• Mladí ľudia a ich vzťah k EÚ
     • Mladí ľudia a ich vzťah k EÚ

     • Dňa 25. októbra 2019 Gymnázium sv. Andreja privítalo na svojej pôde vzácnych hostí z mimovládnej organizácie Euroatlantického centra, ktorého sídlo je v Banskej Bystrici. Hlavným cieľom spomínanej organizácie je rozširovať medzi mladými ľuďmi povedomie o aktuálnych otázkach týkajúcich sa členstva Slovenska v euroatlantických štruktúrach, rozvíjať ich kritické myslenie a soft skills.

      V rámci svojho programu Speaking Tours 2019 Euroatlantické centrum pripravilo pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka gymnázia zaujímavú prednášku spojenú s diskusiou pod názvom: „Mladí ľudia a ich vzťah k EÚ“. Hlavným rečníkom bol politológ a analytik Mgr. Marek Lenč, PhD., ktorý so študentmi diskutoval o Európskej únii a jej budúcnosti.

      Živá diskusia, otázky súvisiace s perspektívou ďalšieho rozširovania EÚ, ako aj aktuálna téma Brexitu naznačili, že téma padla na „úrodnú pôdu“, čo v závere poslucháči ocenili aj búrlivým potleskom. Nakoniec pán učiteľ Martin Lupčo poďakoval prednášajúcemu ako aj celému auditóriu za užitočne strávený čas, ktorý bol pre nás všetkých veľkým obohatením.

    • Nové priateľstvá v Kroměříži
     • Nové priateľstvá v Kroměříži

     • V dňoch 6. - 8. 10. 2019 sa študenti 3. B a septimy zúčastnili výmenného pobytu na Arcibiskupskom gymnáziu v Kroměříži. Spoznali život v historickom meste a partnerskom gymnáziu a na tri dni sa stali jeho súčasťou. Navštívili Arcibiskupský zámok a jeho záhrady zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO; Květnú záhradu, ktorá svojim pôvabom očarí návštevníka aj v tomto jesennom období; mnohé kultúrne, historické a cirkevné pamiatky. Domov sa každý vrátil plný nezabudnuteľných zážitkov, osobných skúseností a v neposlednom rade nových priateľstiev. Ďakujeme.

      Mgr. Martin Mastiš