• 18. - 24. jún

  Trieda:
  Typ:
  • Pon18. 06.
  • I.A
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   uhly, Pytagorova veta, Euklidove vety, podobnosť trojuholníkov, sínus, kosínus, tangens
  • I.B 5
   ·
   Písomka
   Katolícke náboženstvo
   :
   Ježiš Kristus: umučenie a smrť, tajomstvo vykúpenia, zmŕtvychvstanie a Náuka prvých troch koncilov
  • III.B 1. Skupina
   ·
   Písomka
   Chémia
   :
   Bichémia (str. 88-116)
  • III.B 2. Skupina
   ·
   Písomka
   Chémia
   :
   Bichémia (str. 88-116)
  • sexta
   ·
   Písomka
   Geografia
   :
   Ázia
  • Uto19. 06.
  • I.A 3
   ·
   Písomka
   Katolícke náboženstvo
   :
   Ježiš Kristus: umučenie a smrť, tajomstvo vykúpenia, zmŕtvychvstanie a Náuka prvých troch koncilov
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Tí, ktorí nepísali písomku, si ju dnes napíšu. V prípade vašej neprítomnosti ma vyhľadajte v pondelok alebo napíšte mail.
  • II.B 1. Skupina
   ·
   Písomka
   Chémia
   :
   Kyslíkaté deriváty uhľovodíkov
  • II.B 2. Skupina
   ·
   Písomka
   Chémia
   :
   Kyslíkaté deriváty uhľovodíkov
  • III.B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Katolícke náboženstvo
   :
   Čnosti
  • sekunda
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Na NEM odprezentovať projekty z OBN
  • sexta
   ·
   Písomka
   Chémia
   :
   Kyslíkaté deriváty uhľovodíkov
  • sexta
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   Objemy a povrchy rotačných telies
  • Str20. 06.
  • I.A seminargroup:25
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   6. Čo je to hoax, phishing, pharming? 7. Čo je to spyware a adware? 8. Čo je to ransomware? 9. Čo je to vírus a ako sa môžeme chrániť proti vírusom? 10. Vymenujte aspoň tri programy, ktoré slúžia ako pomoc pri ochrane proti vírusom?
  • Štv21. 06.
  • II.B seminargroup:30
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Nakreslite pomocou jazyka Python príkazovú dopravnú značku podľa vášho výberu
  • septima
   ·
   domáca úloha
   Chémia
   :
   Prez.: Karolínka, Igor, Adam, Katka.
  • Pia22. 06.
  • kvarta seminargroup:4
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Vypracujte INTERAKTÍVNE CVIČENIA - IMAGINE
   1.Základné príkazy a príkaz cyklu
   2. Procedúra s premmennými
   3. Viac korytnačiek

   https://gymnaziumsvandreja-my.sharepoint.com/:o:/r/personal/truchan_gsa_sk/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BDB5ED77D-1D17-483B-BAEB-2C75838C5486%7D&file=Informatika%20kvarta%202017&action=default&RootFolder=%2fpersonal%2ftruchan_gsa_sk%2fDocuments%2fPozn%C3%A1mkov%C3%A9%20bloky%20pre%20u%C4%8Debn%C3%A9%20predmety%2fInformatika%20kvarta%202017&wdo=6&wdorigin=ondcnotebooks