• eTwinning School Label awarded for GSA

     • Program eTwinning by chcel zablahoželať 1 211 európskym školám, ktorým bol udelený certifikát Škola eTwinning 2018-2019
      S potešením oznamujeme, že po dvojzložkovom procese podávania žiadostí bol 1 211 školám udelený certifikát Škola eTwinning aj Gymnáziu sv. Andreja.

      Takáto škola má vedúce postavenie v oblastiach ako:

      - Digitálne postupy
      - Postupy v oblasti e-bezpečnosti
      - Inovatívne a tvorivé prístupy k pedagogike
      - Podpora kontinuálneho profesionálneho rozvoja zamestnancov
      - Podpora spoločných vzdelávacích postupov so zamestnancami a študentmi

      Nie je to len uznanie osobného úspechu jednotlivých učiteľov, ale aj uznanie skvelých výsledkov celého tímu eTwinning v týchto školách.

      ĎAKUJEME programu eTwinning a tešíme sa z tohto ocenenia!!!

     • DVE PERCENTÁ PRE GSA

     • Pozývame Vás k podpore Gymnázia sv. Andreja prostredníctvom poukázania svojich 2% zaplatenej dane Rodičovskému spoločenstvu pri Gymnáziu sv. Andreja. Vyzbierané 2% môže použiť RS pri GSA na materiálne a technické vybavenie školy, podporu žiackych a školských aktivít a na rozvoj spoločenstva GSA. O použití prostriedkov rozhoduje Rodičovské spoločenstvo pri GSA.

      V roku 2015 ste prostredníctvom 2% darovali 1.788, - EUR.

      V roku 2016 ste prostredníctvom 2% darovali 1.685,- EUR.

      V roku 2017 ste prostredníctvom 2% darovali 1.488,- EUR.

      ĎAKUJEME!!!

      Tlačivá, ktoré môžete odovzdať svojim zamestnávateľom, resp. údaje pre SZČO, alebo podnikateľov nájdete na: https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=20126

      ĎAKUJEME!

     • Cantare choraliter

     • Skvelá správa pre všetkých, ktorí majú záujem o záznam z festivalu Cantare choraliter. Už teraz si môžete rezervovať za symbolické 2,- EUR DVD. Zaregistrujte sa tu: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0SM_9uLCskWf3ZUFzsiOXR1vmjl1PfVDoQVKXzyYq-pUQlA2S0hMNUs5SlZBQjBMODZVVzU4VFE1SC4u

       

      Srdečne vás pozývame na festival stredoškolských speváckych zborov, ktorý sa uskutoční v piatok 13. apríla od 18:00 vo Veľkej Dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku.

      Podujatie sa koná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

      Vstupné: dobrovoľné

      Organizátormi podujatia sú:

      Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok

      Katolícka univerzita, katedra hudby, Ružomberok

      V programe vystúpia zbory zo všetkých kútov Slovenska a v tomto roku aj z Poľska.

      Coro di san Andrea - Ružomberok, Gymnázium sv. Andreja

      Goretti - Čadca, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti

      Javorčatá - Banská Bystrica, Katolícke gymnázium Štefana Moyzesa

      Music Therapy - Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej

      Corpo e anima - Malacky, Gymnázium sv. Františka Assiského

      Piarissimo - Trenčín, Piaristické gymnázium J. Braneckého

      Chór II Liceum ogólnoksztalcacego w Chelmie (Poľsko)

      Benedictus - Katolícka univerzita v Ružomberku

     • Prijímačky pre šk. rok 2018/2019

     • V školskom roku 2018/2019:

      OTVÁRAME

      2 triedy štvorročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov 60

      1 triedu osemročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov 17

      DÔLEŽITÉ TERMÍNY!!!

      10. apríl 2018– rodič odovzdá prihlášku na ZŠ
      20. apríl 2018– ZŠ odovzdá prihlášku na GSA

      14. máj 2018 – 1. termín prijímacích skúšok

      17. máj 2018 – 2. termín prijímacích skúšok

      Bližšie informácie a úlohy na prípravu nájdete na www.gsa.edupage.org

      Kritériá na prijímacie skúšky: prijimacky2018_8.pdf a prijimacky2018_4.pdf​​​​​​​

