• DOUBLE MARTINA MATEJKU
     • DOUBLE MARTINA MATEJKU

     • V priebehu dvoch dní sa náš žiak septimy, Martin Matejka postaral o dvojnásobný senzačný postup do celoštátnych kôl olympiád.

      V piatok 24. marca sa na pôde Katolíckej univerzity uskutočnil ďalší ročník Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali v stredoškolskej kategórii dvaja žiaci: Ján Nechaj a Martin Matejka (obaja septima). Martinovi sa podarilo umiestniť na krásnom 2. mieste a vybojoval si postup do celoslovenského kola.

      Druhým postupom do celoslovenského kola olympiády sa vyznamenal v pondelok 27. marca opäť Martin Matejka (septima), keď v krajskom kole Dejepisnej olympiády vyhral svoju kategóriu. Vynikajúco mu sekundovala ďalšia naša žiačka Marcela Haličková (2.B), ktorá obsadila nádherné 3. miesto. V kategóriách ZŠ nás reprezentovali ďalší štyria žiaci: M. Krakovská (tercia) - 5. miesto, M. Veselovská (tercia) - 12. miesto, E. Scherer (kvarta) - 9. miesto a M. Magušin (sekunda) - 12. miesto.

      Všetkým úspešným riešiteľom v krajskom kole srdečne blahoželáme, ďakujeme za príkladnú reprezentáciu a držíme Martinovi palce v celoslovenskom kole!!!

    • Festival stredoškolských speváckych zborov
     • Festival stredoškolských speváckych zborov

     • 23.-25. marca 2017 sa v Ružomberku uskutočnil FESTIVAL stredoškolských speváckych zborov: „Cantare choraliter".

      Cieľom festivalu bolo prežiť spoločnú radosť zo spevu a hudby, vzájomné zdieľanie sa a výmena skúseností medzi vedúcimi zborov, nadviazanie nových priateľstiev a povzbudenie na ceste umenia a krásy. Viedla nás tiež túžba dať mladým ľuďom možnosť spievať po boku profesionálov z Katedry hudby PF KU v Ružomberku. Festival mal nesúťažný charakter, skôr išlo o spoločne prežívanú radosť z hudby a spevu, ktorá vyvrcholila programom vo Veľkej Dvorane KDAH v piatok 24. marca o 18:00 hodine.

      Zaplnená Dvorana si tak užila prehliadku speváckych zborov a na záver grandiózne spoločné vystúpenie takmer 180 vystupujúcich spevákov. Hľadisko si samozrejme vytlieskalo ešte jednu pieseň v podaní festivalového spojeného zboru.

      Spevácke zbory prišli do Ružomberka z celého Slovenska:
      Coro di san Andrea - Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku
      Goretti - Čadca, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti
      Javorčatá - Banská Bystrica, Katolícke gymnázium Štefana Moyzesa
      Music Therapy - Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej
      Corpo e anima - Malacky, Gymnázium sv. Františka Assiského
      AgniDei - ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku
      Benedictus - Katolícka univerzita v Ružomberku

      Tešíme sa už na pokračovanie festivalu na budúci rok ;)

    • Krajské kolá olympiád
     • Krajské kolá olympiád

     • Dňa 6.2.2017 sa konalo  v Žiline Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. 

      Naše gymnázium reprezentovali 4 žiaci v rôznych kategóriách:  Lucia Kršková zo sekundy v kategórii 1A,  Melánia Zvolenčáková z kvarty  súťažila v kategórii  1B,  Alexandra Lukáčová z 1.A triedy zastupovala kategóriu 2A a Jakub Čieško zo septimy reprezentoval školu v kategórii 2B. V silnej konkurencii z rôznych škôl Žilinského kraja sa podarilo obsadiť 2.miesto Lucii Krškovej a Melánii Zvolenčákovej. Srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom  želáme veľa  elánu a úspechov v ďalšom štúdiu francúzskeho jazyka.

    • Okresné kolá olympiád AJ/NJ
     • Okresné kolá olympiád AJ/NJ

     • Dňa 18.1. 2017 sa konalo na našej škole Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku pre stredné školy za účasti žiakov zo štyroch stredných škôl v Ružomberku. (Gymnázia v Ružomberku, Obchodnej akadémie, Školy úžitkového výtvarníctva a Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku).

      V kategórii 2A (1.a 2. ročník, kvinta, sexta) zvíťazil Dominik Molnár z Gymnázia v Ružomberku, víťazom kategórie 2B (3.a 4. ročník, septima, oktáva sa stal Matúš Kubis z Gymnázia sv. Andreja. Kategóriu 2C2 (anglofónni) vyhral Andrej Holmes z Gymnázia v Ružomberku a 2D (stredné odborné školy) Dominika Goralská zo Školy úžitkového výtvarníctva.

