• Office Arena 2018

     • Krajské kolo medzinárodnej súťaže Office Arena 2018 sa uskutočnilo dňa 5.4.2018 na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku. Táto súťaž dáva žiakom možnosť otestovať si svoje zručnosti pri využívaní aplikácií Office. Cieľom súťaže je motivovať žiakov ku práci s modernými informačnými technológiami a tiež dať im spätnú väzbu a porovnať ich vzájomnú úroveň. Obsahom súťaže je vymyslieť reálny projekt ktorý, si žiaci spracujú, popíšu a vyčíslia náklady s jeho realizáciou. To všetko pomocou Office aplikácií, cloudových technológií a zdieľania informácií. Najlepší sa dostanú do finále, ktoré sa bude konať v Prahe v sídle spoločnosti Microsoft. Našu školu úspešne reprezentovali Michal Krajčovič z 3.B, ktorý získal peknétretie t.j. bronzové miesto a Patrik Patrylák z 1.B.

       

     • Ako nás nepoznáte 2018

     • V poradí už 6. ročník prestížnej žiackej konferencie si mohli užiť vo štvrtok 1. marca žiaci GSA.

      Konferencia je jednou z foriem neformálneho vzdelávania na GSA, ktorá ponúka žiakom priestor na prezentáciu akejkoľvek im blízkej témy alebo oblasti, ktorej sa aktívne venujú, či už v rámci štúdia, alebo je to pre nich voľnočasová aktivita. Zároveň si môžu vyskúšať prezentáciu pred širším publikom, komunikáciu a v neposlednom rade i odvahu – čo sú určite zručnosti, ktoré budú v živote potrebovať.

      V tomto ročníku sa so svojimi príspevkami predstavili: Miriam Urbanová: Dobrovoľníctvo alebo ako sme dostali Lajku na mesiac Andrej Kollár: Aj mladí môžu rozhodovať Alica Záchejová: Tanec v srdci, srdce v tanci Izabela Matúšová: Svet krásy Mária Iváková: Ženy v ofsajde Miriam Mojžišová: Včelárenie nie je (len) med lízať Antónia Vieriková: Ako som otvorila ústa a začala rozprávať Ema Truchanová – Natália Štupáková: Tradícia netradične Juraj Plaza: PSV (Psychológia vplyvu) Oskar Sidor – Nikola Pristášová: Okno do sveta.

      Ďakujeme celému tímu organizátorov konferencie, ktorí pod vedením Mgr. Annny Nemešovej pripravili pre nás skvelé dopoludnie na GSA. Už teraz sa tešíme o rok

     • Jazykové olympiády a GSA

     • Nádhernými výsledkami sa skončilo účinkovanie našich žiakov na jazykových olympiádach. V tomto týždni boli naši žiaci na okresnom kole Anglickej olympiády. V kategórii ZŠ nás reprezentoval Maroš Koreňovský, ktorý získal 2. miesto. V kategórii SŠ nás v dvoch kategóriách reprezentovali dve žiačky a obe svoje kategórie vyhrali a postúpili do krajského kola. Srdečne blahoželáme Eme Barbore Semanovej a Laure Kútnikovej!!!!! 

      Nemecký jazyk dosiahol rovnaký úspech. Prvé miesta v okresnom kole získali Alžbeta Tholtová v kategórii 2A a je aj z triedy 2A,  Síce nemala konkurenciu, ale získala 96 percent, stratila len 4 body, čo sa nestáva často. A v kategórii 2B máme tiež prvé miesto - Filip Hatala, zo štvrtého ročníka. Filipovi a Alžbetke BLAHOŽELÁME!!!

     • NOC OSCAROV - žiacky ples

     • Milí žiaci, srdečne vás pozývame na žiacky ples s témou NOC OSCAROV.

      Ples sa uskutoční 6. februára vo Veľkej Dvorane KDAH a je určený len žiakom Gymnázia sv. Andreja.

     • ABSOLVENTSKÝ PLES

     • Milí absolventi, rodičia, priatelia GSA

      Srdečne vás pozývame 3.februára 2018 na Absolventský ples Gymnázia sv. Andreja, ktorý bude vo Veľkej Dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku. 

      Oproti minulému roku sa navýšila kapacita dostupných miest a preto ostali ešte nejaké voľné miesta. Chceli by Vás týmto poprosiť, aby ste pozvali Vašich známych a prežili spolu pekný večer v dobrej spoločnosti priateľov a sympatizantov nášho gymnázia.

