• Erasmus + v Grécku
     • Erasmus + v Grécku

     • Evaluácia a zabezpečovanie kvality vo vzdelávaní bola úloha týždňového tréningového programu, ktorý v dňoch 10. - 14. októbra spojil zástupcov 5 krajín Európy v gréckom Pireu. Účastníci škôl a vzdelávacích organizácií z Nórska, Francúzska, Portugalska, Chorvátska a Slovenska sa nielen oboznámili s európskymi štandardmi v oblasti kvality vzdelávania, ale cez mnohé praktické cvičenia si mohli osvojiť nové i overené nástroje na hodnotenie škôl. Za Slovensko sa tréningu v európskej organizácii IDEC zúčastnil aj ja, ako riaditeľ školy.

      MOTIVÁCIA
      Základnou motiváciou pre výber tohto kurzu je moje presvedčenie, že na kvalite záleží každému, kto pracuje na GSA a preto som sa rozhodol vrámci projektu Erasmus+ "Keď vzdelávať sa je radosť" rozvinúť námety a myšlienky v tejto oblasti. 
      Videnie kvality školy cez oči európskych noriem mi ponúklo možnosť nazerať na kvalitu GSA nielen pohľadom na výsledky, ktoré sa od nás očakávajú, ale aj na procesy, ktoré ich sprevádzajú. Predstava kvalitnej školy tak nestojí len na jednom pilieri dosahovania výsledkov, ale aj na pridanej hodnote školy, ktorú je nutné vyhodnocovať. Som preto rád, že mnohé procesy, ktoré sme v Grécku trénovali už na GSA fungujú a verím, že niektoré nové nájdu svoje miesto v našom spoločenstve, aby sme dokázali stále kráčať vpred ako doteraz.

      PROGRAM
      V hlavnom programe bola najsilnejším momentom asi vzájomná spolupráca pri riešení zadaní a príležitosti vzájomného zdieľania sa. Vďaka takémuto prístupu sme sa mohli každý na svoje radosti i bolesti pozrieť aj očami nezainteresovaných odborníkov. Každý účastník na konci programu získal certifikát kvality absolvovaného kurzu, ku ktorému sa pridala spoločná výzva vzajomne spolupracovať aj po skončení tréningu a hľadať možnosti na vzájomnú spoluprácu. Veľký priestor vidím na nadviazanie nových kontaktov predovšetkým s Francúzskom a Portugalskom, kde sú prítomné katolícke školy. Samozrejme aj ostatní partneri sú pre nás príležitosťou na vzájomné projekty.

      ATÉNY
      V sprievodnom programe bol vytvorený priestor aj na spoznanie Pirea a Atén. Prístav Piraeus som si prešiel hneď v deň príchodu, aby som mal predstavu, kde sa nachádzam, kde sú pekárne a možnosti na stravovanie Erasmus + v Grécku - Obrázok 1:) V Aténach sme mali pripravenú prehliadku historického centra, hlavne Akropoly, priľahlého múzea a divadiel, promenády a Aténskych uličiek plných obchodíkov. Zvyšok voľného času som venoval návšteve všetkého, čo sa fyzicky stihnúť v Aténach dalo. Navštívil som naviac Byzantské múzeum kresťanstva, Národné archeologické múzeum, "staroveký" olympijský štadión i olympijskú dedinu so štadiónmi z roku 2004 a mnoho ďalších zaujímavostí, o ktorých vám s radosťou kedykoľvek porozprávam.

      Erasmus+
      Projekt Erasmus+ "Keď vzdelávať sa je radosť", v ktorom je GSA zapojené priniesol aj iné mobility pre učiteľov. Konkrétne už v júli tohto roku absolvovali učitelia GSA štyri ďaľšie mobility, ktoré boli zamerané hlavne na rozvoj tvorivých zručností učiteľov v anglickom jazyku. Učitelia tak na GSA pritiahli nové metódy práce v cudzom jazyku, ktoré implementujeme už od začiatku nového školského roka 2016/2017.

      ĎAKUJEM
      Nakoniec troška osobne: gréčtina poďakovaním "EUCHAROSTOPOLI", teda ďakujem, vyvolávala vo mne zimomriavky. Gréci si asi ťažko uvedomovali, čo tento výraz môže pre veriaceho Slováka znamenať. S radosťou som preto tento výraz zafixoval do svojej slovnej zásoby a využíval som každú príležitosť,aby som ho použil. Navyše keď k tomu pojmu pridali vždy kúsok svojho južanského temperamentu a výrazu, tak znelo to ich ďakujem veľmi povzbudzujúco.

      Eυχαριστώ πολύ. EUCHARISTO POLI

    • eTwinningseminár Dijon, Francúzsko
     • eTwinningseminár Dijon, Francúzsko

     • V dňoch 14. – 16. 10, 2016 som sa zúčastnila semináru zameraného na tvorbu tvorbou projektov. eTwinning ponúka platformu pre pracovníkov v školstve, ktorí pracujú v škole v jednej z európskych krajín zapojených do programu a je zameraný na ich vzájomnú komunikáciu, spoluprácu, prípravu projektov a zdieľanie zdrojov.

