• Prijímacie skúšky

    Nasledujúce informácie sú neaktuálne, z minulého šk. roka. O aktualizácií údajov a kritérií budeme informovať na úvodnej stránke školy.

    V školskom roku 2018/2019:

    OTVÁRAME

    2 triedy štvorročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov 60

    1 triedu osemročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov 17

    DÔLEŽITÉ TERMÍNY!!!

    10. apríl 2018– rodič odovzdá prihlášku na ZŠ
    20. apríl 2018– ZŠ odovzdá prihlášku na GSA

    14. máj 2018 – 1. termín prijímacích skúšok

    17. máj 2018 – 2. termín prijímacích skúšok

    Kritériá na prijímacie skúšky: 

    prijimacky2018_8.pdf

    prijimacky2018_4.pdf

     

    Prezentácia o škole

         Chcete vedieť viac o našom gymnáziu? 

         Pozrite si prezentacia_GSA_2018.pdf

     

    Žiakom a ich rodičom ponúkame:

    • prijatie bez rozdielu vierovyznania
    • výchovu a vzdelávanie v katolíckom duchu a v katolíckom prostredí
    • plne kvalifikované spoločenstvo učiteľov
    • unikátne moderné a inšpiratívne prostredie na výučbu
    • dvoch zahraničných lektorov (ANJ, FRJ)
    • výber z možnosti jazykov: ANJ, NEJ, FRJ, RUJ + LAT, TAL
    • výmenné pobyty študentov a zahraničné projekty
    • uplatnenie žiakov na súťažiach a projektoch
    • uplatnenie absolventov na vysokých školách a v praxi