      Dňa 19.1.2017 sa konalo v našej škole Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, v ktorom sme dominovali absolútne. Víťazom v oboch kategóriách sa nakoniec stali naši žiaci: Filip Hatala v kategórii 2B a Rebeca Weidlichová v kategórii 2A. Víťazom blahoželáme a veríme, že nielen víťazstvo ale aj účasť v súťaži bude pre nich motiváciou k ďalšiemu zdokonaľovaniu svojich jazykových zručností.

      Mgr. Olosová Ing. Beyerová

    • Tajomná noc
     • Tajomná noc

     • Srdečne pozývame žiakov GSA na ples GSA, na jedinú a jedinečnú TAJOMNÚ NOC. 

      Ples sa uskutoční 30.1.2017 od 16:00 v Kultúrnom dome Andreja Hlinku, Ružomberok.

      Cena vstupenky je 5€, a okrem neopakovateľného zážitku je v cene zahrnuté aj špeciálne losovanie o unikátnu cenu. (Vstupenky si môžete kúpiť od stredy18.1.2017 na prvom poschodí, sekretariáte GSA.)

      Príďte sa zabaviť, povyhrávajte tombolu a užite si program.

      Spravte dojem tajomnou maskou! Škrabošky niesú nutnosťou, ale prestížou tajuplného večera. 

      Tešíme sa na vás!

    • SVET LÁSKU MÁ
     • SVET LÁSKU MÁ

     • Gymnázium sv. Andreja usporiadalo benefičný koncert školského speváckeho zboru Coro di san Andrea s názvom "Svet lásku má"

      Koncert sa uskutočnil v nedeľu 18. decembra v Jezuitskom kostole v Ružomberku o 18:00 hodine.

      Adventné vystúpenie bolo v tomto roku doprevádzané myšlienkou pomoci chorému spolužiakovi, ktorého liečba je veľmi nákladná a cez komunitnú nadáciu Liptov prebieha zbierka na finančnú pomoc na zabezpečenie finančne náročnej liečby.

       

    • Deň otvorených dverí na GSA
     • Deň otvorených dverí na GSA

     • Srdečne pozývame žiakov 5. a 9. ročníkov ZŠ, ich rodičov, širokú verejnosť a priateľov školy na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na GSA v Ružomberku:

      Streda, 30. novembra od 10:00 do 16:00 na GSA.

      Všetkých návštevníkov čaká okrem prehliadky priestorov GSA aj aktívna účasť na workshopoch, ktoré si pre vás pripravili učitelia a žiaci GSA.

      Program Dňa otvorených dverí začína o 10:00 hodine a pre všetkých budeme k dispozícii až do 16:00 hodiny, dokedy nás môžete navštíviť.

      Prosíme Vás, aby ste túto informáciu sprostredkovali všetkým žiakom 5. a 9. ročníkov, ktorých ambíciou je študovať na gymnáziu ;)

      Tešíme sa na stretnutie v duchu hesla, že GSA nestačí len vidieť, ale je potrebné zažiť atmosféru na GSA.

    • Pomoc Jankovi
     • Pomoc Jankovi

     • Drahí priatelia, ĎAKUJEME!!!

      ​V novembri sme vás požiadali o pomoc pri zbierke finančných prostriedkov pre liečbu nášho študenta Janka Siváka. Rozhodli sme sa podporiť iniciatívu komunitnej nadácie Liptov, ktorá organizuje zbierku priamo určenú na finančne náročnú terapiu (Imunoterapia), ktorá bola Jankovi odporúčaná ako vhodná liečba jeho zdravotného problému.

       

      Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky na pomoc nášmu žiakovi Jankovi. Na koncerte sa na dobrovoľnom vstupnom vyzbierali 2035,- € a spoločne s darmi z rodín sme dnes na účet Komunitnej nadácie Liptov, ktorá financuje Jankovu liečbu prispeli celkovou sumou 3.667,64 €. Ďakujeme a naďalej sprevádzame Janka svojimi modlitbami.

      Veríme, že sa dobrá vec podarí a aj vďaka vašim finančným prostriedkom, ktoré spoločne vyzbierame sa Janko vylieči. 

      S pozdravom, vďakou PaedDr. Kamil Nemčík, riaditeľ školy

      Komunitna_nadacia_Liptov.pdf

      Banka_-_komunitna_nadacia_liptov.pdf

      janko_sivak_gsa.pdf

    • Gymnázium v pohybe
     • Gymnázium v pohybe

     • V marci 2016 získalo Gymnázium sv. Andreja finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na vyriešenie havarijného stavu podlahy v telocvični. To však bol len začiatok rozhýbania celého gymnázia v športovej oblasti. Rovnomenný názov totiž nesie projekt, ktorý gymnázium podalo prostredníctvom Konferencie biskupov Slovenska v spolupráci s nadáciou RENOVABIS na „dovybavenie“ cirkevných škôl na Slovensku.

      V rámci tohto grantu sme chceli získať niektoré športové pomôcky, ktoré by umožnili skvalitniť vyučovanie telesnej výchovy, pričom by prispeli k zvyšovaniu športového výkonu žiaka a popritom by umožnili formovať mladého človeka v jeho celistvosti. Zároveň môžu byť nápomocné aj pri organizovaní rôznych spoločensko­športových podujatí, ktoré sa realizujú v rámci spolupráce s inými školami.

      Na nákup pomôcok, ktoré chýbali alebo boli v nepoužiteľnom stave, sme žiadali takmer 9.500 €. Vďaka schváleniu KBS a nadácie RENOVABIS sme nakoniec mohli počítať so 7.453 € a zvyšok sme uhradili z vlastných zdrojov. Renovabis v tomto projekte podporila 19 škôl zo Slovenska, a to celkovou sumou 95.996 €.

      Gymnázium sv. Andreja sa tak môže tešiť z nového doskočiska do výšky, bežeckého pásu, bicyklov, televízora s veľkou uhlopriečkou na precvičovanie aerobiku a z približne 40 ďalších pomôcok na skvalitnenie vyučovania telesnej a športovej výchovy. Okrem žiakov GSA budú mať z inovácií úžitok aj ďalší ľudia, keďže v blízkej budúcnosti budú na gymnáziu organizované niektoré športové súťaže, ako napr. Vianočná latka (v skoku do výšky) či prestížny XIX. ročník futbalového turnaja ANDREJCUP, ktorého sa zúčastňuje každoročne 20 futbalových mužstiev žiakov, absolventov, učiteľov aj rodičov.

    • Erasmus + v Grécku
     • Erasmus + v Grécku

     • Evaluácia a zabezpečovanie kvality vo vzdelávaní bola úloha týždňového tréningového programu, ktorý v dňoch 10. - 14. októbra spojil zástupcov 5 krajín Európy v gréckom Pireu. Účastníci škôl a vzdelávacích organizácií z Nórska, Francúzska, Portugalska, Chorvátska a Slovenska sa nielen oboznámili s európskymi štandardmi v oblasti kvality vzdelávania, ale cez mnohé praktické cvičenia si mohli osvojiť nové i overené nástroje na hodnotenie škôl. Za Slovensko sa tréningu v európskej organizácii IDEC zúčastnil aj ja, ako riaditeľ školy.

      MOTIVÁCIA
      Základnou motiváciou pre výber tohto kurzu je moje presvedčenie, že na kvalite záleží každému, kto pracuje na GSA a preto som sa rozhodol vrámci projektu Erasmus+ "Keď vzdelávať sa je radosť" rozvinúť námety a myšlienky v tejto oblasti. 
      Videnie kvality školy cez oči európskych noriem mi ponúklo možnosť nazerať na kvalitu GSA nielen pohľadom na výsledky, ktoré sa od nás očakávajú, ale aj na procesy, ktoré ich sprevádzajú. Predstava kvalitnej školy tak nestojí len na jednom pilieri dosahovania výsledkov, ale aj na pridanej hodnote školy, ktorú je nutné vyhodnocovať. Som preto rád, že mnohé procesy, ktoré sme v Grécku trénovali už na GSA fungujú a verím, že niektoré nové nájdu svoje miesto v našom spoločenstve, aby sme dokázali stále kráčať vpred ako doteraz.

      PROGRAM
      V hlavnom programe bola najsilnejším momentom asi vzájomná spolupráca pri riešení zadaní a príležitosti vzájomného zdieľania sa. Vďaka takémuto prístupu sme sa mohli každý na svoje radosti i bolesti pozrieť aj očami nezainteresovaných odborníkov. Každý účastník na konci programu získal certifikát kvality absolvovaného kurzu, ku ktorému sa pridala spoločná výzva vzajomne spolupracovať aj po skončení tréningu a hľadať možnosti na vzájomnú spoluprácu. Veľký priestor vidím na nadviazanie nových kontaktov predovšetkým s Francúzskom a Portugalskom, kde sú prítomné katolícke školy. Samozrejme aj ostatní partneri sú pre nás príležitosťou na vzájomné projekty.

