ich rodičov, širokú verejnosť a priateľov školy na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na GSA v Ružomberku:

      PIATOK, 1. decembra 2023

      od 10:00 do 16:00 na GSA.

      Všetkých návštevníkov čaká okrem prehliadky priestorov GSA aj aktívna účasť na workshopoch (10:00-14:00), ktoré si pre vás pripravili učitelia a žiaci GSA.

    • Hosť na GSA 2023
     • Hosť na GSA 2023

      Každoročne na sviatok patróna školy pripravujeme pre vás program, ktorého cieľom je pomôcť vám v profesijnej orientácii a smerovaní vášho ďalšieho štúdia, či pracovného života. Aj preto po inšpirácii medzi rodičmi vám v tomto roku prinášame 8. ročník podujatia s názvom Hosť na GSA - absolvent GSA.

     • Global Outreach - možnosť štúdia v USA

      Tradične v novembri prebieha na GSA. Desiatky študentov z celého Slovenska a okolitých krajín absolvuje pohovory s americkými lektormi v programe Global Outreach.

      V piatok sme privítali Barbaru Tota - Boryczka a otca Larryho Seidla zo Spojených štátov na GSA. Spolu s dvoma záujemcami o štúdium v USA začali svoje turné vo Varšave a pokračujú cez Košice, Bratislavu, Maďarsko a Česko. Asi 60 žiakov súčasne súťaží o 20 miest v projekte Global Outreach, ktoré im umožnia absolvovať ročné štúdium na katolíckych stredných školách v USA.

     • Klub priateľov GSA

      Pozývame Vás do Klubu priateľov GSA.

      Vaša pomoc a podpora je pre nás veľmi dôležitá.

      Pozývame všetkých absolventov, rodičov, žiakov či priateľov a sympatizantov GSA k budovaniu spoločného diela.

      Viac na: Klub priateľov GSA

      PaedDr. Kamil Nemčík

      riaditeľ školy

     • ANDREJCUP 2023 - 25. ročník

      Milí žiaci, rodičia, absolventi

      Kompletný sumár z 24. ročníka nájdete tu: AC2022_sumar.pdf

      Srdečne vás pozývame na stretnutie na XXV. ročníku ANDREJCUPu, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. novembra 2023 od 8:00 v telocvični GSA.

      Tešíme sa na spoločné stretnutie absolventov, žiakov, rodičov a priateľov GSA.

     • Študentské parlamentné voľby

      Obrázok, na ktorom je grafika, biely, symbol, písmo

Automaticky generovaný popisŠtudentské voľby

      Dňa 21. septembra 2023 sa na pôde GSA uskutočnili študentské voľby do NR SR 2023. Boli sme JEDINOU školou v Ružomberku, ktorá toto hlasovanie priniesla pre žiakov vlastnej školy.

      Prinášame prehľad výsledkov a ďakujeme všetkým žiakom, ktorí využili možnosť, aktívne sa podieľať na správe vecí verejných.

     • Otvorenie školského roka 2023/2024

      Milí žiaci, rodičia, priatelia GSA

      srdečne vás pozývame na slávnostné otvorenie nového školského roka

      v PONDELOK, 4. septembra 2023 s týmto programom:

      8:00 - VENI SANCTE - sv. omša vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku

      - 9:15 - otvorenie školského roka na GSA na školskom dvore GSA

    • Zvýšenie kvality na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku
     • Zvýšenie kvality na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku

      Vďaka operačnému programu Ľudské zdroje sme mohli na GSA v rokoch 2019 - 2023 realizovať aktivity v projekte Zvýšenie kvality na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku. Významne sme si vďaka projektu vynovili podmienky vo vzdelávaní získaním dodatočnej výpočtovej techniky, servera, či didaktických pomôcok. Tie sa stali súčasťou edukačného procesu na GSA. Projektové aktivity boli smerované na učiteľov a žiakov. Učitelia mali možnosť pravidelných stretnutí, s cieľom vzájomného zdieľania sa a tvorby materiálov, v ktorom boli zapojená väčšina učiteľov GSA. Žiaci sa k aktivitám dostali vďaka bezplatnej mimoškolskej ponuke aktivít na rozvoj čitateľskej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, matematickej gramotnosti.

     • Dvojnásobný majster Slovenska!!!

      Patrik Gejdoš študent III. ročníka Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku,

      sa dňa 15.4.2023 v Starej Ľubovni zúčastnil na Majstrovstvách Slovenska v kulturistke v kategórii Men´s Physique open - dorast a Men´s Physique open začiatočník - dorast, kde sa stal dvojnásobným majstrom Slovenska, t.j. 2 krát I. miesto.

     • Dejepis - postup do celoštátneho kola

      „Historia magistra vitae est.“ Tieto slová sa opätovne potvrdili a 3. apríla 2023 Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine privítalo milovníkov histórie, aby si zmerali sily a vedomosti z dejepisu v krajskom kole Dejepisnej olympiády.

