• DVE PERCENTÁ PRE GSA

     • Tlačivo - vyhlasenie_2_percenta_GSA.pdf

      Pozývame Vás k podpore Gymnázia sv. Andreja prostredníctvom poukázania svojich 2% zaplatenej dane Rodičovskému spoločenstvu pri Gymnáziu sv. Andreja. Vyzbierané 2% môže použiť RS pri GSA na materiálne a technické vybavenie školy, podporu žiackych a školských aktivít a na rozvoj spoločenstva GSA. O použití prostriedkov rozhoduje Rodičovské spoločenstvo pri GSA.

      Údaje potrebné na poukázanie 2%:

      Obchodné meno: Rodičovské spoločenstvo pri Gymnáziu sv. Andreja

      Právna forma: občianske združenie

      IČO/SID42221064

      Sídlo: 034 01, Ružomberok, Námestie A. Hlinku 5

       

      ĎAKUJEME!!!

       

      Ing. Ľubomír Sidor, predseda Rodičovského spoločenstva pri GSA

    • Nová úroveň informatiky na GSA
     • Nová úroveň informatiky na GSA

     • V druhom polroku rozbiehame inováciu do vzdelávania v predmete informatika. V súťaži code.org projektu Digital Skills sme ako výhercovia získali sadu micro:bitov. O čo ide? 

      Zariadenie BBC micro:bit je výsledkom spoločnej iniciatívy širokého spektra súkromných i verejných organizácií, ktorej cieľom bolo vytvorenie lacnej edukačnej platformy, ktorú zastrešila britská verejnoprávna televízna spoločnosť BBC. Tá v roku 2016 rozdistribuovala jeden micro:bit každému žiakovi siedmeho ročníka v Spojenom Kráľovstve (11 až 12 roční). V rámci projektu bolo vytvorených niekoľko učebných materiálov a vývojových prostredí pre toto zariadenie. Škálu materiálov rozširujú aj učitelia, ktorí zariadenia používali na hodinách informatiky.

      Nezabudni sa informovať na informatike - bližšie podrobnosti u p. uč. Petra Truchana ;)

      Za prvý polrok využívania micro:bitov vo Veľkej Británií sa v priebežnom prieskume 85% učiteľov vyjadrilo, že hardvér na hodinách informatiky spravil výučbu pre žiakov zaujímavejšou a až 90% opýtaných žiakov sa po projekte vyjadrilo, že naučiť sa programovať je možné pre každého. U dievčat bol pozorovaný 70% nárast záujmu o informatiku. Približne polovica učiteľov uviedla, že sa po projekte cítili viac sebavedomí v programovaní, a to predovšetkým tí učitelia, ktorí nemali veľa predchádzajúcich skúseností s programovaním.

      Viac na:  https://www.ucimeshardverom.sk/microbit/ 

    • A slovo bolo u Boha
     • A slovo bolo u Boha

     • V stredu 5. februára 2020 sa na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže A SLOVO BOLO U BOHA. Súťaž je jedinečná svojho druhu, pretože mladí recitátori z radov základných a stredných škôl sa predstavujú v prednese kresťanskej poézie a prózy. Každoročne je sprevádzaná pokojnou atmosférou a radostným duchom súťažiacich bez ohľadu na dosiahnuté úspechy. Na 27. ročníku súťaže sa predstavilo v 10 kategóriách celkovo 43 súťažiacich. Tí, ktorí získali prvé miesto, budú Žilinský kraj reprezentovať na celoslovenskom kole súťaže, ktoré sa uskutoční 21. marca 2020 v Spojenej škole sv. Rodiny v Bratislave.

       

      Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali:

      Kategória 1 - poézia (1.-2. ZŠ) - Martina Uhliarová - ZŠ sv. Vincenta, Ružomberok - Valentín Ševčík: Adam a Eva

      Kategória 1 - próza (1.-2. ZŠ) - Tamara Dlábiková - CZŠ sv. Gorazda v Námestove - Bruno Ferrero - Dvaja muži, ktorí videli Boha

      Kategória 2 - poézia (3.-4. ZŠ) - Klára Šutá - CZŠ sv. Gorazda v Námestove - Anna Malinová - Najkrajší darček

      Kategória 2 - próza (3.-4. ZŠ) - Zoja Chomátová - CZŠ sv. Gorazda v Námestove - Bruno Ferrero - Najdôležitejšia časť...