      ATÉNY
      V sprievodnom programe bol vytvorený priestor aj na spoznanie Pirea a Atén. Prístav Piraeus som si prešiel hneď v deň príchodu, aby som mal predstavu, kde sa nachádzam, kde sú pekárne a možnosti na stravovanie :) V Aténach sme mali pripravenú prehliadku historického centra, hlavne Akropoly, priľahlého múzea a divadiel, promenády a Aténskych uličiek plných obchodíkov. Zvyšok voľného času som venoval návšteve všetkého, čo sa fyzicky stihnúť v Aténach dalo. Navštívil som naviac Byzantské múzeum kresťanstva, Národné archeologické múzeum, "staroveký" olympijský štadión i olympijskú dedinu so štadiónmi z roku 2004 a mnoho ďalších zaujímavostí, o ktorých vám s radosťou kedykoľvek porozprávam.

      Erasmus+
      Projekt Erasmus+ "Keď vzdelávať sa je radosť", v ktorom je GSA zapojené priniesol aj iné mobility pre učiteľov. Konkrétne už v júli tohto roku absolvovali učitelia GSA štyri ďaľšie mobility, ktoré boli zamerané hlavne na rozvoj tvorivých zručností učiteľov v anglickom jazyku. Učitelia tak na GSA pritiahli nové metódy práce v cudzom jazyku, ktoré implementujeme už od začiatku nového školského roka 2016/2017.

      ĎAKUJEM
      Nakoniec troška osobne: gréčtina poďakovaním "EUCHAROSTOPOLI", teda ďakujem, vyvolávala vo mne zimomriavky. Gréci si asi ťažko uvedomovali, čo tento výraz môže pre veriaceho Slováka znamenať. S radosťou som preto tento výraz zafixoval do svojej slovnej zásoby a využíval som každú príležitosť,aby som ho použil. Navyše keď k tomu pojmu pridali vždy kúsok svojho južanského temperamentu a výrazu, tak znelo to ich ďakujem veľmi povzbudzujúco.

      Eυχαριστώ πολύ. EUCHARISTO POLI

    • eTwinningseminár Dijon, Francúzsko
     • eTwinningseminár Dijon, Francúzsko

     • V dňoch 14. – 16. 10, 2016 som sa zúčastnila semináru zameraného na tvorbu tvorbou projektov. eTwinning ponúka platformu pre pracovníkov v školstve, ktorí pracujú v škole v jednej z európskych krajín zapojených do programu a je zameraný na ich vzájomnú komunikáciu, spoluprácu, prípravu projektov a zdieľanie zdrojov.

      Na seminári sa zúčastnili učitelia anglického jazyka ale iných predmetov – informatiky, účtovníctva, dejepisu z viacerých krajín Európy (Bulharsko, Cyprus, Česká Republika, Francúzsko, Litva, Portugalsko, Slovensko).
      Počas dvoch naozaj intenzívnych dní sme sa dozvedeli nielen základné informácie o eTwinningových projektoch, ich plánovaní, ale dostali sme aj cenné rady a povzbudenia od učiteľov, ktorí už vytvorili viacero podobných projektov.
      Výhoda eTwinningového projektu je takmer nulová finančná náročnosť a zároveň možnosť spolupráce s ľuďmi z celej Európskej únie.

      Výsledkom seminára je projekt, na ktorom budú spolupracovať žiaci tercie Gymnázia sv. Andreja a ich rovesníci z dvoch škôl vo Francúzsku, projekt bude trvať od novembra 2016 do konca februára 2017 a okrem možnosti zlepšiť si komunikačné schopnosti v anglickom ako aj francúzskom jazyku budú žiaci vzájomne objavovať odlišnosti ale aj podobnosti života teenagerov so zameraním na školské systémy oboch krajín.

      Mgr. Lucia Olosová

    • Projektwoche na GSA: Blahoslavení milosrdní
     • Projektwoche na GSA: Blahoslavení milosrdní

     • Už po druhý krát sa vďaka Sociálnemu inštitútu Komende z Dortmundu, komunitnej nadácii Sociomovens a Fazenda podarilo na GSA usporiadať PROJEKTWOCHE. Ide o týždeň v ktorom majú možnosť mladí ľudia stretnúť sa s ľuďmi "na okraji spoločnosti" a cez mnohé aktivity scitlivieť k ich životným osudom.

      Účastníkmi projektwoche boli okrem žiakov Gymnázia sv. Andreja aj žiaci poľského lýcea a animátori z Nemecka a Brazílie. V týždni od 17. - 22. októbra prešli niekoľko zariadení, ktoré sa venujú ľuďom v zložitých životných situáciách.

      V utorok 18. októbra hostilo účastníkov aj GSA, celá škola sa zúčastnila sv. omše v nemčine, ktorú ukončilo svedectvo Brazílčana slúžiaceho v sociálnom projekte Fazenda. Žiaci poľského lýcea si potom prezreli školu a stretli sa aj s účastníkmi predchádzajúceho projektu a spoločne strávili čas spoločnými aktivitami a obedom. V Ružomberku program pokračoval v RK PREROD, v ktorom ich zamestnanci oboznámili s projektmi na podporu mládeže v Ružomberku.

      Celkový program bol orientovaný do dvoch miest, do Važca a Breska. Odtiaľ účastníci absolvovali stretnutia v rôznych lokalitách a zariadeniach. Určite významným bolo stretnutie sa s p. fararárom Marošom Kuffom v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach, stretnutie s rómskym spoločenstvom v Lomničke, ako pobyt v zariadení Cenacolo v Tarnowe a ďalšie aktivity v Arche pri Krakove, Centre Jáma Pavla II. v Krakove a Lagievnikoch, Brzesku,...

      Spoločný program mladých zároveň doprevádzali animátorské a teambuildingové aktivity, ktoré mali medzi účastníkmi vytvoriť prostredie na prijímanie hlbokých hodnôt života. Ďakujeme organizárotom z Nemecka, Poľska i nášmu kaplánovi o. Petrovi, za pritiahnutie projektu opäť na GSA.

      Reportáž z projektu si môžete vypočuť aj z poľského rádia: http://rdn.pl/?p=93625

    • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (DofE)
     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (DofE)

     • Prosíme všetkých zaregistrovaných do programu DofE, aby si u p. uč. Drobúlovej prevzali prihlášky do programu. Tešíme sa z vášho záujmu :)

      Termín vypísania a odovzdania prihlášky (podpísaná rodičmi) je štvrtok, 27. október 2016. V novembri rozbehneme vaše osobné plány a program DofE na GSA môže začať ;)

       

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú úlohu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície.

      Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to, z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.  

      Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk
      Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

      Program DofE na GSA

      V školskom roku sa tento program dostal aj na Gymnázium sv. Andreja a žiaci budú môcť tak prvýkrát vyskúšať investovať úsilie na vlastnom rozvoji s možnosťou získania prestížneho certifikátu.

      V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte:

      PaedDr. Kamil Nemčík, nemcik@gsa.sk

      ThLic. Peter Nákačka, PhD., nakacka@gsa.sk

      RNDr. Helena Drobúlová, drobulova@gsa.sk

    • Cezpoľný beh - majstri okresu
     • Cezpoľný beh - majstri okresu

     • Majstrami okresu v cezpoľnom behu sa stali: Júlia Magušinová a Jozef Bednárik. Na 3. mieste finišoval Ján Nechaj a 4. dobehol Marek Hriňa. Táto úspešná štvorica postúpila na októbrové krajské kolo do LM v kategórií SŠ.

      Milo prekvapila v mladšej kategórií Dorota Lukáčova, kt. vybojovala 3. miesto. Našim úspešným reprezentantkám a reprezentantom GSA gratulujeme a držíme palce na krajskom kole.

    • FIRST LEGO League
     • FIRST LEGO League

     • TENTO ŠKOLSKÝ ROK VYTVÁRAME NOVÝ TEAM PRE ZAPOJENIE SA DO CELOSVETOVEJ ROBOTICKEJ SÚŤAŽE PRE MLADÝCH

       

      • Si vo veku od 9 do 16 rokov?
      • Chceš sa zabaviť a zároveň naučiť, ako sa stavajú a programujú LEGO roboty?
      • Chceš si vyskúšať, aké je to byť výskumníkom?
      • Vieš dať dokopy 3 až 10-členný tím?

      Prihlás sa do krúžku programovania - tréner Ing. Peter Truchan 3.posch.kab. Informatiky

    • YOUTH COUNSELLING TRAINING
     • YOUTH COUNSELLING TRAINING

     • Vrámci spolupráce GSA so sociálnym inštitútom Kommende z Dortmundu a katolíckej organizácie SocioMovens sa delegácia zo Slovenska (GSA) vedená o. Petrom Nákačkom a dvoma žiakmi GSA Samuelom Hankom a Matúšom Kubasom zúčastnila podujatia YOUTH COUNSELLING TRAINING od 10.-15. júla 2016 v Nauen pri Berlíne.

