• Coro di san Andrea

    O zbore

     

     Ako sa to vlastne všetko začalo?

    Celkom nenápadne. V jedno piatkové popoludnie v roku 2001. Pani učiteľka Zuzka Kamenická sa vrátila z materskej dovolenky  a s niekoľkými študentmi skúsila „len tak“ zaspievať štvorhlasne taliansku pieseň Signore (Dio del cielo). Bolo ich tam len pár, no dosť a to, aby vytvorili štyri hlasy – a aby ostali očarení tým, ako krásne to znie...

    A zbor bol na svete. Postupne prišli akadémie a iné príležitosti, pri ktorých zbor spieval. Študenti, ako to už býva – odchádzali, keď zmaturovali, prichádzali noví... a niektorí sa aj ako absolventi vracali či vracajú, aby opäť prežili krásne chvíle s kamarátmi a – s priateľkou hudbou.

    Zbor pravidelne spieva pred Vianocami a nechýbajú ani „nepravidelné“ príležitosti – pod vedením dirigentky Zuzky absolvoval aj koncertné turné v Rakúsku či Francúzsku.

    V repertoári zboru sú piesne rôzneho druhu. Náboženské i svetské, štvorhlasné i menejhlasné, so sprievodom gitary, klavíra či a capella, slovenské, francúzske, anglické, latinské... Piesne z rôznych období a rôznych štýlov.

    Avšak o hudbe sa ťažko hovorí bez hudby. Tieto riadky chcú byť pozvaním. Prežiť krásu hudby, krásu spoločenstva... „Poďte a uvidíte...“

    Školský zbor Coro di san Andrea nie je zborom profesionálnych spevákov; jeho krása a príťažlivosť tkvie v spoločenstve. Hovorí sa, že Boh nám dal hudbu, aby sme sa mohli modliť bez slov – a zároveň že ten, kto spieva, dvakrát sa modlí. A za chvíle plné radosti i námahy, no vždy plné spevu, patrí vďaka v prvom rade Jemu.

    Pre tých, ktorí by sa chceli pridať do speváckeho zboru, je tu zopár praktických informácií:

    Nácviky zboru bývajú počas sústredení (zvyčajne od piatka obeda do soboty poobedia) a počas nácvikov pred konkrétnymi vystúpeniami. Nejde teda o pravidelné stretnutia, ale skôr o „blokové“, dlhšie stretnutia, počas ktorých sa nacvičujú piesne. O termínoch sústredení a nácvikov informuje nástenka na druhom poschodí vedľa kabinetu náboženstva.

    Do zboru môže patriť každý, kto je ochotný učiť sa spievať nové piesne a vytvárať spoločenstvo, k čomu patrí aj ochota počúvať,  rešpektovať sa navzájom a prijímať sa. Je tiež potrebná vytrvalosť, pretože nacvičiť pekne štvorhlasnú pieseň znamená aj námahu. A tiež je dobré ísť do zboru s vedomím, že nie všetky piesne sú rovnako blízke každému, avšak práve v rozmanitosti sa skrýva krása... a radosť nenechá na seba dlho čakať. smiley

    A ešte malá poznámka pre tých, ktorí si myslia, že do zboru môžu patriť len tí, čo chodia alebo chodili na hudobnú do ZUŠ-ky: nie je to tak. Aj tí, ktorí na hudobnú nechodia, môžu spievať v speváckom zbore Coro di san Andrea. Stačí prísť za pani učiteľkou Annou Viglašovou, ktorá v súčasnosti vedie zbor. smiley

     

    Najúspešnejšie  vystúpenia:

    Festival speváckych zborov – Myslenice (Poľsko) – 2003

    Fórum Pedagogiky – Bratislava – 2004

    Oslavy 15. výročia založenia GSA – 2007

    Oslavy 5. výročia založenia speváckeho zboru – 2007 

    Metodicko-katechetické dni – Eisenstad (Rakúsko) – 2008

    Stretnutie speváckych zborov - Lisieux (Francúzsko) - 2009

    Spoločný koncert so školským zborom z Kroměříža - 2010

    Predvianočné koncerty GSA - od r. 2011 každý rok

    Oslavy 20. výročia založenia GSA – 2012

    Relikvie Dona Bosca v Ružomberku - 2013

    Pásmo o Munkovcoch Od hviezdy ku krížu - 2015

    Relikvie sv. Terézie z Lisieux v Ružomberku - 2016

    Adventný benefičný koncert Svet lásku má - 2016

    Festival Cantare choraliter - 2017

     

     

    Fotogaléria