• OZNAM
     • OZNAM

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy (GSA) a školského zariadenia (CVČ pri GSA)

      1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19

      (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      2. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      3. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

       

      PaedDr. Kamil Nemčík, riaditeľ školy

    • Stretni pápeža so spoločenstvom GSA
     • Stretni pápeža so spoločenstvom GSA

     • Ak si žiakom, zamestnancom, alebo absolventom, či priateľom GSA (prednosť majú do naplnenia kapacity žiaci GSA), tak sa pridaj k nám a cestuj na stretnutie s pápežom Františkom do Košíc. Žiaci budú uvoľnení z vyučovania na celý deň.

      Každý sa osobne musí registrovať na stránke usporiadateľa čo najskôr. Vstupenkou na stretnutie sa musí pred cestou preukázať každý účastník, inak s nami do Košíc nepocestuje.

       

      Pre potreby GSA sa prosím registruj na:

       

      Tešíme sa na Teba.

      Školský kaplán Florián Volf a pán riaditeľ Kamil Nemčík

       

      Podrobnosti o pripravovanom programe sa dozvieš aj na: https://www.facebook.com/stretnipapeza

      Ak máš záujem pracovať ako dobrovoľník, tak sa prihlás na: https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik

       

      Ak chcete podporiť stretnutie mladých z GSA, tak nás kontaktujte na 0907348920, alebo nemcik@gsa.sk, volf@gsa.sk

       

      Podrobnosti akcie GSA:

      Dátum: 14.9.2021

      ÚPRAVA PROGRAMU:

      Program:

      7:00 - odchod autobusmi priamo do Košíc

      11:00 - účast na sv. omši na štadióne Lokomotívy. Program na štadióne trvá od 12:00 do 20:00.

      Návrat po skončení programu medzi 23:00 – 00:00.

      Príspevok na cestu: 15,- EUR - platí sa v autobuse

    • Administrácia úvodu šk. roka
     • Administrácia úvodu šk. roka

     • Milí rodičia, milí žiaci,

      v tejto správe nájdete všetko potrebné pre vzájomnú pomoc pri začiatku nového školského roka.

      A: PROSÍME VYTLAČIŤ a PRINIESŤ (podľa možností):

      1.) žiaci prvých ročníkov - vypísaný súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha) s rodným listom k nahliadnutiu - okrem žiakov prvých ročníkov prinesú aj žiaci, ktorí majú zmeny v niektorých údajoch. Ostatní dostanú prehľad údajov vytlačený na kontrolu v škole

      2. Centrum voľného času pri GSA - prosíme všetkých vyplniť a vytlačiť tlačivá priamo na stránke  - ŽIADOSŤ o PRIJATIE do CVČ a ČESTNÉ VYHLÁSENIE zo stránky

      https://gsa.edupage.org/a/centrum-volneho-casu-pri-gsa?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ4NiZzdWJwYWdlPTI%3D

      Prosíme všetkých žiakov o prihlásenie sa do CVČ pri GSA, výber krúžkov budeme realizovať po začatí školského roka. Podrobnosti o činnosti, platbách a krúžkoch nájdete na stránkach nášho CVČ pri GSA.

      B: PROSÍME VYPLNIŤ a ODOVZDAŤ cez EDUPAGE:

      https://help.edupage.org/sk/u2462

      1.) Vyhlásenie o bezpríznakovosti - na úvod prosíme predložiť dobrovoľne, následne pri každom prerušení dochádzky min. 3 dni vrátane víkendov a automaticky pri prepnutí do oranžového okresu.

      2.) Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov

      V prílohe si nájdete aj opatrenia na GSA platné od 2.9.2021.

      Prosíme o pozorné sledovanie zmien a aktualizácií opatrení ŠKOLSKÉHO SEMAFORU - na základné veci vás budeme upozorňovať a informovať. Bližšie info https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

      C: ROZVRH HODÍN

      V najbližšie hodiny nahráme do EDUPAGE rozvrh hodín, kde reálne uvidíte prvý rozvrh, ktorý je platný od 2.9. Ten môže obsahovať veci, ktoré sa dajú doladiť, resp. ktoré sú zložené na základe vášho záujmu. Podrobnosti a možné zmeny si budeme vysvetľovať osobne v škole, lebo súvisia často s celým životom školy. Prosíme o nadhľad a pomoc pri dolaďovaní tak, aby sme boli všetci spokojní. 😉

      Prvé dni budeme venovať okrem organizačných vecí aj pripravenosti na prechod na dištančnú, či kombinovanú formu vzdelávania, čo bude tiež priorita, aby sme boli pripravení na čokoľvek, čo môže nastať.

      Kto si niečo zabudne, tak v pokoji vyriešime situáciu za pochodu 😉

      Mail si môžete preposlať medzi rodičmi žiakov prvých ročníkov, ak by náhodou niekomu neprišiel.

      Tešíme sa na spoluprácu s vami.

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy