• Naši olympionici v ekonomike
     • Naši olympionici v ekonomike

     • GSA sa aj v tomto školskom roku 2020/2021 opätovne zapojilo do školského kola v poradí už 4. ročníka Ekonomickej olympiády, ktorá kvôli pandémii koronavírusu prebiehala online formou. Počet zúčastnených študentov zaznamenala rekordnú účasť – spolu viac ako 8 000 súťažiacich, z toho 40 GSA-kov! 😊 A tak ako vlani, aj teraz sme bodovali. Melánia Zvolenčáková z oktávy s 92 % úspešnosťou sa umiestnila na 3. mieste v Žilinskom kraji a automaticky postúpila do krajského kola. Postup do krajského kola iba o vlások unikol aj Adamovi Gregorovi zo 4.A, ktorý v školskom kole Ekonomickej olympiády dosiahol 76 % úspešnosť. Okrem menovaných pekné výsledky dosiahli aj ďalší žiaci, ktorým týmto ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. V marci sa uskutoční krajské kolo a už teraz Melánii všetci držíme palce! 😊

      PhDr. Martin Lupčo, PhD.

     • Olympionici GSA - v Angličtine

     • V  šk. roku 2020/2021 prebieha  už 31. ročník Olympiády v anglickom jazyku

      V krajskom kole Martin Šnauko získal 1. miesto a postúpil na celoslovenské kolo!!! GRATULUJEME!!!

      13.januára 2021 sa online formou konalo okresné kolo, na ktorom nás reprezentovali víťazi školského kola v jednotlivých kategóriách.

      Umiestnenie v okresnom kole:

      Kategória  1A (5. - 7. roč. ZŠ, príma a sexta):

      Samuel Antol (príma) - 4. miesto

       

      Kategória 1B (8. - 9. roč. ZŠ, tercia a kvarta):

      Filip Samek (tercia) - 4. miesto

       

      Kategória 2A (1. - 2. roč. SŠ; kvinta a sexta):

      Martin Šnauko (1.A) - 1. miesto

       

      Kategória 2B (3. - 5. roč. SŠ; septima a oktáva):

      Dávid Slotka (4.A) - 1. miesto

       

      Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy, gratulujeme  k umiestneniu a víťazom prajeme úspešné zvládnutie krajského kola, ktoré sa bude konať už 10.2.2021.

       

      Mgr. Lucia Olosová

    • Organizácia vyučovania na GSA od 11.1.2021
     • Organizácia vyučovania na GSA od 11.1.2021

     • Milí žiaci, milí rodičia,

      V novom roku pôjdeme podľa nastavených pravidiel predbežne do 24.1.2021.

      1. ROZVRH hodín:
      1. PO, UTO, ŠTV, PIA
      2. STR  - deň na prácu na projektoch
      3. KONZULTÁCIE S UČITEĽMI  - ak máte záujem o konzultáciu s učiteľom, prosím kontaktujte ho cez EDUPAGE alebo TEAMS a dohodnite si čas konzultácie.
      4. Klasifikácia žiakov:
       1. Klasifikačná porada bude 27. januára
       2. Známky budú uzavreté a zapísané v ETK do 26. januára
       3. Pri žiakoch, kde chýbajú podklady ku klasifikácii je termín klasifikácie predĺžený do 31.3.2021
       4. Výpis vysvedčenia bude vydaný žiakom k 31.1.2021, prípadne k 31.3.2021.
      5. Návrat do školy:
       1. Predbežný návrat do školy je pondelok 25.januára 2021
       2. Návrat je spojený s pretestovaním učiteľov, žiakov a jedného zákonného zástupcu.
       3. Naším testovacím miestom – MOMkou – je Fatranka v Čutkovskej doline.
       4. Testovaní budeme predbežne v troch dňoch (22.,23. a 24. január – PIA, SOB a NED) v konkrétnych hodinách, ktoré budú určené pre našu školu.
       5. Podrobné informácie a možnosť prihlasovania pošleme keď to bude aktuálne

      Iné zmeny:

      1. Testovanie KVA –  testovanie kvartánov sa presúva na nové termíny. Prosím naďalej o zodpovednú prípravu - 9.6.2021 MAT / 10.6.2021

       

      1. Prijímacie skúšky na GSA – prijímacie konanie na osemročnú a štvorročnú formu štúdia bude v dňoch 3.5.2021 a 10.5.2021. Podrobnosti zverejníme podľa pokynov  a termínov ministerstva. Srdečne pozývame žiakov 5. a 9. ročníkov k podaniu si prihlášky na štúdium na GSA

       

      1. Info pre maturantov:
       1. Externá časť maturitnej skúšky je zrušená – test zo SJL, CUJ a MAT
       2. PFIČ bude prebiehať  od 12.04.2021 – sloh zo SJL a esej z CUJ
       3. UFIČ bude prebiehať od 17.05.2021 – ústne maturity
       4. Presné termíny PFIČ  a UFIČ budú zverejnené!!!