• Naši olympionici v ekonomike
     • Naši olympionici v ekonomike

     • GSA sa aj v tomto školskom roku 2020/2021 opätovne zapojilo do školského kola v poradí už 4. ročníka Ekonomickej olympiády, ktorá kvôli pandémii koronavírusu prebiehala online formou. Počet zúčastnených študentov zaznamenala rekordnú účasť – spolu viac ako 8 000 súťažiacich, z toho 40 GSA-kov! 😊 A tak ako vlani, aj teraz sme bodovali. Melánia Zvolenčáková z oktávy s 92 % úspešnosťou sa umiestnila na 3. mieste v Žilinskom kraji a automaticky postúpila do krajského kola. Postup do krajského kola iba o vlások unikol aj Adamovi Gregorovi zo 4.A, ktorý v školskom kole Ekonomickej olympiády dosiahol 76 % úspešnosť. Okrem menovaných pekné výsledky dosiahli aj ďalší žiaci, ktorým týmto ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. V marci sa uskutoční krajské kolo a už teraz Melánii všetci držíme palce! 😊

      PhDr. Martin Lupčo, PhD.

     • Olympionici GSA - v Angličtine

     • V  šk. roku 2020/2021 prebieha  už 31. ročník Olympiády v anglickom jazyku

      V krajskom kole Martin Šnauko získal 1. miesto a postúpil na celoslovenské kolo!!! GRATULUJEME!!!

      13.januára 2021 sa online formou konalo okresné kolo, na ktorom nás reprezentovali víťazi školského kola v jednotlivých kategóriách.

      Umiestnenie v okresnom kole:

      Kategória  1A (5. - 7. roč. ZŠ, príma a sexta):

      Samuel Antol (príma) - 4. miesto

       

      Kategória 1B (8. - 9. roč. ZŠ, tercia a kvarta):

      Filip Samek (tercia) - 4. miesto

       

      Kategória 2A (1. - 2. roč. SŠ; kvinta a sexta):

      Martin Šnauko (1.A) - 1. miesto

       

      Kategória 2B (3. - 5. roč. SŠ; septima a oktáva):

      Dávid Slotka (4.A) - 1. miesto

       

      Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy, gratulujeme  k umiestneniu a víťazom prajeme úspešné zvládnutie krajského kola, ktoré sa bude konať už 10.2.2021.

       

      Mgr. Lucia Olosová

    • Organizácia vyučovania na GSA od 11.1.2021
     • Organizácia vyučovania na GSA od 11.1.2021

     • Milí žiaci, milí rodičia,

      V novom roku pôjdeme podľa nastavených pravidiel predbežne do 24.1.2021.

      1. ROZVRH hodín:
      1. PO, UTO, ŠTV, PIA
      2. STR  - deň na prácu na projektoch
      3. KONZULTÁCIE S UČITEĽMI  - ak máte záujem o konzultáciu s učiteľom, prosím kontaktujte ho cez EDUPAGE alebo TEAMS a dohodnite si čas konzultácie.
      4. Klasifikácia žiakov:
       1. Klasifikačná porada bude 27. januára
       2. Známky budú uzavreté a zapísané v ETK do 26. januára
       3. Pri žiakoch, kde chýbajú podklady ku klasifikácii je termín klasifikácie predĺžený do 31.3.2021
       4. Výpis vysvedčenia bude vydaný žiakom k 31.1.2021, prípadne k 31.3.2021.
      5. Návrat do školy:
       1. Predbežný návrat do školy je pondelok 25.januára 2021
       2. Návrat je spojený s pretestovaním učiteľov, žiakov a jedného zákonného zástupcu.
       3. Naším testovacím miestom – MOMkou – je Fatranka v Čutkovskej doline.
       4. Testovaní budeme predbežne v troch dňoch (22.,23. a 24. január – PIA, SOB a NED) v konkrétnych hodinách, ktoré budú určené pre našu školu.
       5. Podrobné informácie a možnosť prihlasovania pošleme keď to bude aktuálne

      Iné zmeny:

      1. Testovanie KVA –  testovanie kvartánov sa presúva na nové termíny. Prosím naďalej o zodpovednú prípravu - 9.6.2021 MAT / 10.6.2021

       

      1. Prijímacie skúšky na GSA – prijímacie konanie na osemročnú a štvorročnú formu štúdia bude v dňoch 3.5.2021 a 10.5.2021. Podrobnosti zverejníme podľa pokynov  a termínov ministerstva. Srdečne pozývame žiakov 5. a 9. ročníkov k podaniu si prihlášky na štúdium na GSA

       

      1. Info pre maturantov:
       1. Externá časť maturitnej skúšky je zrušená – test zo SJL, CUJ a MAT
       2. PFIČ bude prebiehať  od 12.04.2021 – sloh zo SJL a esej z CUJ
       3. UFIČ bude prebiehať od 17.05.2021 – ústne maturity
       4. Presné termíny PFIČ  a UFIČ budú zverejnené!!!

       

       

     • "Pošli dobro" pre našich seniorov

     • Učiteľov a žiakov Gymnázia sv. Andreja zaujala myšlienka „Pošli dobro“ – ide o názov iniciatívy, za ktorou stojí študent Ekonomickej univerzity v Bratislave Ján Cipár. Zverejnil ju na FB s tým, že by rád zoskupil mladých ľudí, ktorý by napísali a odovzdali list „plný lásky“ najzraniteľnejšej skupine počas koronakrízy – starým ľuďom v domovoch sociálnych služieb. Tí najviac trpia osamelosťou, keďže v dôsledku opatrení nemôžu prijímať návštevy.

      Myšlienka sa zrodila v Trnave, no pomerne rýchlo sa šíri aj do iných miest na Slovensku. Anna Viglašová z Gymnázia sv. Andreja sa skontaktovala s vedením centra sociálnych služieb LIKAVA (Ružomberčanom známe aj pod názvom Nádej). Z centra jej poskytli 22 krstných mien klientov, ktorým dvadsiati dvaja študenti maturitných ročníkov napísali list. Aj keď sa nemohli so svojimi adresátmi stretnúť osobne, listy odovzdali zariadeniu a tešia sa, že mohli priniesť aspoň trocha radosti do osamelých dní seniorov, ktorí v zariadení prežívajú svoje dni.

      Počet 22 je len „prvou várkou“ – v iniciatíve plánujú pokračovať aj ďalej. Ak by sa niekto chcel do tejto iniciatívy zapojiť, osamelých seniorov stále dosť, a to nielen v Ružomberku – stačí si vyhľadať na internete iniciatívu „Pošli dobro“ a dať vedieť, že existujú ďalšie ochotné ruky a otvorené srdce.

    • DOD na GSA - online
     • DOD na GSA - online

     • Srdečne vás pozývame na DOD na GSA - online v stredu 9. decembra o 16:00.

      Podrobnosti a prihlasovanie nájdete tu.

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

       

     • Bezpečný šport na GSA

     • Do galérie Bezpečný šport na GSA boli pridané fotografie.

      Uplynulý týždeň sa na GSA pracovalo na zlepšovaní prostredia školského dvora. Bolo už nevyhnutné dať historické balustrády vynoviť, aby sme predišli prípadnému nešťastiu. Už niekoľko krát sme sa o to pokúšali cez rôzne projekty, ktoré žiaľ nik nepodporil....

      Pomocnú ruku nám podala Liptovská stavebná spoločnosť, ktorá na vlastné náklady opraví na školskom dvore balustrády, oplotenie a pribudne aj bezpečnostná sieť, ktorá bude chrániť aj školskú záhradu pred basketbalovými, či futbalovými loptami, ktoré tam často končia. ĎAKUJEME spoločnosti LSS za jej angažovanosť a sponzorstvo opravy opevnenia  - balustrád, ktoré sú pýchou Mesta Ružomberok.

    • Dištančne na GSA od 26.10.2020
     • Dištančne na GSA od 26.10.2020

     • Milí priatelia, od 26.10. 2020 prechádzame kompletne na dištančné vzdelávanie v oboch formách štúdia, osemročnom i štvorročnom.