     • Office Arena 2018

     • Krajské kolo medzinárodnej súťaže Office Arena 2018 sa uskutočnilo dňa 5.4.2018 na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku. Táto súťaž dáva žiakom možnosť otestovať si svoje zručnosti pri využívaní aplikácií Office. Cieľom súťaže je motivovať žiakov ku práci s modernými informačnými technológiami a tiež dať im spätnú väzbu a porovnať ich vzájomnú úroveň. Obsahom súťaže je vymyslieť reálny projekt ktorý, si žiaci spracujú, popíšu a vyčíslia náklady s jeho realizáciou. To všetko pomocou Office aplikácií, cloudových technológií a zdieľania informácií. Najlepší sa dostanú do finále, ktoré sa bude konať v Prahe v sídle spoločnosti Microsoft. Našu školu úspešne reprezentovali Michal Krajčovič z 3.B, ktorý získal peknétretie t.j. bronzové miesto a Patrik Patrylák z 1.B.

       

     • Ako nás nepoznáte 2018

     • V poradí už 6. ročník prestížnej žiackej konferencie si mohli užiť vo štvrtok 1. marca žiaci GSA.

      Konferencia je jednou z foriem neformálneho vzdelávania na GSA, ktorá ponúka žiakom priestor na prezentáciu akejkoľvek im blízkej témy alebo oblasti, ktorej sa aktívne venujú, či už v rámci štúdia, alebo je to pre nich voľnočasová aktivita. Zároveň si môžu vyskúšať prezentáciu pred širším publikom, komunikáciu a v neposlednom rade i odvahu – čo sú určite zručnosti, ktoré budú v živote potrebovať.

      V tomto ročníku sa so svojimi príspevkami predstavili: Miriam Urbanová: Dobrovoľníctvo alebo ako sme dostali Lajku na mesiac Andrej Kollár: Aj mladí môžu rozhodovať Alica Záchejová: Tanec v srdci, srdce v tanci Izabela Matúšová: Svet krásy Mária Iváková: Ženy v ofsajde Miriam Mojžišová: Včelárenie nie je (len) med lízať Antónia Vieriková: Ako som otvorila ústa a začala rozprávať Ema Truchanová – Natália Štupáková: Tradícia netradične Juraj Plaza: PSV (Psychológia vplyvu) Oskar Sidor – Nikola Pristášová: Okno do sveta.

      Ďakujeme celému tímu organizátorov konferencie, ktorí pod vedením Mgr. Annny Nemešovej pripravili pre nás skvelé dopoludnie na GSA. Už teraz sa tešíme o rok

     • Jazykové olympiády a GSA

     • Nádhernými výsledkami sa skončilo účinkovanie našich žiakov na jazykových olympiádach. V tomto týždni boli naši žiaci na okresnom kole Anglickej olympiády. V kategórii ZŠ nás reprezentoval Maroš Koreňovský, ktorý získal 2. miesto. V kategórii SŠ nás v dvoch kategóriách reprezentovali dve žiačky a obe svoje kategórie vyhrali a postúpili do krajského kola. Srdečne blahoželáme Eme Barbore Semanovej a Laure Kútnikovej!!!!! 

      Nemecký jazyk dosiahol rovnaký úspech. Prvé miesta v okresnom kole získali Alžbeta Tholtová v kategórii 2A a je aj z triedy 2A,  Síce nemala konkurenciu, ale získala 96 percent, stratila len 4 body, čo sa nestáva často. A v kategórii 2B máme tiež prvé miesto - Filip Hatala, zo štvrtého ročníka. Filipovi a Alžbetke BLAHOŽELÁME!!!

     • NOC OSCAROV - žiacky ples

     • Milí žiaci, srdečne vás pozývame na žiacky ples s témou NOC OSCAROV.

      Ples sa uskutoční 6. februára vo Veľkej Dvorane KDAH a je určený len žiakom Gymnázia sv. Andreja.

     • ABSOLVENTSKÝ PLES

     • Milí absolventi, rodičia, priatelia GSA

      Srdečne vás pozývame 3.februára 2018 na Absolventský ples Gymnázia sv. Andreja, ktorý bude vo Veľkej Dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku. 

      Oproti minulému roku sa navýšila kapacita dostupných miest a preto ostali ešte nejaké voľné miesta. Chceli by Vás týmto poprosiť, aby ste pozvali Vašich známych a prežili spolu pekný večer v dobrej spoločnosti priateľov a sympatizantov nášho gymnázia.

