• ANDREJCUP 2018 - 21. ročník
     • ANDREJCUP 2018 - 21. ročník

     • Milí žiaci, rodičia, absolventi

      Srdečne vás pozývame na stretnutie na XXI. ročníku ANDREJCUPu, ktorý sa uskutoční v sobotu 1. decembra 2018.

      Tí, ktorí sa zaregistrujú neskôr, budú v pozícii náhradníkov do turnaja. Rovnako zverejňujeme aj pravidlá turnaja, ktoré nájdete tu: ANDREJCUP2018.pdf

      PRIHLASOVANIE: TU

      Víťazom XX. ročníka ANDREJCUPu, ktorý sa uskutočnil v sobotu 2. decembra 2017 sa stalo mužstvo ABSOLVENTI 2014. Na druhom mieste skončili TRETIACI a na treťom mieste sa umiestnili ABSOLVENTI 2017.

      Tešíme sa na stretnutie.

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

     • Študentské trénerské centrum

     • Študentské trénerské centrum - Obrázok 1

      Študentské Trénerské Centrum (ŠTC) je program pre stredoškolských študentov, ktorí sa chcú zdokonaľovať v IT a majú záujem poskytovať nadobudnuté znalosti ďalším. Členovia programu majú možnosť stretávať sa s inšpiratívnymi osobnosťami a zúčastňovať sa zaujímavých akcií, ako sú rôzne konferencie, či IT semináre.Študenti ŠTC boli vybraní ako najlepší z rady záujemcov, a tým získali veľmi zaujímavé možnosti pre svoj profesný rast. Cieľom celého programu je pripraviť študentov v oblasti lektorskej činnosti, technológií Office, programovania a správy sietí tak, aby ich ďalšia cesta napomohla k postupu medzi elitných študentov Microsoft Student Partner. Ďalšie Informácie nájdete na stránke programu a kabinete informatiky 3.poschodie. Ing.Peter Truchan.

    • GSA v Kroměříži
     • GSA v Kroměříži

     • V dňoch 15. - 17.októbra žiaci 3.B absolvovali výmenný  pobyt  v Kroměříži, ktorý sa uskutočnil na pozvanie Arcibiskupského gymnázia, ktoré je partnerskou školou GSA. Žiaci sa zoznámili so svojimi rovesníkmi z kvinty šesťročného štúdia. Ubytovanie bolo zabezpečené v rodinách.

      Počas našej návštevy sme bližšie spoznali mesto Kroměříž, ktoré je súčasne aj partnerským mestom Ružomberka, navštívili sme zámok, Podzámockú a Kvetnú záhradu, Kostol sv. Mórica a sv. Jana Krstiteľa.

      V pondelok mali naši žiaci možnosť absolvovať jednu vyučovaciu hodinu, a tak sa zúčastnili napr. hodiny matematiky, českého jazyka, dejepisu, ruského jazyka. Možnosť ako spoznať bližšie svojich českých kamarátov sa im naskytla v pondelok poobede, kedy im českí študenti pripravili dobrodružnú hru na spôsob pevnosti Boyard. Počas hry mali zdolávať v tímoch jednotlivé úlohy. Hra prebiehala v priestoroch  gymnázia, čo bol zaujímavý spôsob, ako ho bližšie spoznať. Krásny, slnečný a na zážitky bohatý deň sme zakončili svätou omšou v kaplnke Arcibiskupského gymnázia. Bola to veľmi pekná česko-slovenská svätá omša, ktorú si, ako to už býva zvykom na našej škole, pripravili naši žiaci. Vedenie školy, školský kaplán, pedagógovia a aj študenti gymnázia v Kroměříži veľmi pozitívne hodnotili prípravu svätej omše našimi študentmi.

      V utorok sme navštívili radnicu, kde nás privítal pán starosta a potom nás čakala prehliadka zámku. Úvodné stretnutie našich študentov s českými bolo trošku nesmelé, plné obáv z neznáma, za to  lúčenie bolo dojímavé a všetci sa už veľmi tešia na jar 2018,kedy prídu českí študenti do Ružomberka.

      Mgr. Jana Kršková

      O našej návšteve informovali aj domovské webstránky Arcibiskupského gymnázia.

