• Záujmová činnosť - krúžky

     2018/2019

     Pokyny pre žiakov:

     Výber krúžku zapíšte do záväznej prihlášky a odovzdajte triednemu učiteľovi. Žiak sa môže prihlásiť na ľubovoľný počet krúžkov. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na 1 krúžok je vo výške 10,- EUR na školský rok.

     Prihlášku na záujmovú činnosť - krúžky si môžete stiahnuť a vytlačiť tu: Prihlaska_na_kruzky_2018_2019.pdf

     Ponuka krúžkov:

     p.č. krúžok vyučujúci
       športové  
     1 Basketbal Mgr. Vladimír Klimek
     2 Futbal ZŠ PaedDr. Kamil Nemčík
     3 Florbal - chlapci Mgr Marek Holbus
     4 Florbal - dievčatá Mgr. Anton Heins
     5 Volejbal zač., Aerobic Mgr. Anton Heins
     6 Cyklisticko-turistický krúžok ThLic. Florián Volf, PhD.
     7 Futbal SŠ chlapci Mgr. Martin Remenár
     8 Nohejbal Mgr. Anton Heins
     9 Lezecký krúžok ThLic. Florián Volf, PhD.
       kultúrne  
     10 Coro di san Andrea - spevácky zbor Mgr. Anna Viglašová
     11 Hra na gitare Mgr. Vladimír Klimek
     12 Školská kapela Mgr. Vladimír Klimek
     13 Folklórny súbor Salatín p. Wagnerová - 0905837317
     14 Tanečný Výber z ponuky CVČ a ZUŠ
       jazykové  
     15 Audioangličtina pre maturantov Mgr. Lucia Olosová
     16 Audionemčina pre maturantov Mgr. Laura Soboňová
     17 Taliansky jazyk Mgr. Monika Komová
       vedomostné  
     18 Kurz vyššej matematiky RNDr. Tatiana Škapcová
     19 Prípravný kurz na VŠ z Chémie Mgr. Gabriela Šedeková
     20 Kresťanská etika Mgr. Anna Viglašová
     21 LEGO - robotika Ing. Peter Truchan
     22 STC - Microsoft akadémia Ing. Peter Truchan
     23 Programovanie v PYTHONE Ing. Peter Truchan
       záujmové  
     24 Biblický krúžok SŠ PaedDr. Kamil Nemčík
     25 Biblický krúžok ZŠ ThLic. Florián Volf, PhD.
     26 Audio - Video krúžok GSA Michal Mišák
     27 Spoločenstvo pri GSA ThLic. Florián Volf, PhD.
     28 Debatný krúžok (SŠ) Mgr. Anna Nemešová, PhD.
     29 Mladý chemik (ZŠ aj SŠ) RNDr. Helena Drobúlová
     30 DofE - Medzinár. cena vojv. z Edinb. RNDr. Helena Drobúlová
     31 e-Twinning (prírodovedné predmety) RNDr. Helena Drobúlová
     32 Prírodovedný krúžok Mgr. Gabriela Šedeková
     33 Klub Albi - hry pre všetkých RNDr. Helena Drobúlová
     34 Krúžok prvej pomoci RNDr. Helena Drobúlová
     35 Fyzika v príkladoch Mgr. Martin Mastiš
     36 Participácia mladých na riadení školy Mgr. Anna Mrvová, PhD.
     37 Bylinková záhrada Mgr. Anna Mrvová, PhD.