• Prerušenie vyučovania na GSA

     • V súlade s Metodickým pokynom Ministerstva školstva č. 15/2005 v dôsledku vysokej chorobnosti žiakov školy – epidemického výskytu chrípkového ochorenia a ďalších respiračných ochorení, na  základe  odporúčania  príslušného  Regionálneho  úradu  verejného  zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši a konzultácie so zriaďovateľom školy prerušujem výchovno-vzdelávací proces na Gymnáziu sv. Andreja v dňoch 14.-16. decembra 2022.

      Vyučovanie pokračuje v pondelok 19. decembra 2022

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

       

    • Pozvánka na koncert
     • Pozvánka na koncert

     • Spevácky zbor Coro di san Andrea Gymnázia sv. Andreja vás pozýva na predvianočný benefičný koncert

      SVET LÁSKU MÁ 

      v nedeľu 18. cecembra 2022 o 18.00

      v Kaplnke Školských sestier sv. Františka.

      Koncertom podporíme Misonárky lásky - sestry Matky Terezy.

      Tešíme sa na spoločný čas