      Cena lístka je 28€ a bude v nej zahrnuté:- prípitok- večera- občerstvenie- vínko- káva- DJ- program- živá ľudová hudba- tombola- polnočná kapustnica- prekvapenie

      Na stránke si budete môcť objednať presný stôl a miesto na sedenie! Bližšie informácie sa dozviete v predstihu predaja lístkov.

      Ďalšie informácie a dostupné miesta nájdete na adrese www.plesgsa.sk. alebo na https://www.facebook.com/plesgsa.sk/

      Tešíme sa na Vás.

      S pozdravom,

      tím plesu GSA

     • Novoročné požehnanie školy

     • V čase od 23. decembra 2017 do 5. januára 2018 sú vyhlásené Ministerstvom školstva Vianočné prázdniny. 

      Vyučovanie v novom kalendárnom roku sa začne v pondelok 8. januára 2018 podľa platného rozvrhu hodín.

      Vyučovaniu na GSA v prvý deň po príchode z prázdnin bude dominovať novoročné požehnanie školy, ktoré sa začne cca o 8:00 spoločným rozhlasovým vysielaním a návštevou kňaza vo všetkých triedach školy.

       

     • Benefičný koncert

     • Žiaci Gymnázia sv. Andreja vás pozývajú na benefičný koncert speváckeho zboru Coro di san Andrea pri Gymnáziu sv. Andreja, ktorý sa uskutoční v nedeľu 17. decembra o 18:00 hodine v kostole Školských sestier sv. Františka v Ružomberku, Zelená 2 - kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

      Na benefičnom koncerte nášho speváckeho zboru Coro di san Andrea sa vyzbieralo 1450,- EUR. Srdečne Pán Boh zaplať za štedrosť všetkým, ktorí prispeli na pomoc v rodine žiaka/absolventa po strate otca a brata. Vyzbieraný príspevok po kontakte s rodinou odovzdáme v najbližšom čase.Nech každú štedrosť a zmysel pre vzájomnú pomoc odmení dieťa z jasieľ každému.

      Požehnané vianočné sviatky.Kamil Nemčík

      ĎAKUJEME.

    • A SLOVO BOLO U BOHA
     • A SLOVO BOLO U BOHA

     • Dvadsiatypiaty ročník recitačnej súťaže poézie a prózy ...A Slovo bolo u Boha... usporiadalo Gymnázium sv. Andreja 6. decembra 2017. Víťazi postúpili do celoštátneho kola, medzi nimi aj naša Alžbetka Tholtová z II.A ....BLAHOŽELÁME

      Šesťdesiat štyri súťažiacich, poézia a próza, štyri kategórie. To je stručná štatistika z krajského kola súťaže A Slovo bolo u Boha. Spomedzi dominantnej účasti cirkevných škôl sa nestratili žiaci štátnych a súkromných škôl, o čom svedčia nielen umiestnenia na prvých priečkach.

      Primerane sa darilo aj zástupcom z celého Žilinského regiónu, veď na prvých priečkach sa umiestnili žiaci zo Žiliny, Trstenej, Námestova, či domáceho Ružomberka. Víťazi postupujú do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa bude konať 7. apríla 2018 a bude sa konať v Spojenej škole sv. Rodiny na Gercenovej 10 v Bratislave.  

      Výsledky súťažiacich zo žilinského kraja

      1. kategória – poézia: 1. Natália Brežná, CZŠ Romualda Zaymusa, Žilina

      1. kategória – próza: 1. Lucia Hudáková, CZŠ Romualda Zaymusa, Žilina

      2. kategória – poézia: 1. Dominika Horňáková, ZŠ s MŠ R.Dilonga, Trstená

      2. kategória – próza: 1. Ema Kulichová, CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Žilina

      3. kategória – poézia: 1. Terézia Mihalčinová, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

      3. kategória – próza: 1. Naďa Urbaníková, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

      4. kategória – poézia: 1. Alžbeta Tholtová, Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok

      4. kategória – próza: 1. Alžbeta Iglárová, ZUŠ Námestovo

       

    • ANDREJCUP 2017 - 20. ročník
     • ANDREJCUP 2017 - 20. ročník

     • Víťazom XX. ročníka ANDREJCUPu, ktorý sa uskutočnil v sobotu 2. decembra 2017 sa stalo mužstvo ABSOLVENTI 2014. Na druhom mieste skončili TRETIACI a na treťom mieste sa umiestnili ABSOLVENTI 2017.

