• Novoročné požehnanie školy

     • V čase od 23. decembra 2017 do 5. januára 2018 sú vyhlásené Ministerstvom školstva Vianočné prázdniny. 

      Vyučovanie v novom kalendárnom roku sa začne v pondelok 8. januára 2018 podľa platného rozvrhu hodín.

      Vyučovaniu na GSA v prvý deň po príchode z prázdnin bude dominovať novoročné požehnanie školy, ktoré sa začne cca o 8:00 spoločným rozhlasovým vysielaním a návštevou kňaza vo všetkých triedach školy.