      So sebou to prináša aj zmenu a nastavenie nových pravidiel, ktoré nájdete tu: DISTANCNE_VZDELaVANIE_NA_GSA.pdf

      Keďže každé nastavenie má svoje silné a slabé stránky, tak nám môžete pomôcť keď kliknete tu:

      https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0SM_9uLCskWf3ZUFzsiOXR1vmjl1PfVDoQVKXzyYq-pUN0hKR1hRTTBaRUVXOURLTTg4NTI0Tk42RS4u


      Tešíme sa na spoluprácu


      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

    • KOMBINOVANÉ VZDELÁVANIE NA GSA
     • KOMBINOVANÉ VZDELÁVANIE NA GSA

     • Milí učitelia, milí rodičia, milí žiaci,

      V prílohe si nájdete presné inštrukcie k vzdelávaniu na GSA od 12.10.2020 do odvolania - 2020__-_usmernenia_na_GSA_12_10.pdf

      Ak uvidíte nejaké zmeny ako systém vylepšiť, tak sa pokojne ozvite na nemcik@gsa.sk, pokúsime sa to doladiť tak, aby sme boli všetci spokojní.

      Držím všetkým palce, prajem veľa zdravia a pozývam k modlitbe za ukončenie pandémie.

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

    • Zákaz vstupu cudzím osobám do priestorov školy
     • Zákaz vstupu cudzím osobám do priestorov školy

     • Na základe Manuálu pre základné školy a školské zariadenia vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 16. 9. 2020 je vstup cudzím osobám do priestorov školy  možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (tlačivo je dostupné na vrátnici školy). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy alebo žiaka.

      Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

      Pred vstupom do budovy kontaktujte sekretariát školy:

      gsa@gsa.sk, alebo 044 / 4321 112

       

    • Pokyny riaditeľa školy
     • Pokyny riaditeľa školy

     • Pokyny riaditeľa školy k výchovno-vzdelávaciemu procesu od 1. 9. 2020 pre Gymnázium sv. Andreja

      Milí rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci,

       od 1. septembra 2020 sa začína nový školský rok so sprísnenými hygienickými opatreniami. Žiadam všetkých, aby sa riadili pokynmi Gymnázia sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, Ružomberok od 1. septembra 2020.

       Cieľom školy je zabezpečiť bezpečné prostredie, z tohto dôvodu Vás žiadam o zodpovednosť a spoluprácu pri nahlasovaní zmeny zdravotného stavu Vášho dieťaťa. Uvedené opatrenia majú preventívny charakter a ich dodržiavanie je v záujme zdravia učiteľov, žiakov, rodičov a aj verejnosti.

       Organizačné zmeny v prevádzke GSA od 1. 9. 2020

        Povinnosti zákonného zástupcu:

        Povinnosti žiaka:

        • žiak 2. stupňa používa ochranné rúško počas celého pobytu v priestoroch školy a učebniach, okrem konzumácie vlastného jedla.
        • rešpektuje a riadi sa organizačnými pokynmi pre zákonných zástupcov žiakov, učiteľov a zamestnancov školy.

        V prípade náhlej zmeny zdravotného stavu alebo podozrenia na infekčné ochorenie bude Vaše dieťa izolované a umiestnené v izolačnej miestnosti - CENTRUM POKOJA pod dozorom zamestnanca školy. Následne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si prevezme svoje dieťa do domácej starostlivosti.

        Slávnostné začatie školského roka sa uskutoční svätou omšou v kostole sv. Ondreja o 9:30. 

        Po ukončení sv. omše odchod  žiakov do školy po triedach v sprievode triedneho učiteľa. Vstup cez hlavný  vchod, kde bude vykonaný ranný filter (odovzdanie zdravotných dotazníkov-triednemu, dezinfekcia rúk).

        Školské stravovanie

        Stravovanie všetkých žiakov je zabezpečené podľa pravidiel školskej jedálne - https://www.ssrk.sk/oznamy-skolskej-jedalne-nam-a-hlinku-76-ruzomberok/

        Na záver

        Pokiaľ je to možné, komunikujte so svojimi učiteľmi telefonicky a emailom.

        Návštevy s pedagogickými zamestnancami GSA je potrebné dohodnúť si vopred.

