• 30. výročie založenia GSA
     • 30. výročie založenia GSA

     • V utorok 14. júna 2022 slávnostným duchovným, kultúrnym a sprievodným programom oslávime 30. výročie založenia Gymnázia sv. Andreja. 

      Program slávnostného dňa:

      9:30 - slávnostná sv. omša vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, celebruje o. biskup Ján Kuboš

      10:30 - slávnostný kultúrny program vo farskom kostole, v ktorom vystúpi školský spevácky zbor Coro di san Andrea a po jeho skončení:

      Sprievodný program:

      - prehliadka školy pre absolventov a hostí

      - čapovaná kofola na školskom dvore 

      - cukrová vata na školskom dvore

      - občerstvenie v priestoroch školy - "papaníčko", ktorého výťažok bude použitý na pomoc ľuďom Ukrajiny.

      - slávnostná recepcia pre pozvaných hostí v telocvični GSA.

       

      Vopred ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k príprave programu: zamestnancom, učiteľom, žiakom a rodičom, ale aj absolventom a priateľom GSA.

       

      Tešíme sa na spoločné stretnutie

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy