• Ľudové misie v RK a na GSA

     • Milí žiaci, milí rodičia, zamestnanci.

      Po mnohých rokoch prichádzajú dnes do Ružomberka ľudové misie. V programe celého misijného týždňa je aj stretnutie misionárov Redemptoristov so žiakmi škôl v Ružomberku. V programe týždňa budeme mať dve spoločné chvíle, ktoré budú súčasťou nášho programu. 

      - v stredu 1. a 2. hodinu - misijný program v telocvični podľa rozpisu s dozorom
      - vo štvrtok 11:30 - sv. omša pre katolícke školy v RK s dozorom

      V oboch prípadoch, keďže ide o priamu duchovnú formáciu je účasť povinná, 

      Ďalší program, z ktorého si môžete vybrať pripájam v prílohe a pozývam na stretnutia s pátrami Redemptoristami. Nech aj táto naša účasť prinesie ovocie misií pre vaše srdcia a naše školské spoločenstvo.

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy