• Stránkové dni na GSA - leto 2024
     • Stránkové dni na GSA - leto 2024

     • Milí rodičia, žiaci, absolventi, priatelia GSA.

      Počas letných prázdnin tu sme pre vás, aby ste si mohli vybaviť potrebné záležitosti.

       

      Najbližšie termíny:

       

      PON: 22.7. - 8:00 - 11:00

      STR: 24.7. - 8:00 - 11:00

      PON: 29.7. - 8:00 - 11:00

      STR: 31.7. - 8:00 - 11:00

      ---------------

       

      ZMENA časov vyhradená, budeme sa snažiť priebežne aktualizovať.

       

      Potvrdenie o návšteve školy pre účely brigády, alebo iné zaležitosti si pohodlne vybavíte sami cez Edupage.Návod: https://help.edupage.org/sk/e2755

       

      Každú návštevu si pre istotu dohodnite.

       

      V prípade vážnych a dôležitých vecí nás kontaktujte:

      riaditeľ školy: 0907 348 920, alebo nemcik@gsa.sk

      sekretariát: +421 44 432 11 12, alebo 0907 373 600 alebo gsa@gsa.sk

       

      Prajeme všetkým pokojné letné dni.

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

    • TRIEDA PLNÁ UMENIA
     • TRIEDA PLNÁ UMENIA

     • V júni 2024 sme začali na GSA úpravy v učebni U1, v ktorej chceme vytvoriť pre spoločenstvo GSA špecializovanú učebnu umenia. Vzniknúť má trieda plná umenia, v ktorej bude pódium a nábytok s hudobnými nástrojmi. Prioritne by sa následne využívala na nácviky školského speváckeho zboru Coro di san Andrea, na nácvik piesní pred triednou sv. omšou, na vyučovanie hudobnej výchovy, na divadelné, či filmové predstavenia, na recitačné súťaže, na prezentáciu školy, na diskusie s hosťami na GSA,....a mnohé ďalšie. Trieda zároveň zostane slúžiť na pôvodné účely, teda ako kmeňová trieda konkrétnej triedy na škole.

      Našu myšlienku podporil v projekte Žilinský samosprávny kraj sumou 1200 EUR, ktorá nám slúži v podstate ako štartovné v celom projekte.

      Orientačný rozpočet je cca vo výške 5 až 10.000,- EUR podľa aktuálnych potrieb.

      Schválená dotácia ŽSK je vo výške 1.200,- EUR.

      Potrebujeme a hľadáme zdroje na dofinancovanie celého projektu, pričom všetky aktivity by sme podporili hlavne vlastnou prácou na premene prostredia.

      Hľadáme ďalšie prostriedky na dofinancovane projektových aktivít. Podporiť nás svojím darom môžete na účet: 

      SK88 0200 0000 3502 6534 0342

      Do správy pre prijímateľa dajte DAR a svoje MENO a PRIEZVISKO. Podporiť nás môžete aj symbolickou sumou. ĎAKUJEME!!!

      K 27. júnu ste darovali 100,- EUR

      K 2.7. ste darovali 400,- EUR

      K 11.7. ste darovali 500,- EUR

      K 19.7, ste darovali 550,- EUR

       

      ........... budeme postupne aktualizovať

       

      Projektové aktivity, ktoré chceme realizovať:

       

      1. Vymaľovať triedu

      2. Rekonštruovať kútik s umývadlom

      3. Upraviť infraštruktúru s elektrikou a internetom

      4. Vymeniť svetlá

      5. Postaviť pódium v rozmeroch cca 220 x 900 x 40 cm.

      6. Na pódium inštalovať skrine na hudobné nástroje

      7. Inštalovať ozvučenie priestoru

      8. Inštalovať osvetlenie priestoru

      9. Upraviť  stenu pódia závesom

      10. Doplniť závesy na okná

      11. Vybrúsiť a nalakovať podlahu 

      12. Inštalovať druhý dataprojektor pre zadnú stenu

      ......

       

      Projektové aktivity a premena prostredia budú trvať v mesiacoch jún 2024 až august 2024.

      V prípade, že máte svoje podnety k projektovým aktivitám, viete nám niečo konkrétnejšie poradiť, pomôcť,....tak ste srdečne vítaní. Ozvite sa nám.

       

      Ďakujeme vopred za akúkoľvek pomoc

       

      PaedDr. Kamil Nemčík, riaditeľ školy

      nemcik@gsa.sk

      0907348920

     • Klub priateľov GSA

     • Pozývame Vás do Klubu priateľov GSA.

      Vaša pomoc a podpora je pre nás veľmi dôležitá.

      Pozývame všetkých absolventov, rodičov, žiakov či priateľov a sympatizantov GSA k budovaniu spoločného diela.

      Viac na: Klub priateľov GSA

       

      PaedDr. Kamil Nemčík

      riaditeľ školy

    • Projektwoche 2024
     • Projektwoche 2024

     • Skupina 13 žiakov Gymnázia sv. Andreja (GSA) sa tento rok zúčastnila výnimočného sociálneho týždňa plného solidarity a pomoci. Počas PROJEKTWOCHE 2024 pomáhali v domove sociálnych služieb Via Vitae v Ružomberku a v zariadení Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom.

      Žiaci svojou osobnou prítomnosťou a pomocou prispeli k zlepšeniu života ľudí, ktorí často žijú na okraji spoločnosti a potrebujú našu pozornosť a ohľaduplnosť. Aktivity prebiehali pod vedením pracovníka Sociálneho inštitútu Kommende z Dortmundu, ktorý je súčasťou sociálneho systému biskupstva Paderborn.

      Celý projekt trval 5 dní a všetci účastníci získali certifikát, ktorý ich zaradil do veľkej SocioMovens komunity. Táto komunita organizuje ďalšie aktivity a projekty so sociálnou tématikou.

      Do sociálneho týždňa sa zapojili aj ostatní žiaci prostredníctvom zbierky starých uterákov, ktoré sme odovzdali v Kláštore pod Znievom na pomoc ľuďom v núdzi.

      Ďakujeme zainteresovaným organizáciám za otvorené dvere, našim žiakom za otvorené srdcia a pozývame vás všetkých, aby ste sa pridali k našim sociálnym aktivitám aj v ďalších akciách školského roka.

      #PROJEKTWOCHE2024 #GSAPomáha #SocioMovens #Solidarita #PomocBlížnym #SociálnyTýždeň #GSA

     • Kurz čínštiny na GSA

     • V spolupráci s našou absolventkou pre vás pripravujeme na leto 2024 kurz čínskeho jazyka s vyhliadkou na možnosť otvorenia krúžku v CVČ od septembra.

      Bližšie informácie sa dozviete už najbližší štvrtok 6.6.2024 o 13:30 a 15:00 na GSA.

      Kurz čínštiny na leto je určený nielen pre žiakov, ale aj pre verejnosť.

      Bližšie informácie na plagáte.

    • Vynikajúce výsledky a predpoklady žiakov GSA
     • Vynikajúce výsledky a predpoklady žiakov GSA

     • Žiaci 8-ročného gymnázia medzi najlepšími na Slovensku

      V novembri sa žiaci KVARTY  a TERCIE osemročného gymnázia zúčastnili celoslovenského testovania KOMPARO z predmetov SJL a MAT. Na testovaní sa celkovo zúčastnilo okolo 16.000 žiakov zo 580 škôl. Výsledky našich kvartánov a terciánov sú veľmi povzbudivé a tešíme sa z toho, že zodpovedne pristúpili k príprave - patria medzi najlepších žiakov a triedy na Slovensku. Veď v oboch predmetoch mali výrazne lepší priemer ako ostatní testovaní žiaci, žiaci tercie dominovali aj v biológii, geografii a majú vynikajúce štúdijné predpoklady

      Gratulujeme kvartánom a terciánom a ďakujeme tomuto testovaniu za nastavenie zrkadla kvality vzdelávania na GSA a zrkadla výsledkov našich žiakov. Držíme im palce na plošnom testovaní 9, ktoré bude 20.3.2024.

    • Pastoračná návšteva o. biskupa Františka Trstenského na GSA
     • Pastoračná návšteva o. biskupa Františka Trstenského na GSA

     • Milí žiaci, milí rodičia, zamestnanci, priatelia

      V stredu 7. februára budeme mať na GSA vzácnu návštevu. Zavíta k nám osobne zriaďovateľ školy v osobe spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského. Počas pastoračnej návštevy požehná a otvorí obnovené vstupné priestory na GSA, stretne sa s delegáciou vedenia školy, požehná obnovené priestory GSA, stretne sa so žiakmi a nakoniec sa stretne so zamestnancami GSA.

      Približný časový harmonogram jeho návštevy:

      11:30 - stretnutie s vedením školy

      12:30 - požehnanie obnovených priestorov

      12:50 - diskusia so žiakmi

      14:00 - stretnutie so všetkými zamestnancami GSA

      Ďakujeme o. biskupovi už vopred za ochotu prísť medzi nás a pozývam vás k modlitbe za toto podujatie a osobne za otca biskupa a jeho službu.

