• 23. - 29. apríl

  Trieda:
  Typ:
  • Pon23. 04.
  • I.A
   ·
   Písomka
   Dejepis
   :
   Slovania, Islam, Križiacke výpravy
  • I.A, I.B 7
   ·
   Veľká písomka
   Anglický jazyk
   :
   Test Unit 5
  • II.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Dejepis
   :
   SNO (s.83-135)
  • II.A, II.B seminargroup:17
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB 104/6 - a story in the past, follow the bubbles instructions in the exercise 4, use various grammar and vocabulary, 150-200 words
  • II.A, II.B seminargroup:17
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   old HW - SB 98/3,4 reported speech
  • II.A, II.B seminargroup:5
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Speculate about the picture given - use at least 8 modals (negative forms, too)
  • III.A seminargroup:12
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Nutrition reading
  • III.A, III.B 18
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Vocabulary test UNIT 4
  • III.A, III.B seminargroup:12
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   learn the first half of the U6 vocabulary, especially the health idioms
  • IV.A, IV.B 30
   ·
   Kratučký testík
   Anglický jazyk
   :
   explaining statistics (graphs)
  • IV.A, IV.B seminargroup:11
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Explain the rules of a children’s game of your choice
  • IV.A, IV.B seminargroup:30
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Why do people practise hobbies? Brainstorm reasons for having hobbies
  • IV.A, IV.B seminargroup:30
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   where would you like to study and why? COMPARE AND CONTRAST the school system in the USA,UK and SR, see you at 1.25pm
  • IV.A, IV.B, oktáva Celá trieda
   ·
   Písomka
   Rozširujúca občianska náuka
   :
   Filozofia 20. stor.
  • IV.A, IV.B, oktáva seminargroup:1
   ·
   domáca úloha
   Seminár z chémie
   :
   Sacharidy. Prineste si, prosím, trošku džúsu, kúsok mrkvy, zemiaku, jabĺčka. Ďakujem.
  • IV.A, IV.B, oktáva seminargroup:2
   ·
   domáca úloha
   Seminár z chémie
   :
   Sacharidy. Prineste si, prosím, trošku džúsu, kúsok mrkvy, zemiaku, jabĺčka.
   Ďakujem.
  • kvinta seminargroup:20
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Nahrajte obrázky textu ku projektu na onedrive GSA365
  • septima seminargroup:13
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   OLD:oral exam- NEW: 2minutes speech using Health idioms (SB 73/3 + own sentences about yourself or people you know) - use all idioms!!, talk about the most important medical achievements, +/- vaccination, age and health, SB 71 - 10 SENTENCES (using the grammmar from SB 72)
  • septima seminargroup:13
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB 72/5 prepare answers, SB 72/9, WB 50/2,4 (conditionals 0,1,2, -unless/providing/in case/as long as)
  • sexta
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   Funkcie sinx, cosx, tgx
  • Uto24. 04.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   Chémia
   :
   Prosím, prineste si na hodinu vytlačený PL Chemická kinetika. Ďakujem.
  • I.A seminargroup:19
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   zopakovať si gramatiku a slovnú zásobu (aj z papierov) celej 3.lekcie, zopakovať dialógy v reštaurácii
  • I.B
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   Telesá -objem a povrch
  • II.A, sexta 1
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   grammar (PS,PC, stative and active verbs, modifiying adverbs, LOOK/ LIKE) and listening
  • II.B 1. Skupina
   ·
   Písomka
   Chémia
   :
   Arény
  • II.B 2. Skupina
   ·
   Písomka
   Chémia
   :
   Arény
  • III.A, III.B 12
   ·
   Ústne skúšanie
   Anglický jazyk
   :
   new:compare your eating habits and a balanced diet, 10 questions Warm up
  • III.A, III.B 12
   ·
   Ústne skúšanie
   Anglický jazyk
   :
   old: Healthy lifestyle - physical and mental well-being, my injuries, illnesses and allergies (use red expressions from SB 70/3)
  • III.B seminargroup:23
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Vypracujte samostatne : Kontrolnú prácu č.1

   Nakreslite pomocou jazyka Python príkazovú dopravnú značku podľa vášho výberu
  • IV.A, IV.B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Rozširujúca biológia
   :
   HS, zmysly
  • IV.A, IV.B seminargroup:24
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Pouliční umelci - +/- tohto povolania, info o Gabriele Riedel. slovka s.43-45
  • IV.A, IV.B, oktáva 4
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Vocabulary test Unit 8
  • sekunda
   ·
   domáca úloha
   Chémia
   :
   Opätovne si prineste oba zošity na skontrolovanie.Termín: streda 18.4.2018.
   V novom zošite si dopracujte opakovanie zo sekundy. Pripravte sa na opakovanie sekundánskeho učiva.