      Všetkým zúčastneným blahoželáme a tešíme sa na stretnutie o rok.

      Kamil Nemčík, riaditeľ školy

    • Deň otvorených dverí na GSA
     • Deň otvorených dverí na GSA

     • Srdečne pozývame žiakov 5. a 9. ročníkov ZŠ, ich rodičov, širokú verejnosť a priateľov školy na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na GSA v Ružomberku:

      Štvrtok, 30. novembra od 10:00 do 16:00 na GSA.

      Všetkých návštevníkov čaká okrem prehliadky priestorov GSA aj aktívna účasť na workshopoch, ktoré si pre vás pripravili učitelia a žiaci GSA.

      Program Dňa otvorených dverí začína o 10:00 hodine a pre všetkých budeme k dispozícii až do 16:00 hodiny, dokedy nás môžete navštíviť.

      Prosíme Vás, aby ste túto informáciu sprostredkovali všetkým žiakom 5. a 9. ročníkov, ktorých ambíciou je študovať na gymnáziu ;)

      Tešíme sa na stretnutie v duchu hesla, že GSA nestačí len vidieť, ale je potrebné zažiť atmosféru na GSA.

    • Global Outreach výberový víkend
     • Global Outreach výberový víkend

     • Tri desiatky študentov z celého Slovenska uplynulý víkend do 3. do 5. novembra absolvovalo na Gymnáziu sv. Andreja tzv. výberový víkend v programe Global outreach.

      Global Outreach je program/projekt pre katolícke školy, ktorý umožňuje študentom katolíckych škôl štúdium na niektorej z katolíckych škôl v USA. V súčasnosti v USA vďaka tomuto programu študuje Miroslav Hradský zo septimy a cez uplynulý víkend sa medzi žiadateľov zaradila ďalšia naša žiačka, Nikola Veselovská zo sexty. Všetci zúčastnení žiaci mali niekoľko aktivít na spoznanie sa a nechýbalo ani priame spojenie s organizátormi z USA, s ktorými každý zúčastnený žiak absolvoval interview cez Skype.

      Dúfame v zdarný výsledok a tešíme sa, že z miest celého Slovenska vyhral práve Ružomberok a GSA ako miesto stretnutia. Ďakujeme a Nikole držíme palce.

     • Študentské trénerské centrum

     • Študentské trénerské centrum - Obrázok 1

      Študentské Trénerské Centrum (ŠTC) je program pre stredoškolských študentov, ktorí sa chcú zdokonaľovať v IT a majú záujem poskytovať nadobudnuté znalosti ďalším. Členovia programu majú možnosť stretávať sa s inšpiratívnymi osobnosťami a zúčastňovať sa zaujímavých akcií, ako sú rôzne konferencie, či IT semináre.Študenti ŠTC boli vybraní ako najlepší z rady záujemcov, a tým získali veľmi zaujímavé možnosti pre svoj profesný rast. Cieľom celého programu je pripraviť študentov v oblasti lektorskej činnosti, technológií Office, programovania a správy sietí tak, aby ich ďalšia cesta napomohla k postupu medzi elitných študentov Microsoft Student Partner. Ďalšie Informácie nájdete na stránke programu a kabinete informatiky 3.poschodie. Ing.Peter Truchan.

    • GSA v Kroměříži
     • GSA v Kroměříži

     • V dňoch 15. - 17.októbra žiaci 3.B absolvovali výmenný  pobyt  v Kroměříži, ktorý sa uskutočnil na pozvanie Arcibiskupského gymnázia, ktoré je partnerskou školou GSA. Žiaci sa zoznámili so svojimi rovesníkmi z kvinty šesťročného štúdia. Ubytovanie bolo zabezpečené v rodinách.

      Počas našej návštevy sme bližšie spoznali mesto Kroměříž, ktoré je súčasne aj partnerským mestom Ružomberka, navštívili sme zámok, Podzámockú a Kvetnú záhradu, Kostol sv. Mórica a sv. Jana Krstiteľa.