      Cena lístka je 28€ a bude v nej zahrnuté:- prípitok- večera- občerstvenie- vínko- káva- DJ- program- živá ľudová hudba- tombola- polnočná kapustnica- prekvapenie

      Na stránke si budete môcť objednať presný stôl a miesto na sedenie! Bližšie informácie sa dozviete v predstihu predaja lístkov.

      Ďalšie informácie a dostupné miesta nájdete na adrese www.plesgsa.sk. alebo na https://www.facebook.com/plesgsa.sk/

      Tešíme sa na Vás.

      S pozdravom,

      tím plesu GSA

     • Novoročné požehnanie školy

     • V čase od 23. decembra 2017 do 5. januára 2018 sú vyhlásené Ministerstvom školstva Vianočné prázdniny. 

      Vyučovanie v novom kalendárnom roku sa začne v pondelok 8. januára 2018 podľa platného rozvrhu hodín.

      Vyučovaniu na GSA v prvý deň po príchode z prázdnin bude dominovať novoročné požehnanie školy, ktoré sa začne cca o 8:00 spoločným rozhlasovým vysielaním a návštevou kňaza vo všetkých triedach školy.

       

     • Benefičný koncert

     • Žiaci Gymnázia sv. Andreja vás pozývajú na benefičný koncert speváckeho zboru Coro di san Andrea pri Gymnáziu sv. Andreja, ktorý sa uskutoční v nedeľu 17. decembra o 18:00 hodine v kostole Školských sestier sv. Františka v Ružomberku, Zelená 2 - kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

      Na benefičnom koncerte nášho speváckeho zboru Coro di san Andrea sa vyzbieralo 1450,- EUR. Srdečne Pán Boh zaplať za štedrosť všetkým, ktorí prispeli na pomoc v rodine žiaka/absolventa po strate otca a brata. Vyzbieraný príspevok po kontakte s rodinou odovzdáme v najbližšom čase.Nech každú štedrosť a zmysel pre vzájomnú pomoc odmení dieťa z jasieľ každému.

      Požehnané vianočné sviatky.Kamil Nemčík

      ĎAKUJEME.

    • A SLOVO BOLO U BOHA
     • A SLOVO BOLO U BOHA

     • Dvadsiatypiaty ročník recitačnej súťaže poézie a prózy ...A Slovo bolo u Boha... usporiadalo Gymnázium sv. Andreja 6. decembra 2017. Víťazi postúpili do celoštátneho kola, medzi nimi aj naša Alžbetka Tholtová z II.A ....BLAHOŽELÁME

      Šesťdesiat štyri súťažiacich, poézia a próza, štyri kategórie. To je stručná štatistika z krajského kola súťaže A Slovo bolo u Boha. Spomedzi dominantnej účasti cirkevných škôl sa nestratili žiaci štátnych a súkromných škôl, o čom svedčia nielen umiestnenia na prvých priečkach.

      Primerane sa darilo aj zástupcom z celého Žilinského regiónu, veď na prvých priečkach sa umiestnili žiaci zo Žiliny, Trstenej, Námestova, či domáceho Ružomberka. Víťazi postupujú do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa bude konať 7. apríla 2018 a bude sa konať v Spojenej škole sv. Rodiny na Gercenovej 10 v Bratislave.  

      Výsledky súťažiacich zo žilinského kraja

      1. kategória – poézia: 1. Natália Brežná, CZŠ Romualda Zaymusa, Žilina

      1. kategória – próza: 1. Lucia Hudáková, CZŠ Romualda Zaymusa, Žilina

      2. kategória – poézia: 1. Dominika Horňáková, ZŠ s MŠ R.Dilonga, Trstená

      2. kategória – próza: 1. Ema Kulichová, CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Žilina

      3. kategória – poézia: 1. Terézia Mihalčinová, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

      3. kategória – próza: 1. Naďa Urbaníková, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

      4. kategória – poézia: 1. Alžbeta Tholtová, Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok

      4. kategória – próza: 1. Alžbeta Iglárová, ZUŠ Námestovo

       

    • ANDREJCUP 2017 - 20. ročník
     • ANDREJCUP 2017 - 20. ročník

     • Víťazom XX. ročníka ANDREJCUPu, ktorý sa uskutočnil v sobotu 2. decembra 2017 sa stalo mužstvo ABSOLVENTI 2014. Na druhom mieste skončili TRETIACI a na treťom mieste sa umiestnili ABSOLVENTI 2017.

      Všetkým zúčastneným blahoželáme a tešíme sa na stretnutie o rok.

