Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 2011-0001 s DPH 03.01.2011
Faktúra Zemný plyn november 2010 - október 2011 s DPH 28.11.2011
Faktúra Vodné - stočné s DPH 04.01.2012
Faktúra Stravné zamestnancov-január s DPH 31.01.2012
Faktúra Zemný plyn - január 2012 s DPH 11.01.2012
Faktúra Nájom kopírovacieho stroja s DPH 04.01.2012
Faktúra Nájom kopírovacieho stroja s DPH 04.01.2012
Faktúra Prenájom telocvične KDAH s DPH 31.12.2011
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve 2010/16 s DPH 02.09.2011
Faktúra Služby požiarneho technika za 2. polrok 2011 165,00 s DPH 13.02.2012
Zmluva Dodatok k Dohode o stravovaní s DPH 30.08.2011
Zmluva Kúpna zmluva (SLSP) s DPH 15.06.2011
Faktúra Faktúra - vchodové dvere s DPH 05.09.2011
Objednávka Objednávka - vchodové dvere s DPH 15.08.2011
Zmluva Projek ESF - Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s DPH 06.09.2011
Zmluva Projekt ESF - Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s DPH 14.04.2011
Faktúra 2011-0042 s DPH 03.03.2011
Faktúra Renovácia toneru 106,36 s DPH 07.02.2012
Faktúra Zemný plyn za február 2012 2 943,00 s DPH 13.02.2012
Faktúra 2011-0040 s DPH 18.03.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/934