Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia, milí žiaci,

ďakujeme za výber školy - nech sa naše GSA stane aj vaším GSA.

Elektronickou prihláškou nám pomôžete rýchlejšie pripraviť administráciu prijímacieho konania. Ďakujeme!

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Ďakujeme za vašu prihlášku.

Dôležité - NEZABUDNITE!!!

Papierovú prihlášku spolu so známkami zo ZŠ vám vypíše základná škola do 8. apríla 2021.

ZŠ nám následne zašle originál podľa pokynov Ministerstva školstva do 16. apríla 2021.

do 26. februára 2021 zverejníme aktuálne kritériá na prijímacie skúšky

10. mája 2021 (alebo 11. mája) zverejníme zoznam prijatých uchádzačov!!!

 

Bližšie informácie k prjímacím skúškam sú zverejnené na: 

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/

 

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.

Kamil Nemčík, riaditeľ školy

bližšie info kedykoľvek: nemcik@gsa.sk, 0907 348 920