• Bolo...

    • 5. október 2011

     Exkurzia - Centrum popularizácie fyziky

     Miesto - Martin

     Trieda - I.A

     Pedagogický dozor - Mgr. Janček, Mgr. Tholtová

     Fotografie

     22. november 2011

     Exkurzia - Centrum popularizácie fyziky

     Miesto - Martin

     Trieda - I.B

     Pedagogický dozor - Mgr.Janček, Mgr. Tholtová

     Fotografie

     13.-15. január 2011

     Exkurzia - Dopravné múzeum a výstava Fusion expo

     Miesto - Bratislava

     Triedy - VIII.D, 4. roč.

     Pedagogický dozor -Mgr. Tholtová, Mgr. Olosová

     článok o podujatí s fotografiami

     22. marec 2011

     Exkurzia - Elektráreň Jaslovské Bohunice

     Miesto - Jaslovské Bohunice

     Trieda - III.A, III.B, IV.B, VIII.D

     Pedagogický dozor - Mgr. Šavolová, Mgr. Tholtová

     7. apríl 2011

     Prednáška - Tvorba a ochrana životného prostredia

     Miesto - GSA, Ružomberok

     Trieda - žiaci 3. ročníka štvorročného gymnázia

     Pedagogický dozor - Mgr. Marta Pincelová, RNDr. Helena Drobúlová

     viac informácií (PDF)

     fotografie z podujatia

      

     8. apríl 2011

     Filmové predstavenie- Bella

     Miesto - Ružomberok

     Trieda - žiaci 1. - 4. ročníka štvorročného gymnázia

     Pedagogický dozor - PaedDr. Kamil Nemčík, Mgr. Anna Viglašová

     viac informácií (PDF)

      

     11. apríl  2011

     Divadelné predstavenie - Environmentálne sci-fi predstavenie S.O.S

     Miesto - Divadelné centrum, A. Kmeťa 28, Martin

     článok o podujatí a názory žiakov na predstavenie

     fotografie z podujatia

      

     14. apríl 2011

     Exkurzia - Elektráreň Jaslovské Bohunice

     Miesto - Jaslovské Bohunice

     Trieda - 3. roč., 4. roč.

     Pedagogický dozor - Mgr. Mastiš, Mgr. Tholtová

     Výstupy žiakov - prezentácie o jadrových elektrárňach

     9. máj 2011

     Exkurzia - Nitriansky hrad - Diecézne múzeum, Ponitrianske múzeum, Kalvária, Misijný dom

     Miesto: Nitra

     Triedy: I.A, I.B

     Pedagogický dozor: Mgr. Viglašová, PaedDr. Nemčík

     Materiály z exkurzie: všetky materiály vo formáte DOC (Word) sú v tu.

     12. máj 2011

     Exkurzia - Slovenské národné múzeum; divadelné predstavenie Dom v stráni; exkurzia v ESETe

     Miesto: Bratislava

     Triedy: žiaci 2. a 3. ročníka

     Pedagogický dozor: Ing. Veselovský, Mgr. Mišáková

     Plán a vyhodnotenie exkurzie. (PDF)

     Postrehy žiakov z exkurzie (PDF)

     Fotografie

     25. máj 2011

     Divadelné predstavenie - F.M. Dostojevskij: Idiot

     Miesto: Mestské divadlo Žilina

     Triedy: III.A, III.B, VII.D

     Pedagogický dozor: Mgr. Anna Viglašová, Mgr. Janka Trnovská

     Plán exkurzie (PDF)

     Hodnotenie exkurzie (PDF)

      

     26. - 27. máj 2011

     Exkurzia: Návšteva SAV BA, Ústav svetovej literatúry, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, Biologické laboratóriá, Historické pamiatky BA

     Miesto: Bratislava

     Triedy: II.C, III.A

     Pedagogický dozor: Ing. Alena Beyerová, Mgr. Anna Viglašová

     Správu z exkurzie si môžete pozrieť tu.

      

     1. - 30. jún 2011

     Súťaž: SOM GRAFIK - podmienky sú v dokumente somgrafik.pdf

     Miesto: GSA Ružomberok

     Triedy: všetci žiaci školy zapojenej do projektu

     Pedagogický dozor: RNDr. Helka Drobúlová, Ing. Peter Truchan

     31. máj  - 1. jún 2011

     Exkurzia - Kresťanské motívy v literatúre a kultúrne pamiatky

     Miesto: Bratislava, Modra, Šaštín - Stráže, Borský Mikuláš

     Triedy: III.A a recitátori školských súťaží

     Pedagogický dozor: Mgr. Terézia Ilovská, Mgr. Janka Trnovská

     Plán exkurzie (PDF)

     Postrehy žiakov z exkurzie (prezentácia)