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

    • Deň otvorených dverí na GSA
     • Deň otvorených dverí na GSA

     • Srdečne pozývame žiakov 5. a 9. ročníkov ZŠ, ich rodičov, širokú verejnosť a priateľov školy na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na GSA v Ružomberku:

      Štvrtok, 30. novembra od 10:00 do 16:00 na GSA.

      Všetkých návštevníkov čaká okrem prehliadky priestorov GSA aj aktívna účasť na workshopoch, ktoré si pre vás pripravili učitelia a žiaci GSA.

      Program Dňa otvorených dverí začína o 10:00 hodine a pre všetkých budeme k dispozícii až do 16:00 hodiny, dokedy nás môžete navštíviť.

      Prosíme Vás, aby ste túto informáciu sprostredkovali všetkým žiakom 5. a 9. ročníkov, ktorých ambíciou je študovať na gymnáziu ;)

      Tešíme sa na stretnutie v duchu hesla, že GSA nestačí len vidieť, ale je potrebné zažiť atmosféru na GSA.

    • Global Outreach výberový víkend
     • Global Outreach výberový víkend

     • Tri desiatky študentov z celého Slovenska uplynulý víkend do 3. do 5. novembra absolvovalo na Gymnáziu sv. Andreja tzv. výberový víkend v programe Global outreach.

      Global Outreach je program/projekt pre katolícke školy, ktorý umožňuje študentom katolíckych škôl štúdium na niektorej z katolíckych škôl v USA. V súčasnosti v USA vďaka tomuto programu študuje Miroslav Hradský zo septimy a cez uplynulý víkend sa medzi žiadateľov zaradila ďalšia naša žiačka, Nikola Veselovská zo sexty. Všetci zúčastnení žiaci mali niekoľko aktivít na spoznanie sa a nechýbalo ani priame spojenie s organizátormi z USA, s ktorými každý zúčastnený žiak absolvoval interview cez Skype.

      Dúfame v zdarný výsledok a tešíme sa, že z miest celého Slovenska vyhral práve Ružomberok a GSA ako miesto stretnutia. Ďakujeme a Nikole držíme palce.

     • Študentské trénerské centrum

     • Študentské trénerské centrum - Obrázok 1

      Študentské Trénerské Centrum (ŠTC) je program pre stredoškolských študentov, ktorí sa chcú zdokonaľovať v IT a majú záujem poskytovať nadobudnuté znalosti ďalším. Členovia programu majú možnosť stretávať sa s inšpiratívnymi osobnosťami a zúčastňovať sa zaujímavých akcií, ako sú rôzne konferencie, či IT semináre.Študenti ŠTC boli vybraní ako najlepší z rady záujemcov, a tým získali veľmi zaujímavé možnosti pre svoj profesný rast. Cieľom celého programu je pripraviť študentov v oblasti lektorskej činnosti, technológií Office, programovania a správy sietí tak, aby ich ďalšia cesta napomohla k postupu medzi elitných študentov Microsoft Student Partner. Ďalšie Informácie nájdete na stránke programu a kabinete informatiky 3.poschodie. Ing.Peter Truchan.

    • GSA v Kroměříži
     • GSA v Kroměříži

     • V dňoch 15. - 17.októbra žiaci 3.B absolvovali výmenný  pobyt  v Kroměříži, ktorý sa uskutočnil na pozvanie Arcibiskupského gymnázia, ktoré je partnerskou školou GSA. Žiaci sa zoznámili so svojimi rovesníkmi z kvinty šesťročného štúdia. Ubytovanie bolo zabezpečené v rodinách.

      Počas našej návštevy sme bližšie spoznali mesto Kroměříž, ktoré je súčasne aj partnerským mestom Ružomberka, navštívili sme zámok, Podzámockú a Kvetnú záhradu, Kostol sv. Mórica a sv. Jana Krstiteľa.

      V pondelok mali naši žiaci možnosť absolvovať jednu vyučovaciu hodinu, a tak sa zúčastnili napr. hodiny matematiky, českého jazyka, dejepisu, ruského jazyka. Možnosť ako spoznať bližšie svojich českých kamarátov sa im naskytla v pondelok poobede, kedy im českí študenti pripravili dobrodružnú hru na spôsob pevnosti Boyard. Počas hry mali zdolávať v tímoch jednotlivé úlohy. Hra prebiehala v priestoroch  gymnázia, čo bol zaujímavý spôsob, ako ho bližšie spoznať. Krásny, slnečný a na zážitky bohatý deň sme zakončili svätou omšou v kaplnke Arcibiskupského gymnázia. Bola to veľmi pekná česko-slovenská svätá omša, ktorú si, ako to už býva zvykom na našej škole, pripravili naši žiaci. Vedenie školy, školský kaplán, pedagógovia a aj študenti gymnázia v Kroměříži veľmi pozitívne hodnotili prípravu svätej omše našimi študentmi.

