• 12. - 18. február

  Trieda:
  Typ:
  • Pon12. 02.
  • I.B
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   Kvadratické rovnice
  • III.A, III.B 10
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   VOCABULARY TEST - U3 (SB,WB, review vocabulary) + Reading
  • III.A, III.B 18
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Vocabulary test
  • III.A, III.B seminargroup:12
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Write a short essay (150words) expressing your opinion: Would you like to have a robot living in your house? Use reading SB p. 75 ‘I, Robot’ and watch a short clip from the film Bicentennial Man with Robin Williams for inspiration https://m.youtube.com/watch?v=5IWvfSWQSBo
  • IV.A, IV.B seminargroup:11
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Reading - UK history worksheet (comprehension and grammar)
  • IV.A, IV.B seminargroup:30
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Reading - UK history worksheet (comprehension and grammar)
  • IV.A, IV.B seminargroup:30
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   zopakovať všetky kondicionály (SB 80), gerundiva a infinitiva, vzťažné vety a vypracovat všetky gramaticke cvičenia lekcie U6 a U9 - SB aj WB, z fialovej knihy 82/A-C,85/A
  • septima 13
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   U5 vocabulary, reading, topic Shopping with its vocabulary
  • Uto13. 02.
  • I.A seminargroup:19
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   odovzdať urobené pekné menu pre reštauráciu (5x5 jedál aj s cenami), naučiť sa slovka s.36-37, skúšam - čo kedy jedávate, sloveso mogen a čo máte/nemáte radi
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Vyriešte rovnice s absolútnou hodnotou
  • III.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Chémia
   :
   Sacharidy
  • III.A, III.B seminargroup:14
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   voc test unit 3
  • III.A, III.B seminargroup:18
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Write a comparison of two pictures given in class (Spongebob Squarepants and Minion) using ALL the expressions in SB Speaking Bank p. 40. For those of you who were absent, see the attached file.
  • III.B seminargroup:23
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Úloha: Nakreslite tieto dopravné značky

   1. Nemocnica,

   2. Polícia,

   3. 80-ka,

   4. Parkovisko,

   5. 6t

   a odovzdajte do svojich zošitov sekcia Domáca úloha:
  • IV.A, IV.B 24
   ·
   Písomka
   Nemecký jazyk
   :
   slovná zásoba 2.lekcie samostatne aj vo vetách s priamym, nepriamym slovosledom a slovosledom vedľajšej vety + KN 33/20
  • IV.A, IV.B seminargroup:30
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   odovzdať na papieri SB 117/5, z noveho papiera cv.3,4, budeme kontrolovat DU, co ste mali urobit cez vikend (SB+WB - lekcie 6 a 9 gramatika)
  • IV.A, IV.B, oktáva 4
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Unit 7 test
  • Str14. 02.
  • II.A, II.B seminargroup:8
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Write about a memorable trip you took, use expressions from Speaking bank to order the events and say why it was memorable
  • III.A, III.B 10
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   U3 - Grammar (verb patterns + prefexes) _ Listening
  • III.A, III.B seminargroup:12
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB 72/3,4,5
  • III.A, III.B seminargroup:12
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   skúšam - 9 súvetí (I´m goot at learning but I´m not good at singing) s využitím predložiek SB 73/2 + predložkové spojenia WB 49/5 vo vetách o sebe, staré učivo: SB 70/1,3 čo sa na čo používa-vysvetliť, SB 70/8 vedieť odpovedať, SB 70/7 manual istructions (also for washing machine and printer/scaner). Priniesť projekt v trpnom rode
  • III.A, III.B seminargroup:14
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Write a presentation for collection - choose one topic: 1. Students formal ball OR 2. How can social media impact a person’s life?
  • IV.A, IV.B seminargroup:30
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   svetlofialova knizka 154/check,155/A,156/B, ovládať všetky kondicionály
  • IV.A, IV.B, oktáva Celá trieda
   ·
   Písomka
   Rozširujúca chémia
   :
   Prvky p1p3
  • IV.A, IV.B, oktáva Celá trieda
   ·
   Písomka
   Rozširujúca občianska náuka
   :
   Politológia
  • IV.A, IV.B, oktáva seminargroup:1
   ·
   domáca úloha
   Rozširujúca informatika
   :
   Dokončiť aplikáciu test - zápis výsledkov do súboru:

   B)Otázky sa načítavajú zo súboru otazky.txt, porovnávajú zo súborom spravne.txt a výsledky sa zapíšu do súboru vystup.txt.