      V priloženom linku nájdete možnosť zapojiť sa do diskusie a/alebo do duchovnej kytice za otca biskupa.https://forms.office.com/e/QKpySZDbUV

    • RENOVABIS - Tvorivo, učiaco a reprezentatívne
     • RENOVABIS - Tvorivo, učiaco a reprezentatívne

     • Nemecká katolícka nadácia a Konferencia biskupov Slovenska podporili projekt GSA, v ktorom chceme premeniť vstupné priestory GSA. Vstupná zóna, ktorá postupne vznikne by mala slúžiť nielen ako priestor na pohyb žiakov, či hostí, ale vzniknúť by mal komplexný informačný systém o škole, vzdelávacia zóna priamo vo vstupnom priestore, oddychové priestory,.... 

      Orientačný rozpočet je vo výške 13.210,- EUR

      Schválená dotácia je vo výške 4.781,- EUR

      Rodičovské spoločenstvo schválilo podporu vo výške 3:000,- EUR

       

      Potrebujeme a  hľadáme zdroje vo výške cca 5500 EUR, pričom všetky aktivity by sme podporili hlavne vlastnou prácou na premene prostredia.

      Hľadáme ďalšie prostriedky na dofinancovanie projektových aktivít. Podporiť nás svojím darom môžete na účet: 

      SK88 0200 0000 3502 6534 0342

      Do správy pre prijímateľa dajte DAR a svoje MENO a PRIEZVISKO. Podporiť nás môžete aj symbolickou sumou. ĎAKUJEME!!!

      K 6.12. ste darovali 120,- EUR

      K 8.12 ste darovali 150,- EUR

      K 15.12. ste darovali 480,- EUR

      K 2.1.2024 ste darovali 650,- EUR.

      K 9.1.2024 ste darovali 770,- EUR.

      K 26.1.2024 ste darovali 1070,- EUR.

      ........... budeme postupne aktualizovať

       

      Potrebovať budeme aj fyzickú pomoc, o ktorej budeme priebežne informovať a pozývať k spolupráci.

      Projektové aktivity, ktoré budeme realizovať:

       

      1. Prezentovať hlavných partnerov školy na jednotnej informačnej tabuli.

      2. Vytvoriť okienko medzi vonkajšími a vnútornými vstupnými dverami školy.

      3. Nainštalovať televízor vo vstupnej hale - obrazovku - na aktuálne informácie k dianiu v škole, na vzdelávacie aktivity a pod.

      4. Vytvoriť podsvietený svetelný rošt na adekvátne osvetlenie priestoru.

      5. Nafarbiť/vymeniť - dvere na U1 a U2 - vyriešiť zvukotesnosť od chodby

      6. Vytvoriť tvorivú prezentačnú plochu na posilnenie identity školy.

      7. Umiestniť prenosný rečnícky pult.

      8. Umiestniť prenosné taburetky, sedenie.

      9. Inštalovať prezentačné panely - o histórii budovy a školy

      10. Osadiť informačný systém vo vstupnej hale.

      11. Osvetliť chodbu LED svietidlami na pohyb

      12. Priestory vrátnice uzavrieť presklenými dverami - zjednotiť/ vymeniť vstupné dvere - v jednom štýle.

      13. Realizovať každý mesiac jedno vzdelávanie pre učiteľov vrámci združenia EDURAST pre učiteľov v spolupráci so SZŠ M.T.Schererovej v RK.

      14. Vytvoriť propagačné materiály na šírenie Klubu priateľov GSA (fundraising)

      15. Zrealizvoať neformálne vzdelávanie žiakov v tomto priestore.

      16. Umožniť žiakom, učiteľom a všetkým návštevníkom tráviť čas v tomto priestore - vzdelávanie, pastoračné aktivity, oddychové, spoločenské - voľby a pod.)

       

      Projektové aktivity a premena prostredia budú trvať v mesiacoch december 2023 až február 2024.

      V prípade, že máte svoje podnety k projektovým aktivitám, viete nám niečo konkrétnejšie poradiť, pomôcť,....tak ste srdečne vítaní. Ozvite sa nám.

       

      PaedDr. Kamil Nemčík, riaditeľ školy

      nemcik@gsa.sk

      0907348920

       

       

     • Príde Pán - pozvánka na koncert

     • GSA vás srdečne pozýva na tradičný predvianočný benefičný koncert školského speváckeho zboru Coro di san Andrea.

      Vypočuť si nás môžete v stredu 20.12. o 18:00 u sr. Františkánok

      Výťažkom chceme podporiť deti prenasledovaných kresťanov v rámci vianočnej zbierky pápežskej nadácie ACN Slovensko.

      Viac informácii o vianočnej zbierke môžete nájsť na tomto odkaze: https://acnslovensko.sk/posledne-vianoce/.

     • Deň otvorených dverí na GSA 2023

     • Srdečne pozývame žiakov 5. a 9. ročníkov ZŠ, ich rodičov, širokú verejnosť a priateľov školy na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na GSA v Ružomberku:

      PIATOK, 1. decembra 2023

      od 10:00 do 16:00 na GSA.

      Všetkých návštevníkov čaká okrem prehliadky priestorov GSA aj aktívna účasť na workshopoch (10:00-14:00), ktoré si pre vás pripravili učitelia a žiaci GSA.

      Program Dňa otvorených dverí začína o 10:00 hodine a pre všetkých budeme k dispozícii až do 16:00 hodiny, dokedy nás môžete navštíviť.

      Prosíme Vás, aby ste túto informáciu sprostredkovali všetkým žiakom 5. a 9. ročníkov, ktorých ambíciou je študovať na kvalitnom gymnáziu ;)

       

    • Hosť na GSA 2023
     • Hosť na GSA 2023

     • Každoročne na sviatok patróna školy pripravujeme pre vás program, ktorého cieľom je pomôcť vám v profesijnej orientácii a smerovaní vášho ďalšieho štúdia, či pracovného života. Aj preto po inšpirácii medzi rodičmi vám v tomto roku prinášame 8. ročník podujatia s názvom Hosť na GSA - absolvent GSA.

      Nebolo jednoduché zostaviť hostí tak, aby reflektovali všetky oblasti spoločenského života a uplatnenia, som však vďačný našim tohtoročným hosťom, že si našli čas, vrátia sa na chvíľu medzi nás do školských lavíc a porozprávajú ich životné cesty po skončení GSA, ktoré môžu byť aj pre vás inšpiráciou pre ďalšie smerovanie a príjemným stretnutím sa s absolventmi GSA.

      Mnohí z nich si kvôli tomuto stretnutiu vzali vo svojej práci voľno, resp. si upravili pracovné povinnosti, aby sa na stretnutie pripravili a mohli pricestovať a stretnúť sa s vami.

      Pozvanie prijali:

      Juraj Staník - Keď Ti IT (z)mení život - absolvent 2003

      Patrik Sleziak - Z GSA na vedeckú dráhu - absolvent 2007

      Veronika Tsachev - Ako sa riadia globalne projekty zo Slovenska (rod. Hanulová) - absolventka 2008

      Dominika Miklasová - Čo všetko obnáša práca pediatra (rod. Šnauková) - absolventka 2012

      Michaela Baranová - Mama zo záchranky (rod. Olosová) - absolventka 2014

      Peter Florek - Uspávam, ale učiteľ (nie) som - absolvent 1998

       

      Tešíme sa na stretnutie s našimi absolventmi.

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

     • Global Outreach - možnosť štúdia v USA

     • Tradične v novembri prebieha na GSA. Desiatky študentov z celého Slovenska a okolitých krajín absolvuje pohovory s americkými lektormi v programe Global Outreach.

       

      V piatok sme privítali Barbaru Tota - Boryczka a otca Larryho Seidla zo Spojených štátov na GSA. Spolu s dvoma záujemcami o štúdium v USA začali svoje turné vo Varšave a pokračujú cez Košice, Bratislavu, Maďarsko a Česko. Asi 60 žiakov súčasne súťaží o 20 miest v projekte Global Outreach, ktoré im umožnia absolvovať ročné štúdium na katolíckych stredných školách v USA.

      Držme našim mladým palce!

      Dúfame v zdarný výsledok a tešíme sa, že z miest celého Slovenska bol práve Ružomberok a GSA ako jedno miesto stretnutia. Ďakujeme a Patrikovi s Jakubom držíme palce.

     • ANDREJCUP 2023 - 25. ročník

     • Milí žiaci, rodičia, absolventi

      Kompletný sumár z 24. ročníka nájdete tu: AC2022_sumar.pdf

      Srdečne vás pozývame na stretnutie na XXV. ročníku ANDREJCUPu, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. novembra 2023 od 8:00 v telocvični GSA.

      Tešíme sa na spoločné stretnutie absolventov, žiakov, rodičov a priateľov GSA.

      Registrácia je UKONČENÁ!!!

