• Spolu sa bojuje ľahšie
     • Spolu sa bojuje ľahšie

     • Spájame svoje sily a chceme spoločne pomôcť našej pani učiteľke Silvii Tholtovej.

      Už niekoľko rokov ju sprevádzame na jej ťažkej životnej ceste a nastal čas pomoc zintenzívniť a zabojovať o to najvzácnejšie.

       

      Jej príbeh sa podobá príbehom tisícok žien, ktorým bola diagnostikovaná rakovina prsníka. Prvý krát s ňou bojovala v r. 2004, nasadená chemoterapia zabrala a v r. 2005 sa vrátila späť za katedru, k práci na GSA – Gymnáziu sv. Andreja, ktorá ju napĺňa - učeniu fyziky a matematiky.

       

      Po desiatich rokoch kontrol sa v r. 2015 choroba objavila druhý krát a rozšírila sa aj do kostí, podstúpila niekoľko operácií, znovu chemoterapiu i hormonálnu liečbu podľa odporúčania ošetrujúceho lekára.

       

      Od r. 2017 sa výsledky postupne ale konštantne zhoršujú, ložiská v kostiach sa rozširujú a biologická a hormonálna liečba nezaberajú. Ošetrujúca lekárka ju oboznámila s liekom KISQALI, ktorý však poisťovňa hradí len pacientkam v I. a II. stupni, avšak Silvia sa nachádza vo IV. stupni.

       

      Existuje však vysoká šanca, že daný liek KISQALI môže zabrať, ale musela by si ho hradiť v plnej výške. Jedna dávka stojí cca 2200 EUR na 4 týždne a počet cyklov závisí od účinnosti.


      Rodina už využila každú i finančne náročnejšiu možnosť liečby, avšak KISQALI je už mimo ich finančných možností.


      Hoci sa príbeh našej kolegyne podobá tisícom iných, v tom svojom je Silvia hlavnou hrdinkou a už 15 rokov bojuje a víťazí. Veríme, že aj s vašou pomocou sa jej to bude dariť aj naďalej, pretože SPOLU sa bojuje ľahšie.

      Za každé EURO vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať!

      Za rodinu i GSA

       

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

       

      Oficiálny účet len na príjem podpory pre Silviu Tholtovú:

      Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.

      IBAN: SK13 0900 0000 0051 2117 8692

      SWIFT: GIBASKBX