    • Erasmus+ v Prahe
     • Erasmus+ v Prahe

     • Týždeň od 2.10.2017 do 6.10.2017 bol veľmi inšpiratívny. Zúčastnila som sa na kurze ICT (International Training Centre) v Prahe. Stretli sme sa traja. Ja zo Slovenska, Bjork z Islandu a Manuel zo Španielska. Sú to úspešní ľudia a veľmi šikovní. Spoločne sme sa naučili využívať nástroje pre Flipped Clasroom. Učili sme sa pripraviť diferencované lekcie. Ako máme pracovať v rôznych aplikáciách: Canva, Powtoon, Quizizz, Kahoot, Plickers, Playbrighter, Storyjumper, Makebeliefcomix, Edpuzzle, QR code, Nearpod, Weebly a iné.
      V závere kurzu sme sa zdieľali so svojimi projektami. Každý projekt obsahoval vzorovú hodinu s nástrojmi.
      Okrem štúdia sme zažili príjemné chvíle na spoločných obedoch a prehliadke mesta.
      Ďakujem za užitočne strávený čas... Erasmus+ v Prahe - Obrázok 1:)

      RNDr. Helena Drobúlová

      Podrobnosti nájdete aj na: http://helenkagsa2017.weebly.com/

    • Mošćenička Draga a Erasmus+
     • Mošćenička Draga a Erasmus+

     • Ako sa vnáša šťastie do vyučovania si mohla vďaka projektu Erasmus+ vyskúšať pani učiteľka Anna Mrvová, ktorá navštívila v termíne od 16.9. do 20.9. 2017 Chorvátske mestečko Mošćenička Draga.

      „Cieľom seminára s názvom „Glück(lich) im Unterricht“ (Šťastie/šťastný na vyučovaní) bolo rozpoznávanie vlastného šťastia, ktoré sa uskutočňovalo prostredníctvom prezentácie teoretických štúdií a praktických cvičení, pomocou ktorých sa aktivizujú hormóny šťastia, čo má následne vplyv na to, aby sa v živote a na vyučovaní pracovalo s väčšou ľahkosťou a radosťou.

      V rámci vyučovacieho procesu, ktorý kladie dôraz najmä na rozvíjanie kognitívnych kompetencií žiaka,  je potrebné zamerať sa aj na emocionálny aspekt osobnosti vyučovaných a vyučujúceho. Osvojovanie si nových vedomostí a zručností je do veľkej miery ovplyvňované aj pozitívnym prístupom a pozitívnym emocionálnym statusom žiaka, ktorý môže byť rozvíjaný aj pomocou cvičení, ktoré by u žiaka aktivizovali pocit šťastia. V rámci seminára účastníci spoznali a sami vyskúšali aktivity, pomocou ktorých je možné  aplikovať tému šťastia na vyučovaní a ako spoločne so žiakmi na tejto téme pracovať. Popri odborných a osobnosť rozvíjajúcich obsahoch kládol seminár veľký dôraz aj na medzikultúrny dialóg a profesijné budovanie vzťahov medzi účastníkmi z rôznych európskych krajín (Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Litva ...). Seminár bol pre všetkých účastníkov veľmi zaujímavým obohatením a získané materiály a nové metódy budú v ďalšom edukačnom pôsobení aj prakticky využité.:

      PaedDr. Anna Mrvová, PhD.

    • Erasmus+ v Dubline
     • Erasmus+ v Dubline

     • V dňoch v od 18.-23.septembra sa naša kolegyňa Mgr.Monika Komová v rámci projektu Erasmus zúčastnila medzinárodného kurzu pre učiteľov angličtiny v írskom Dubline.

      "Cieľom kurzu bolo venovať sa zdokonaľovaniu učiteľských jazykových kompetencií, aplikácii nových moderných vyučovacích metód a metódy CLIL do vyučovania cudzieho jazyka. Kurz bol pre všetkých účastníkov veľkým obohatením a plodným priestorom na vzájomnú výmenu skúseností medzi učiteľmi angličtiny. Verím, že aj vďaka týmto novým skúsenostiam, vyučovanie a učenie sa angličtiny na našej škole bude čoraz viac atraktívnejšie a kvalitnejšie."

      Mgr. Monika Komová

     • Reprezentačný dres GSA 2017

     • Na začiatku októbra prebehlo na GSA hlasovanie o nový reprezentačný dres GSA. 120 hlasov rozhodlo v prospech prvého návrhu a teda o niekoľko týždňov sa budete môcť tešiť na nové reprezentačné dresy GSA. Zároveň na Žiackej rade prebehne žrebovanie z hlasujúcich o zaujímavé odmeny :)

      Reprezentačný dres GSA 2017 - Obrázok 1

      Reprezentačný dres GSA 2017 - Obrázok 2