• Talenty na GSA
     • Talenty na GSA

     • Danka Černinská, žiačka sexty osemročného gymnázia sa zúčastnila finále súťaže Talent gymnázií v piatok 8. novembra v českej Ostrave. Jej celkové 31. miesto je krásnym úspechom. GRATULUJEME

      V zasadacej miestnosti Moravsko-sliezskeho kraja sa uskutočnilo medzištátne finále gymnazistov z Moravsko-sliezskeho a Žilinského kraja. Aj touto súťažou obidva kraje plnia Memorando spolupráce v oblasti vzdelávania medzi krajmi. Mladým talentovaným gynazistom sa tak otvárajú možnosti nielen otestovať svoje logické myslenie za hranicami svojej vlasti,ale aj spoznať kultúru, nadviazať priateľstvá, rozvíjať svoj talent.

      http://www.krajza.iqolympiada.sk/

    • Erasmus+ v Estónsku
     • Erasmus+ v Estónsku

     • V dňoch 22.10. – 2.11.2019 sa 4 študentky Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku zúčastnili mládežníckej výmeny programu Eramus+ v Estónsku. Projekt niesol názov Volunteering for my profession, čo v preklade znamená dobrovoľníctvo pre moju profesiu. Bol zastrešovaný organizáciou Coraliam, ktorá sa dlhodobo venuje budovaniu lepšej budúcnosti pre mladých ľudí. Výmeny sa zúčastnilo celkovo 56 účastníkov zo 4 krajín, a to zo Slovenska, Českej republiky, Litvy a Estónska.

      Komunikácia medzi účastníkmi a organizátormi prebiehala z väčšej časti v anglickom jazyku, čo študentom výrazne pomohlo v zdokonaľovaní svojich znalostí. Každý deň bol výnimočný. Či už sme robili rôzne pohybové aktivity, prezentovali svoje plány do budúcna alebo počúvali zážitky iných, vždy sa deň končil s úsmevom na našich tvárach a pocitom spokojnosti. Nadobudli sme nové skúsenosti v oblasti dobrovoľníctva, podnikania a vzdelávania. Zároveň sme dostali šancu povedať iným naše vlastné skúsenosti a inšpirovať ich. Zážitkom bola aj rozmanitá príroda, ktorú miesto konania Mustjõe ponúkalo.

      Popri týchto zaujímavých aktivitách každá krajina prezentovala svoje zvyky, kultúru a tradičné jedlá. Bola to jedna z možností, ako sme navzájom mohli spoznať naše kultúry v neformálnom kontexte. Dlho budeme spomínať aj na mobilitu v hlavnom meste Talin, ktoré sa nachádzalo asi 65 km od miesta konania nášho projektu. Tam sme mali možnosť zúčastniť sa rôznych dobrovoľníckych podujatí. Niektorí pomáhali ľuďom v núdzi, učili okoloidúcich tradičné tance, iní zas vyučovali deti na školách. Na konci projektu každý účastník obdržal certifikát s názvom Youthpass, ktorý prináša rôzne benefity pre budúcnosť. Ako výsledok zaznamenávame určite pokrok v komunikácii v cudzom jazyku, nové znalosti a schopnosti, ktoré môžeme využiť či už v dennom živote alebo v budúcej pracovnej kariére.

      N. Birtusová

    • V znamení sv. Huberta
     • V znamení sv. Huberta

     • O tom, že hodiny dejepisu možno stráviť nielen v laviciach, ale aj priamo na „dvore kráľa Mateja Korvína“ sa presvedčili žiaci našej školy – sekundy. V utorok 5. novembra 2019 navštívili spolu so svojim vyučujúcim kultúrno-výchovné podujatie v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Zážitková forma vyučovania sa niesla: „V znamení sv. Huberta“.  Žiaci s pánom učiteľom Martinom Lupčom absolvovali príjemnú, veselú, dobrodružnú i poučnú hodinu poľovníckeho dejepisu, kde mali možnosť zoznámiť sa s podobami lovu v stredoveku, vypočuli si dávne poľovnícke povesti z Liptova a stretli sa naživo s kráľom Matejom Korvínom – vychýreným milovníkom lovu a poľovačiek. Samotné podujatie bolo spestrené didaktickými hrami, rozpoznávaním zvukov zvierat a scénickým vystúpením žiakov s následným pasovaním najlepšieho lovca. Na tomto mieste chceme srdečne poďakovať pracovníkom Liptovského múzea, ktorí každoročne pripravujú pre školy množstvo náučno-zábavných programov, vďaka ktorým sa aj „nudná“ história môže stať atraktívnou.

     • Global Learning Connection

     • Aj naši žiaci z 1.B mali možnosť zúčastniť sa Microsoft Global Learning Connection (predtým Skype-a-Thon) čo je udalosť, ktorá umožňuje študentom prakticky cestovať po celom svete a pripájať sa za hranice triedy pomocou programov Skype, Teams a Flipgrid! Tento rok pre # MSFTGlobalConnect - 5. - 6. novembra - sa podarilo precestovať viac než 28 miliónov virtuálnych míľ, spojiť stovky tisíc študentov a zmeniť spôsob otvárania sŕdc a myslí po celom svete!