• VÝZNAMNE LEPŠIE VÝSLEDKY
     • VÝZNAMNE LEPŠIE VÝSLEDKY

     • Žiaci osemročných gymnázií dosiahli štatisticky významne lepšie výsledky v porovnaní s úspešnosťou žiakov základných škôl.

      Výsledky GSA sú úspešnejšie v porovnaní s celoslovenským priemerom!!! Gratulujeme našim žiakom!!!

      MAT - úspešnosť SVK - 63,1% - GSA - 69% = +5,9%

      SJL - úspešnosť SVK - 62,3% - GSA - 76,4% = + 14,1%

      Celkový prehľad výsledkov výsledkov nájdete v článku:

      https://eduworld.sk/cd/ts/6027/vysledky-testovania-9-2019?fbclid=IwAR3oXsANd2H_8M_sl28PJRNiqmQ4wa9dOZsF11AVGLrfkVNjjoDYUrfp2pg

    • AGKM na GSA
     • AGKM na GSA

     • Arcibiskupské gymnázium v Kromeríži bolo hosťom GSA od 2.do 4. mája. Výmenný pobyt v tomto školskom roku absolvovalo 30 žiakov GSA, ktorí teraz v rodinách hostili českých študentov. Na GSA sme im pripravili zaujímavý program: prehliadku mauzólea Andreja Hlinku, farského kostola sv. Ondreja, školy a v spolupráci s MONDI SCP aj prehliadku závodu. Na Mestskom úrade našich hostí z partnerskej školy privítal prvý zástupca primátora Michal Lazar a navštívili sme spoločne aj Vlkolínec.

      Popoludňajší čas trávili českí študenti v rodinách slovenských žiakov - GSÁkov, ktorým aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu pri tejto partnerskej výmene.

      Budúci rok sme už dohodli ďalšiu spoluprácu a tešíme sa na ďalšie výmeny medzi našimi partnerskými školami.