      V utorok sme navštívili radnicu, kde nás privítal pán starosta a potom nás čakala prehliadka zámku. Úvodné stretnutie našich študentov s českými bolo trošku nesmelé, plné obáv z neznáma, za to  lúčenie bolo dojímavé a všetci sa už veľmi tešia na jar 2018,kedy prídu českí študenti do Ružomberka.

      Mgr. Jana Kršková

      O našej návšteve informovali aj domovské webstránky Arcibiskupského gymnázia.

    • Erasmus+ v Prahe
     • Erasmus+ v Prahe

     • Týždeň od 2.10.2017 do 6.10.2017 bol veľmi inšpiratívny. Zúčastnila som sa na kurze ICT (International Training Centre) v Prahe. Stretli sme sa traja. Ja zo Slovenska, Bjork z Islandu a Manuel zo Španielska. Sú to úspešní ľudia a veľmi šikovní. Spoločne sme sa naučili využívať nástroje pre Flipped Clasroom. Učili sme sa pripraviť diferencované lekcie. Ako máme pracovať v rôznych aplikáciách: Canva, Powtoon, Quizizz, Kahoot, Plickers, Playbrighter, Storyjumper, Makebeliefcomix, Edpuzzle, QR code, Nearpod, Weebly a iné.
      V závere kurzu sme sa zdieľali so svojimi projektami. Každý projekt obsahoval vzorovú hodinu s nástrojmi.
      Okrem štúdia sme zažili príjemné chvíle na spoločných obedoch a prehliadke mesta.
      Ďakujem za užitočne strávený čas... Erasmus+ v Prahe - Obrázok 1:)

      RNDr. Helena Drobúlová

      Podrobnosti nájdete aj na: http://helenkagsa2017.weebly.com/

    • Mošćenička Draga a Erasmus+
     • Mošćenička Draga a Erasmus+

     • Ako sa vnáša šťastie do vyučovania si mohla vďaka projektu Erasmus+ vyskúšať pani učiteľka Anna Mrvová, ktorá navštívila v termíne od 16.9. do 20.9. 2017 Chorvátske mestečko Mošćenička Draga.

      „Cieľom seminára s názvom „Glück(lich) im Unterricht“ (Šťastie/šťastný na vyučovaní) bolo rozpoznávanie vlastného šťastia, ktoré sa uskutočňovalo prostredníctvom prezentácie teoretických štúdií a praktických cvičení, pomocou ktorých sa aktivizujú hormóny šťastia, čo má následne vplyv na to, aby sa v živote a na vyučovaní pracovalo s väčšou ľahkosťou a radosťou.

      V rámci vyučovacieho procesu, ktorý kladie dôraz najmä na rozvíjanie kognitívnych kompetencií žiaka,  je potrebné zamerať sa aj na emocionálny aspekt osobnosti vyučovaných a vyučujúceho. Osvojovanie si nových vedomostí a zručností je do veľkej miery ovplyvňované aj pozitívnym prístupom a pozitívnym emocionálnym statusom žiaka, ktorý môže byť rozvíjaný aj pomocou cvičení, ktoré by u žiaka aktivizovali pocit šťastia. V rámci seminára účastníci spoznali a sami vyskúšali aktivity, pomocou ktorých je možné  aplikovať tému šťastia na vyučovaní a ako spoločne so žiakmi na tejto téme pracovať. Popri odborných a osobnosť rozvíjajúcich obsahoch kládol seminár veľký dôraz aj na medzikultúrny dialóg a profesijné budovanie vzťahov medzi účastníkmi z rôznych európskych krajín (Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Litva ...). Seminár bol pre všetkých účastníkov veľmi zaujímavým obohatením a získané materiály a nové metódy budú v ďalšom edukačnom pôsobení aj prakticky využité.:

      PaedDr. Anna Mrvová, PhD.

    • Erasmus+ v Dubline
     • Erasmus+ v Dubline

     • V dňoch v od 18.-23.septembra sa naša kolegyňa Mgr.Monika Komová v rámci projektu Erasmus zúčastnila medzinárodného kurzu pre učiteľov angličtiny v írskom Dubline.