  • sexta
   ·
   Písomka
   Chémia
   :
   Arény
  • Str25. 04.
  • I.A seminargroup:25
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Vytvorte úvodné stránky projektu, pripravte sa na kontrolnú prácu z Powerpointu a Excelu.
  • I.B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Chémia
   :
   Chemická kinetika a rovnováha
  • II.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Chémia
   :
   Uhľovodíky
  • III.A, III.B 2
   ·
   Veľká písomka
   Konverzácia v anglickom jazyku
   :
   SHOPPING AND SERVICES + Vocabualary + Advertisements and marketing strategies (see SB)
  • III.A, III.B 2
   ·
   Ústne skúšanie
   Konverzácia v anglickom jazyku
   :
   SHOPPING and SERVICES + advertisements + marketing strategies (see SB)
  • III.A, III.B 3
   ·
   Písomka
   Konverzácia v anglickom jazyku
   :
   SHOPPING AND SERVICES + VOCABUALARY
  • III.A, III.B 3
   ·
   Ústne skúšanie
   Konverzácia v anglickom jazyku
   :
   SHOPPING AND SERVICES
  • III.A, III.B 4
   ·
   Písomka
   Konverzácia v anglickom jazyku
   :
   Health-everything
  • III.A, III.B seminargroup:14
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Read ‘Globalization’, learn new vocab and be prepared to debate
  • kvinta Celá trieda
   ·
   Písomka
   Chémia
   :
   Chemická kinetika a rovnováha
  • oktáva seminargroup:3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Prepare instructions for a game of your choice (board game, card game, etc.)
  • Štv26. 04.
  • I.B seminargroup:35
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Rozmyslieť si tému projektu pre 2.polrok
  • II.B seminargroup:30
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Odovzdajte na portal GSA365 do sekcie Domaca uloha vašu vlastnú vytvorenú reklamu na tému - Zubná pasta.
   Využite na to rôzne prevedčovacie taktiky, aby Vaša reklama dosiahla požadovaný cieľ zvášenie predaja Vašej značky.
  • IV.A, IV.B 8
   ·
   Veľká písomka
   Konverzácia v anglickom jazyku
   :
   MAN AND SOCIETY + other topics and society
  • IV.A, IV.B 9
   ·
   Ústne skúšanie
   Konverzácia v anglickom jazyku
   :
   Health, Family, Role models, Shopping and services, Slovakia
  • IV.A, IV.B seminargroup:9
   ·
   domáca úloha
   Konverzácia v anglickom jazyku
   :
   Communication - vocabulary, text Body language+the following exercises
  • IV.A, IV.B, oktáva seminargroup:7
   ·
   domáca úloha
   Konverzácia v anglickom jazyku
   :
   MAN AND SOCIETY + other topics and society
  • príma seminargroup:6
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Vytvorte:
   - plagát pre turnaj v počítaćovej hre
   - tabuľku pre evidenciu tímov a zápasov
   - udalosť v kalendári s dátum a časom konania turnaja
   - kontaktovať vývojárov pre vytvorenie priestoru na serveri
   dajte tieto veci nazdieľať pre skupinu 6s17@gsa.sk a pre každého člena z jednotlivých tímov
  • septima
   ·
   domáca úloha
   Chémia
   :
   Prez.: Stanka, Natálka, Emka, Adam.
  • septima Celá trieda
   ·
   Písomka
   Občianska náuka
   :
   Právo
  • Pia27. 04.
  • III.A seminargroup:19
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Úloha - s využitím podprogramov a cyklu for vykreslí čiarový kód s čiarami náhodnej hrúbky, do okna shell vypíše jednotlivé hrúbky čiar
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Chémia
   :
   Prez.: Michal, Marek, Barborka, Zuzka.
  • kvarta seminargroup:4
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Finalnu verziu video príbehu nahrajte do aplikacie STREAM sekcia Môj obsah /Mycontent/ na GSA365 a dajte nahrate video zdieľať pre skupinu 17s4@gsa.sk, aby sme si mohli video pozrieť na hodine o týźdeň v piatok.
  • príma
   ·
   domáca úloha
   Chémia
   :
   Prosím, prineste si plášť, budeme pokračovať v laboratórnych cvičeniach.
  • septima 10
   ·
   Písomka
   Konverzácia v anglickom jazyku
   :
   Services in Slovakia, import+export, services used by my family (=have st.done), alternative medicine (examples, your attitude, comparison with traditional medicine)
  • tercia
   ·
   domáca úloha
   Chémia
   :
   Prineste si, prosím, laboratórny plášť a dvoch gumových medvedíkov (cukríky). Dva budú stačiť pre celú triedu.
  • tercia
   ·
   Písomka
   Chémia
   :
   Prvky VII. a VIII. A skupiny, vodík, kyslík