• Rodičovské spoločenstvo pri Gymnáziu sv. Andreja

    • Rodičovské spoločenstvo pri Gymnáziu sv. Andreja

     v školskom roku 2017/2018

     prima

     Šefranková Stanislava, Mgr.

     Róbert Lukáč, Ing.

     sekunda Matejka Radoslav, Ing.
     Kucík Štefan, PaedDr., PhD.
     tercia Rosa Stanislav, Ing.
     Krasuľová Lenka, Mgr.
     kvarta  
     Urbanová Ľubomíra, Ing.
     kvinta Daubnerová Zuzana
     Birtusová Jana, Ing.
     sexta Bišťanová Mária, Ing.
      
     septima Peťová Mária, Mgr.
     Truchan Peter, Ing.
     oktáva Difko Emanuel, PaedDr.
     Sidor Ľubomír, Ing.
        
     I.A

     Culka Ján, Ing.

     Jurgošová Zuzana, Mgr.

     I.B Bohmová Eva, Ing.
      
     II. A Sekan Jozef
      
     II. B Procházková Emília
     Záchejová Lucia
     III. A Rosová Eva, Ing.
     Záchejová Bibiana, Mgr.
     III. B  
     Valentovičová Lýdia
     IV. A Figová Dagmar, Mgr.
     Hatalová Jozefína, Bc.
     IV. B Magušinová Júlia, Mgr.
     Švento Michal, Ing.
     hospodár Rošteková Anna, Mgr.
     predseda Sidor Ľubomír, Ing.

     Rodičovské spoločenstvo pri Gymnáziu sv. Andreja

     Nám. A. Hlinku 5, 03401 Ružomberok ,  IČO: 42221064 , Číslo účtu vo VÚB: 3084 2125 56/ 0200