      Individuálne otázky, či rezervácia "náhradníkov" na nemcik@gsa.sk

      Počet mužstiev: obmedzený - 14 mužstiev
      Registrácia mužstva: 15,- EUR

      Rozpis zápasov pošleme po uzavretí registrácie a vyžrebovaní skupín.

      Otvorenie turnaja - 8:00 v telocvični GSA

       

      Základné pravidlá 2023:

      - číslo zápasu je záväzné,

      - nedostavenie sa na zápas je kontumácia,

      - na začiatku zápasu má loptu tím vedený ako domáci. Rozpis je tak pripravený, aby to bolo vyrovnané pre všetkých.

      - Čas zápasu: 6 minút pre všetky zápasy + 2min je na výmenu tímov - pridelený čas orientačný - treba sledovať priebeh turnaja!!!

      - Hrá sa v telocvični - v tradičnom formáte 4 vs 4 s brankárom "bez rúk" :)

       

      Tešíme sa na stretnutie.

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

     • Študentské parlamentné voľby

     • Obrázok, na ktorom je grafika, biely, symbol, písmo

Automaticky generovaný popisŠtudentské voľby

      Dňa 21. septembra 2023 sa na pôde GSA uskutočnili študentské voľby do NR SR 2023. Boli sme JEDINOU školou v Ružomberku, ktorá toto hlasovanie priniesla pre žiakov vlastnej školy.

      Prinášame prehľad výsledkov a ďakujeme všetkým žiakom, ktorí využili možnosť, aktívne sa podieľať na správe vecí verejných.

      Študentská volebná komisia a p. uč. Martin Lupčo

      Vysledky_Studentskych_volieb_2023.pdf 

     • Otvorenie školského roka 2023/2024

     • Milí žiaci, rodičia, priatelia GSA

      srdečne vás pozývame  na slávnostné otvorenie nového školského roka

       

      v PONDELOK, 4. septembra 2023 s týmto programom:

       

      8:00 - VENI SANCTE - sv. omša vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku

       

      - 9:15 - otvorenie školského roka na GSA na školskom dvore GSA

                   (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični GSA)

       

      - 10:30 - resp. po otvorení šk. roka stretnutie všetkých tried s triednymi učiteľmi v triedach na GSA - triednické hodiny.

       

      Tešíme sa na stretnutie

       

      PaedDr. Kamil Nemčík, riaditeľ školy

       

    • Zvýšenie kvality na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku
     • Zvýšenie kvality na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku

     • Vďaka operačnému programu Ľudské zdroje sme mohli na GSA v rokoch 2019 - 2023 realizovať aktivity v projekte Zvýšenie kvality na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku. Významne sme si vďaka projektu vynovili podmienky vo vzdelávaní získaním dodatočnej výpočtovej techniky, servera, či didaktických pomôcok. Tie sa stali súčasťou edukačného procesu na GSA. Projektové aktivity boli smerované na učiteľov a žiakov. Učitelia mali možnosť pravidelných stretnutí, s cieľom vzájomného zdieľania sa a tvorby materiálov, v ktorom boli zapojená väčšina učiteľov GSA. Žiaci sa k aktivitám dostali vďaka bezplatnej mimoškolskej ponuke aktivít na rozvoj čitateľskej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, matematickej gramotnosti.

      Projektové aktivity skončili 31.8.2023

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

      Výzva MŠVVŠ SR z OP Ľudské zdroje bola zameraná na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti troch gramotností. Aktivity sú zamerané na žiakov i pedagógov. Výdavky projektu smerovali predovšetkým na mzdy vo forme ich zvýšenia alebo špeciálnej odmeny pre zamestnancov podieľajúcich sa na projekte a sekundárne na zlepšenie technického a didaktického vybavenia školy.

     • Dvojnásobný majster Slovenska!!!

     • Patrik Gejdoš študent III. ročníka Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku,

      sa dňa 15.4.2023 v Starej Ľubovni zúčastnil na Majstrovstvách Slovenska v kulturistke v kategórii Men´s Physique open - dorast a Men´s Physique open začiatočník - dorast, kde sa stal dvojnásobným majstrom Slovenska, t.j. 2 krát I. miesto.

      Svoj úspech si obhájil aj 16.4.2023, opäť v Starej Ľubovni na Majstrovstvách Slovenska, ale v kategórii Men´s Physique do 178cm - juniori (do 23 rokov), kde bol najmladším súťažiacim a skončil na krásnom III. mieste ako vicemajster Slovenska. Tento úspech je o to cennejší, pretože vekovo patrí ešte len do kategórie dorastencov. K dosiahnutému úspechu mu srdečne gratulujeme.