• Pilotný projekt obnovy tried na GSA
   • Školská knižnica A. Hlinku
   • V školskom roku 2018/2019 sme pre našich žiakov sprístupnili priestory novej školskej knižnice a malej študovne na GSA
   • Školská kaplnka Ducha Svätého
   • V septembri 2019 sme požehnali priestory novej školskej kaplnky v hlavnej budove školy.
   • Pôvodná budova Rímskokatolíckej ľudovej školy
    1872 -2017 145 rokov od založenia
  • Novinky

     • DVE PERCENTÁ PRE GSA

      Tlačivo - tlacivo_2_perc_RS_GSA.pdf​​​​​​​​​​​​​​

      Pozývame Vás k podpore Gymnázia sv. Andreja prostredníctvom poukázania svojich 2% zaplatenej dane Rodičovskému spoločenstvu pri Gymnáziu sv. Andreja. Vyzbierané 2% môže použiť RS pri GSA na materiálne a technické vybavenie školy, podporu žiackych a školských aktivít a na rozvoj spoločenstva GSA. O použití prostriedkov rozhoduje Rodičovské spoločenstvo pri GSA.

    • ...a Slovo bolo u Boha...2022/2023
     • ...a Slovo bolo u Boha...2022/2023

      ...a Slovo bolo u Boha... - registrácia do krajského kola 2022/2023

      Srdečne pozývame na krajské kolo recitačnej súťaže ... A Slovo bolo u Boha, ktorá sa uskutoční

      v utorok 14. februára 2023 o 13:00 na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku

      Registrácia súťažiacich je na prízemí školy v čase 12:30 - 13:00.

     • Individuálna prehliadka GSA

      Patríte medzi nerozhodutých?

      Dohodnite si individuálnu prehliadku, pozrite si osobne priestory GSA a získajte informácie z prvej ruky.

      Prehliadku prispôsobíme vzájomne výhodnému času.

      Naváhajte a zavolajte, alebo napíšte na: gsa@gsa.sk, alebo 0907 348 920.

      PaedDr. Kamil Nemčík, riaditeľ školy

     • Prerušenie vyučovania na GSA

      V súlade s Metodickým pokynom Ministerstva školstva č. 15/2005 v dôsledku vysokej chorobnosti žiakov školy – epidemického výskytu chrípkového ochorenia a ďalších respiračných ochorení, na základe odporúčania príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši a konzultácie so zriaďovateľom školy prerušujem výchovno-vzdelávací proces na Gymnáziu sv. Andreja v dňoch 14.-16. decembra 2022.

    • Pozvánka na koncert
     • Pozvánka na koncert

      Spevácky zbor Coro di san Andrea Gymnázia sv. Andreja vás pozýva na predvianočný benefičný koncert

      SVET LÁSKU MÁ

      v nedeľu 18. cecembra 2022 o 18.00

      v Kaplnke Školských sestier sv. Františka.

      Koncertom podporíme Misonárky lásky - sestry Matky Terezy.

      Tešíme sa na spoločný čas

    • Deň otvorených dverí na GSA 2022
     • Deň otvorených dverí na GSA 2022

      Srdečne pozývame žiakov 5. a 9. ročníkov ZŠ, ich rodičov, širokú verejnosť a priateľov školy na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na GSA v Ružomberku:

      STREDA, 30. novembra 2022 od 10:00 do 16:00 na GSA.

      Všetkých návštevníkov čaká okrem prehliadky priestorov GSA aj aktívna účasť na workshopoch (10:00-14:00), ktoré si pre vás pripravili učitelia a žiaci GSA.

    • Hosť na GSA - absolvent GSA
     • Hosť na GSA - absolvent GSA

      V stredu 30. novembra sa môžu žiaci tretích a štvrtých ročníkov tešiť na inšpiratívne stretnutia s našimi absolventmi, ktorí im predstavia rôzne odvetvia svojich životných ciest. Ide už o siedmy ročník stretnutia, ktorý má pomôcť ukázať žiakom GSA možnosti uplatnenia vo svete po skončení školy. Tešíme sa na stretnutia a vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým tohtoročným absolventom za ochotu venovať čas spoločenstvu GSA.

    • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      24.novembra sa na GSA uskutočnilo ďalšie školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, súťažiaci si v tomto kole otestovali svoje zručnosti v posluchu, práci s obrazovým materiálom a vo voľnom rozhovore. Po naozaj veľmi vyrovnaných výkonoch budú GSA na okresnom kole reprezentovať víťazi jednotlivých kategórií:

     • ANDREJCUP 2022 - 23. ročník

      Milí žiaci, rodičia, absolventi

      Kompletný sumár z 26.11.2022 nájdete tu: AC2022_sumar.pdf​​​​​​​

      Srdečne vás pozývame na stretnutie na XXIV. ročníku ANDREJCUPu, ktorý sa uskutoční v sobotu 26. novembra 2022 od 8:00 v telocvični GSA.

      Tešíme sa na spoločné stretnutie absolventov a žiakov GSA.

      Registrácia mužstiev je ukončená. Individuálne otázky, či rezervácia "náhradníkov" na nemcik@gsa.sk

    • Erasmus+ týždeň na GSA
     • Erasmus+ týždeň na GSA

      V týždni od 10. októbra 2022 je naše GSA hostiteľskou školou projektu Erasmus+ Teen thinkers, v ktorom budeme hostiť žiakov a učiteľov a zároveň pracovať na zadaní projektu.

      V priebehu týždňa sa (hlavne prvé tri dopoludnia) budeme s našimi partnermi stretávať aj vrámci vyučovania na škole, keďže projektové aktivity sa budú realizovať v našich priestoroch. Niektoré aktivity viac, iné menej zasiahnu do bežného chodu školy a urobia tieto dni vyučovanie aj trošku atraktívnejšie a zaujímavejšie.

     • RAKYTOV 2022 - aktualizácia

      Srdečne pozývame celé spoločenstvo GSA na tradičný výstup na Rakytov tento štvrtok 15.9.2022.....presunuté na SOBOTU 17.9.2022!!!

      Program:
      9:00 - stretnutie pred GSA, presun autami na Smrekovicu
      10:00 - cca - Smrekovica - Rakytov
      cca 12:30 - 13:00 - sv. omša na Rakytove
      13:00 - 15:00 - Rakytov - Smrekovica
      Návrat autami domov.

     • Otvorenie školského roka 2022/2023

      Milí žiaci, rodičia, priatelia GSA

      srdečne vás pozývame na slávnostné otvorenie nového školského roka

      v PONDELOK, 5. septembra 2022 s týmto programom:

      9:30 - VENI SANCTE - sv. omša vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku

      - od 8:00 - stretnutie speváckeho zboru Coro di san Andreja na nácvik v škole (ostatní žiaci prídu na sv. omšu)

    • 30. výročie založenia GSA
     • 30. výročie založenia GSA

      V utorok 14. júna 2022 slávnostným duchovným, kultúrnym a sprievodným programom oslávime 30. výročie založenia Gymnázia sv. Andreja.

      Program slávnostného dňa:

      9:30 - slávnostná sv. omša vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, celebruje o. biskup Ján Kuboš

      10:30 - slávnostný kultúrny program vo farskom kostole, v ktorom vystúpi školský spevácky zbor Coro di san Andrea a po jeho skončení:

     • Ľudové misie v RK a na GSA

      Milí žiaci, milí rodičia, zamestnanci.

      Po mnohých rokoch prichádzajú dnes do Ružomberka ľudové misie. V programe celého misijného týždňa je aj stretnutie misionárov Redemptoristov so žiakmi škôl v Ružomberku. V programe týždňa budeme mať dve spoločné chvíle, ktoré budú súčasťou nášho programu.

      - v stredu 1. a 2. hodinu - misijný program v telocvični podľa rozpisu s dozorom
      - vo štvrtok 11:30 - sv. omša pre katolícke školy v RK s dozorom

     • CANTARE CHORALITER 2022

      Gymnázium sv. Andreja a Katedra hudby PF KU vás srdečne pozývajú

      v piatok 29. apríla o 18:00

      do Farského kostola sv. Ondreja v Ružomberku

      na záverečný koncert festivalu stredoškolských speváckych zborov - Cantare choraliter.

      Na koncerte sa predstavia spevokoly slovenských škôl, ktoré na záver spolu s orchestrom predstavia spoločné piesne.

    • GSA pomáha Ukrajine
     • GSA pomáha Ukrajine

      Mimoriadnu situáciu a postoj celého spoločenstva GSA nastavujeme v jednotlivých oblastiach možnej pomoci zo strany GSA. Chceme, aby naša podpora bola organizovaná, komplexná a prehľadná. Tento dokument budeme pravidelne aktualizovať podľa vývoja situácie.

      2022-04-06_-_pomoc_ukrajine.pdf​​​​​​​

      Vaše zapojenie do našich aktivít je slobodné, vašu spoluúčasť s ľuďmi Ukrajiny môžete prejaviť vami zvoleným spôsobom aj mimo GSA.

    • 05 medzi najlepšími na Slovensku
     • 05 medzi najlepšími na Slovensku

      V novembri sa žiaci KVARTY osemročného gymnázia zúčastnili celoslovenského testovania KOMPARO z predmetov SJL a MAT. Na testovaní sa celkovo zúčastnilo 12 662 žiakov z 527 škôl. Výsledky našich kvartánov sú veľmi povzbudivé a tešíme sa z toho, že zodpovedne pristúpili k príprave - patria medzi najlepších žiakov a triedy na Slovensku. Veď v oboch predmetoch mali výrazne lepší priemer ako ostatní testovaní žiaci.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Naše aktivity

  • Zvonenia

   Štvrtok 2. 2. 2023
  • Počet návštev: 11486535