      Kategória 3 - poézia (5.-6. ZŠ a príma OG) - Nina Holeštiaková - Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera, Žilina-Solinky - Milan Rúfus: Smrť kmotra a zázračný lekár - 

      Kategória 3 - próza (5.-6. ZŠ a príma OG) - Lucia Hudáková - Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Žilina - Vladislava Plančíková: Borka

      Kategória 5 - poézia (stredná škola) - Veronika Babalová - Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok - Vladimír Štefanič: Modlitba Ježišovej Matky

       

      Kamil Nemčík, riaditeľ Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku

      Foto: V.Klimek, GSA

    • Ďakujeme, pán dekan
     • Ďakujeme, pán dekan

     • Vďaka za čas – rozlúčková reč – 7. 2. 2020 – + pán dekan Mons. Alojz Kostelanský - spoluzakladateľ Gymnázia sv. Andreja

       

      „Všetko má svoj čas a každá činnosť pod nebom má svoju chvíľu: je čas narodiť sa a čas zomrieť, čas sadiť a čas vytŕhať, čo bolo zasadené... čas búrať a čas stavať, čas plakať a čas smiať sa, čas hľadať a čas strácať... čas mlčať a čas hovoriť... je čas milovať...“

      Už starozákonný Kazateľ vedel, že všetko má svoj čas. Čas, ktorý nie je celkom v moci človeka. Čas, ktorý tajomným spôsobom určuje Pán času a dejín, i tých osobných dejín každého človeka...

      27 rokov v Ružomberku bol čas, za ktorý pán dekan Kostelanský stihol toho vo farnosti veľa. Spomedzi všetkých oblastí by som však chcel spomenúť jednu – tú, ktorú sme my – najprv ako študenti, potom už ako učitelia – vnímali ako jeho srdcovú záležitosť. Školy.

      Počas jeho pôsobenia vznikli v našej farnosti všetky cirkevné školy: v r. 1991 Základná škola sv. Vincenta, v r. 1992 Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej a Gymnázium sv. Andreja, v januári 2011 požehnal Materskú školu sv. Lujzy. Viacerí zo súčasných učiteľov cirkevných škôl si ho pamätáme ako svojho učiteľa z čias štúdií na Katolíckej univerzite, kde pôsobil až do konca. Nebol však len naším niekdajším učiteľom, spomienkou na študentské časy. Cirkevné školy nosil vo svojom srdci a my sme cítili, že mu na nich – na nás – záleží. Nielen vtedy, keď pomáhal pri ich zakladaní, ale aj potom. Čoraz viac neviditeľne, no vždy bol ochotný hoci z úzadia a v tichosti usmerniť, poradiť... Ponúknuť svoj pohľad na veci – pohľad, ktorým videl viac a ďalej ako my, a pritom vždy s úctou... Tak, ako to zvyčajne robia veľkí ľudia s veľkým srdcom.

      Zvlášť mu záležalo na katechéze. Vnímal, aké náročné je učiť deti a mladých, no neúnavne hľadal cesty, ako sa dostať k detským srdciam. Stretnutia katechétov na fare, tvorba pracovných zošitov z náboženstva pre deti, detské sv. omše s jeho originálnymi nápadmi... A tak sa neraz stalo, že to boli deti, ktoré privádzali do kostola svojich rodičov – a vďaka jeho detským sv. omšiam aj rodičia našli cestu k Bohu. Tí, čo ho poznali len z detských sv. omší, by možno nepovedali, že ten kazateľ taký blízky deťom je vysokoškolský učiteľ. A učiteľom skutočne bol – a zároveň verným žiakom sv. Pavla, ktorý povedal: „Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých.“

      V posledných rokoch jeho pôsobenia v našej farnosti sme mohli viac vnímať tú jeho slabosť... Jeho utrpenie, o ktorom veríme, že sa stalo jeho cestou do neba...

      A o to v tejto chvíli chceme prosiť teba, Pane. Tebe, ktorý si Pán času a dejín, ďakujeme za čas, počas ktorého mohol našu farnosť viesť pán dekan Alojz Kostelanský. Ďakujeme ti zvlášť za jeho veľké srdce a za to, že my – cirkevné školy – sme v ňom mali nielen spoluzakladateľa, ale aj otca. Bude nám chýbať, no vďaka spoločenstvu svätých veríme, že neodišiel celkom a bude nám pomáhať aj naďalej.

      Zároveň ťa, Pane, chceme prosiť o to, aby si ho čím prv prijal k sebe, ak si na ňom azda našiel niečo, čo po jeho pozemskej púti ešte potrebuje očistenie ohňom tvojej lásky.

      Odmeň sa mu za všetko, čo pre nás robil. Preskúmaj jeho veľké srdce, ktoré pre nás mal, a naplň ho radosťou z tvojej prítomnosti. Radosťou, ktorá nezanikne nikdy, radosťou, ktorá už nie je ohraničená časom ani zakalená bolesťou – večnou radosťou neba. Amen.