• RAKYTOV 2022 - aktualizácia

     • Srdečne pozývame celé spoločenstvo GSA na tradičný výstup na Rakytov tento štvrtok 15.9.2022.....presunuté na SOBOTU 17.9.2022!!!

      Program:
      9:00 - stretnutie pred GSA, presun autami na Smrekovicu
      10:00 - cca - Smrekovica - Rakytov
      cca 12:30 - 13:00 - sv. omša na Rakytove
      13:00 - 15:00 - Rakytov - Smrekovica
      Návrat autami domov.

      Ak máte záujem zúčastniť sa, dajte nám vedieť, ak máte chuť pomôcť pri presune, dajte nám tiež vedieť, potešíme sa. Vidíme sa teda vo štvrtok ;)

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy