• CAN YOU PLAY WITH ME?
     • CAN YOU PLAY WITH ME?

     • V týždni od 30. septembra do 4. októbra bude Gymnázium sv. Andreja hostiť delegácie partnerských škôl zo 4 európskych krajín. Učitelia a žiaci z Rumunska, Talianska, Poľska a Turecka prichádzajú k nám vďaka projektu Erasmus+ s názvom Can you play with me?

      Celá myšlienka vzájomných mobilít a aktivít sa točí okolo HRY ako didaktického prostriedku pre skvalitnenie vyučovacieho procesu. Žiaci a učitelia všetkých krajín si tak vymieňajú skúsenosti s využitím hry vo vyučovacom procese, pričom samozrejme vyzdvihujú národné osobitosti jednotlivých krajín a školských systémov. 

      Prajeme vyše trom desiatkam účastníkov príjemný pobyť na Slovensku, v srdci ktorého leží Liptov a GSA ;)

       

       

    • Ocenení žiaci GSA v DofE
     • Ocenení žiaci GSA v DofE

     • V utorok 17.9. 2019 bolo v GBEĽANOCH ocenených vyše  200 mladých úšpešných absolventov DofE - Ceny Vojvodu z Edinburgu. Ceremónia sa konla v krásnom prostredí Château Gbeľany a o hudobný zážitok sa postarala talentovaná speváčka Zuzana Mikulcová. Dofákov z GSA ocenila predsedníčka Žilinského samosprávnejho kraja Erika Jurinová. Medzi významnými hosťami sa objavili aj známi hokejisti Richard Pavlikovský, či Michal Handzuš.

      Z Gymnázia sv. Andreja si ocenenie prevzalo celkovo 7 žiakov, z ktorých 6 bolo na striebornej úrovni a 1 žiačka na bronzovej úrovni. Tu sú naši ocenení: bronz - Gabriela Ježíková, striebro - Michalela Veselovská, Bianka Kubisová, Diana Kubernátová, Valentín Tišťan, Janka Mydliarová a Viktória Husarčíková. Všetci ocenení žiaci počas uplynulého školského roka pracovali na sebe v troch oblastiach: rozvoj talentu, športu  a dobrovoľníctva a zažili dobrodružstvo na expedícii.

      Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu poskytujú v Ružomberku len dve školy: Stredná zdravotnícka škola M.T.Schererovej a GSA.

    • Po stopách Keltov
     • Po stopách Keltov

     • Dejepisná exkurzia na keltské oppidum Havránok

      Dňa 17. septembra 2019 naša škola zorganizovala dejepisnú exkurziu pre najmladších žiakov gymnázia – prímu. Žiaci spolu so svojím triednym učiteľom Jozefom Hazuchom a pánom učiteľom dejepisu Martinom Lupčom navštívili najznámejšie keltské oppidum na Liptove – Havránok. Hoci počasie nám spočiatku neprialo a „zmokli sme do nitky“, nevzdali sme sa a odmenou bol pre nás nádherný výhľad na panorámu vodnej nádrže Liptovská Mara. Havránok, najznámejšie hradisko remesiel a obchodu Keltov, žiakom ponúklo v rámci podujatia „S deťmi za Keltmi“ množstvo aktivít, ako napríklad pranie vlny, plstenie a tkanie, stredovekú kuchyňu či možnosť stať sa na chvíľu stredovekým lukostrelcom. Obohatení o nové zážitky a plní pekných dojmov sme sa popoludní vrátili domov.

    • Nová školská kaplnka
     • Nová školská kaplnka

     • Milí rodičia, milí žiaci, milí učitelia, priatelia,...

      Požehnanie novej školskej kaplnky bolo v STREDU, 4. septembra 2019 o 12:00 v budove Gymnázia sv. Andreja na 1. poschodí. Sv. omšu v novej školskej kaplnke celebroval generálny vikár Spišskej diecézy Mons. Anton Tyrol, dekan ružomberskej farnosti ICLic. Dušan Škrabek a školský kaplán Florián Volf.

      Stále vás prosíme o podporu na vybudovanie našej kaplnky. Darcovia nám venovali spolu 8.670,- EUR, celkové náklady však boli vo výške 11.028,77 EUR. Potešíme sa každému príspevku na dofinancovanie výstavby novej kaplnky. Všetkým štedrým darcov vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! 

       

      Celé dielo vzniklo za štedrej podpory darcov:

      Nadácia MONDI SCP, p. Bernhard Peshek, gen. riaditeľ,

      p. Juraj Dvořák, absolvent GSA,

      p. Imrich Béreš, predseda predstavenstva PSS,

      p. Dávid Goč, architekt, absolvent GSA,

      p. Rastislav Žihlavník, absolvent GSA,

      p.Pavol Šípoš, absolvent GSA,

      p. Jozef Priesol, p. Miroslav Strmeň, priatelia GSA,

      p. Peter Novák, rodič,

      p. Michal Mišák, školník,

      ochotní žiaci a zamestnanci GSA.

       

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy