• SVET LÁSKU MÁ
     • SVET LÁSKU MÁ

     • Gymnázium sv. Andreja usporiadalo benefičný koncert školského speváckeho zboru Coro di san Andrea s názvom "Svet lásku má"

      Koncert sa uskutočnil v nedeľu 18. decembra v Jezuitskom kostole v Ružomberku o 18:00 hodine.

      Adventné vystúpenie bolo v tomto roku doprevádzané myšlienkou pomoci chorému spolužiakovi, ktorého liečba je veľmi nákladná a cez komunitnú nadáciu Liptov prebieha zbierka na finančnú pomoc na zabezpečenie finančne náročnej liečby.

       

    • Pomoc Jankovi
     • Pomoc Jankovi

     • Drahí priatelia, ĎAKUJEME!!!

      ​V novembri sme vás požiadali o pomoc pri zbierke finančných prostriedkov pre liečbu nášho študenta Janka Siváka. Rozhodli sme sa podporiť iniciatívu komunitnej nadácie Liptov, ktorá organizuje zbierku priamo určenú na finančne náročnú terapiu (Imunoterapia), ktorá bola Jankovi odporúčaná ako vhodná liečba jeho zdravotného problému.

       

      Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky na pomoc nášmu žiakovi Jankovi. Na koncerte sa na dobrovoľnom vstupnom vyzbierali 2035,- € a spoločne s darmi z rodín sme dnes na účet Komunitnej nadácie Liptov, ktorá financuje Jankovu liečbu prispeli celkovou sumou 3.667,64 €. Ďakujeme a naďalej sprevádzame Janka svojimi modlitbami.

      Veríme, že sa dobrá vec podarí a aj vďaka vašim finančným prostriedkom, ktoré spoločne vyzbierame sa Janko vylieči. 

      S pozdravom, vďakou PaedDr. Kamil Nemčík, riaditeľ školy

      Komunitna_nadacia_Liptov.pdf

      Banka_-_komunitna_nadacia_liptov.pdf

      janko_sivak_gsa.pdf