      GSA reprezentovali štyria súťažiaci, z radov mladších žiakov Danielka Púchovská (sekunda) a Filip Goč (tercia), za starších žiakov Ingrid Karabášová (3.A) a Matej Hudec (3.A).

    • Stolný futbal na školách
     • Stolný futbal na školách

      Na GSA máme od piatku profesionálne kalčeto, ktoré v rámci projektu pre stredné školy venovala LFO - Liptovská Foosballová Organizácia. Cieľom projektu je popularizácia tejto hry v podmienkach škôl, takže nás na GSA čakajú sprievodné aktivity, ako napr. workshopy k medzinárodným pravidlám, turnaje pre žiakov, či turnaje medzi školami.

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

      Pri príležitosti Dňa učiteľov si ocenenie - pamätný listi z rúk primátora Mesta Ružomberok prevzal dnes aj učiteľ GSA, Mgr. Martin Janček. Pánu učitelovi matematiky a fyziky gratulujeme k oceneniu a ďakujeme za sprevádzanie našich žiakov. Týmto ocenením a vďakou vzdávame hold všetkým učitelom za ich prácu a povolanie, ktoré napĺňajú svojou obetou v dnešných časoch.

     • Dejepisná olympiáda

      15. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády opäť úspešný!!!

      Dňa 8. februára 2023 sa osem žiakov zúčastnilo okresného kola Dejepisnej olympiády na ZŠ Zarevúca. Hlavnou témou tohtoročného ročníka sú dejiny vedy a techniky. Žiaci GSA opäť bodovali a dokázali, že histórii právom patrí označenie „kráľovská disciplína“. V kategórii F, kde sme mali najmladších žiakov, Ela Kubíková skončil na veľmi peknom 6. mieste ako úspešný riešiteľ. V ďalšej kategórii E obsadila nádherné 2. miesto DANIELA PÚCHOVSKÁ a postúpila do krajského kola. V kategórii D, ktorú reprezentovali žiaci tercie, tak ako po minulé roky aj v tomto školskom roku boli žiaci úspešní, keď FILIP GOČ skončil na 2. mieste, čím sa kvalifikoval na krajské kolo a Samuel Antol obsadil 6. miesto. Najstaršie žiačky z kategórie C zaujali veľmi pekné miesta, Naďa Vevericová skončila na 5. mieste a Natália Galanová na 7. mieste. Vzorne ná

     • DVE PERCENTÁ PRE GSA

      Tlačivo - tlacivo_2_perc_RS_GSA.pdf​​​​​​​​​​​​​​

      Pozývame Vás k podpore Gymnázia sv. Andreja prostredníctvom poukázania svojich 2% zaplatenej dane Rodičovskému spoločenstvu pri Gymnáziu sv. Andreja. Vyzbierané 2% môže použiť RS pri GSA na materiálne a technické vybavenie školy, podporu žiackych a školských aktivít a na rozvoj spoločenstva GSA. O použití prostriedkov rozhoduje Rodičovské spoločenstvo pri GSA.

    • ...a Slovo bolo u Boha...2022/2023
     • ...a Slovo bolo u Boha...2022/2023

      ...a Slovo bolo u Boha... - registrácia do krajského kola 2022/2023

      Srdečne pozývame na krajské kolo recitačnej súťaže ... A Slovo bolo u Boha, ktorá sa uskutoční

      v utorok 14. februára 2023 o 13:00 na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku

      Registrácia súťažiacich je na prízemí školy v čase 12:30 - 13:00.

     • Individuálna prehliadka GSA

      Patríte medzi nerozhodutých?

      Dohodnite si individuálnu prehliadku, pozrite si osobne priestory GSA a získajte informácie z prvej ruky.

      Prehliadku prispôsobíme vzájomne výhodnému času.

      Naváhajte a zavolajte, alebo napíšte na: gsa@gsa.sk, alebo 0907 348 920.

      PaedDr. Kamil Nemčík, riaditeľ školy

     • Prerušenie vyučovania na GSA

      V súlade s Metodickým pokynom Ministerstva školstva č. 15/2005 v dôsledku vysokej chorobnosti žiakov školy – epidemického výskytu chrípkového ochorenia a ďalších respiračných ochorení, na základe odporúčania príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši a konzultácie so zriaďovateľom školy prerušujem výchovno-vzdelávací proces na Gymnáziu sv. Andreja v dňoch 14.-16. decembra 2022.

    • Pozvánka na koncert
     • Pozvánka na koncert

      Spevácky zbor Coro di san Andrea Gymnázia sv. Andreja vás pozýva na predvianočný benefičný koncert

      SVET LÁSKU MÁ

      v nedeľu 18. cecembra 2022 o 18.00

      v Kaplnke Školských sestier sv. Františka.

      Koncertom podporíme Misonárky lásky - sestry Matky Terezy.

      Tešíme sa na spoločný čas

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Naše aktivity

  • Zvonenia

   Pondelok 4. 12. 2023
  • Počet návštev: 12114641