      V pondelok mali naši žiaci možnosť absolvovať jednu vyučovaciu hodinu, a tak sa zúčastnili napr. hodiny matematiky, českého jazyka, dejepisu, ruského jazyka. Možnosť ako spoznať bližšie svojich českých kamarátov sa im naskytla v pondelok poobede, kedy im českí študenti pripravili dobrodružnú hru na spôsob pevnosti Boyard. Počas hry mali zdolávať v tímoch jednotlivé úlohy. Hra prebiehala v priestoroch  gymnázia, čo bol zaujímavý spôsob, ako ho bližšie spoznať. Krásny, slnečný a na zážitky bohatý deň sme zakončili svätou omšou v kaplnke Arcibiskupského gymnázia. Bola to veľmi pekná česko-slovenská svätá omša, ktorú si, ako to už býva zvykom na našej škole, pripravili naši žiaci. Vedenie školy, školský kaplán, pedagógovia a aj študenti gymnázia v Kroměříži veľmi pozitívne hodnotili prípravu svätej omše našimi študentmi.

      V utorok sme navštívili radnicu, kde nás privítal pán starosta a potom nás čakala prehliadka zámku. Úvodné stretnutie našich študentov s českými bolo trošku nesmelé, plné obáv z neznáma, za to  lúčenie bolo dojímavé a všetci sa už veľmi tešia na jar 2018,kedy prídu českí študenti do Ružomberka.

      Mgr. Jana Kršková

      O našej návšteve informovali aj domovské webstránky Arcibiskupského gymnázia.

    • Erasmus+ v Prahe
     • Erasmus+ v Prahe

     • Týždeň od 2.10.2017 do 6.10.2017 bol veľmi inšpiratívny. Zúčastnila som sa na kurze ICT (International Training Centre) v Prahe. Stretli sme sa traja. Ja zo Slovenska, Bjork z Islandu a Manuel zo Španielska. Sú to úspešní ľudia a veľmi šikovní. Spoločne sme sa naučili využívať nástroje pre Flipped Clasroom. Učili sme sa pripraviť diferencované lekcie. Ako máme pracovať v rôznych aplikáciách: Canva, Powtoon, Quizizz, Kahoot, Plickers, Playbrighter, Storyjumper, Makebeliefcomix, Edpuzzle, QR code, Nearpod, Weebly a iné.
      V závere kurzu sme sa zdieľali so svojimi projektami. Každý projekt obsahoval vzorovú hodinu s nástrojmi.
      Okrem štúdia sme zažili príjemné chvíle na spoločných obedoch a prehliadke mesta.
      Ďakujem za užitočne strávený čas... Erasmus+ v Prahe - Obrázok 1:)

      RNDr. Helena Drobúlová

      Podrobnosti nájdete aj na: http://helenkagsa2017.weebly.com/

    • Mošćenička Draga a Erasmus+
     • Mošćenička Draga a Erasmus+

     • Ako sa vnáša šťastie do vyučovania si mohla vďaka projektu Erasmus+ vyskúšať pani učiteľka Anna Mrvová, ktorá navštívila v termíne od 16.9. do 20.9. 2017 Chorvátske mestečko Mošćenička Draga.

      „Cieľom seminára s názvom „Glück(lich) im Unterricht“ (Šťastie/šťastný na vyučovaní) bolo rozpoznávanie vlastného šťastia, ktoré sa uskutočňovalo prostredníctvom prezentácie teoretických štúdií a praktických cvičení, pomocou ktorých sa aktivizujú hormóny šťastia, čo má následne vplyv na to, aby sa v živote a na vyučovaní pracovalo s väčšou ľahkosťou a radosťou.

      V rámci vyučovacieho procesu, ktorý kladie dôraz najmä na rozvíjanie kognitívnych kompetencií žiaka,  je potrebné zamerať sa aj na emocionálny aspekt osobnosti vyučovaných a vyučujúceho. Osvojovanie si nových vedomostí a zručností je do veľkej miery ovplyvňované aj pozitívnym prístupom a pozitívnym emocionálnym statusom žiaka, ktorý môže byť rozvíjaný aj pomocou cvičení, ktoré by u žiaka aktivizovali pocit šťastia. V rámci seminára účastníci spoznali a sami vyskúšali aktivity, pomocou ktorých je možné  aplikovať tému šťastia na vyučovaní a ako spoločne so žiakmi na tejto téme pracovať. Popri odborných a osobnosť rozvíjajúcich obsahoch kládol seminár veľký dôraz aj na medzikultúrny dialóg a profesijné budovanie vzťahov medzi účastníkmi z rôznych európskych krajín (Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Litva ...). Seminár bol pre všetkých účastníkov veľmi zaujímavým obohatením a získané materiály a nové metódy budú v ďalšom edukačnom pôsobení aj prakticky využité.:

      PaedDr. Anna Mrvová, PhD.