      "Cieľom kurzu bolo venovať sa zdokonaľovaniu učiteľských jazykových kompetencií, aplikácii nových moderných vyučovacích metód a metódy CLIL do vyučovania cudzieho jazyka. Kurz bol pre všetkých účastníkov veľkým obohatením a plodným priestorom na vzájomnú výmenu skúseností medzi učiteľmi angličtiny. Verím, že aj vďaka týmto novým skúsenostiam, vyučovanie a učenie sa angličtiny na našej škole bude čoraz viac atraktívnejšie a kvalitnejšie."

      Mgr. Monika Komová

     • Reprezentačný dres GSA 2017

     • Na začiatku októbra prebehlo na GSA hlasovanie o nový reprezentačný dres GSA. 120 hlasov rozhodlo v prospech prvého návrhu a teda o niekoľko týždňov sa budete môcť tešiť na nové reprezentačné dresy GSA. Zároveň na Žiackej rade prebehne žrebovanie z hlasujúcich o zaujímavé odmeny :)

      Reprezentačný dres GSA 2017 - Obrázok 1

      Reprezentačný dres GSA 2017 - Obrázok 2

    • Erasmus+ v Cantenbury
     • Erasmus+ v Cantenbury

     • Aj tento rok sa angličtinárky  GSA rozhodli časť letnej dovolenky venovať profesionálnemu sebarozvoju a teda zdokonaľovaniu svojich učiteľských schopností. Laura Soboňová a Zoja Dubovcová absolvovali týždňový kurz Kreatívnej metodológie na osvedčenej University of  Kent v starobylom mestečku Canterbury vo Veľkej Británii. Toto mestečko sa nachádza na polceste medzi prístavom Dover a Londýnom, dodnes sa zachovali hradby a stopy po osídlení starovekými Rimanmi či hlavná obchodná cesta z troch významných anglických prístavov na juhu vedúca do Londýna. Vo veľkolepej katedrále bol žiaľ zavraždený svätý Tomáš Becket, ktorý odmietol využívať svoju pozíciu arcibiskupa na posilňovanie moci kráľa Henricha II. Po rieke Stour sa ľudia radi nechajú zviezť na loďkách, tzv. punts a vychutnávajú si pohľady na pekne upravené parky (v lete plné kvetov), udržiavané historické budovy ako i pokojnú atmosféru mestečka, v ktorom sa obchody zatvárajú v tom istom čase ako v Ružomberku. Cestou do školy či zo školy sme mohli vidieť voľne žijúce zajace či veveričky. A teraz to najdôležitejšie :

      V samotnom kurze sme sa stretli učitelia z celej Európy ako aj jedna netradične otvorená, spoločenská a veľmi milá Japonka a šikovná Brazílčanka. Samotní školitelia pochádzajú z rôznych častí Európy. Navzájom sme sa delili o vlastné netradičné a kreatívne spôsoby vyučovania anglického jazyka a na vlastnej koži v pozícii žiakov sme si vyskúšali ďalšie metódy a možnosti kreatívneho podania a precvičenia učiva. Príjemná priateľská, otvorená a veselá atmosféra nevládla len v škole, ale i počas prestávok, popoludní i na večernej párty, kde sme dokonca rozoberali i citlivú tému imigrantov v Európe. Novonadobudnuté skúsenosti využívam už od prvých hodín v tomto školskom roku a som milo potešená záujmom i  aktívnym zapájaním sa mnohých žiakov do nových činností, ako aj peknými výsledkami – aktívnejší sú aj pôvodne tichší žiaci, žiaci si na hodinách viac zapamätajú a zažijeme pritom i pohyb a zábavu. Učiť (sa) s chuťou a s prepojením na život – o tom škola má byť a ja verím, že GSA sa k tomuto ideálu stále viac približuje.

      Mgr.Laura Soboňová

     • Miss Liptov

     • Miss Liptov - Obrázok 1V súťaži krásy Miss Liptov sú medzi finalistkami aj dve naše dievčatá. Natália Štupáková, finalistka s číslom 4, žiačka septimy a Izabela Matúšová, finalistka s číslom 12, žiačka IV.A okrem umiestnenia v samotnej súťaži potrebujú našu podporu aj v hlasovaní miss sympatia. Tak neváhajte a podporte obidve Miss Liptov - Obrázok 2;) Držíme vám palce Natália a Izabela!

      Podrobnosti o súťaži nájdete na: www.missliptov.sk

      Galavečer súťaže sa uskutoční 19. novembra 2017 v Ružomberku.