• MEDAILA z Bratislavy!!!
     • MEDAILA z Bratislavy!!!

     • V dňoch 30. apríla až 2. mája sa v Bratislave uskutočnilo celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády. Medzi súťažiacimi sa presadil aj žiak kvinty GSA Martin Matejka súťažiaci v kategórii B - študenti stredných škôl. Vďaka svojej práci "Medená cesta" o ťažbe a spracovaní medi v oblasti Starých hôr a Španej doliny od najstarších čias až po úplný zánik ťažby, ako aj o obchodných cestách s meďou, a vďaka svojim vedomostiam zakúsil chuť medaily a priniesol pre seba a pre nás nádherné 3. miesto!!!! Blahoželáme a ďakujeme pani uč. Anne Nemešovej za prípravu a sprevádzanie počas postupových kôl!!!

      MEDAILA z Bratislavy!!! - Obrázok 1

       

    • Mimoriadne výsledky žiakov
     • Mimoriadne výsledky žiakov

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu každoročne odmeňuje školy, ktorých žiaci dosahujú mimoriadne výsledky v projektoch a súťažiach. 
      Za minulý školský rok 2012/2013 zverejnilo ministerstvo školstva zoznam škôl na svojej internetovej stránke: https://www.minedu.sk/mimoriadne-vysledky-ziakov/
      Mimoriadne výsledky žiakov - Obrázok 1
      Spomedzi stredných škôl v okrese RUžomberok sa v ocenených školách ocitli len katolícke školy:
      Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej a Gymnázium sv. Andreja.
      Medzi Základnými školami Ružomberka boli ocenené 3 základné školy: Základná škola sv. Vincenta, Základná škola Zárevúca a Základná škola Klačno.
       
      Výsledky dokazujú nielen dominanciu katolíckych škôl v Ružomberku, ale aj potrebu ich prítomnosti. Ďakujeme za skvelých žiakov, ktorí si vyberajú naše GSA a prosíme o modlitby, aby sme mohli každoročne konštatovať, že sme potrební pre život našich žiakov.
     • Lezecká stena na GSA

     • MIlí žiaci, drahí rodičia, priatelia.

      V pondelok 28. októbra sme začali s výstavbou lezeckej steny v telocvični Gymnázia sv. Andreja.

      Sen, ktorý sme si navzájom vysnívali a s vašou pomocou aj postavili sa stal skutočnosťou.

      Ďakujeme a pozývame všetkých na otvorenie lezeckej steny:

      Lezecká stena na GSA - Obrázok 1

      Zbierka pokračuje až do otvorenia lezeckej steny - Deň sv. Andreja - 29.10.2013 o 10:30

      Stav zbierky: 6.000,26 EUR - (aktualizované 20. novembra 2013)

      Na výstavbu lezeckej steny môžete aj naďalej prispieť ľubovoľnou sumou na č. účtu GSA: 35–265340342/0200 - VÚB, správa pre prijímateľa: "lezecka stena" UPOZORNENIE: Súčasťou čísla účtu školy je aj pomlčka!!! Ďakujeme za pochopenie a za podporu :)

      alebo prostredníctvom účtu Rodičovského spoločenstva pri Gymnáziu sv. Andreja:  3084 2125 56 / 0200 – VÚB, správa pre prijímateľa: "lezecka stena".

      Lezecká stena na GSA - Obrázok 2

      Stav zbierky: 3.100,- EUR - 42% (aktualizované 11. júla 2013)

      Stav zbierky: 3.262,- EUR44% (aktualizované 26. júla 2013)

      Stav zbierky: 3.472,- EUR - 46% (aktualizované 7. augusta 2013)

      Stav zbierky: 3.522,- EUR - 47% (aktualizované 21. augusta 2013)

      Stav zbierky: 3.737,- EUR - 50% (aktualizované 4. septembra 2013)

      Stav zbierky: 3.775,- EUR - (aktualizované 16. septembra 2013)

      Stav zbierky: 3.805,- EUR - (aktualizované 25. septembra 2013)

      Stav zbierky: 4.005,- EUR - (aktualizované 29. septembra 2013)

      Stav zbierky: 4.135,- EUR - (aktualizované 30. septembra 2013)

      Stav zbierky: 4.482,45 EUR - (aktualizované 4. októbra 2013)

      Stav zbierky: 4.983,45 EUR -  (aktualizované 12. októbra 2013)

      Stav zbierky: 5.155,76 EUR -  (aktualizované 24. októbra 2013)

      Stav zbierky: 5.241,76 EUR -  (aktualizované 25. októbra 2013)

      Stav zbierky: 5.266,76 EUR -  (aktualizované 4. novembra 2013)

      Stav zbierky: 5.300,26 EUR -  (aktualizované 8. novembra 2013)

      Stav zbierky5.480,26 EUR - (aktualizované 12. novembra 2013)

      Stav zbierky: 6.000,26 EUR - (aktualizované 20. novembra 2013)

      Stav zbierky: 6483,86 (aktualizované 28. novembra 2013) 
       

      Potrebné na výstavbu: 7.474,- EUR

      Vyrokovaná výsledná cena: 6.478,- EUR

      Termín otvorenia lezeckej steny: 29. november 2013 - sviatok patróna školy sv. Ondreja, apoštola.

      Cieľ výstavby: inovácia vyučovania Telesnej a športovej výchovy, prevencia sociálno - patologických javov a vytváranie enviromentálneho cítenia.

      Lezecká stena na GSA - Obrázok 3

      Všetkým darcom a podporovateľom z celého srdca ďakujeme.

      Kamil Nemčík, riaditeľ