• GESTO  PRE MESTO

     • Do verejného hlasovania bol zaradený náš ďalší projekt, cez ktorý by sme chceli vybudovať v bloku B na konci chodby Relaxačno-vzdelávaciu zónu. Prosíme o zdieľanie a hlasovanie!!!

      https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/ruzomberok/1991

      Zámerom projektu je vytvoriť relaxačno-vzdelávaciu zónu pre našich žiakov v budove školy. Zmena málo využívaného, „chladného“ priestoru spočíva v jeho zariadení kobercom, estetickou tapetou, poličkami, ale hlavne sedacími vakmi a taburetkami. Vznikne tak priestor pre gymnazistov, ktorý môžu využívať na štúdium či oddych počas prestávok a voľných hodín. Zároveň táto príjemná a slnečná zóna poslúži aj na formálne alebo neformálne stretnutia žiakov a učiteľov, na prípravu projektov počas vyučovania, na rôzne stretnutia žiackej školskej rady.

     • Tatranskí rytieri

     • Blahoželáme žiakom KVARTY a TERCIE. V projekte Tatranskí rytieri v kategórii audiovizuálne dielo zvíťazili s max. počtom bodov žiaci KVARTY a na 4. mieste sa umiestnili žiaci TERCIE. Skvelé!!!

     • Slávnostná sv. omša

     • Srdečne pozývame všetkých priateľov GSA na slávnostnú nedeľnú sv. omšu 17. júna 2018 do školskej kaplnky o 11:10.Písal sa presne 17. jún 2008, keď kaplnku na žiadosť pána riaditeľa PaedDr. Stanislava Bellu požehnal spišský diecézny biskup + Mons. František Tondra. O patrónovi kaplnky rozhodli v 3 kolovom hlasovaní žiaci školy.Vstup na sv. omšu je zo školských schodov - bočný vchod do bloku A :)

     • Ako nás nepoznáte - videozáznam zo žiackej konferencie

     • Ponúkame vám 1. a 2. časť videozáznamu zo žiackej konferencie Ako nás nepoznáte, organizovanej našim Gymnáziom, v ktorej odprezentovali svoje príspevky žiaci GSA.

     • Konzultačný deň

     • Milí rodičia,

      srdečne vás pozývame na konzultačný deň s učiteľmi, ktorý sa uskutoční

      v utorok 5. júna 2018 v priestoroch Gymnázia sv. Andreja od 15,30 do 17:00.

      Jednotliví učitelia vás budú informovať o predbežných výsledkoch správania, dochádzky a prospechu žiakov za 2. polrok šk. roka 2017/2018. Triedni učitelia vás poinformujú aj o aktivitách v triedach a škole za uplynulé a nadchádzajúce obdobie.

      Už vopred sa ospravedlňujeme za prípadnú neplánovanú absenciu niektorých učiteľov.

      S pozdravom

      PaedDr.Kamil Nemčík, riaditeľ GSA