• 1992-2017 25 rokov od založenia gymnázia
   • Pôvodná budova Rímskokatolíckej ľudovej školy
    1872 -2017 145 rokov od založenia
  • Novinky

     • Prijímačky pre šk. rok 2018/2019

      V školskom roku 2018/2019:

      OTVÁRAME

      2 triedy štvorročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov 60

      1 triedu osemročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov 17

      DÔLEŽITÉ TERMÍNY!!!

      10. apríl 2018– rodič odovzdá prihlášku na ZŠ
      20. apríl 2018– ZŠ odovzdá prihlášku na GSA

      14. máj 2018 – 1. termín prijímacích skúšok

     • DVE PERCENTÁ PRE GSA

      Pozývame Vás k podpore Gymnázia sv. Andreja prostredníctvom poukázania svojich 2% zaplatenej dane Rodičovskému spoločenstvu pri Gymnáziu sv. Andreja. Vyzbierané 2% môže použiť RS pri GSA na materiálne a technické vybavenie školy, podporu žiackych a školských aktivít a na rozvoj spoločenstva GSA. O použití prostriedkov rozhoduje Rodičovské spoločenstvo pri GSA.

     • Jazykové olympiády a GSA

      Nádhernými výsledkami sa skončilo účinkovanie našich žiakov na jazykových olympiádach. V tomto týždni boli naši žiaci na okresnom kole Anglickej olympiády. V kategórii ZŠ nás reprezentoval Maroš Koreňovský, ktorý získal 2. miesto. V kategórii SŠ nás v dvoch kategóriách reprezentovali dve žiačky a obe svoje kategórie vyhrali a postúpili do krajského kola. Srdečne blahoželáme Eme Barbore Semanovej a Laure Kútnikovej!!!!!

     • NOC OSCAROV - žiacky ples

      Milí žiaci, srdečne vás pozývame na žiacky ples s témou NOC OSCAROV.

      Ples sa uskutoční 6. februára vo Veľkej Dvorane KDAH a je určený len žiakom Gymnázia sv. Andreja.

     • ABSOLVENTSKÝ PLES

      Milí absolventi, rodičia, priatelia GSA

      Srdečne vás pozývame 3.februára 2018 na Absolventský ples Gymnázia sv. Andreja, ktorý bude vo Veľkej Dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku.

      Oproti minulému roku sa navýšila kapacita dostupných miest a preto ostali ešte nejaké voľné miesta. Chceli by Vás týmto poprosiť, aby ste pozvali Vašich známych a prežili spolu pekný večer v dobrej spoločnosti priateľov a sympatizantov nášho gymnázia.

  • Fotogaléria

   • Lyžiarsky kurz - DONOVALY
   • Robotika a šport - Trenčiansky robotický deň 2018
   • Víťazstvo vo volejbale
   • Študenti GSA v TV štúdiu UNICA
   • Noc Oscarov - žiacky ples
   • Víťazstvo vo florbale
   • Kvalifikácia v basketbale na GSA
   • Labáky na STU v Bratislave
   • Novoročné požehnanie školy
  • Naše aktivity

  • Zvonenia

   Nedeľa 18. 2. 2018