• 1992-2017 25 rokov od založenia gymnázia
   • Pôvodná budova Rímskokatolíckej ľudovej školy
    1872 -2017 145 rokov od založenia
  • Novinky

     • eTwinning School Label awarded for GSA

      Program eTwinning by chcel zablahoželať 1 211 európskym školám, ktorým bol udelený certifikát Škola eTwinning 2018-2019
      S potešením oznamujeme, že po dvojzložkovom procese podávania žiadostí bol 1 211 školám udelený certifikát Škola eTwinning aj Gymnáziu sv. Andreja.

      Takáto škola má vedúce postavenie v oblastiach ako:

     • DVE PERCENTÁ PRE GSA

      Pozývame Vás k podpore Gymnázia sv. Andreja prostredníctvom poukázania svojich 2% zaplatenej dane Rodičovskému spoločenstvu pri Gymnáziu sv. Andreja. Vyzbierané 2% môže použiť RS pri GSA na materiálne a technické vybavenie školy, podporu žiackych a školských aktivít a na rozvoj spoločenstva GSA. O použití prostriedkov rozhoduje Rodičovské spoločenstvo pri GSA.

     • Prijímačky pre šk. rok 2018/2019

      V školskom roku 2018/2019:

      OTVÁRAME

      2 triedy štvorročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov 60

      1 triedu osemročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov 17

      DÔLEŽITÉ TERMÍNY!!!

      10. apríl 2018– rodič odovzdá prihlášku na ZŠ
      20. apríl 2018– ZŠ odovzdá prihlášku na GSA

      14. máj 2018 – 1. termín prijímacích skúšok

     • Office Arena 2018

      Krajské kolo medzinárodnej súťaže Office Arena 2018 sa uskutočnilo dňa 5.4.2018 na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku. Táto súťaž dáva žiakom možnosť otestovať si svoje zručnosti pri využívaní aplikácií Office. Cieľom súťaže je motivovať žiakov ku práci s modernými informačnými technológiami a tiež dať im spätnú väzbu a porovnať ich vzájomnú úroveň. Obsahom súťaže je vymyslieť reálny projekt ktorý, si žiaci spracujú, popíšu a vyčíslia náklady s jeho realizáciou. To všetko pomocou Office aplikácií, cloudových technológií a zdieľania informácií. Najlepší sa dostanú do finále, ktoré sa bude konať v Prahe v sídle spoločnosti Microsoft. Našu školu úspešne reprezentovali Michal Krajčovič z 3.B, ktorý získal peknétretie t.j. bronzové miesto a Patrik Patrylák z 1.B.

  • Fotogaléria

   • Botanická záhrada v Košiciach
   • Po stopách Andreja Hlinku
   • Exkurzia v Martine II.A
   • Office Arena 2018
   • Biblická olymp. ZŠ 1. miesto
   • Biblická olymp. SŠ 1. miesto
   • Stolnotenisový triumf v krajskom kole
   • Plavecký kurz - Lipt. Osada
   • Študentská konferencia: Ako nás nepoznáte 6.ročník
  • Naše aktivity

  • Zvonenia

   Pondelok 23. 4. 2018
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 5913092