• 25. výročie založenia GSA
     • 25. výročie založenia GSA

     • 14. jún 2017 sa do histórie zapíše ako deň osláv 25. výročia založenia GSA.

      Oslava začala slávnostnou sv. omšou, ktorej predsedal spišský diecézny biskup Štefan Sečka, v prítomnosti dvoch zakladateľov GSA, ružomberského dekana Alojza Kostelanského a prvého riaditeľa Štefana Hatalu. Celú slávnosť v kostole doprevádzal školský spevácky zbor Coro di san Andrea, ktorý sa predstavil aj v hlavnom programe v KDAH.

      Po skončení sv. omše boli hostia pozvaní na krátke občerstvenie a niektorí využili túto príležitosť na spoznanie našej školy, ako napr. pán riaditeľ z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

      V hlavnom slávnostnom programe prevzal riaditeľ školy z rúk primátora mesta Igora Čombora najvyššie ocenenie Cenu primátora mesta pre školu pri príležitosti 25. výročia založenia za jedinečný prínos pre vzdelávanie v Ružomberku. Program sa niesol v prehliadke činnosti GSA, vystúpeniu folklórneho súboru Salatín pri GSA, našich fujaristiek a speváckeho zboru pri GSA. Zaujímavosťou bolo vystúpenie žiakov sekundy v rozhlasovej hre, ktoru nám predstavili viac ako 25 ročné dejiny nielen GSA, ale aj katolíckych škôl, ktoré boli predchodcami GSA.

      Bližšie nás s touto vzácnou históriou oboznámi kniha z pera Dr. Martina Lupča, Z dejín katolíckeho školstva v Ružomberku, ktorú spolu s riaditeľom školy a pani zástupkyňou symbolicky uviedli do života padaním lupeňov ruží.

      Po tomto slávnostnom programe sa pozvaní hostia zúčastnili recepcie v Kolibe u Dobrého pastiera, kde nás svojou vďačnosťou potešili aj zástupcovia rodičov, ktorí nám nechali upiecť nielen veľkú, ale aj veľmi chutnú tortu.

      Ďakujeme veľmi pekne všetkým učiteľom, žiakom, rodičom, absolventom a všetkým priateľom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do týchto osláv za dôstojný priebeh slávnosti.