        Všetci učitelia majú služobné emailové adresy v tvare: priezvisko@gsa.sk

        Zoznam zamestnancov (učiteľov): https://gsa.edupage.org/teachers/


        Príloha 1 – Podmienky vstupu do školy - gymnázium (26.8.2020)

        Príloha 4 – Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka - gymnázioum (26.8.2020)

        > pozrite si zásadné pravidlá - opatrenia (fázy) <


        Prajem všetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti a radosti z úspechov v škole, ako aj v osobnom živote.


        Ďakujem za pochopenie a v prípade otázok pokojne píšte na nemcik@gsa.sk, alebo 0907 348 920.


        Kamil Nemčík, riaditeľ školy

      • časopis ANDREJ - corona verzia 2020
       • časopis ANDREJ - corona verzia 2020

       • Milí priatelia GSA,

        redakčná rada školského časopisu usilovne pracovala a aj v korona čase pripravovala ďalšie číslo školského časopisu, ktoré vychádza dnes - 26.6. v ON-LINE podobe pre všetkých.

        Ďakujeme za podporu a čítanie. Celé číslo pripravíme aj v tlačovej podobe v limitovanom náklade, ale vzhľadom na súčasnú situáciu ho prinášame pre všetkých.

        Nech sa páči,... sharujte, zdieľajte a hlavne .... čítajte

        https://view.joomag.com/%C4%8Dasopis-andrej/0789526001593189064?short&

      • Obnovenie vyučovania na GSA
       • Obnovenie vyučovania na GSA

       • #smetuprevas

        Milí rodičia, milí žiaci.

        Od pondelka 22.06.2020 obnovujeme podľa rozhodnutia ministra školstva vyučovanie aj na GSA.

        Pozývame vás tieto dni stráviť v našom spoločenstve zmysluplne tak, aby sme sa stretli, obzreli sa za predchádzajúcim on-line časom a prípadne ponúkli priestor pre tých, ktorí v závere budú chcieť niečo konzultovať osobne.

        Aj preto pre vás pripravíme na každý deň mimoriadny rozvrh (5.hodín) + 2 hodiny na individuálnu konzultáciu s učiteľmi.

        Chceme využiť ponúknutý čas na spoločnú prácu na vzdelávaní.

        Účasť na vyučovaní je dobrovoľná! - dobrovoľnosť je myslená s ohľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku.

        My sme tu pre vás, teraz ste na rade vy :)

         

        Tešíme sa na vás. 

         

        Kamil Nemčík, riaditeľ školy

       • Cudzí jazyk v KORONE trochu inak a zábavnejšie

       • Nová situácia vyžaduje nové rozhodnutia a hľadanie čo najefektívnejších postupov. Preto sme aj my, učiteľky cudzích jazykov, hľadali spôsob, ako žiakom napomôcť pri učení sa slovíčok či ťažších lexikálnych spojení a pritom ich nedržať 3-4 hodiny týždenne na online vyučovaní len jedného predmetu. A ako sa hovorí, kto hľadá, nájde, tak aj my sme boli úspešné – objavili sme používateľsky jednoduchú, ale veľmi efektívnu aplikáciu WocaBee (wocabee.app), ktorej autorom je slovenský programátor Michal Ošvát. Nuž a viete, o čom je táto aplikácia? Prečítajte si reakcie samotných žiakov a dúfame, že keď ju vyskúšate, budete ňou podobne nadšení. Mimochodom, už sa vyvíja aj jej verzia pre dospelých a celoživotné vzdelávanie.

        Laura Soboňová

         

        „S aplikáciou WocaBee sa mi pracovalo dobre. Páčilo sa mi, že sa tam striedalo prekladanie slovíčok z nemčiny do slovenčiny a naopak a taktiež, že som si mohla slovíčko vypočuť, ako sa správne vyslovuje. Toto všetko mi pomohlo sa rýchlejšie naučiť slovíčka, a preto by som určite bola rada, keby sme túto aplikáciu využívali aj pri učení ďalších slovíčok. “

        „Mne sa učilo riadne dobre. Robila som tie cvičenia niekoľko dní po sebe a teraz na teste som si ich pamätala už úplne dobre. Stačilo sa pozrieť na slovo a hneď som ho vedela preložiť bez rozmýšľania. Určite by ma bavilo pokračovať v tom naďalej, pretože sama na sebe vidím, ako viem slovíčka, ktoré sa učím len tak z papiera, a slovíčka, ktoré si aj takto precvičím. U mňa to malo úspech.“

