• Členovia

    • Žiacka školská rada v šk. roku 2016/2017

     PREDSEDA

     Linda Schenková, 3.A

      

     PODPREDSEDA

     Andrej Kollár, septima

      

     FINANČNÝ MANAŽÉR

     Richard Otiepka, 2.B

      

     TAJOMNÍK

     Janka Navarková, sexta

      

     ZÁSTUPCA DO RADY ŠKOLY

     Linda Schenková, 3. A

      

     ČLENOVIA

     Terézia Marhoferová, 1.A

     Barbora Habová, 1. B

     Zuzana Lipničanová, 2.A

     Richard Otiepka, 2.B

     Linda Schenková, 3.A

     Michal Švento, 3.B

     Jakub Maškurica, kvinta

     Jana Navarková, sexta

     Andrej Kollár, septima

      

     POZOROVATELIA

     Zuzana Lipničanová, 2.A

     Jakub Maškurica, kvinta

      

     Zástupcovia do Mestského študentského parlamentu:

     Andrej Kollár, septima