      Na seminári sa zúčastnili učitelia anglického jazyka ale iných predmetov – informatiky, účtovníctva, dejepisu z viacerých krajín Európy (Bulharsko, Cyprus, Česká Republika, Francúzsko, Litva, Portugalsko, Slovensko).
      Počas dvoch naozaj intenzívnych dní sme sa dozvedeli nielen základné informácie o eTwinningových projektoch, ich plánovaní, ale dostali sme aj cenné rady a povzbudenia od učiteľov, ktorí už vytvorili viacero podobných projektov.
      Výhoda eTwinningového projektu je takmer nulová finančná náročnosť a zároveň možnosť spolupráce s ľuďmi z celej Európskej únie.

      Výsledkom seminára je projekt, na ktorom budú spolupracovať žiaci tercie Gymnázia sv. Andreja a ich rovesníci z dvoch škôl vo Francúzsku, projekt bude trvať od novembra 2016 do konca februára 2017 a okrem možnosti zlepšiť si komunikačné schopnosti v anglickom ako aj francúzskom jazyku budú žiaci vzájomne objavovať odlišnosti ale aj podobnosti života teenagerov so zameraním na školské systémy oboch krajín.

      Mgr. Lucia Olosová

    • Projektwoche na GSA: Blahoslavení milosrdní
     • Projektwoche na GSA: Blahoslavení milosrdní

     • Už po druhý krát sa vďaka Sociálnemu inštitútu Komende z Dortmundu, komunitnej nadácii Sociomovens a Fazenda podarilo na GSA usporiadať PROJEKTWOCHE. Ide o týždeň v ktorom majú možnosť mladí ľudia stretnúť sa s ľuďmi "na okraji spoločnosti" a cez mnohé aktivity scitlivieť k ich životným osudom.

      Účastníkmi projektwoche boli okrem žiakov Gymnázia sv. Andreja aj žiaci poľského lýcea a animátori z Nemecka a Brazílie. V týždni od 17. - 22. októbra prešli niekoľko zariadení, ktoré sa venujú ľuďom v zložitých životných situáciách.

      V utorok 18. októbra hostilo účastníkov aj GSA, celá škola sa zúčastnila sv. omše v nemčine, ktorú ukončilo svedectvo Brazílčana slúžiaceho v sociálnom projekte Fazenda. Žiaci poľského lýcea si potom prezreli školu a stretli sa aj s účastníkmi predchádzajúceho projektu a spoločne strávili čas spoločnými aktivitami a obedom. V Ružomberku program pokračoval v RK PREROD, v ktorom ich zamestnanci oboznámili s projektmi na podporu mládeže v Ružomberku.

      Celkový program bol orientovaný do dvoch miest, do Važca a Breska. Odtiaľ účastníci absolvovali stretnutia v rôznych lokalitách a zariadeniach. Určite významným bolo stretnutie sa s p. fararárom Marošom Kuffom v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach, stretnutie s rómskym spoločenstvom v Lomničke, ako pobyt v zariadení Cenacolo v Tarnowe a ďalšie aktivity v Arche pri Krakove, Centre Jáma Pavla II. v Krakove a Lagievnikoch, Brzesku,...

      Spoločný program mladých zároveň doprevádzali animátorské a teambuildingové aktivity, ktoré mali medzi účastníkmi vytvoriť prostredie na prijímanie hlbokých hodnôt života. Ďakujeme organizárotom z Nemecka, Poľska i nášmu kaplánovi o. Petrovi, za pritiahnutie projektu opäť na GSA.

      Reportáž z projektu si môžete vypočuť aj z poľského rádia: http://rdn.pl/?p=93625

    • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (DofE)
     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (DofE)

     • Prosíme všetkých zaregistrovaných do programu DofE, aby si u p. uč. Drobúlovej prevzali prihlášky do programu. Tešíme sa z vášho záujmu :)

      Termín vypísania a odovzdania prihlášky (podpísaná rodičmi) je štvrtok, 27. október 2016. V novembri rozbehneme vaše osobné plány a program DofE na GSA môže začať ;)

       

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú úlohu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície.

      Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to, z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.  

      Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk
      Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

      Program DofE na GSA

      V školskom roku sa tento program dostal aj na Gymnázium sv. Andreja a žiaci budú môcť tak prvýkrát vyskúšať investovať úsilie na vlastnom rozvoji s možnosťou získania prestížneho certifikátu.

      V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte:

      PaedDr. Kamil Nemčík, nemcik@gsa.sk

      ThLic. Peter Nákačka, PhD., nakacka@gsa.sk

      RNDr. Helena Drobúlová, drobulova@gsa.sk

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (DofE) - Obrázok 1

    • FIRST LEGO League
     • FIRST LEGO League

     • TENTO ŠKOLSKÝ ROK VYTVÁRAME NOVÝ TEAM PRE ZAPOJENIE SA DO CELOSVETOVEJ ROBOTICKEJ SÚŤAŽE PRE MLADÝCH

       

      • Si vo veku od 9 do 16 rokov?
      • Chceš sa zabaviť a zároveň naučiť, ako sa stavajú a programujú LEGO roboty?
      • Chceš si vyskúšať, aké je to byť výskumníkom?
      • Vieš dať dokopy 3 až 10-členný tím?

      FIRST LEGO League - Obrázok 1FIRST LEGO League - Obrázok 2

      Prihlás sa do krúžku programovania - tréner Ing. Peter Truchan 3.posch.kab. Informatiky