        „Mne sa to veľmi páčilo, lebo touto formou som sa reálne aj tie slovka naučil a zapamätal a bavilo ma to až tak, že som ešte trénoval ďalej – dobrovoľné úlohy. “

        „Veľmi dobre sa mi s tou aplikáciou učilo - keď som nevedela napísať nejaké slovko alebo som mala problém zapamätať si ho, tak mi ho aplikácia vždy aj dva-trikrát po sebe dala, aby som sa ho naučila zapamätala si.“

        „Mne sa s Wocabee robilo dobre, naučila som sa tie slovíčka rýchlejšie ako mojím klasickým spôsobom, nakoľko sa viackrát opakovali, a preto som sa nakoniec naučila dobre aj tie, s ktorými som mala najskôr problémy, lebo som nevedela, či sa tam píše dvojhláska alebo som sa mýlila, aký je člen. “

        „Wocabee sa mi veľmi páčilo. Časovo to bolo pre mňa náročné, keď som robila zadané balíky úloh na poslednú chvíľu, ale takto vo voľnom čase je to fajn a určite by som to chcela robiť aj naďalej. Je to riadne super, môžeme si precvičovať slovíčka a ľahšie som si ich aj zapamätala.“

        „Dobrý deň, veľmi sa mi páči tento spôsob učenia nových slovíčok. Lepšie som si ich vďaka tomu zapamätal a kľudne by som aj naďalej uvítal takýto spôsob učenia. „

        „Aplikácia WocaBee sa mi veľmi páči a veľmi mi pomohla pri trénovaní si slovíčok. Táto forma učenia ma baví, nakoľko aplikácia mi dá okamžitú spätnú väzbu k mojej práci a pokrokom.“

        „Ja som s aplikáciou veľmi spokojná, pretože všetky slovka som sa naučila počas trénovania a pred wocabee-testom som sa ich už vôbec nemusela učiť. Budem rada, ak budeme častejšie pracovať s touto aplikáciou.

       • Kreatívne GSA

       • Aj dištančné vzdelávanie má svoje čaro. Tu sú príklady kreatívneho prístupu k projektom a novým látkam. Gratulujeme! Oceňte námahu vašich spolužiakov ❤️ alebo 👍

        Podeľte sa aj vy so svojimi dielami, prípravami, netradičnými poznámkami a spracovaniami tém na 🤳📲 gsa@gsa.sk a staňte sa inšpiráciou pre ostatných.

        Ďakujeme za vašu usilovnosť.

        Do galérie Kreatívne GSA boli pridané fotografie.

      • Pomoc pri domácom vzdelávaní
       • Pomoc pri domácom vzdelávaní

       • Milí rodičia, milí žiaci,

        ponúkame ďalšiu pomocnú ruku pri vzdelávaní - kto má problém doma s počtom zariadení, požičiame vám školské TABLETY. Máme ich cca 20 kusov. Ak máte záujem ozvite sa a ak prídu rodičia pre knihy, tak si ich môžete hneď aj zobrať.

        S pozdravom

        Kamil Nemčík, riaditeľ školy 

        nemcik@gsa.sk, 0907348920

      • Karanténa - usmernenia pre rodičov a žiakov
       • Karanténa - usmernenia pre rodičov a žiakov

       • Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu na území Slovenska od pondelka, 16. marca 2020 ZATVÁRAME Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku minimálne do piatka 27. marca 2020.

        Toto nariadenie sa dotkne všetkých činností každodenného života nás všetkých. Preto Vás prosíme, aby ste opatrenia brali vážne, dodržiavali pokyny krízového režimu a venovali čas aj učeniu podľa pridelených úloh učiteľmi.

        Karanténa z dôvodu šírenia ochorenia Koronavírusu znamená, že všetci žiaci našej školy budú v domácej izolácii.
        - Na základe nariadenia je zakázané navzájom sa stretávať v bydliskách, alebo mimo domu (parky, obchodné centrá, ihriská, aquaparky, lyžiarske strediská a pod.).
        - Odporúčame žiakom tráviť nejaký čas na čerstvom vzduchu individuálne.
        - Počas dopoludnia sa žiaci majú venovať individuálnemu vzdelávaniu v domácom prostredí, podľa pokynov vyučujúcich.

