• o GSA365

    • GSA365  online podpora vzdelávania  

     Už od  školského roku 2017/2018 naši žiaci a učitelia môžu využívať služby, ktoré sú dostupné prostredníctvom GSA365 cloudu:  

     1. Komunikácia Outlook - elektronická schránka pre žiaka, učiteľov, triedy, predmet.

     1. Pracovný priestor OneDrive - online priestor pre žiaka, učiteľov, predmety, projekty. 

     1. Poznámky OneNote - poznámkový blok pre učebné predmety. 

     1. Vzdelávanie E-learning - online učebné materiály

     2. TEAMS - integrujúca súčasť

     Neobmedzené e-mailové schránky pre žiakov, triedy, predmety 

     e-mailové schránky pre triedy 

     e-mailové schránky pre skupiny 

      

      

     1TB online priestoru pre každého žiaka, učiteľa, predmetu, projektu 

     Office Online 

     Office Online je online aplikácia ktorá umožňuje nahrávanie, vytváranie, úpravu a zdieľanie dokumentov Microsoft Office priamo z internetového prehliadača, umožňuje vytváranie, úpravu a zobrazenie súborov typu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint a Microsoft OneNote. Office Web Apps ďalej dovoľuje prístup viacerých. 

     Integrácia do Microsoft Office 

     Zmeny v dokumentoch sa synchronizujú okamžite po uložení súboru. 

     Integrácia do sociálnych sietí 

     OneDrive je integrovaný do sociálnych sietí, ako Facebook, Twitter a LinkedIn, čo umožní rýchle zdieľanie dokumentov. 

     Prezentácie fotografií 

     Fotografie uložené na OneDrive môžu byť prehrávané v prehliadači ako prezentácie fotografií bez nutnosti ich sťahovania. 

     Stiahnutie ako .zip 

     Dokumenty uložené na OneDrive môžu byť stiahnuté ako celok vo formáte .zip. Na jedno stiahnutie je limit 4 GB alebo 65 000 súborov. 

     Kôš 

     OneDrive umožňuje obnovu zmazaných dát v podobe koša, ktorý je známy z Microsoft Windows. 

      

     Poznámkové bloky pre učebné predmety poskytujú každému žiakovi osobný pracovný priestor, knižnicu obsahu na podklady a priestor na spoluprácu. Táto aplikácia vytvorí poznámkový blok pre učebné predmety, ktorý obsahuje tri typy vedľajších poznámkových blokov: 

     Poznámkové bloky študentov – sú to súkromné poznámkové bloky, ktoré sú zdieľané so všetkými učiteľmi a ich jednotlivými žiakmi. Učitelia môžu k týmto poznámkovým blokom pristupovať kedykoľvek, ale študenti poznámkové bloky ostatných žiakov nevidia. 

     Knižnica obsahu – je to poznámkový blok slúžiaci učiteľom na zdieľanie študijných materiálov so žiakmi. Učitelia môžu tieto materiály upravovať a pridávať do nich ďalšie položky, ale žiaci si ho môžu zobraziť iba na čítanie. 

     Priestor na spoluprácu – ide o poznámkový blok slúžiaci pre všetkých žiakov a učiteľa v triede na zdieľanie, organizáciu a spoluprácu. Video tutoriál-http://www.onenoteineducation.com/

      

     E-learning využíva nové multimediálne technológie a internet pre zlepšenie kvality učenia ľahší prístup k rôznym zdrojom a službám a s možnosťou vzdialenej výmeny informácií. 

      

       

     Ochrana detí pred nevhodným obsahom na smartfónoch a tabletoch. Funkcia časových limitov umožňuje rodičovi nastavovať limity na hranie hier, komunikáciu s kamarátmi či surfovanie internetom. Pomocou aplikácie ESET Parental Control môže rodič takisto kontrolovať, kde sa jeho dieťa práve nachádza.