   Úloha 8.

   Vytvorte aplikáciu na skúšanie sloviek z angličtiny! Program načíta slovenské slovo zo súboru slov.txt a napíše na obrazovku. Vyzve napísať jeho preklad v angličtine. Napísané slovo porovná so slovom v súbore angl.txt. Pokračuje postupne ďalšími slovami až na koniec súboru.

   Počet správnych odpovedi vypíše na obrazovku. (Môžete použiť súbory slov.txt, angl.txt.)
  • IV.B seminargroup:27
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Grammar and comprehension exercises
  • kvarta 19
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   U1 - present tenses, articles, listening
  • Štv15. 02.
  • I.A 3
   ·
   Písomka
   Katolícke náboženstvo
   :
   Zjavenie
  • I.B 5
   ·
   Písomka
   Katolícke náboženstvo
   :
   Zjavenie
  • III.A, III.B 12
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   vocabulary+ prepositions+reading
  • III.A, III.B 18
   ·
   Veľká písomka
   Anglický jazyk
   :
   UNIT 3 - Grammar + Vocabulary
  • IV.A, IV.B seminargroup:9
   ·
   domáca úloha
   Konverzácia v anglickom jazyku
   :
   favourite sports and sport competitions in UK,USA,SR, rules of sports, read the text extreme sports and do the following exercises, +/- of extreme sports
  • IV.A, IV.B, oktáva 7
   ·
   Ústne skúšanie
   Konverzácia v anglickom jazyku
   :
   MASSMEDIA
  • IV.A, IV.B, oktáva 7
   ·
   Písomka
   Konverzácia v anglickom jazyku
   :
   VOCAB TEST MASSMEDIA (check all the papers + e-learning)
  • kvarta seminargroup:4
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Z GSA365 si naštudujte témy:
   - Základy filmovej skladby
   - Kompozícia a pohyb kamery
   - Vytvorte scenár a filmový scenár pre váš videoklip
   - Odovzdajte ho do 1.3.2018 na stránku Projekt
  • Pia16. 02.
  • I.A
   ·
   Projekt
   Nemecký jazyk
   :
   Dialógy v reštaurácii, budeme v zasadačke nad kaplnkou
  • I.A seminargroup:19
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   naučiť sa dialógy v reštaurácii - čašník + hosť a objednávka (slovosled, výrazy množstva, členy!!), hodina bude dnes oducčená 1.vyuč.hodinu
  • IV.A, IV.B seminargroup:24
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   zvratné slovesá- napísať 5 otázok a odpovede na ne, naučiť sa slovesá, ktoré sme si napísali
  • IV.A, IV.B, oktáva Celá trieda
   ·
   Písomka
   Rozširujúca biológia
   :
   Oporná sústava
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Trnavská skupina - Konkretisti, Osamelí bežci, Poppoézia - každý pojem charakterizovat , uviest predstaviteľov - zopakovať slovenskú poéziu po roku 1945
  • IV.B 27
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   THE EVIRONMENT - Vocabulary tets - see the Vocab list on e-learning + all the papers
  • oktáva 3
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Vocabulary test -'The Environment
  • príma Celá trieda
   ·
   Písomka
   Občianska náuka
   :
   DEJ - Staroveké Grécko
  • septima 13
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   letter of complaint
  • septima seminargroup:10
   ·
   domáca úloha
   Konverzácia v anglickom jazyku
   :
   RM-skvalitniť ústny prejav ku všetkým podtémam podľa papierov a vypracovaných cvičení, slovka - zamerajte sa na predložkové väzby pri pocitoch (vo vetách o sebe aj s detailom - kedy,prečo)