      Organizátorské organizácie sa zaoberajú výchovou mládeže k sociálnemu cíteniu a sociálnym zručnostiam a cieľom stretnutia bola vzájomná výmena skúsenosti s prácou s mládežou, oboznámenie sa s metódami tzv. zážitkovej pedagogiky (Erlebnispädagogik), zhodnotenie zrealizovaných projektov a plánovanie nových projektov.

      Naša škola (Gymnázium sv. Andreja) v spolupráci s inštitútom Kommende a SocioMovens zrealizovala tzv. Projektwoche na Škútovkách a naši žiaci sa zúčastnili medzinárodného stretnutie mladých v Berlíne v auguste 2015.

      Bol nám schválený aj nový projekt. Projektový týždeň (Projektwoche) sa uskutoční v októbri 2016, čiastočne vo Važci a čiastočne v Tarnowe v Poľsku. Budú sa ho môcť zúčastniť niektorí naši žiaci spolu so žiakmi z poľského Lýcea a gymnázia.

      Podujatia YOUTH COUNSELLING TRAINING sa zúčastnili mladí, kňazi a katechéti z Nemecka, Poľska, Chorvátska, Rumunska, Lotyšska, Brazílie, Maďarska a Slovenska.

      Ďakujeme za reprezentáciu a pritiahnutie ďalšieho projektu pre našich žiakov v prichádzajúcom školskom roku ;)

    • Erasmus + - Keď vzdelávať (sa) je radosť
     • Erasmus + - Keď vzdelávať (sa) je radosť

     • V rámci nového projektu EÚ - Erasmus + s názvom "Keď vzdelávať (sa) je radosť" majú naši učitelia možnosť počas projektového obdobia získať, či upevniť si nové poznatky z odborov jednotlivých predmetov v školiacich centrách Európy. 

      Ako prvá sa projektu zúčastnila Mgr. Anka Viglašová, ktorá nám priniesla túto správu. Ešte počas letných prázdnin sa školení a kurzov zúčastnia ďalšie učiteľky: Mgr. Lucia Olosová, Mgr. Zoja Dubovcová a Mgr. Laura Soboňová, ktoré rovnako navštívia rôzne školiace centrá v Anglicku.

      Prajeme požehnaný čas čerpania námetov pre naše GSA ;)

      Týždeň hudby a hudobnej po anglicky

      „Načo mi to bude?“ To je azda najčastejšia otázka, ktorú si kladieme, keď sa učíme... Keď som bola gymnazistka, tiež som si nevedela predstaviť, kedy sa mi zíde všetko to, čo som sa učila – a možno je symbolické, že v deň, keď som odchádzala do Anglicka, som sa ráno v kostole stretla práve so svojou angličtinárkou z cirkevného gymnázia v Piešťanoch.

      „Dnes využijem, čo ste ma naučili,“ hovorím jej s úsmevom, „idem na kurz učiteľov hudobnej do Anglicka!“ Kurz bol v Cheltenhame. Donedávna som netušila, že také mesto vôbec existuje. Je však dosť veľké a okrem historických budov (najstaršou z nich je dodnes fungujúci kostol zo 7. storočia) sa pýši aj svojou tradíciou – medzinárodným hudobným festivalom. Každoročne v lete sa v meste a jeho okolí koná niekoľko zaujímavých koncertov. Našu skupinku tvorilo 11 učiteľov hudobnej z rôznych krajín – Španielsko, Taliansko, Nemecko, Maďarsko a zo Slovenska som bola iba ja. Všetci prednášajúci a tí, ktorí viedli naše kurzy a worksopy, boli veľmi milí, snažili sa hovoriť slowly a easy ;) a pre nás bolo zaujímavé počuť a vidieť, ako sa učí v Anglicku. A keďže tam sa ešte letné prázdniny nezačali, mohli sme navštíviť niekoľko škôl a byť prítomní na vyučovaní (ako keď k nám chodia praktikanti).

      Mnoho vecí máme spoločných, no niektoré sú úplne iné: všetci žiaci mali uniformy (a vyzerali v nich naozaj pekne ), hudobná sa u nich učí povinne až do maturity a školský poriadok majú rozpísaný do podrobností, ktoré by sa nám mohli zdať kuriózne, no oni s ním majú zjavne dobrú skúsenosť. Rozpis jednotlivých priestupkov a trestov za ne zaberá celé dve strany A4 a uvádza sa v ňom napr. to, že kto chce mať jednotku zo správania, nesmie sa u neho vyskytovať žiadna z vecí ako: behanie po školských chodbách s krikom, odhadzovanie odpadkov, žuvačky, používanie mobilného telefónu mimo „phone zone“ alebo bez dovolenia v triede, nadávanie a iné... (Myslím, že sa v nasledujúcom školskom roku niečím necháme inšpirovať... ) Niektoré priestupky sa však dajú „odčiniť“ – napr. tým, že žiak určitý čas robí poriadok, zbiera smeti alebo čosi podobné. (Na jednej z fotiek si môžete všimnúť dve dievčatá, ktoré zbierajú odpadky.)

