• NOVÝ ROK 2019
   • Prajeme všetkým učiteľom, žiakom a ich rodičom požehnaný nový rok 2019!
   • Učiteľ Slovenska 2018
   • V TOP 10 nominácii nás reprezentovala naša pani učiteľka RNDr. Helena Drobúlová!!! Gratulujeme a ďakujeme
   • "IBA" ŠKOLA
   • Relácia TV LUX, ktorá prináša pohľad na našu školu.
   • Školská knižnica A. Hlinku
   • V školskom roku 2018/2019 sme pre našich žiakov sprístupnili priestory novej školskej knižnice a malej študovne na GSA
  • Novinky

    • A SLOVO BOLO U BOHA
     • A SLOVO BOLO U BOHA

      Dvadsiatyšiesty ročník recitačnej súťaže poézie a prózy ...A Slovo bolo u Boha... bude na Gymnáziu sv. Andreja 5. februára 2019 o 13:00 na Gymnáziu sv. Andreja.

      (Prezentácia súťažiacich bude od 12:15 do 13:00.)

      Prosíme o registráciu účastníkov /súťažiacich/ do 3. februára 2019 do 12:00,
      aby sme pripravili kvalitnejšie organizačné podmienky na túto súťaž.

     • Príde Pán - pozvánka na koncert

      Žiaci Gymnázia sv. Andreja, ktorí sú členmi gymnaziálneho speváckeho zboru

      Coro di san Andrea

      vás srdečne pozývajú

      v STREDU 19. decembra 2018 o 18:00

      do Farského kostola sv. Ondreja v Ružomberku

      na benefičný koncert PRÍDE PÁN.

      Vstupné: dobrovoľné - výťažok bude použitý na pomoc rodinám v núdzi.

    • CAN YOU PLAY WITH ME?
     • CAN YOU PLAY WITH ME?

      Prvý decembrový týždeň sa rozbehol na Gymnáziu sv. Andreja ďalší výmenný pobyt žiakov.
      Tentokrát išlo o týždňový projekt Erasmus+ v Turecku, kde sa žiaci GSA so svojimi učiteľmi stretli
      s partnerskými školami z Talianska, Rumunska, Poľska, Slovenska a Turecka.

      Hlavnou témou projektu na roky 2018 -2020 je didaktická hra a jej prítomnosť vo vyučovaní v jednotlivých
      školách. CAN YOU PLAY WITH ME? – Môžeš sa so mnou hrať? – je nielen o voľnom hraní sa,
      ale predovšetkým o rozvíjaní základných mäkkých zručností žiakov, ako je spolupráca
      a koordinácia činnosti, popri ktorých žiaci zažívajú radosť z hry, ktorá je prostriedkom na
      efektívnejšie učenie sa. Popri aktivitách projektu sme si mohli prezrieť rôzne interaktívne múzeá
      hračiek v Istanbule, Ankare, ale aj prežiť niekoľko dní v hosťovských tureckých rodinách.
      Vzájomné spoznanie sa partnerov projektu vyvrcholilo spoločným predstavením didakt

     • LEPŠÍ SVET - GLOBAL OUTREACH

      Meniť svet k lepšiemu je víziou mnohých, no nejeden to vzdá hneď na začiatku. Global Outreach program je jedným z diel, ktoré premeňa životy mladých a aj ich okolia a tak je naplnením predstáv, ktoré mali zakladatelia.

      Počas dní 16-18/11/2018, sa konalo druhé výberové konanie do kresťanskej organizácie Global Outreach v priestoroch Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku. Global Outreach je nezisková organizácia, ktorá dáva možnosť študentom, druhého ročníka stredných škôl alebo sexty na osemročných gymnáziách, študovať v zahraničí, konkrétne v Spojených štátoch Amerických. Jej hlavnou myšlienkou je vybudovať z mladých ľudí lídrov, ktorí sú pevne presvedčení o svojej viere a o tom, že aj oni dokážu zmeniť svet svojimi činmi a tak vybudovať „Civilizáciu lásky“, čo je hlavným mottom tejto organizácie.

  • Fotogaléria

   • Novoročné požehnanie školy
   • Steelpark Košice
   • Exkurzia vo Viedni
   • Centrum popularizácie fyziky v Martine, 1.A+B
   • GSA na FLL 2018
   • Hour of Code na GSA
   • GSA v Turecku
   • ANDREJCUP 2018
   • Deň otvorených dverí na GSA
  • Naše aktivity

  • Zvonenia

   Streda 23. 1. 2019
  • Počet návštev: 6790231