         

        VYUČOVANIE CEZ INTERNET
        Obmedzenie vyučovania v školách nie sú prázdniny. Prosíme žiakov a rodičov, aby od pondelka 16. 3. 2020 komunikovali s vyučujúcimi cez internet (EduPage, Office 365, emaily, elearning programy a pod.). Žiaci sú povinní plniť zadané úlohy podľa pokynov vyučujúcich.

        Vážení rodičia, milí žiaci, žiadame Vás, aby ste dôsledne dodržiavali tieto pokyny a zmysluplne vypĺňali čas tak, aby sa doma žiaci nenudili a nevyhľadávali iné spôsoby na trávenie voľného času, ktoré nie sú vhodné počas karantény.

         

        OZNAM PRE MATURANTOV

        Prihlášky na VŠ – V prípade, že je termín podania prihlášok 30. resp. 31. marca, tak prihlášky budeme potvrdzovať v týchto dňoch, nie v termínoch, kedy je nariadená karanténa.


        Správajme sa zodpovedne.

         

        Ďakujeme za pochopenie.

         

        PaedDr. Kamil Nemčík

      • Zatvorenie školy - koronavírus
       • Zatvorenie školy - koronavírus

       • MIMORIADNY OZNAM

        Zatvorenie školy: 12.3.2020 - 16.3.2020 vrátane.

        V súvislosti s vývojom situácie a na základe rozhodnutia Samosprávneho kraja VÚC Žilina a zriaďovateľa školy Spišské biskupstvo, Spišská Kapitula, zatvárame Gymnázium sv. Andreja v dňoch od štvrtku 12.3.2020 až do pondelka 16.3.2020 vrátane. Neustále je potrebné sledovať situáciu a o ďalších krokoch vás budeme informovať. 

        Dôrazne odporúčame, aby všetci žiaci zostávali doma a venovali sa vzdelávaniu, aby sa nezgrupovali v meste a na verejnosti a aby opúšťali domácnosti len v nevyhnutných prípadoch, aby sme takto predišli šíreniu vírusu v spoločnosti.

        Vyprosujem všetkým veľa zdravia a pokoja v tejto situácii.

        S pozdravom Kamil Nemčík, riaditeľ školy

        http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/tlacova-sprava.html

      • Nová úroveň informatiky na GSA
       • Nová úroveň informatiky na GSA

       • V druhom polroku rozbiehame inováciu do vzdelávania v predmete informatika. V súťaži code.org projektu Digital Skills sme ako výhercovia získali sadu micro:bitov. O čo ide? 

        Zariadenie BBC micro:bit je výsledkom spoločnej iniciatívy širokého spektra súkromných i verejných organizácií, ktorej cieľom bolo vytvorenie lacnej edukačnej platformy, ktorú zastrešila britská verejnoprávna televízna spoločnosť BBC. Tá v roku 2016 rozdistribuovala jeden micro:bit každému žiakovi siedmeho ročníka v Spojenom Kráľovstve (11 až 12 roční). V rámci projektu bolo vytvorených niekoľko učebných materiálov a vývojových prostredí pre toto zariadenie. Škálu materiálov rozširujú aj učitelia, ktorí zariadenia používali na hodinách informatiky.

        Nezabudni sa informovať na informatike - bližšie podrobnosti u p. uč. Petra Truchana ;)

        Za prvý polrok využívania micro:bitov vo Veľkej Británií sa v priebežnom prieskume 85% učiteľov vyjadrilo, že hardvér na hodinách informatiky spravil výučbu pre žiakov zaujímavejšou a až 90% opýtaných žiakov sa po projekte vyjadrilo, že naučiť sa programovať je možné pre každého. U dievčat bol pozorovaný 70% nárast záujmu o informatiku. Približne polovica učiteľov uviedla, že sa po projekte cítili viac sebavedomí v programovaní, a to predovšetkým tí učitelia, ktorí nemali veľa predchádzajúcich skúseností s programovaním.

        Viac na:  https://www.ucimeshardverom.sk/microbit/