      Katedrála v Gloucestri je medzi deťmi a mladými známa tým, že sa v nej natáčal film Harry Potter. Myslím však, že v skutočnosti je ešte krajšia ako vo filme. Nepôsobí tak hrôzostrašne ako chvíľami pri sledovaní Harryho, naopak, dýcha skôr pokojom – človeka priam vtiahne do svojej histórie... Môžeme sa v nej v duchu stretnúť so všetkými, čo už viac ako 13 storočí práve medzi týmito múrmi hľadali pokoj, silu a útechu a prichádzali, aby sa tu stretli s Bohom. A keď v tej veľkolepej katedrále zazneli tóny orchestra, ktorý mal okolo 100 členov, nádherná melódia sa niesla v priestore až do posledného radu, kde sme sedeli my. Ten koncert mi znie v ušiach ešte aj dnes, keď už doma na Slovensku plná vďačnosti píšem tieto riadky... Niečo z toho, čo ostalo medzi riadkami, prezradia fotky. A to ostatné vám príležitostne rada dopoviem osobne. 

      Mgr. Anna Viglašová

      Stretnutie so Shakespearom

      V rámci projektu EÚ Erazmus+ s Keď vzdelávať (sa) je radosť som sa zúčastnila kurzu Secondary Language and Methodology Refresher for Secondary /Adults v Cambridge v nádhernom prostredí jednej z 31 colleges University of Cambridge (Homerton College) organizovanom inšitúciou Bell English.

      Počas dvoch týždňov som sa spolu s ďalšími 15 učiteľmi zo Slovenska, Slovinska, Poľska, Nemecka, Holandska, Francúzska, Talianska, Cyprusu a Japonska od pondelka do piatku zúčastňovala hlavného kurzu doplneného v popoludňajších hodinách o worskhopy a cultural talks venovaným napríklad otázke Brexitu, britských zvykov a humoru. Učitelia, ktorí viedli kurzy a worskopy boli veľmi profesionálni, so skúsenosťami s učením angličtiny v rôznych krajinách a/ako aj s tvorbou materiálov pre výučbu angličtiny. Bolo zaujímavé porovnať organizácu šk. roka, systém záverečných skúšok a školské systémy v rôznych krajinách, dokonca som našla dve pozitíva slovenského školského systému J

      Piatky popoludní a cez víkend sme mali možnosť zažiť Shakespeara v jednej zo záhrad, neodmysliteľnú súčasť Cambridge – punting (člnkovanie sa na špeciálnych člnoch s plochým dnom, ktoré sa posúvajú pomocou dlhej tyče odrazmi odo dna), spoznávať Cambridge ako aj blízke i vzdialenejšie okolie.

      Vďaka všetkým formálnym i neformálnym aktivitám bol pre mňa tento kurz nesmierne obohacujúci nielen po stránke metodologickej a lingvistickej, ale aj interkulturálnej.

      Mgr. Lucia Olosová

      Poznámky z Londýna

      Dvojtýždňový kurz na zdokonalenie a rozšírenie učiteľských zručností pre angličtinárov stredných škôl som absolvovala na škole Saint George International v centre Londýna. Program v škole bol bohatý, veľa sme sa rozprávali a diskutovali o rôznych témach spojených s učením (sa) cudzieho jazyka, prednášaná teória bola vždy prepájaná s praxou, nám známe metódy či prístupy boli rozšírené o nové možnosti ich využitia, aktívne sme spolupracovali s našimi vyučujúcimi a na vlastnej koži skúšali nám doteraz neznáme a nové metódy učenia anglického jazyka.
      Získala som množstvo materiálov, pri ich študovaní som si hneď robila poznámky, ktoré metódy v ktorej triede a kedy použijem. Samozrejme, nemôžem žiakov zavaliť množstvom nových aktivít, do svojho učiteľského repertoára ich budem zavádzať postupne počas nasledujúceho školského roka.

      Popoludní sme mali možnosť spoznávať významné historické pamiatky a život Londýnčanov, nadväzovať nové kontakty a komunikovať s účastníkmi ďalších kurzov (doslova z celého sveta) , niekoľko večerov bolo venovaných kultúrnym podujatiam a zábavám. Náš turistický sprievodca rozprával pútavo, spomenul i niekoľko udalostí zo zákulisia kráľovskej rodiny či rôznych medzinárodných podujatí organizovaných v Londýne. Jedným z najkrajších zážitkov bol pre mňa muzikál Mamma mia s dejom vystavaným na pesničkách populárnej skupiny ABBA, návšteva Dickensovho sveta a miest neďaleko Londýna, kde žil tento známy anglický spisovateľ ako i londýnska ZOO, kde animátori zábavne i poučne približujú život zvierat z rôznych kontinentov sveta.
      Raritou bolo počasie – zo Slovenska sme odchádzali sprevádzaní upršaným chladným „anglickým“ počasím, v Londýne som však v prvý týždeň zažila netypické extrémne horúčavy (historicky rekordných 34 stupňov).

      Rodina, u ktorej som bývala, bola milá, priateľská a otvorená, domáca pani bola učiteľka na dôchodku a výborná kuchárka, s členmi rodiny sme predebatili rôzne témy, takže som mala dosť možností precvičiť a vylepšiť i svoje jazykové znalosti.

      Mgr. Laura Soboňová

      Pútnici v Canterbury

      Na základe aktívnej participácie v projekte EÚ - Erasmus + s názvom "Keď vzdelávať (sa) je radosť" som mala možnosť stráviť dva týždne v krásnom starobylom mestečku Canterbury, ktoré sa nachádza v južnom Kente na juhovýchode Anglicka.

      Názov mesta rezonoval vo mne už od mojich vysokoškolských čias, keďže jedno z povinných diel anglickej literatúry boli Canterburské poviedky - The Canterbury Tales (Geoffrey Chaucer). Toto dielo pozostáva z príbehov pútnikov, ktorí prichádzajú do katedrály v Canterbury, aby navštívili pozostatky Thomasa Becketa. Spomínaná katedrála je dominantou mesta a je jednou z najstarších a najslávnejších kresťanských stavieb v Anglicku. S radosťou som preto využila voľný čas a navštívila majestátnu katedrálu a tak som sa zaradila k nespočetnému množstvu pútnikov – návštevníkov katedrály.

      Hlavným cieľom môjho pobytu vo Veľkej Británii však bolo absolvovanie kurzu s názvom CLIL: CONTENT & METHODOLOGY FOR SECONDARY TEACHERS, ktorý bol organizovaný inštitúciou Pilgrims (preklad: pútnici J). Stretli sme sa tu učitelia rôznych predmetov z rozličných krajín Európskej únie (Slovensko, Taliansko, Fínsko, Španielsko, Maďarsko, Poľsko) a naším dorozumievacím jazykom bol samozrejme anglický jazyk. Naša vyučujúca Alexandra bola vynikajúca, skúsená učiteľka, na každú hodinu bola veľmi dobre pripravená a nás, učiteľov, ktorí sme sa na dva týždne stali študentmi J neustále „držala v strehu“. Všetci účastníci sme aktívne spolupracovali a zapájali sme sa do rôznych úloh a aktivít, ktoré pre nás naša Alex pripravila. Vyučovanie prebiehalo každý pracovný deň od 9:00 hod. do 15:30 s prestávkou na obed a tiež s dvomi kratšími prestávkami na kávu, prípadne anglický čaj. Potom nasledovali ešte dobrovoľné prednášky, ktoré trvali až do 21:30. Počas popoludňajších hodín nám bol ponúknutý sprievodný program na spoznanie krás mesta Canterbury s erudovanou sprievodkyňou. Cez víkend sme zas voľný čas strávili prehliadkou Londýna a nákupmi na Oxford Street J.

      Nezabudnuteľným zážitkom je pre mňa návšteva prístavného mesta Dover (známe tiež kvôli Lamanšskému prieplavu - The Channel Tunnel), kde sme si prezreli nádherný hrad z 12. storočia s rôznymi interaktívnymi expozíciami.

      Kurz bol pre mňa veľmi prínosný a inšpiratívny nie iba z hľadiska nových metodologických postupov, zaujímavých nápadov a vtipných aktivít, ale rovnako mi umožnil nadviazať nové medzinárodné kontakty s kolegami - učiteľmi a tak sa deliť o svoje skúsenosti a získať nové podnetné informácie.

      Verím, že všetky nadobudnuté poznatky budem môcť už čoskoro zužitkovať v praxi a tak pobyt v Canterbury bude prospešný nielen mne ale najmä mojim študentom ;-)

      Mgr. Zoja Dubovcová