• Rodičovské spoločenstvo pri Gymnáziu sv. Andreja

    • Rodičovské spoločenstvo pri Gymnáziu sv. Andreja

     v školskom roku 2018/2019

     prima

      

     Šefranková Stanislava, Mgr.

     sekunda Róbert Lukáč, Ing.
     Matejka Radoslav, Ing.
     tercia Kucík Štefan, PaedDr., PhD.
      
     kvarta Rosa Stanislav, Ing.
     Krasuľová Lenka, Mgr.
     kvinta  
      
     sexta Urbanová Ľubomíra, Ing.
      Daubnerová Zuzana
     septima Bišťanová Mária, Ing.
      
     oktáva Peťová Mária, Mgr.
     Truchan Peter, Ing.
        
     I.A

      

      

     I.B  
      
     II. A Culka Ján, Ing.
     Bohmová Eva, Ing.
     II. B Jurgošová Zuzana, Mgr.
      
     III. A Rosová Eva, Ing.
     Záchejová Bibiana, Mgr.
     III. B Sekan Jozef
     Procházková Emília
     IV. A Záchejová Lucia
     Záchejová Bibiana, Mgr.
     IV. B Valentovičová Lýdia
     Figová Dagmar, Mgr.
     hospodár Bohmová Eva, Ing.
     predseda Sidor Ľubomír, Ing.

     Kontakt:

     Rodičovské spoločenstvo pri Gymnáziu sv. Andreja

     Nám. A. Hlinku 5, 03401 Ružomberok , 

     IČO: 42221064

     Číslo účtu vo VÚB: 3084 2125 56/ 0200